Toate cursurile din domeniul Matematica

 • Metodica Predarii Aritmeticii

  STRATEGII DIDACTICE Strategiile didactice –mod de combinare optima a metodelor si mijlooacelor de invatare Termenul de “strategie” este definit in DEX ca fiind “parte comopnenta a artei militare ,care se ocupa cu priblemele pregatirii ,planificarii si ducerii razboiului si operatiilor militare.”(1998,p.1024) Prin analogie ,strategia in educatie, presupune elaborarea de planuri ,de programe ,de proiecte pentru a atinge obiectivele generale si specifice ,depasind dificultati particulare sau...

 • Serii Trigonometrice

  Serii trigonometrice Vom studia clasa particulară de serii de funcţii ()1nfx∞Σ cu ()()()()000,cossin,1, cu nnnnnfxafxanxbnxnxa≥==+≥∈⊂RR, numite serii trigonometrice. În acest scop vom prezenta unele proprietăţi ale funcţiilor reale periodice. ()1nnb≥⊂R Definiţia VI.6. Fie f : A ⊂ R → R. 1] f se numeşte funcţie periodică, dacă există T ≠ 0 a. î. ∀x∈A să avem x + T ∈A, x - T ∈A şi: (VI.35) f (x + T ) = f (x), ∀x∈A şi T ≠ 0. 2] Numărul real T0 > 0 cel mai mic posibil cu proprietatea f...

 • Modelarea si Optimizarea Proceselor de Afaceri si a Deciziilor Financiar-Bancare

  NOTĂ INTRODUCTIVĂ Lucrarea se adresează într-o manieră modernă şi accesibilă studenţilor de la învăţământul economic (formele de licenţă şi masterat). Este structurată în cinci capitole , fiecărui capitol asociindu-se, corespunzător, un mic set de probleme rezolvate. Un element de noutate al lucrării îl reprezintă interpretarea economică a rezultatelor de referinţă precum şi indicarea posibilităţii de aplicare a unor rezultate teoretice în diverse domenii cu caracter economic. Capitolul...

 • Teoria Grafurilor

  1. Noţiuni introductive Există mai multe moduri echivalente de definire a arborilor. Din punctul de vedere al teoriei grafurilor numim arbore un graf neorientat conex şi fără cicluri. Dacă graful este aciclic, dar nu este conex îl vom numi pădure. De exemplu, Fig. 1. a. este arbore, b. este pădure, nefiind conex, iar c. nu este nici arbore, nici pădure, deoarece conţine cicluri. 1.1. Proprietăţi ale arborilor Teorema 1 Fie G (V, U) un graf neorientat. Următoarele afirmaţii sunt...

 • Algebra si Geometrie pentru Inginerie Economica

  ALGEBRĂ LINIARĂ CAPITOLUL 1 SPAŢII VECTORIALE §1. Spaţii vectoriale Spaţiul vectorial este una din cele mai importante structuri matematice, care serveşte disciplinelor tehnice si economice. Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ şi 1K elementul său unitate. Un triplet format din: -o mulţime nevidă V -o lege de compoziţie internă, definită pe V, notată aditiv + : V ×V →V (u, v)→ u + v , ∀ u,v∈V -o lege de compoziţie externă ⋅ : K×V → V (α,u)→ α⋅ u, ∀ α,v∈V se numeşte spaţiu ...

 • Matematica Aplicata in Economie

  CAPITOLUL I SERII DE NUMERE REALE CURSUL 1 1.1. Şiruri de numere reale ....................................................................................2 1.2. Proprietăţi generale ale seriilor de numere reale ............................................5 Acest capitol este destinat studiului seriilor de numere reale cu ajutorul cărora noţiunea de sumă a unui şir finit de numere reale poate fi extinsă la cazul unui şir infinit de numere reale. În prima parte a capitolului se...

 • Probabilitati

  Capitolul 1 CÂMP DE EVENIMENTE. CÂMP DE PROBABILITATE 1.1. Evenimente Noţiunea primară cu care se operează în teoria probabilităţilor este noţiunea de eveniment. Prin eveniment se înţelege rezultatul unui experiment. Când vorbim de experiment, înţelegem un fenomen în ansamblul său, indiferent dacă, în evoluţia sa, este dirijat, provocat de om sau nu. Prin urmare, când vorbim de un experiment subînţelegem existenţa unui complex de condiţii, la care ne raportăm în studiul fenomenului...

