Toate cursurile din domeniul Mecanica

 • Mecanica fluidelor si masini hidraulice

  cunoașterea noțiunii de mărime fizică; folosirea corectă a unităților de măsură în ecuațiile de calcul; transformarea unităților de măsură în diferite sisteme de unități; obiectul Mecanicii fluidelor; noțiunea de fluid; definiția densității și greutății specifice; definiția presiunii, presiune absolută, presiune relativă, presiune manometrică, presiune vacuummetrică; viscozitatea, legea lui Newton, viscozitate dinamică, viscozitate cinematică. O mărime evidențiază o proprietate...

 • Actionari hidrostatice

  În cadrul acestui capitol autorul își propune să prezinte câteva dintre aparatele cele mai reprezentative ce intră în componența sistemelor de acționare hidrostatice, să facă cunoscută terminologia utilizată în acest domeniu precum și modul de simbolizare a aparaturii prin semne convenționale. 1.1.Elemente teoretice Sistemele de acționare hidrostatice , figura 1.1, au următoarea componență: pompa PH aparatura pentru distribuție, reglare și control (ACRC), motorul hidrostatic MH și aparatura...

 • FRA

  Pe întreaga sa durată de viaţă, automobilul, ca orice alt gen de maşină, are nevoie de o serie de lucrări de întreţinere, depanare şi reparare, care se execută atunci când apare nevoia sau se efectuează preventiv. Aceste lucrări au rolul de a menţine şi de a reface starea tehnică a automobilului astfel încât să facă faţă solicitărilor în exploatare. Lucrările respective, diferenţiate pe grade de complexitate, sunt numite intervenţii tehnice. - Intervenţia tehnică reprezintă orice lucrare sau...

 • Elemente si sisteme pneumatice pentru actionarea robotilor industriali

  1 GENERALITĂŢI INTRODUCTIVE 1.1. Acţionarea pneumatică Existenţa staţiilor centrale de compresoare şi a reţelelor de aer comprimat în uzinele constructoare de maşini, în industria textilă şi de pielărie, în industria chimică şi alimentară, aproape în orice fabrică sau atelier, creează condiţii pentru proiectarea şi construcţia de dispozitive pneumatice, moderne, de mare productivitate. Principalele avantaje ale acţionării pneumatice, care au condus la o extindere considerabilă a...

 • Metoda elementului finit

  1. METODA ELEMENTELOR FINITE - ASPECTE MATEMATICE. PROBLEME UNIDIMENSIONALE. PROBLEME MULTIDIMENSIONALE 1.1 Principiul metodei elementelor finite. Etape de rezolvare a unei probleme cu ajutorul metodei elementelor finite. CE ESTE METODA ELEMENTELOR FINITE ? - este o metodă matematică de integrare numerică a ecuaţiilor cu derivate parţiale puse sub formă variaţională. Adică, toate problemele de calcul ale structurilor elastice se vor reduce la un sistem de ecuaţii cu derivate parţiale,...

 • Mecanica

  Pentru mărirea performanţelor maşinilor şi utilajelor, constructorii încearcă să mărească randamentele şi puterile acestora. Fiecare piesă care intră în componenţa ansamblului respectiv este calculată, desenată și se simulează condiţiile de lucru cu ajutorul programelor specializate. În final se realizează piesa respectivă care va trebui să funcţioneze în condiţii optime în cadrul sistemului respectiv. Aceasta funcţionare presupune mişcare în contact cu alte piese, în anumite condiţii de...

 • Notiuni introductive referitoare la materialele plastice

  Materialele plastice sau polimerii reprezintă o categorie de materiale a căror principală caracteristică este reprezentată de structura moleculară. Polimerii sunt molecule uriașe cu o structură repetitivă; elementele de bază sunt monomerii. În urma unor reacții chimice (polimerizare sau copolimerizare) unul sau mai mulți monomeri își unesc moleculele formând diverse molecule de polimeri. Denumirea de polimer derivă din cuvintele grecești poly (mai mulți/multe) și meros (parte, piesă). Pe de...

 • Informatica aplicata

  Însuşirea elementelor de bază pentru o operare eficientă pe calculator utilizând sistemul de operare Windows, procesare de text, realizarea de calcule numerice şi formale, reprezentări grafice folosind pachetul de programe MS Office. - Dobândirea unor abilităţi practice prin utilizarea unor tehnologii informatice la orele de laborator. 5 Conţinut curs - Noţiuni introductive: arhitectura unui sistem de calcul și noțiuni despre sistemul de operare - Procesoare de texte: Programul...

