Toate cursurile din domeniul Mecanica

 • Metode de caracterizare a aliajelor metalice

  Capitolul I Noțiuni introductive despre aliaje si metale Elementele chimice din tabelul lui Mendelev se pot clasifica, în funcție de proprietățile lor fizice, chimice și mecanice, în două mari categorii: a)Elemente chimice interne (6): He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn; b)Elemente chimice active: Nemetale (8): H;O;N;Cl;Br;I;P;S; Semimetale (metaloizi) (7): B;C;Si; Ge; As; Metale (83). Metalele sunt elemente chimice care prezintă în configurația electronică un număr mic de electroni liberi,...

 • Elevatoare cu cupe

  Destinație, construcție, clasificare Elevatoarele cu cupe sunt sisteme de transport cu organ flexibil de tracțiune ce permit deplasarea sarcinilor sub formă de vrac sau individuale pe verticală sau pe o direcție apropiată de verticală (65-750). Figura 1. Construcția elevatorului cu cupe 1. carcasă inferioară 2. tambur de întindere 3. coș de alimentare 4. șuber 5. carcasă intermediară 6. bandă sau lant 7. cupe 8. tambur de antrenare 9. carcasă superioară 10. fereastră de evacuare...

 • Bazele aschierii, scule aschietoare

  1 ROLUL ȘI EVOLUȚIA PRELUCRĂRILOR PRIN AȘCHIERE Prelucrare prin așchiere este un proces mecanic de îndepărtare sub formă de așchii a unui strat de material de pe un semifabricat în scopul obținerii suprafețelor unei piese. Pentru realizarea procesului de prelucrare prin așchiere sunt necesare o mașină-unealtă (MU), una sau mai multe scule așchietoare (S), dispozitive de poziționare fixare (D), piesa de prelucrat (P), aparate și instalații pentru controlul tehnic de calitate. Ansamblul...

 • Stiinta materialelor

  Evaluarea - Disciplina este prevăzută cu ore de: - curs 4 ore/săptămână - laborator 2 ore/săptămână - Prezentarea la examen este condiționată de încheierea situației la laborator care presupune obținerea unei note ≥ 5 - Examenul este test grilă (min. 30 din 50) + oral (4 subiecte) - Nota finală se calculează astfel: 5+(n-30)/10 + (L1+L2+S1+S2+S3+S4)/20 - La examen este obligatoriu carnetul de student Introducere în Știința Materialelor - Știința materialelor este studiul...

 • Mecanica fluidelor

  “When you think about it, almost everything on this planet either is a fluid or moves within or near a fluid.” (F. M. White) Fluidele - esentiale pentru viata: 2 - Corpul uman 70% apa - Suprafata pamantului este 2/3 acoperita de apa - Troposfera ~17 km de la suprafata pamantului 2/3 70% I. Generalitati 1. Obiectivul mecanicii fluidelor - studiul fluidelor: - in repaos - statica fluidelor ; - in miscare - dinamica fuidelor. 2. Clasificarea fluidelor: - lichide - nu au forma...

 • Sisteme de transport inteligente si optimizarea fluxurilor de transport

  SISTEMELE INTELIGENTE DE TRANSPORT Se poate spune ca un sistem inteligent de transport (Intelligent transportation systems -ITS), considerat in totalitatea sa, este aproape intotdeauna mai mare decat suma partilor sale individuale. Implementarea este adesea complexa si exista multe obstacole de inlaturat. Elementele esentiale pentru implementarea cu succes a unui ITS sunt planificarea riguroasa, comunicatii bune si o coordonare eficace intre partile interesate. In continuare sunt prezentate...

 • Termotehnica navala

  Unitatea de învățare nr. 1 NOTIUNI GENERALE DE TERMOCINETIC???? Cuprins: Obiectivele unității de învățare nr. 1 2 Problematica tratată 1.1 Încadrarea capitolului în planul general al de cursului de Termodinamică navală ; aplicarea princ. termodinamice în termocinetică 2 1.2 Noțiuni fundamentale :câmp de temperatură; suprafață izotermă; gradient de temperatură. 3 1.3 Flux termic; fluxuri termice unitare; unități de măsură. 4 1.4 Moduri fundamentale de transfer de căldură:conducție;...

