Toate cursurile din domeniul Mecanica

 • Tehnologii Generale pentru Prelucrarea Amestecurilor de Cauciuc si Mase Plastice Destinate Talpilor de Incaltaminte

  A. Clasificare tehnologii de prelucrare a amestecurilor de cauciuc şi mase plastice pentru fabricare tălpi de încălţăminte Ritmul impetuos de dezvoltare din ultimii ani a industriei de prelucrare a cauciucului a de lucru. Deoarece tehnica proceselor de fabricare a amestecurilor de cauciuc şi implicit de prelucrare a tălpilor pentru încălţăminte constituie prima etapă, rămâne coloana vertebrală a industriei de prelucrare a cauciucului, fapt pentru care perfecţionarea continuă a cunoaşterii...

 • Mecanica si Mecanica Fluidelor Semestrul I si II

  MODUL I Obiectul mecanicii • Mecanica este o ştiinţă fundamentală a naturii, care descrie şi stabileşte condiţiile de mişcare şi de repaus pentru corpurile aflate sub acţiunea diferitelor forţe. Ea are ca obiect de studiu forma mecanică a mişcării macroscopice a corpurilor şi cauzele care determină această mişcare. Prin mişcare mecanică se înţelege cea mai simplă formă de mişcare a materiei, a corpurilor macroscopice, mişcare care constă în deplasarea relativă a corpurilor materiale sau a...

 • Tehnologii de Prelucrare prin Aschiere

  Rolul Arborilor: Să transmită mişcarea; Rol de susţinere a altor organe; Rolul funcţional este îndeplinit dacă: - arborii au fost proiectaţi corect; - s-a ales materialul adecvat; - s-a utilizat un proces corect de execuţie; Tehnologia de fabricare reprezintă procesul prin care un semifabricat trece prin diverse prelucrari şi în final rezultă arborele care concordă cu desenul de execuţie. Adică trebuie să se respecte: - calitatea; - precizia dimensională prescrisă; - starea...

 • Analiza si Diagnostic

  CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII PRIVIND EVALUAREA ECONOMICĂ A UNEI INTREPRINDERI Evaluarea este o activitate din sfera serviciilor profesionale cum ar fi: consultanţă, audit, proiectare, avocatură. Capitalul, ca expresie a mărimii proprietăţii în economia de piaţă, se află într-o mişcare continuă. Trecerea de la un proprietar la altul şi necesitatea informării celor interesaţi asupra proprietăţii, face ca cea mai importantă operaţiune referitoare la capital să fie cea a evaluării mărimii...

 • Senzori si Traductoare

  INTRODUCERE Noţiuni introductive de metrologie Conducerea automată a proceselor implică luarea unor decizii referitoare la modul în care trebuie să evolueze mărimile implicate în funcţionarea procesului respectiv, şi, prin urmare, lansarea unor comenzi care să asigure evoluţia dorită. Deciziile de conducere pot fi luate numai pe baza informaţiilor obţinute din interiorul procesului condus, informaţii care se referă la valoarile unor parametri semnificativi pentru caracterizare...

 • Ingineria si Managementul Productiei

  Produsul este o noţiune cu un conţinut foarte larg, care poate reprezenta practic tot ceea ce ţine de necesităţile şi cerinţele umane. Produsele pot fi de tip bun material (simplu sau complex) sau serviciu şi rezultă în cadrul unui proces organizat şi condus de oameni. În sensul cel mai general, producţia este ansamblul activităţilor economico-sociale prin care oamenii exploatează şi modifică elemente din natură (materiale şi / sau nemateriale), cu scopul realizării de produse. Sub denumirea...

 • Prelucrarea prin Eroziune Electrica

  În România, înainte de 1989, au fost realizate (printre primele în lume) maşini de prelucrat prin electroeroziune, la Electrotimiş – Timişoara: 1. Instalaţia ELER, pentru prelucrare cu electrod masiv; 2. Instalaţia ELEROFIL, pentru prelucrare cu electrod filiform, cu CNC. După 1989 şi în prezent, în România sunt realizate maşini de prelucrat prin electroeroziune, la Societatea mixtă româno-italiană STIMEL S.A. Timişoara, cu electrod masiv şi cu electrod filiform, cu denumirile: 1....

