Toate cursurile din domeniul Matematica

 • Inegalitati Geometrice in Triunghi

  II.1 Inegalităţi fundamentale Definiţia II.1.1: Spunem că segmentul [AB] este mai mic decât segmentul [CD] dacă măsura segmentului [AB] este mai mica decât măsura segmentului [CD] şi scriem [AB]<[CD] dacă AB<CD sau dacă AB<CD (fig. II.1.1) . Definiţia II.1.2: Spunem că este mai mic decât dacă măsura unghiului este mai mică decât măsura unghiului şi scriem: dacă (fig. II.1.2) fig.II.1.1 fig.II.1.2 Definiţia II.1.3: Un unghi se numeşte exterior al unui triunghi dacă este...

 • Probleme Matematici Speciale

  1. Să de integreze ecuaţia diferenţială de ordinul întâi liniară 0 0 cos − = 1 , y( ) = x y' y tgx Soluţie: Ecuaţia omogenă ataşată este: y'-y tgx = 0 sau tgx dx y dy = cu soluţia x y - x C sau y C cos ln = ln cos + ln = . Pentru rezolvarea ecuaţiei neomogene considerăm pe y sub forma x y C(x) cos = ; avem . x y' C'(x) x C(x) x cos2 cos + sin = Înlocuind în ecuaţie obţinem: x tgx x C(x) x C'(x) x C(x) x cos 1 cos cos cos sin 2 − = + ⋅ De unde: C'(x) = 1 şi...

 • Serii Fourier

  Notiunea de spatiu Hilbert. Spatiul . Un spatiu Hilbert este un spatiu Banach in care norma este generata de un anumit produs scalar, anume . Spatiul functiilor de patrat integrabil pe intervalul , notat se organizeza ca spatiu Hilbert prin introducerea unui produs scalar. In acest spatiu prin distanta dintre f si g intelegem numarul cunoscut si sub numele de abatere patratica medie a functiilor f si g pe intervalul iar convergenta (in norma) a unui sir de functii din acest spatiu catre o...

 • Integrala Fourier

  Fie f(t) o functie reala sau complexa definita pe toata axa reala. Daca f(t) este neperiodica atunci nu mai poate fi dezvoltata in serie Fourier, in schimb, in anumite conditii, care vor fi precizate mai jos, ea poate fi reprezentata printr-o integrala dubla improprie care prezinta o oarecare analogie cu seria Fourier. Pornind de la forma complexa a seriei Fourier se poate demonstra urmatorul rezultat central din acest capitol numit teorema de reprezentare a unei functii prin integrala...

 • Sinteza Probabilitati

  3 ELEMENTE DE TEORIA PROBABILITĂŢILOR Teoria probabilităţilor este o teorie matematică deductivă, izvorâtă din experienţă, ce se ocupă cu studiul fenomenelor aleatoare de masă care au proprietatea de stabilitate a frecvenţei apariţiei lor. Probabilitatea măsoară posibilitatea realizării unui eveniment în condiţii determinate. De rezultatele teoriei probabilităţii beneficiază în primul rând statistica matematică, precum şi teoria informaţiei, teoria fiabilităţii, teoria aşteptării, teoria...

 • Teoria Optimizarii

  TeoriaOptimizarii Curs 1 -Introducere •Acestcurs oferao introducerein teoriaoptimizarii •Se vaurmariconcizia, corectitudinea, claritateasicompletitudineaprezentarii •Accentulvafipus pejustificareaideilorsitehnicilorde optimizare, precumsipeaplicatii •Vorfiprezentatein mod unitaraspectediferiteale teorieioptimizarii: programareamatematica, tehnicinumericede optimizaresauproblemevariationale Teoria Optimizarii - Curs 1 2 •Aceste subiecte nu vor fi tratate exhaustiv, ci va fi prezentata...

 • Matematica si Statistica

  CAPITOLUL I ALGEBRĂ LINIARĂ 1.1. Matrice şi determinanţi În cele ce urmează vor fi prezentate câteva definiţii şi proprietăţi elementare din algebra matriceală, limitându-ne la elementele care vor fi utilizate în următoarele secţiuni şi capitole. Definiţia 1.1.1. a) Numim matrice cu m linii şi n coloane un tablou cu m linii şi n coloane, de forma ale cărui elemente aij sunt numere reale sau complexe. b) Numerele aij , i= 1,..., m, j= 1,..., n se numesc elementele matricei A. c) O...

