Toate cursurile din domeniul Mass Media

 • Etica

  Obiect şi problematică 1.1. Precizări terminologice: etica şi morala Termenul de etică provine din grecescul ethos1, care înseamnă caracter sau obişnuinţă, datină. Termenul de morală ne parvine de la latini şi semnifică aproape acelaşi lucru. Cicero este cel care traduce ethos în latină prin mores, adică moravuri, obiceiuri2. Astăzi noi folosim cuvântul ethos referindu-ne la atitudini, caracteristici, obiceiuri ce sunt specifice unei culturi sau popor sau grup uman (ca în exemplele, „etosul...

 • Curs Radio

  Radioul-scurt istoric 1888-Heinrich Hertz produce şi detectează primele unde radio; acestea îi vor purta numele(unde hertziene), până când Maconi le va “reboteza” (unde radiotelegrafice) 1894-Marchizul Guliermo Marconi,inginer italian electrician(n.25.04.1874, la Bologna, realizează primul său echipament de transmisie radio, un dispozitiv care pune în funcţiune un clopoţel de la 10 m distanţă. 1895- Marchizul Guliermo Marconi emite unde radio şi acestea sunt recepţionate după un deal....

 • Prezentarea in Public

  Prezentarea în public este cel mai indicat mijloc de promovare a unei idei. Nimic nu poate înlocui şi nu poate fi mai convingător decât o discuţie pe viu. Pentru a fi eficientă însă, prezentarea trebuie să fie elaborată în corespundere cu unele reguli specifice. Cele mai esenţiale sunt descrise mai jos. 1. Clarifică obiectivul discursului. A vorbi în public, a te adresa unui auditoriu înseamnă a urmări trei rezultate: 1. să distrezi, să emoţionezi, să amuzi: aici ne aflăm în domeniul...

 • Stilistica Partilor de Vorbire

  Stilul este o noţiune cu multiple semnificaţii şi interpretări. El reprezintă, în opinia unor cercetători, subtilul raport între idee (sau gândire) şi expresie. Stilul înglobează în sine fineţea, delicateţea, rafinamentul expresiei prin care se sugerează idei, raţionamente, se deschid noi perspective asupra interpretării subiective a realităţii. Deşi subiectivitatea discursului jurnalistic rămâne o temă deschisă pentru cercetare şi interpretare, problemă pare să fie mai simplă decât se...

 • Stabilirea Relatiilor de Colaborare cu Reprezentantii Mass-Media

  Comunicarea cu mass-media urmăreşte astfel de scopuri ca: de a informa, de a atenţiona, de a explica şi de a convinge opinia publică despre necesitatea susţinerii anumitor activităţi. Mass-media este un instrument pe care o ONG sau grup de ONG trebuie să-l utilizeze pentru promovarea activităţilor sale. În primul rînd este bine să elaboraţi lista mijloacelor de informare în masă cu care intenţionaţi să colaboraţi. Această listă necesită să fie în permanenţă actualizată şi completată. Lista...

 • Limbajul Politic si Presa

  Considerăm potrivit a începe acest curs prin lămurirea însuşi a conceptului de politic(ă). Trebuie să afirmăm de la început că încercarea este pe atît de grea pe cît este de frecventă utilizarea acestui cuvînt atît în discursul cotidian, cît şi în perimetrul diferitelor ştiinţe care îl au ca obiect de studiu. Dată fiind dificultatea amintită, ar fi, probabil, mai precaut să începem de la accepţiunea uzuală a acestui concept, aşa cum apare ea în Dicţionarul explicativ al limbii române:...

 • Comunicare Interculturala

  1.OBIECTUL DE STUDIU. SCURT ISTORIC AL DEZVOLTĂRII DISCIPLINEI COMUNICARE INTERCULTURALĂ 1.1. Obiectul de studiu Ca domeniu distinct al ştiinţelor comunicării şi cercetare sistematică aplicată, comunicarea interculturală are o istorie relativ recentă, începând cu cea de a doua jumătate a secolului XX, când în SUA au fost iniţiate studii şi aplicaţii privitoare la contactele dintre americani şi indivizi sau grupuri aparţinând unor culturi diferite de cea americană. Obiectul de studiu al...

 • Introducere in Mass-Media

  Comunicarea umană se poate construi pe baza a două mari tipuri de relaţii: a.) directe, dacă este vorba de comunicarea interpersonală, o comunicare între două sau mai multe persoane ce se influenţează reciproc, b.) indirecte, dacă este vorba de o comunicare mediată de un suport tehnologic (scrisoare, telefon, calculator) sau de un bun produs de un ansamblu de instituţii, specialişti şi dotări tehnologice. În această categorie intră cărţile, filmele, ziarele, radioul, televiziunea şi...

 • Stilistica Presei

  a.) Nivelele analizei stilistice Roman Jakobson reţine trei nivele textuale: - al sunetelor, - al prozodiei şi - al categoriei gramaticale, Joëlle Gardes – Tamine consideră textul poetic rezultatul unei construcţii ce presupune antrenarea: - nivelului fonetic, - a celui morfosintactic, - a celui lexical şi - a celui retoric. Dumitru Irimia relevă tot patru dimensiuni ale textului lingvistic: - cea fonematică, - cea semantică, - cea sintactică şi - cea stilistică -...

 • Buletin Informativ

  1. - 04.02.2002: - Participarea domnului Sorin Encutescu, secretar de stat si sef al Departamentului pentru Relatii cu Parlamentul, Armonizare Legislativa si Relatii Publice, la sedinta de lucru cu reprezentantii firmei Northcroft si ai Companiei Romanian Development & ommunication UK Ltd.', pe probleme privind Programul de construire a locuintelor proprietate personala pentru cadrele militare - 05.02.2002: - Participarea domnului Sorin Encutescu, secretar de stat si sef al...

 • Manipularea C4 - Propaganda si Dublul Limbaj

  Propaganda a fost definita de catre Alina Mungiu Pipidi,

 • Manipularea C3 - Metode de Manipulare prin Mass-Media

  Motto: Spuneti-le ce vor sa auda. VLADIMIR ILICI LENIN Daca Gutenberg a dat posibilitatea

 • Manipularea C2 - Principalele Tehnici de Manipulare

  Pentru a-si atinge telul propus, un manipulator apeleaza

 • Functia de Supraveghere Sociala a Mass Media

  Functia de supraveghere sociala apare deseori

Pagina 5 din 10