Toate cursurile din domeniul Mecanica

 • Tehnologia sudarii

  1. Principiul procedeului. Caracteristici generale 1.1 Principiul procedeului Arcul se stabileşte între capătul sârmei electrod, introdusă mecanizat în arc, şi piesa de sudat, întreaga zonă fiind protejată de un jet de gaz inert sau activ. Variante: - MIG – Metal Inert Gaz: gazul de protecţie este inert faţă de metalul care se sudează (Ar, He) - MAG – Metal Activ Gaz: gazul de protecţie este activ faţă de metalul care se sudează (CO2, amestecuri Ar+CO2 cu mai mult de 20% CO2, amestecuri...

 • Scurt istoric al teoriei grafurilor

  1. Scurt istoric al teoriei grafurilor Originile teoriei grafurilor se gasesc in rezolvarea unor probleme de jocuri si amuzamente matematice, care au atras atentia unor matematicieni de seama cum ar fi: Euler, Hamilton, Cayley, Sylvester, Birkoff. Data nasterii teoriei grafului este considerata a fi anul 1736, cand matematicianul Leonhard Euler a publicat un articol in care a clarificat problema celor 7 poduri si a prezentat metode pentru rezolvarea altor probleme de acelasi tip. Cu 200...

 • Modelarea si simularea sistemelor biomecanice

  1. DEFINIŢIE Biomecanica este ştiinţa care studiază, pe baza mecanicii generale, structura, evoluţia şi funcţiile aparatului motor al animalelor şi al omului. Biomecanica mai poate fi definita ca ştiinţa care studiaza caracteristicile răspunsului în timp şi spatiu ale materialelor biologice (ale corpului uman în ansamblu) atunci când sunt supuse acţiunii unor sisteme de forţe interne şi externe. Această disciplină aplică legile mecanice la studiul sistemelor biologice, umane şi animale,...

 • Rezistenta Materialelor

  Capitolul 5 DIAGRAME DE EFORTURI LA SISTEME PLANE DE BARE DREPTE 5.1. Calculul eforturilor în secţiunea barei drepte In secţiunile transversale ale unei bare supusă acţiunii unui sistem de forţe şi momente, iau naştere forţe interioare repartizate, uniform sau neuniform, pe întreaga secţiune. Acestea se reprezintă, în mod convenţional, printr-un vector rezultant R şi un vector moment rezultant M, obţinute prin reducerea forţelor interioare în centrul de greutate al secţiunii. Componentele...

 • Tratamente Termice

  Capitolul 1.Tratamente termice primare si secundare 1.1 GENERALITĂŢI 1.1.1 Parametrii de bază şi scopul tratamentelor termice Pentru obţinerea unor proprietăţi superioare de rezistenţă se caută aducerea aliajelor în stări in afara echilibrului. Modificările de structură se obţin prin operaţii de încălzire şi răcire, după un anumit ciclu termic, funcţie de natura constituientului structural ce urmează a se obţine. Altfel spus, tratamentul termic este un proces tehnologic complex prin care...

 • Intretinerea si Reparatia Autovehiculeor Rutiere

  1.Probleme generale Ca orice produs tehnologic, autovehiculul este supus din chiar momentul intrării sale în exploatare unui proces continuu de degradare, proces care durează pe întreaga perioadă de utilizare a vehiculului respectiv şi care se traduce în scăderea / deteriorarea caracteristicilor de exploatare şi a performanţelor. Viteza acestui proces depinde de o serie întreagă de factori, dintre care cei mai importanţi ţin de calitatea fabricaţiei autovehiculului şi de modul de exploatare...

 • Oboseala si Elemente de Mecanica Ruperii

  CAPITOLUL 1. NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Introducere Se cunoaşte faptul că, atunci când solicitarea este statică, o piesă sau structură poate prelua sarcinile din funcţionare dacă acestea nu depăşesc o anumită valoare considerată maximă. Din practică s-a constatat faptul că, dacă solicitarea este variabilă, ruperea poate interveni la valori mult mai mici ale sarcinii aplicate decât cea utilizată pentru solicitarea statică. Cele mai multe echipamente şi componente structurale sunt supuse la...

 • Elemente Componente ale Unei Ansamblari Mecanice. Organe de Masini

  1.Structura mecanismelor 1.1.Elementul cinematic Elementul cinematic este un corp material component al mecanismului care atunci când este mobil, are rolul de a permite transmiterea mişcării şi a forţei. In teoria mecanismelor noţiunile de element cinematic şi organ de maşină (ex. : pistonul, biela, manivela, cama, roata dinţată, cureaua etc.) sunt sinonime. Elementele cinematice se clasifică după următoarele criterii: a) După natura fizică: - elemente rigide (fig.1.1a) – considerate...