 • Masini hidraulice si pneumatice

  Cunoaşterea construcţiei, funcţionării şi exploatării maşinilor hidropneumatice utilizate la bordul navelor reprezintă obiectivul principal al cursului nostru. De asemenea, însuşirea depriderilor inginereşti privind proiectarea şi funcţionarea maşinilor hidraulice şi pneumatice ca şi pregătirea cursanţilor pentru îndeplinirea sarcinilor de inginer sau ofiţer de cart (maşină) atât la mal cât şi pe mare, pot fi considerate deziiderate majore ale ecestui curs. Sistemele de acţionare...

 • Sisteme senzoriale

  Definirea senzorului Senzorul este un dispozitiv tehnic care reacționează calitativ sau cantitativ prin propriile mărimi măsurabile, la anumite proprietăți fizice sau chimice ale mediului din preajma lui [1]. În funcție de rolul senzorului într-un lanț de măsurare, senzorul poate fi definit ca un element direct influențat de mărimea de măsurat (ex. joncțiunea unui termometru termoelectric, flotorul unui aparat de măsurat nivelul de lichid etc.) [2]. În același context traductorul se...

 • Organe de masini

  Lagarele servesc la sustinerea arborilor, osiilor sau a altor organe de masini cu miscare de rotatie fiind capabile sa preia fortele care actioneaza asupra acestora. Un lagar este alcatuit din fus, cuzinet si carcasa. Fusul, este parte comuna a arborelui si lagarului. Rulmentul este un cuzinet special. CARACTERIZARE. DOMENII DE FOLOSIRE Lagarele cu rulmenti sunt lagare cu frecare de rostogolire. Rulmentii sunt ansambluri independente (figura 1), formate din: inelul exterior 1, montat in...

 • Bazele generarii suprafetelor

  GENERAREA SUPRAFETELOR DE REVOLUTIE PRIN STRUNJIRE 1. Scopul si continutul lucrarii - Cunoasterea metodelor de generare prin strunjire a suprafetelor simple1 si a miscarilor de lucru; - Prezentarea metodelor de prelucrare pe strungul normal a suprafetelor de revolutie si a tipurilor de scule aschietoare utilizate; - Realizarea practica prin strunjire a suprafetelor simple. 2. Consideratii generale 2.1. Particularitatile de baza ale operatiei de strunjire Strunjirea reprezinta operatia...

 • Vibratii mecanice

  MOTIVATIE - OBIECTIVE SI SCOP De ce trebuie urmarita starea de functionare a utilajelor? Utilizand aparatura performanta si personal tehnic specializat, se poate diagnostica sursa defectiunii aparute, astfel incat repararea sa se materializeze numai in inlocuirea pieselor componente defecte si nu a tuturor pieselor de uzura. Aceasta este solutia prin care se pot face economii importante prin reducerea manoperei si a cantitatii de piese de schimb. In plus, putand anticipa reparatia, se...

 • Diagnosticarea autovehiculelor

  1. PRINCIPII GENERALE PRIVIND DIAGNOSTICAREA AUTOVEHICULELOR 1.1. Metode de efectuare a verificarii starii tehnice a autovehiculelor Pe parcursul utilizarii autovehiculului are loc o modificare continua a starii sale tehnice ca urmare a diverselor fenomene ce se dezvolta in sistemele din structura sa. Ca o consecinta a modificarii starii tehnice are loc o degradare a performantelor dinamice, economice, ecologice, ergonomice, de confort si chiar de siguranta. Din aceste motive devine...

 • Termotehnica

  CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1. CONSIDERAŢII GENERALE. TERMINOLOGIE Termodinamica este ştiinţa despre energie în sensul cel mai larg al cuvântului. Obiectul ei este studiul mişcării termice şi interdependenţa cu alte forme de mişcare ale materiei. Această ştiinţă cuprinde : • Termodinamica fizică: studiază bazele teoretice generale, axiomatica şi sistematica termodinamicii; • Termodinamica chimică: studiază efectul termic al reacaţiilor chimice; • Termodinamica tehnică: elaborează teoria...

Pagina 1 din 30