Toate cursurile din domeniul Mecanica

 • Mecanica

  Pentru mărirea performanţelor maşinilor şi utilajelor, constructorii încearcă să mărească randamentele şi puterile acestora. Fiecare piesă care intră în componenţa ansamblului respectiv este calculată, desenată și se simulează condiţiile de lucru cu ajutorul programelor specializate. În final se realizează piesa respectivă care va trebui să funcţioneze în condiţii optime în cadrul sistemului respectiv. Aceasta funcţionare presupune mişcare în contact cu alte piese, în anumite condiţii de...

 • Notiuni introductive referitoare la materialele plastice

  Materialele plastice sau polimerii reprezintă o categorie de materiale a căror principală caracteristică este reprezentată de structura moleculară. Polimerii sunt molecule uriașe cu o structură repetitivă; elementele de bază sunt monomerii. În urma unor reacții chimice (polimerizare sau copolimerizare) unul sau mai mulți monomeri își unesc moleculele formând diverse molecule de polimeri. Denumirea de polimer derivă din cuvintele grecești poly (mai mulți/multe) și meros (parte, piesă). Pe de...

 • Informatica aplicata

  Însuşirea elementelor de bază pentru o operare eficientă pe calculator utilizând sistemul de operare Windows, procesare de text, realizarea de calcule numerice şi formale, reprezentări grafice folosind pachetul de programe MS Office. - Dobândirea unor abilităţi practice prin utilizarea unor tehnologii informatice la orele de laborator. 5 Conţinut curs - Noţiuni introductive: arhitectura unui sistem de calcul și noțiuni despre sistemul de operare - Procesoare de texte: Programul...

 • Masini hidraulice si pneumatice

  Cunoaşterea construcţiei, funcţionării şi exploatării maşinilor hidropneumatice utilizate la bordul navelor reprezintă obiectivul principal al cursului nostru. De asemenea, însuşirea depriderilor inginereşti privind proiectarea şi funcţionarea maşinilor hidraulice şi pneumatice ca şi pregătirea cursanţilor pentru îndeplinirea sarcinilor de inginer sau ofiţer de cart (maşină) atât la mal cât şi pe mare, pot fi considerate deziiderate majore ale ecestui curs. Sistemele de acţionare...

 • Sisteme senzoriale

  Definirea senzorului Senzorul este un dispozitiv tehnic care reacționează calitativ sau cantitativ prin propriile mărimi măsurabile, la anumite proprietăți fizice sau chimice ale mediului din preajma lui [1]. În funcție de rolul senzorului într-un lanț de măsurare, senzorul poate fi definit ca un element direct influențat de mărimea de măsurat (ex. joncțiunea unui termometru termoelectric, flotorul unui aparat de măsurat nivelul de lichid etc.) [2]. În același context traductorul se...

 • Organe de masini

  Lagarele servesc la sustinerea arborilor, osiilor sau a altor organe de masini cu miscare de rotatie fiind capabile sa preia fortele care actioneaza asupra acestora. Un lagar este alcatuit din fus, cuzinet si carcasa. Fusul, este parte comuna a arborelui si lagarului. Rulmentul este un cuzinet special. CARACTERIZARE. DOMENII DE FOLOSIRE Lagarele cu rulmenti sunt lagare cu frecare de rostogolire. Rulmentii sunt ansambluri independente (figura 1), formate din: inelul exterior 1, montat in...

 • Bazele generarii suprafetelor

  GENERAREA SUPRAFETELOR DE REVOLUTIE PRIN STRUNJIRE 1. Scopul si continutul lucrarii - Cunoasterea metodelor de generare prin strunjire a suprafetelor simple1 si a miscarilor de lucru; - Prezentarea metodelor de prelucrare pe strungul normal a suprafetelor de revolutie si a tipurilor de scule aschietoare utilizate; - Realizarea practica prin strunjire a suprafetelor simple. 2. Consideratii generale 2.1. Particularitatile de baza ale operatiei de strunjire Strunjirea reprezinta operatia...

 • Vibratii mecanice

  MOTIVATIE - OBIECTIVE SI SCOP De ce trebuie urmarita starea de functionare a utilajelor? Utilizand aparatura performanta si personal tehnic specializat, se poate diagnostica sursa defectiunii aparute, astfel incat repararea sa se materializeze numai in inlocuirea pieselor componente defecte si nu a tuturor pieselor de uzura. Aceasta este solutia prin care se pot face economii importante prin reducerea manoperei si a cantitatii de piese de schimb. In plus, putand anticipa reparatia, se...

