Toate cursurile din domeniul Matematica

 • Teoria Probabilitatilor

  cuvinte cheie: experien , eveniment, evenimente elementare, câmp de evenimente Teoria probabilit ilor studiaz legile dup care evolueaz fenomenele aleatoare. Def. 1.1. Prin experien în teoria probabilit ilor se în elege orice act care poate fi repetat în condi ii date. Def. 12. Toate situa iile legate de experien i despre care putem spune, cu certitudine, c s-au produs sau nu, dup efectuarea experien ei, poart numele de eveniment. Fiec rei experien e i se ata eaz dou evenimente cu...

 • Elemente de Matematica Financiara

  Concepte cheie : dobânda, dobânda simpl , scaden comun , scaden medie, procent mediu înlocuitor, dobând compus , factor de fructificare, factor de actualizare 1.1. DOBÂNDA SIMPL No iunea de baz a matematicilor financiare este dobânda. Dobânda este suma de bani care se pl te te de c tre debitor creditorului pentru un împrumut b nesc. Dobânda unitar este suma dat de o unitate monetar pe timp de un an, este notat i. Dobânda dat de 100 de unit i monetare pe timp de un an se nume te...

 • Statistica Matematica

  Definitie 2.1.1. Numim colectivitate sau populatie o multime C de elemente care este cercetata din punct de vedere a uneia sau mai multor caracteristici (proprietati), elementele colectivitatii fiind numite indivizi, iar numarul indivizilor unei colectivitati se va numi volumul colectivitatii. Observatie 2.1.2. 1) Problema esentiala a statisticii matematice este de a stabilii legea de probabilitate pe care o urmeaza caracteristica X. 2) Caracteristicile sunt de tip discret si de tip...

 • Algebra Liniara

  SPATII VECTORIALE FINIT DIMENSIONALE 1.1 Definitia spatiilor vectoriale Pentru a introduce notiunea de spatiu vectorial avem nevoie de notiunea de corp comutativ de caracteristica zero. Aceasta este introdusa de definitia de mai jos. Definitia 1.1.1 Spunem ca o multime K, dotata cu doua operatii, una notata aditiv (numita adunare) si cealalta notata multiplicativ (numita înmultire), are o structura de corp comutativ daca împreuna cu adunarea este grup abelian, iar fata de înmultire,...

 • Algebra Liniara

  1.1. Notiunea de spatiu vectorial Fie V o multime nevida. Fie (K,+,•) un corp în raport cu operatiile “+” si “.” Elementele corpului K le vom numi scalari sau numere. Pe multimea V introducem legea : , care este o lege de compozitie interna pe V, iar pe corpul K introducem legea de compozitie externa: , . DEFINITIA 1.1.1. Multimea nevida V peste care s-au introdus doua operatii : si prima, interna pe V, cea de-a doua, externa cu valori din K, se numeste spatiu vectorial (liniar)...

 • Matematici Speciale

  FUNCT¸ II COMPLEXE 1.1 Mult¸imea numerelor complexe Mult¸imea numerelor complexe a apØarut din ˆincercarea de a extinde mult¸imea numerelor reale R astfel ca orice ecuat¸ie de gradul al doilea sØa aibØa solut¸ii ˆin noua mult¸ime. Ca mult¸ime, C nu diferØa de R2, adicØa C este mult¸imea perechilor ordonate de numere reale C = f(x; y)j x 2 R; y 2 Rg (1.1) Pe mult¸imea se C definesc douØa operat¸ii algebrice interne, adunarea ¸si ˆinmult¸irea, z + z0 = (x + x0; y + y0); (1.2) z ¢ z0 =...

 • Matematica Financiara

  OBIECTUL MATEMATICILOR FINANCIARE (INTRODUCERE) Direct sau indirect, imediat sau dupa un anumit timp, eforturile si efectele unei activitati economice oarecare se masoara cel mai adesea în bani. Obiectul matematicilor financiare consta în impunerea logicii si rigorii rationamentului matematic în introducerea, prezentarea si studiul modelelor economico-matematice ale operatiunilor financiare prin care se plaseaza anumite sume de bani, în anumite conditii, si pe anumite durate de timp...

 • Geometrie Computationala

  1. Complemente de geometrie si metode de aproximare 1.1. Spatii vectoriale. Spatii afine. Fie N - multimea numerelor naturale, Z - multimea numerelor întregi, Q - multimea numerelor rationale, R - multimea numerelor reale si C - multimea numerelor complexe. Un spatiu vectorial real (respectiv complex) este o multime V pe care este definita o operatie interna, notata prin simbolul + si o operatie de înmultire cu elemente din R (resp. C) - numite scalari. Notam prin V ansamblul (V, +, . ),...

 • Matematica Economica

  OBIECTIVE Scopul principal al cursului este de a asigura baza matematica de întelegere si fundamentare a aparatului matematic utilizat în cadrul disciplinelor de specialitate, ca: economie, informatica, statistica micro si macroeconomica, analiza economico-financiara, teoria deciziei, econometrie, previziune economica, eficienta economica etc.

Pagina 9 din 10