Toate cursurile din domeniul Matematica

 • Analiza Matematica

  1.1 Limita inferioara si superioara a unui sir. Sir Cauchy. Fie (an) un sir de numere reale Notam: , Avem, in mod evident () deoarece Ann rezulta caadica sirul ()0ennx este crescator, iar sirul () este descrescator. 0enny Cum orice sir monoton are limita in R, fie: Definitia 1. Elementul ,1R(respectiv RL definit mai sus se numeste limita inferioara (respectiv limita superioara) a sirului si se noteaza: 0)(ennanalim sau lim inf (respectiv nanalim sau lim sup ). na Observatia 1. Din...

 • Serii in Spatii Vectoriale Normale

  Exemplul 1. In R considerØam ¸sirul an = 1 n. Avemsn = 1+ 1 2 + ... + 1 n , deci seria (an, sn) este Pn 1 n , numitØa seria armonicØa. Exemplul 2. In R considerØam ¸sirul an = qn1, q R. RezultØa sn = 1 + q + ...qn1 ¸si seria (an, sn) va fi Pn qn1, numitØa seria geometricØa. Exemplul 3. In R considerØam ¸sirul an = 1 n± , ± R. RezultØa sn = 1 + 1 2± + ... + 1 n± , deci seria (an, sn) va fi Pn 1 n± , numitØa seria armonicØa generalizatØa. Exemplul 4. In M[a,b] cu norma...

 • Matematici Financiare

  §. 1. Notiuni introductive. Fie R multimea numerelor reale (considerata ca axa a timpului); orice tÎR va fi numit moment (de timp). Daca s, t ÎR cu s £ t vom spune ca momentul s este moment anterior lui t sau ca t este moment ulterior lui s. Notam D = {(s,t)ÎR2 / s £ t}. Daca (s,t)ÎD vom spune ca (s,t) este un interval sau perioada (de timp) cu momentul initial s si momentul final t; daca (s,t)ÎD si ¸ÎR, astfel încât, s £ ¸ £ t (s < ¸ < t) vom spune ca ¸ este moment intermediar...

 • Algoritmi Paraleli

  Procesare distribuita Aceste note de curs se bazeaza pe urmatoarele texte: 1. Distributed Computing , H. Attyia & J. Welch; McGraw-Hill 1998 2. Distributed Algorithms, N. Lynch; Morgan Kaufmann 1996 3. Introduction to Distributed Algorithms, G. Tel; Cambridge University Press 1994 1. Introducere Un sistem (de calcul) distribuit este o colectie de dispozitive de calcul individuale care comunica între ele. Spre deosebire de procesarea paralela, în care scopul principal este...

 • Camp de Evenimente. Camp de Probabilitate

  &1.Evenimente. Categorii de evenimente Lucrurile, fiintele sau fenomenele care printr-o proprietate comuna pot fi considerate împreuna constituie o multime, o colectivitate, o populatie. Fiintele sau fenomenele care constituie o colectivitate sunt numite elementele colectivitatii. Fie data o colectivitate (populatie) E, cu elementul generic e. Elementele colectivitatii E poseda sa nu poseda anumite proprietati rezultate din studiul ei. Proprietatea considerata constituie criteriul de...

 • Algebra

  Spa¸tiul vectorilor liberi Calculul vectorial este o crea¸tie matematic¼a, care î¸si a‡¼a originea în …zic¼a (mecani- c¼a). În acest capitol prezent¼am opera¸tiile cu vectori care constituie algebra vec- torial¼a. Vectorii sunt entit¼a¸ti matematice introduse pentru a reprezenta m¼arimi mecanice ca: for¸ta, viteza, accelera¸tia etc. 1. Vectori liberi Fie S spa¸tiul geometriei elementare de…nit cu axiomele lui Euclid (numit ¸si spa¸tiul …zic sau spa¸tiul intuitiv ). Spa¸tiul S este...

 • Teza Capitol

  Analiza strategica si procesul de formulare a strategiei firmei, presupune intelegerea si definirea corecta a continutului conceptelor. Strategia reprezinta arta de a stabili obiectivele generale ale firmei pe termen mediu si lung, la un anumit nivel organizatoric si de a formula directiile de actiune pentru atingerea acestora, tinand seama de resursele existente, in vederea adaptarii eficiente a firmei la cerintele mediului in care actioneaza. Complexitatea si varietatea obiectivelor,...

 • Algebra Liniara si Geometrie Descriptiva

  NOTIUNI PRELIMINARE §1. Multimi, relatii binare si functii Multimi Prin multime se întelege o colectie de obiecte care vor fi numite elemente. Notiunea de multime, ca orice notiune primara, nu se defineste ca alte notiuni prin genul proxim si diferenta specifica ci se caracterizeaza numind individual elementele sau specificând o proprietate pe care o au elementele sale si nu o au alte obiecte. Vom nota multimile cu majuscule A, B, C, …, X, Y iar elementele multimilor cu litere mici a, b,...

 • Istoria Matematicii

  Aritmetica si Teoria numerelor Antichitate: -au aparut nr cu 8 cifre scrise cu hieroglife , pt fiecare unitate de fiecare ordin fiind insiruite ordinele de la st la descrescator. -erau cunoscute numai nr pozitive fara cifra zero. - operatiile de + si – cu nr nat. -egiptenii cunosteau fractiile cu numitorul 1. -grecii au dat o teorie completa a nr rat. Completata de Eudoxiu cu tratarea proportiilor si rapoartelor. -in Mesopotamia apar probleme de aproximatie: -apare in faza...

 • Algebra Liniara

  Capitolul 1 CALCUL MATRICEAL 1.1 Structuri algebrice an univ.2005/2006 1.1.1 Grupuri Definit¸ia 1.1 Fie X o mult¸ime nevidØa. O funct¸ie f definitØa pe X × X ¸si cu valori Æ1n X se nume¸ste lege de compozit¸ie internØa Æ1n X. NotØam, pentru (x, y) X2, f (x, y) = x æ y ¸si se cite¸ste x compus cu y dupØa legea æ. Legile de compozit¸ie interne pot avea urmØatoarele proprietØat¸i: Definit¸ia 1.1 O lege de compozit¸ie internØa æ Æ1n X se nume¸ste lege asociativØa dacØa (x, y, z) ...

 • Matematici Aplicate in Economie

  INTRODUCERE Materialul de fata reprezinta o sinteza a cursului care se preda la disciplina „Matematici aplicate în economie ” în primul an de studiu. SCOP SI OBIECTIVE Are ca obiect bazele matematicilor superioare clasice (elemente de algebra liniara si de programare liniara, analiza matematica, teoria probabilitatilor si statistica matematica) cât si bazele matematicilor financiare si actuariale (elemente de gestiunea optima a stocurilor, teoria asteptarii, teoria grafurilor, matematici...

 • Elemente din Teoria Grafurilor

  Prima referire la teoria grafurilor a fost facuta în 1736 de catre Euler în lucrarea numita: Problema podurilor din Königsberg. În 1847 Kirchoff a abordat teoria reCelelor electrice prin metoda grafurilor. În 1956 Ford si Fulkerson au aplicat teoria grafurilor în reCelele de transport. Astfel, dupa aceasta perioada teoria grafurilor a fost utilizata pentru rezolvarea unor probleme cu caracter economic, pentru proiectarea reCelelor electrice, de canalizare, de gaze sau a reCelelor de...

Pagina 8 din 10