 • Combustibili si Lubrifianti

  Curs 1: Compozitia combustibililor Titeiul este la presiunea atmosferica un amestec omogen in faza lichida de hidrocarburi lichide, hidrocarburi solide, compusi cu sulfuri, O si N si care contine si urme de metale fe, ca, mg, si, mn, ni, cu etc Ca subst lichide sau identificat in titei peste o 1000 de subst, dintre acestea cea mai mare parte respective peste 500 ca masa 50-60% o reprezinta hidrocarburile lichide, acestora li se adauga heterocompusi, peste 250 fiind cei ai S. In nr mai mic...

 • Sisteme de Propulsie Neconventionale

  CLASIFICAREA SISTEMELOR DE PROPULSIE NECONVENTIONALE Prinsistem de propulsie neconventional se intelege acel sistem de propulsie care are cel putin doua surse de energie.Cele mai cunoscute sisteme neconventionale sint sistemele hibride. CLASIFICARE - CU COMB CONVENTIONALI - CU MAI SISTEM HIBRID- CU COMB NECONVENTIONALI -FARA MAI SISTEME DE PROPULSIE ALTERNATIVE - neconventionale -fotovoltaice -eoliene -volante -alte forme de energie COMBUSTIBILI CONVENTIONALI Combustibilii...

 • Mecanica Fluidelor

  I. NOTIUNI DE CALCUL SI ANALIZA VECTORIALA Prezentul capitol îşi propune o succintă prezentare a principalelor noţiuni de calcul şi analiză vectorială, curent utilizate în descrierea mişcării fluidelor. 1.1. Notiuni introductive Marimi scalare: sunt mărimile fizice care pot fi caracterizate printr-un număr real. Exemplu: timpul, temperatura, lungimea unui segment, masa, energia etc. Vectorul: este caracterizat prin direcţie, sens şi modul. Modulul vectorilor este reprezentat prin...

 • Extruder cu Melci

  CAP. I. EXTRUDERE CU DOI MELCI SAU MAI MULŢI MELCI 1.1. Introducere Arta extrudării este deja veche. În Anglia, în 1797, Joseph Bramah a construit o presă manuală cu piston pentru fabricarea conductelor, maşină care este gândită a fi primul extruder. Nu după mult timp, alte materiale ca săpun, macaroane şi materiale de construcţie au fost prelucrate pe maşini similare. Primul extruder cu doi melci a fost utilizat în 1869, de Follows şi Bates în Anglia, la fabricarea cârnaţilor. Primul...

 • Elemente de Inginerie Mecanica

  CAPITOLUL 1 MATERIALE, ORGANE DE MAŞINI ŞI ÎNTREŢINERI TEHNICE 1.1. MATERIALE UTILIZATE LA LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE A UTILAJELOR DIN FERMELE ZOOTEHNICE 1.1.1. Metale şi aliaje feroase. Materialele care se folosesc în construcţia şi exploatarea utilajelor zootehnice sunt materiale metalice şi nemetalice. Materialele metalice sunt feroase (au la bază fierul) şi neferoase (au la bază alt metal ca: Al, Cu, Zn, Sn). Metalele se gasesc sub formă de aliaje: aliaje feroase şi aliaje...

 • Cilindri Hidraulici

  14.1 Notiuni generale Definitie : Cilindrii sunt motoare liniare. Acestia constituie un mijloc extrem de simplu pentru transformarea miscarii rotative de la sursa de putere ( pompa - motor electric) in miscare liniara, cu viteza controlata si eforturi ridicate. Principalii constructori de cilindrii, propun o serie standard, o gama de cilindrii cu diametrul cuprins intre 30 si 300 mm, pentru presiuni nominale pana la 300 bar, corespunzand unei incarcari maxime de 300.000 daN. Cateva firme...

 • Ansamblul de Scule Pentru Magazia de Scule

  Ansamblul de scule pentru magazia de scule. Dimensiunile maxime ale sculei montata cu scule adiacente (MB-46VA/46VAE) Dimensiunile maxime ale sculei care poate fi montata in magazie cu sculele adiacente montate. Barele de alezare care au muchii aschietoare de Ø125 mm sau mai putin pot fi asezate in magazie, cu conditia ca diametrul exterior este mai mic decat Ø 90 mm, iar diametrul sculelor adiacente pe ambele parti este mai mic decat Ø 90 mm 3.2 Dimensiunile maxime ale sculei montata...

Pagina 4 din 30