Plan de Invatamant Matematica - Clasa a V-a

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Plan de Invatamant Matematica - Clasa a V-a.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 94 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Matematica

Extras din document

1.5. să efectueze calcule cu numere naturale şi raţionale pozitive.

1.6.să folosească metode matematice in

rezolvarea problemelor puse la alte

discipline

-probleme care se rezolva folosind proprietăţile c.m.m.m.c şi c.m.m.m.d, a mai multor numere naturale.

-exerciţii de calcul a unor sume.

-exerciţii de aducere la forma simpla a unor

expresii numerice sau a unor expresii

formate din numere şi litere.

-exerciţii de calcul in alte baze de numeraţie.

-exerciţii de aflare a unei fracţii dintr-un

număr.

-rezolvarea unor probleme de mişcare şi de debit înrudite cu probleme din fizică

l.Dezvoltarea capacităţii de a emite judecăţi de valoare pentru rezolvarea

problemelor inventiv şi euristic-creative

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a-V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a-V-a se recomanda

capabil: următoarele activităţi:

2.1. să analizeze şi să rezolve probleme -înţelegerea problemei

dificile -alegerea unei metode de rezolvare şi

rezolvarea problemei

2.2 să formuleze probleme pornind de la un -verificarea rezultatului obţinut şi analiza

model sau enunţ parţial rezolvării

-analiza aspectelor particulare ale unei

probleme şi identificarea unor posibile

aspecte generale

2.3 să găsească metode de lucru valabile -generalizarea unor situaţii-problemă şi

pentru clase de probleme aprecierea validităţii şi utilităţii generalizării

-identificarea unor metode de rezolvare

valabile pentru mai multe probleme

-analizarea metodelor şi folosirea celor mai

eficiente

6

3 .Dezvoltarea capacităţii de a face conexiuni cognitive in cadrul disciplinei şi a

ariei curriculare

Obiective de referinţă

La sfârşitul clasei a-V-a elevul va fi capabil:

3.1. să utilizeze raţionamente diferite în rezolvarea problemelor dificile din domeniile studiate

3.2. să-şi formeze o gândire abstractă specifica matematicii Exemple de activităţi de învăţare

Pe parcursul clasei a-V-a se recomandă următoarele activităţi

-exerciţii care necesită ingeniozitate în abordare

-folosirea rezultatelor unor probleme pentru a rezolva altele din aceeaşi sferă cognitivă -modelarea matematică a unor fenomene sau relaţii din viaţa cotidiană -abordarea unor situaţii-problemă şi încadrarea lor într-o clasă de probleme

4.Dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic

Obiective de referinţă

La sfârşitul clasei a-V-a elevul va fi capabil:

4.1. să-şi însuşească o exprimare riguroasa specifica problemelor de matematica

4.2. să formuleze consecinţe şi metode alternative de rezolvare Exemple de activităţi de învăţare

Pe parcursul clasei a-V-a se recomanda următoarele activităţi:

-descrierea metodei care urmează a fi folosită în demonstraţia problemei -redactarea demonstraţiei sau rezolvării problemei folosind terminologia adecvată -analizarea unei probleme şi deducerea unor consecinţe

-identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un enunţ.

Fisiere in arhiva (1):

  • Plan de Invatamant Matematica - Clasa a V-a.docx