Cursurile din domeniul Mecanică

Mașini Unelte

Cursul nr. 1. Introducere. 1.1 Mașina unealta. Definiții Mașină: Sistem tehnic alcătuit din corpuri solide, cu mișcări relative determinate, servind la transformarea unei forme oarecare de energie în lucru mecanic util sau la transformarea unei forme de energie în altă formă de energie, dintre care una este... citește mai departe

99 pagini Gratis Extras Preview

Asamblare

Proiectarea elementelor mecanice Activitatea fundamentală a unui inginer mecanic este aceea de a proiecta obiecte. Dacă s-ar dori o definiție a acțiunii de proiectare aceasta ar fi: Proiectarea stabilește și definește soluții și structuri pentru probleme care n-au mai fost rezolvate până acum sau realizează noi... citește mai departe

325 pagini Gratis Extras

Cilindrii hidraulici

I. CILINDRII HIDRAULICI I.1 Obiective După parcurgerea acestui capitol studentul trebuie să: - Să explice caracteristicile constructive ale cilindrilor hidraulici; - Să explice detaliat principiile de funcționare ale acestora; - Să explice construcția diferitelor tipuri de cilindrii folosiți în sistemele... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Metode de caracterizare a aliajelor metalice

Capitolul I Noțiuni introductive despre aliaje si metale Elementele chimice din tabelul lui Mendelev se pot clasifica, în funcție de proprietățile lor fizice, chimice și mecanice, în două mari categorii: a)Elemente chimice interne (6): He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn; b)Elemente chimice active: Nemetale (8):... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras

Elevatoare cu cupe

Destinație, construcție, clasificare Elevatoarele cu cupe sunt sisteme de transport cu organ flexibil de tracțiune ce permit deplasarea sarcinilor sub formă de vrac sau individuale pe verticală sau pe o direcție apropiată de verticală (65-750). Figura 1. Construcția elevatorului cu cupe 1. carcasă inferioară 2.... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Bazele așchierii, scule așchietoare

1 ROLUL ȘI EVOLUȚIA PRELUCRĂRILOR PRIN AȘCHIERE Prelucrare prin așchiere este un proces mecanic de îndepărtare sub formă de așchii a unui strat de material de pe un semifabricat în scopul obținerii suprafețelor unei piese. Pentru realizarea procesului de prelucrare prin așchiere sunt necesare o mașină-unealtă... citește mai departe

234 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Știința materialelor

Evaluarea - Disciplina este prevăzută cu ore de: - curs 4 ore/săptămână - laborator 2 ore/săptămână - Prezentarea la examen este condiționată de încheierea situației la laborator care presupune obținerea unei note ≥ 5 - Examenul este test grilă (min. 30 din 50) + oral (4 subiecte) - Nota finală se... citește mai departe

134 pagini Gratis Extras Preview

Mecanica fluidelor

“When you think about it, almost everything on this planet either is a fluid or moves within or near a fluid.” (F. M. White) Fluidele - esentiale pentru viata: 2 - Corpul uman 70% apa - Suprafata pamantului este 2/3 acoperita de apa - Troposfera ~17 km de la suprafata pamantului 2/3 70% I. Generalitati 1.... citește mai departe

120 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme de transport inteligente și optimizarea fluxurilor de transport

SISTEMELE INTELIGENTE DE TRANSPORT Se poate spune ca un sistem inteligent de transport (Intelligent transportation systems -ITS), considerat in totalitatea sa, este aproape intotdeauna mai mare decat suma partilor sale individuale. Implementarea este adesea complexa si exista multe obstacole de inlaturat.... citește mai departe

90 pagini Gratis Extras Preview

Termotehnică navală

Unitatea de învățare nr. 1 NOTIUNI GENERALE DE TERMOCINETIC???? Cuprins: Obiectivele unității de învățare nr. 1 2 Problematica tratată 1.1 Încadrarea capitolului în planul general al de cursului de Termodinamică navală ; aplicarea princ. termodinamice în termocinetică 2 1.2 Noțiuni fundamentale :câmp de... citește mai departe

166 pagini Gratis Extras Preview

Mecanică

1.1 Dinamica punctului material liber Problemele generale ale dinamicii punctului material liber pot fi analizate folosind principiul al doilea al mecanicii, scris sub forma: (1.1) unde m este masa punctului material (constantă în timpul mișcării), accelerația sa iar rezultanta forțelor ce acționează asupra... citește mai departe

53 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Inginerie mecanică

1.1. Generalități Mecanica este știința care studiază una din cele mai simple forme de mișcare a materiei cunoscută sub numele de mișcare mecanică. Mișcarea mecanică se definește ca modificare a poziției unui corp sau a unei părți a acestuia, în raport cu un alt corp considerat reper sau sistem de referință.... citește mai departe

388 pagini Gratis Extras Preview

Mecanica fluidelor și mașini hidraulice

cunoașterea noțiunii de mărime fizică; folosirea corectă a unităților de măsură în ecuațiile de calcul; transformarea unităților de măsură în diferite sisteme de unități; obiectul Mecanicii fluidelor; noțiunea de fluid; definiția densității și greutății specifice; definiția presiunii, presiune absolută,... citește mai departe

243 pagini Gratis Extras

Acționări hidrostatice

În cadrul acestui capitol autorul își propune să prezinte câteva dintre aparatele cele mai reprezentative ce intră în componența sistemelor de acționare hidrostatice, să facă cunoscută terminologia utilizată în acest domeniu precum și modul de simbolizare a aparaturii prin semne convenționale. 1.1.Elemente... citește mai departe

73 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

FRA

Pe întreaga sa durată de viaţă, automobilul, ca orice alt gen de maşină, are nevoie de o serie de lucrări de întreţinere, depanare şi reparare, care se execută atunci când apare nevoia sau se efectuează preventiv. Aceste lucrări au rolul de a menţine şi de a reface starea tehnică a automobilului astfel încât să facă... citește mai departe

307 pagini Gratis Extras Preview