Toate cursurile din domeniul Matematica

 • Algebra

  2.1 Sfera Definitia 1.1 Se nume¸ste sfer˘a mul¸timea tuturor punctelor din spa¸tiu pentru care distan¸ta la u punct fix numit centrul sferei este egal˘a cu un num˘ar numit raza sferei. Fie centrul sferei C (a, b, c) ¸si raza sferei R. Teorema 1.1 Punctul M (x, y, z) apar¸tine sferei dac˘a ¸si numai dac˘a coordonatele sale verific˘a ecua¸tia: (x − a)2 + (y − b)2 + (z − c)2 = R2 (2.1.1) Demonstra¸tie: diatan¸ta de la M la C este egal˘a cu q (x − a)2 + (y − b)2 + (z − c)2 care egalat˘a...

 • Elemente de Trigonometrie

  Din punct de vedere geometric, unghiul este figura formata din doua semidrepte cu aceeasi origine. Pentru masurarea unghiurilor se foloseste ca unitate de masura gradul sexagesimal, notat 1°. Masura de 1° corespunde unui unghi la centru care cuprinde intre laturile sale un arc egal cu a 360-a parte dintr-un cerc. Numarul de grade al unui unghi reprezinta masura unghiului. Masura unui unghi drept este egala cu 90°, masura unui unghi nul este egala cu 0°, iar masura unui unghi alungit este...

 • Sisteme Dinamice

  CAPITOLUL I SISTEME DINAMICE LINIARE 1.1 Reprezentarea in spatiul stãrilor 1.1.1 Sisteme dinamice liniare continue Un sistem (dinamic) liniar continuu (SLC sau chiar SL când nu existã pericol de confuzie) este o retea cu un numãr finit de receptori pentru intrare, care primesc semnale externe si cu un numãr finit de terminale de iesire, cu ajutorul cãrora se pot mãsura sau observa iesirile (rezultatele); reteaua insãsi constã dintr-un numãr finit de componente primare interconectate...

 • Dispersia, Elemente de Statistica Matematica

  Propoziţia 1. Proprietăţile dispersiei sunt: i) Dacă , atunci ; ii) Dacă X este o variabilă aleatoare cu dispersia finită şi atunci ; iii) Dacă X şi Y sunt variabile aleatoare independente definite pe acelaşi câmp de probabilitate atunci . Definiţia 1. Numim “abatere medie pătratică” a variabilei aleatoare X, notată sau simplu , numărul: . Definiţia 2. Numim variabilă aleatoare normată orice variabilă aleatoare cu media egală cu zero şi dispersia egală cu unu. Observaţie: Dacă X este...

 • Software Matematic Curs si Laborator

  Cursul 1. Problematica. Ce înseamnă „Software matematic”? Pentru a răspunde unei astfel de întrebare ar fi interesant să facem o incursiune în trecut. Acum mai bine de 15 ani cu toţii ne întrebam cum ar fi dacă pentru rezolvarea unei probleme din matematică am putea face calculele mult mai repede la algebră, am putea face o figură mai „reuşită” la geometrie, am putea integra sau deriva, după caz, mai uşor o funcţie la analiză. Bineînţeles că dacă vom solicita mai mult memoria, acest...

 • Teoria Probabilitatilor. Statistica Matematica

  Cursul de teoria probabilităţilor şi statistică matematică cuprinde două părţi : - Teoria probabilitatilor; - Statistică matematică. Cursul se desfăşoară pe un semestru cu 2ore curs şi 2 ore seminar / săptămână.. Evaluarea cunoştinţelor predate şi seminarizate se va materializa printr-o notă ce va reprezenta evaluarea în cadrului probei scrise a examenului susţinut în sesiunea de examene din vară ( 80%) precum şi aprecieri ale activităţii la seminar în cursul semestrului ( 20%)....

 • Metode Numerice

  I. O INTRODUCERE IN CALCULUL NUMERIC. NOTIUNEA DE ALGORITM I.1. INTRODUCERE ÎN NOŢIUNEA DE INFORMAŢIE Creşterea capacităţii de procesare a informaţiei asociată cu specializarea şi complexitatea unor structuri biochimice - suport fizic al procesării însăşi - poate fi considerată o proprietate profundă a universului în care trăim. Putem vedea în acest proces de evoluţie o permanentă restructurare a substratului, realizată sub presiunea procesării de informaţie, substrat ce devine astfel din...