 • Analiza Multidimensionala

  Capitolul 1 METODELE MULTIVARIATE – INSTRUMENTE PERFORMANTE DE ANALIZA A DATELOR DE MARKETING Analiza statistica multivariata exista de aproape un secol. Cu toate acestea, aplicarea ei în cercetarile de marketing îsi are începuturile în perioada anilor 1950, când unii cercetatori foloseau, ocazional, una sau câteva tehnici. În timp, utilizarea acestor aplicatii a devenit din ce în ce mai frecventa, ca rezultat al aprecierii crescânde a aportului si valorii lor venite din partea...

 • Matematici Aplicate in Economie

  1. Spaţii şi subspaţii liniare (vectoriale) 1.1 Să se arate că mulţimea M m,n(ℝ) a matricilor de ordinul (m,n) cu elemente reale formează spaţiul liniar peste ℝ. Rezolvare Fie ( ) Definim cele două operaţii ale spaţiului vectorial: Verificăm întâi proprietăţile de grup: G1. Asociativitatea Trebuie să arătăm că: (A + B) + C = A + (B + C) = A + B + C Avem: (A + B) + C = ( ) ( ) ( ) G4. Comutativitatea deci: A + B = B + A (∀)A,B ∈ M m,n(ℝ). Verificăm acum proprietăţile legii...

 • Algebra

  Curs 1 Reducerea unei matrici la forma scar˘a 1.1 Rezolvarea unui sistem prin metoda reducerii la forma scar˘a O problem˘a ce apare ˆın numeroase domenii din economie s¸i inginerie este aceea a rezolv˘arii unui sistem de m ecuat¸ii algebrice cu n necunoscute: a11x1 + a12x2 + ¢ ¢ ¢ a1nxn = b1 a21x1 + a22x2 + ¢ ¢ ¢ a2nxn = b2 ... am1x1 + am2x2 + ¢ ¢ ¢ amnxn = bm (1.1) Coeficient¸ii aij , i = 1;m, j = 1; n, sunt numere reale sau complexe. Exemplele ilustrate s¸i rezolvate ˆın...

 • Control Marimi Geometrice

  1 CURS 1 Noţiuni generale privind calitatea şi controlul Calitatea – măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplineşte cerinţele. Calitatea unui produs este determinată de ansamblul însuşirilor – caracteristicilor – sale utile, care se pot observa, încerca şi măsura sau, cel puţin, compara cu un etalon. Calitatea se regăseşte în toate etapele elaborării unui produs. Ea se concepe la proiectare, se realizează în procesul de fabricare şi se validează în exploatare....

 • Matematici Speciale

  Tema de casă nr.1 1. Funcţii şi formule trigonometrice 2. Formule de derivare 3. Formule de integrare Temă de casă nr.2 1. Să se determine constantele a şi b astfel încât funcţia f(x,y) = x2 + ay2 + i(bxy) să fie olomorfă pe C. 2. Să se determine funcţia olomorfă (pe C) f = u + iv ştiind că u(x,y) = x3 – 3y2x – 2y şi f(0) = 0. 3. Să se determine funcţia olomorfă (pe C) f = u + iv ştiind că u(x,y) = x2 – y2 + xy şi f(0) = 0. 4. Calculaţi a. (1+i)25 b. c. ln(-2+2i) d....

 • Calcul Variational

  a). Problema brahistocronei. Un punct material porneşte din O(0,0) fără viteză iniţială şi se mişcă sub acţiunea gravităţii pe un arc de curbă OA cuprins într-un plan vertical. Se cere arcul de curbă pe care mobilul ajunge din O în A(x1,y1) în timpul cel mai scurt. Considerând axa Oy dirijată după verticală în jos, viteza mobilului în fiecare punct al arcului OA este 2 g y dt V = ds = , g fiind acceleraţia gravităţii. Timpul în care mobilul descrie arcul OA va fi dat de integrala...

 • Modelarea si Optimizarea Matematica

  MODEL-MODELARE Simularea înlocuieşte sistemul de studiat folosind o altă formă de reprezentare care se numeşte model. Un model este o descriere - într-o formă bine definită - a anumitor comportări ale sistemului cu scopul de a prognoza o serie de comportări viitoare pentru seturi de I/ şi perturbaţii. În mod virtual orice model util simplifică şi idealizează realitatea, adesea limitele unui sistem şi model sunt mai mult arbitrar definite. Pentru a obţine un model uşor de manipulat, o...

Pagina 4 din 10