 • Mecanica

  1.1 Dinamica punctului material liber Problemele generale ale dinamicii punctului material liber pot fi analizate folosind principiul al doilea al mecanicii, scris sub forma: (1.1) unde m este masa punctului material (constantă în timpul mișcării), accelerația sa iar rezultanta forțelor ce acționează asupra punctului. În general, forța este o funcție de vectorul de poziție , viteza și timpul t, adică: (1.2) Observând că , ecuația fundamentală (1.1) se scrie ca: (1.3) i) Problema...

 • Inginerie mecanica

  1.1. Generalități Mecanica este știința care studiază una din cele mai simple forme de mișcare a materiei cunoscută sub numele de mișcare mecanică. Mișcarea mecanică se definește ca modificare a poziției unui corp sau a unei părți a acestuia, în raport cu un alt corp considerat reper sau sistem de referință. Mișcarea mecanică raportată la un sistem de referință fix se numește mișcare absolută iar cea raportată la un sistem de referință mobil se numește mișcare relativă. Întrucât în...

 • Mecanica fluidelor si masini hidraulice

  cunoașterea noțiunii de mărime fizică; folosirea corectă a unităților de măsură în ecuațiile de calcul; transformarea unităților de măsură în diferite sisteme de unități; obiectul Mecanicii fluidelor; noțiunea de fluid; definiția densității și greutății specifice; definiția presiunii, presiune absolută, presiune relativă, presiune manometrică, presiune vacuummetrică; viscozitatea, legea lui Newton, viscozitate dinamică, viscozitate cinematică. O mărime evidențiază o proprietate...

 • Actionari hidrostatice

  În cadrul acestui capitol autorul își propune să prezinte câteva dintre aparatele cele mai reprezentative ce intră în componența sistemelor de acționare hidrostatice, să facă cunoscută terminologia utilizată în acest domeniu precum și modul de simbolizare a aparaturii prin semne convenționale. 1.1.Elemente teoretice Sistemele de acționare hidrostatice , figura 1.1, au următoarea componență: pompa PH aparatura pentru distribuție, reglare și control (ACRC), motorul hidrostatic MH și aparatura...

 • FRA

  Pe întreaga sa durată de viaţă, automobilul, ca orice alt gen de maşină, are nevoie de o serie de lucrări de întreţinere, depanare şi reparare, care se execută atunci când apare nevoia sau se efectuează preventiv. Aceste lucrări au rolul de a menţine şi de a reface starea tehnică a automobilului astfel încât să facă faţă solicitărilor în exploatare. Lucrările respective, diferenţiate pe grade de complexitate, sunt numite intervenţii tehnice. - Intervenţia tehnică reprezintă orice lucrare sau...

 • Elemente si sisteme pneumatice pentru actionarea robotilor industriali

  1 GENERALITĂŢI INTRODUCTIVE 1.1. Acţionarea pneumatică Existenţa staţiilor centrale de compresoare şi a reţelelor de aer comprimat în uzinele constructoare de maşini, în industria textilă şi de pielărie, în industria chimică şi alimentară, aproape în orice fabrică sau atelier, creează condiţii pentru proiectarea şi construcţia de dispozitive pneumatice, moderne, de mare productivitate. Principalele avantaje ale acţionării pneumatice, care au condus la o extindere considerabilă a...

 • Metoda elementului finit

  1. METODA ELEMENTELOR FINITE - ASPECTE MATEMATICE. PROBLEME UNIDIMENSIONALE. PROBLEME MULTIDIMENSIONALE 1.1 Principiul metodei elementelor finite. Etape de rezolvare a unei probleme cu ajutorul metodei elementelor finite. CE ESTE METODA ELEMENTELOR FINITE ? - este o metodă matematică de integrare numerică a ecuaţiilor cu derivate parţiale puse sub formă variaţională. Adică, toate problemele de calcul ale structurilor elastice se vor reduce la un sistem de ecuaţii cu derivate parţiale,...

 • Mecanica

  Pentru mărirea performanţelor maşinilor şi utilajelor, constructorii încearcă să mărească randamentele şi puterile acestora. Fiecare piesă care intră în componenţa ansamblului respectiv este calculată, desenată și se simulează condiţiile de lucru cu ajutorul programelor specializate. În final se realizează piesa respectivă care va trebui să funcţioneze în condiţii optime în cadrul sistemului respectiv. Aceasta funcţionare presupune mişcare în contact cu alte piese, în anumite condiţii de...

Pagina 1 din 30