 • Analiza Matematica

  CAPITOLUL 1. ŞIRURI ŞI SERII NUMERICE 1.1. Noţiuni de topologie Clase speciale de spaţii topologice Definiţie. Fie Χ ≠ φ ,Τ ⊂ Ρ(X ).Spunem că Τ este o topologie pe X dacă : 1. φ ,Χ∈Τ ; 2. ( ) , ; 1 2 1 2 ∀ Τ Τ ⇒Τ ∩Τ ∈Τ 3. (∀)(Τ ) ∈Τ⇒ ∪Τ ∈Τ. i i∈I i∈I i Elementul lui T se numesc mulţimi deschise iar cuplul ( X, T ) se numeşte spaţiu topologic. Complementara unei mulţimi deschise se numeşte mulţime închisă. Definiţie. Fie Χ ≠φ . O funcţie d : X × X → R+ cu propriet ...

 • Algebra Liniara, Geometrie

  Algebră vectorială § 2. Dreapta şi planul în spaţiu § 3. Geometria diferenţială a curbelor şi suprafeţelor în spaţiu § 4. Conice pe ecuaţia generală. Suprafeţe de ordinul II. Sfera 1 28 51 67 Bibliografie 96 §.1. Algebră vectorială 1. Sisteme de coordonate pe dreaptă Definiţia 1 O dreaptă pe care s-a luat o origine O, o unitate u de măsură şi un sens de parcurs, se numeşte axă (figura 1). sens negativ sens pozitiv O(0) M(x) u fig.1. Punctului M i se asociază x∈R care se...

 • Calcul Numeric

  Capitolul 1 Diferente finite 1.1 Diferente finite Diferentele finite stau la baza multor metode de calcul numeric privind integrarea si derivarea numerica, integrarea ecuatiilor diferentiale ordinare si cu derivate partiale. Functiile care intervin ın acest capitol sunt functii reale de o variabila reala. Printr-o diferenta finita de ıntelege un operator de forma hf(x) = Af(x + ah) − Bf(x + bh) (1.1) unde A,B, a, b sunt constante reale. Se observa caracterul liniar al operatorului...

 • Matematici Speciale

  Cursul nr. 1 Matematici speciale CAPITOLUL I FUNCŢII COMPLEXE 1. Numere complexe 1.1. Construcţia numerelor complexe Mulţimea numerelor complexe a apărut din necesitatea extinderii noţiunii de număr, având ca punct de pornire mulţimea numerelor reale, cu scopul ca orice ecuaţie de gradul n să aibă n soluţii în noua mulţime. Fie R corpul numerelor reale. Pe mulţimea R2 = R×R = {(x,y) / x, y R}, produsul cartezian al perechilor ordonate de numere reale, se definesc operaţiile de adunare...

 • Analiza Matematica

  Curs 1 Relatii. Corpul numerelor reale 1 Relatii Notiunea matematica de relatie are un grad mare de generalitate. Definirea si dezvoltarea acestei notiuni presupune raportarea la o serie de concepte matematice elementare precum: element, multime, submultime, apartenenta la o multime, incluziune, operatii cu multimi, pereche ordonata, produs cartezian. Vom porni de la premiza ca toate acestea sunt cunoscute. Deasemenea vom presupune cunoscute elementele de baza ale calculului...

 • Elemente de Teoria Numerelor

  1.1. Introducere Noţiunea de corp a apărut în urma încercărilor de abstractizare şi de extindere la alte mulţimi a regulilor de calcul cu numere raţionale. Spre deosebire de inelul întregilor Z, inelul numerelor raţionale Q are proprietatea, esenţiala in definirea noţiunii de corp, că orice element diferit de 0 este inversabil. Astfel, dacă într-un inel avem o “adunare”, o “înmulţire” şi o “scădere”, care derivă din adunare, într-un corp avem în plus o “împarţire” prin elemente nenule care...

 • Primitive

  1. Primitive. Proprietăţi generale Definiţia 1.1. Fie un interval. Funcţia admite primitive pe dacă există funcţia , derivabilă pe şi . Funcţia se numeşte primitiva (integrala nedefinită) lui pe . Observaţia 1.1. Fie un interval şi o funcţie care admite o primitivă . Atunci oricare ar fi constanta reală , funcţia este de asemenea o primitivă a lui f pe şi reciproc, orice primitivă a lui pe este de forma . Într-adevăr, funcţia este derivabilă pe şi avem , deci, este o primitivă a lui pe ....

 • Curs Infografica

  Curs 1. GIS este acronimul denumirii in limba engleza a Sistemelor Informatice Geografice: Geographic Information Systems (SUA), Geographies Information Systems (Marea Britanie, Australia, Canada), Geographic Information Science (academic). O prima incercare de intelegere a ceea ce este GIS-ul ar putea fi usurata de explicarea termenilor ce alcatuiesc numele acestui concept. • Sistem informatic: se refera la volumul imens de date ce sunt manipulate in cadrul unui GIS cu ajutorul...

Pagina 3 din 10