 • Managementul Asigurarii Calitatii in Inginerie

  În general, proiectarea unui produs se face pentru o durată de utilizare bine stabilită ce va fi denumită în continuare ciclu de viață al produsului. Odată parcurs ciclul de viață al produsului este necesară conceperea și dezvoltarea unui nou produs. Ciclul de viață al produselor tehnice este strâns legat de ciclul material (Fig. 1.1). Acesta începe cu o idee de produs, apărută dintr-o nevoie a pieței sau o cerință a clientului, fapt ce este concretizat în prima fază a vieții produsului...

 • Mecanica

  Capitolul 1 Utilizarea aerului comprimat in automatizarea proceselor tehnologice 1.1 Introducere .Compozitia aerului din atmosfera terestra este: ~ 78% azot, ~ 21% oxigen si, in proportie de ~ 1% un amestec format din hidrogen, gaz carbonic si alte gaze rare. Presiunea constituie prima marime fundamentala a pneumaticii. Ea se exprima in practica industriala curenta in bar si este rezultatul unei forte, exprimata in daN, aplicata pe o suprafata, exprimata in cm2. 1 bar = = 105 Pa Se mai...

 • Mecanica Fluidelor

  Mecanica fluidelor studiază legile de echilibru şi mişcarea acestora, precum şi interacţiunea lor când intră în contact cu corpurile solide. Mecanica fluidelor se împarte în trei părţi: - Statica fluidelor - studiază legile şi condiţiile de echilibru ale fluidelor şi acţiunea lor asupra solidelor cu care intră în contact; - Cinematica fluidelor - studiază mişcarea acestora fără a ţine cont de forţele care ar putea interveni să modifice starea de mişcare; - Dinamica fluidelor - studiază...

 • Sisteme Avansate Robotizate

  1. INTRODUCERE 1.1. Mecanizare, automatizare Robotica este o parte componentă a mecatronicii şi se defineşte ca ştiinţa conceperii şi construcţiei roboţilor. Roboţii sunt sisteme complexe, destinate proceselor de fabricaţie mecanizate şi automatizate, în locurile de muncă obositoare şi nocive pentru om, care au relaţii cu mediul. Se defineşte mediul, ca spaţiu în care evoluează fiinţa vie împreună cu toate obiectele exterioare cu care vine în contact şi cu totalitatea fenomenelor care...

 • Sisteme Senzoriale

  NOŢIUNI FUNDAMENTALE 1.1. Definiţie Necesitatea culegerii de informaţii din mediul înconjurător în scopul prelucrării lor este evidentă şi, mai mult, ea creşte odată cu evoluţia tehnologică. Senzorii reprezintă interfaţa dintre mediu, proces, instalaţie, pe de o parte şi sistemul electronic de măsurare şi control, pe de altă parte. In prezent, noţiunea de senzor nu se află în urma altor concepte, cum ar fi microprocesor, memorie sau alte componente electronice. Cu toate acestea, nu există...

 • Mecatronica

  1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Scurt istoric privind apariţia autovehiculelor Putem defini autovehiculul ca fiind un vehicul echipat cu un motor în scopul deplasării acestuia pe un drum. Autovehiculele sunt destinate cu precădere transportului pentru mărfuri sau persoane. Transportul ca activitate a derivat din rezolvarea necesităţilor social-economice fiind o îndeletnicire ce decurge de mii de ani. Autovehiculele însă, sunt atestate documentar de doar câteva sute de ani. 1.1.1. Istoria...

 • Tehnologii Chimice Specifice Prelucrarii Cauciucului si Maselor Plastice

  1. TEHNOLOGIE CHIMICĂ DE REALIZARE A COMPOZITELOR POLIMERICE PRELUCRATE PRIN VULCANIZARE Procesul denumit vulcanizare a reprezentat începutul utilizării industriale a cauciucului natural (Charles Goodyear 1839, Thomas Hancock 1842) deşi, forma crudă începuse să fie prelucrată mai demult. Este general admis în prezent că vulcanizarea constă în introducerea punţii de reticulare între macromoleculele elastomerului deşi natura acestor punţi abia în ultimul timp a devenit inteligibilă în...

Pagina 3 din 30