 • Diagnosticarea autovehiculelor

  1. PRINCIPII GENERALE PRIVIND DIAGNOSTICAREA AUTOVEHICULELOR 1.1. Metode de efectuare a verificarii starii tehnice a autovehiculelor Pe parcursul utilizarii autovehiculului are loc o modificare continua a starii sale tehnice ca urmare a diverselor fenomene ce se dezvolta in sistemele din structura sa. Ca o consecinta a modificarii starii tehnice are loc o degradare a performantelor dinamice, economice, ecologice, ergonomice, de confort si chiar de siguranta. Din aceste motive devine...

 • Termotehnica

  CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1. CONSIDERAŢII GENERALE. TERMINOLOGIE Termodinamica este ştiinţa despre energie în sensul cel mai larg al cuvântului. Obiectul ei este studiul mişcării termice şi interdependenţa cu alte forme de mişcare ale materiei. Această ştiinţă cuprinde : • Termodinamica fizică: studiază bazele teoretice generale, axiomatica şi sistematica termodinamicii; • Termodinamica chimică: studiază efectul termic al reacaţiilor chimice; • Termodinamica tehnică: elaborează teoria...

 • Studiul materialelor

  Materialele pure au multe utilizari in practica, insa atunci cand sunt necesare proprietati mecanice de valori ridicate ,sunt folosite aliajele sau amestecurile de materiale .Un aliaj este un material metallic obtinut prin amestecul intim a unui metal cu alte metale sau metaloide,amestec realizat de cele mai multe ori prin topire urmata de solidificare. Totalitatea aliajelor alcatuite din aceiasi component(elemente chimice ,respective metale), formeaza un sistem de aliaje. Exista doua tipuri...

 • Procesul de fabricatie

  1.1. Trebuinţele şi resursele. Activitatea economică 1.2. Alegere şi cost de oportunitate. Frontiera posibilităţilor de producţie 1.3. Fenomene, procese şi legi economice 1.1. TREBUINŢELE ŞI RESURSELE. ACTIVITATEA ECONOMICĂ Societatea omenească, omenirea, în toate timpurile are ca deziderat principal perpetuarea speciilor, scop în care depune o activitate complexă şi vastă pentru crearea condiţiilor materiale şi sociale necesare satisfacerii trebuinţelor sau nevoilor. Dintre numeroasele...

 • Tehnologii de deformare plastica

  1.1 Notiuni generale Dezvoltarea fara precedent a stiintei si tehnicii impune perfectionarea si crearea de noi tehnologii si procedee de prelucrare menite sa duca la folosirea eficienta a metalelor si energiei, la cresterea productivitatii si economicitatii productiei in toate ramurile economiei. In acest sens un rol deosebit revine prelucrarii prin deformare plastica la rece care constituie in prezent un domeniu modern si eficient de prelucrare cu tendinte de dezvoltare rapida in viitor....

 • Procese de sudare

  CURS 1. SUDAREA PRIN DIFUZIE (45). Sudarea prin difuzie face parte din categoria procedeelor de sudare prin presiune, fără metal de adaos, la care îmbinarea se realizează prin difuzia reciprocă a atomilor pieselor în contact, încălzite în vid, în atmosferă protectoare sau în lichid, sub acţiunea unei forţe de presare. Deci, în anumite condiţii de presiune şi temperatură se produce interacţiunea la nivel atomic între cele două metale de sudat şi difuzia prin suprafaţa de separaţie....

 • Tehnologia sudarii

  1. Principiul procedeului. Caracteristici generale 1.1 Principiul procedeului Arcul se stabileşte între capătul sârmei electrod, introdusă mecanizat în arc, şi piesa de sudat, întreaga zonă fiind protejată de un jet de gaz inert sau activ. Variante: - MIG – Metal Inert Gaz: gazul de protecţie este inert faţă de metalul care se sudează (Ar, He) - MAG – Metal Activ Gaz: gazul de protecţie este activ faţă de metalul care se sudează (CO2, amestecuri Ar+CO2 cu mai mult de 20% CO2, amestecuri...

Pagina 2 din 30