 • Analiza Numerica

  Erori. Polinomul de interpolare 1 Erori In calcule practice se fololosesc valori aproximative ale m¼arimilor numerice im- plicate. Valoarea ea = jx

 • Functii Reale de mai multe Variabile Reale

  §.1.Funcţii reale de mai multe variabile reale Structura topologică a spaţiului Rn Fie X . Se numeşte distanţă (metrică) pe X, o funcţie d:XXR, cu proprietăţile: 1.  x,yX d(x,y) 0 şi d(x,y)=0  x=y ; 2.  x,yX d(x,y) = d(y,x) ; 3.  x,y,zX d(x,z) d(x,y) + d(y,z). Perechea (X,d), cu X  şi d metrică pe X se numeşte spaţiu metric. Pe aceeaşi mulţimea X se pot defini diverse metrice, deci mai multe structuri de spaţiu metric. Fie (X,d) un spaţiu metric, x0X şi numărul real, ...

 • Introducere in Programarea Calculatoarelor

  Introducere în programarea calculatoarelor Informatica poate fi definita ca stiinta informatiei. În general, dar nu exclusiv, este studiata ca o ramura a stiintei calculatoarelor si tehnologia informatiei si este legata de baze de date, ontologii si ingineria programarii (software engineering). Cea mai des întâlnita definitie a informaticii în dictionarele englezesti este urmatoarea: “Informatics is the study of the application of computer and statistical techniques to the management of...

 • Programare Liniara

  Programarea liniară este un capitol important al cercetărilor operaţionale, cu o largă aplicare în practica de zi cu zi, dar mai ales în economie.Vom ilustra câteva direcţii de aplicare ale programării liniare in activitatea productivă. A. Problema utilizării optime a unor resurse Se urmăreşte producerea reperelor R1,R2,…Rn în fabricarea cărora se utilizează materiile prime (resursele) E1,E2,….Em (resursele mai pot fi: disponibil de forţă de muncă, disponibil de capital, energie)....

 • Spatii Vectoriale

  Spaţiul vectorial este una din cele mai importante structuri matematice, care serveşte disciplinelor economice si ingineresti. DEFINITIE Fie (K,+,⋅) un corp comutativ şi 1K elementul său unitate. Tripletul format din: - o mulţime V≠Φ - o lege de compoziţie internă, aditivă, definită pe V, notata : ⊕ , +,……. ⊕ : VVV→× ()vuvu⊕→,, ∀ u,v∈V - o lege de compoziţie externă, multiplicativă, notata : ∗, ⋅,…. ∗ V VK :→× (α,u)→ α∗u, ∀ α∈K, u∈V care verifică axiomele: (V1) (V,⊕) ...

 • Matematici Elementare - Calcul Diferential si Integral

  Capitolul 1 Numere reale. Func¸tii reale 1.1 Numere reale Mul¸timea numerelor reale R formeaz˘a în raport cu opera¸tiile de adunare ¸si îmul¸tire o structur˘a algebric˘a de corp comutativ. O submul¸time A ⊂ R se nume¸ste majorat˘a sau m˘arginit˘a superior dac˘a exist˘a un num˘ar real b astfel încât x ≤ b pentru orice x ∈ A. În acest caz b se nume¸ste majorant al mul¸timii A. Dac˘a b ∈ A, spunem c˘a A are un cel mai mare element. El se noteaz˘a maxA. Axioma lui Cantor. Orice...

 • Analiza Matematica si Ecuatii Diferentiale

  Capitolul 1 ELEMENTE DE TEORIA SPAT IILOR METRICE 1.1 Introducere 1.1.1 Elemente de teoria teoria multimilor Notiunea de multime este o notiune primara. O multime X este precizata fie prin indicarea elementelor sale, X = fx1; x2; : : : ; xng, fie prin indicarea unei proprietati P ce caracterizeaza elementele multimii, X = fx j x are proprietatea Pg. Daca x este element al multimii X scriem x 2 X, daca x nu este element al multimii X scriem x =2 X. Multimile X si Y sunt egale daca...

Pagina 6 din 10