Toate cursurile din domeniul Mecanica

 • Ansamblul de Scule Pentru Magazia de Scule

  Ansamblul de scule pentru magazia de scule. Dimensiunile maxime ale sculei montata cu scule adiacente (MB-46VA/46VAE) Dimensiunile maxime ale sculei care poate fi montata in magazie cu sculele adiacente montate. Barele de alezare care au muchii aschietoare de Ø125 mm sau mai putin pot fi asezate in magazie, cu conditia ca diametrul exterior este mai mic decat Ø 90 mm, iar diametrul sculelor adiacente pe ambele parti este mai mic decat Ø 90 mm 3.2 Dimensiunile maxime ale sculei montata...

 • Procese Tehnologice de Prelucrare si Control

  INTRODUCERE ÎN TEHNOLOGIILE DE PRELUCRARE ŞI CONTROL 1.1. CICLUL DE VIAŢĂ AL PRODUSELOR Ciclul de viaţă al unui produs cuprinde trei etape (figura 1.1): -creare; -fabricare/comercializare; -eliminare. Pe durata etapei de creaţie a unui produs se realizează: -studiul de piaţă, care relevă cererea produsului pe piaţă, cantitatea şi calitatea necesare, costurile admise, termene, etc; -dezvoltarea produsului, care cuprinde fazele de concepţie, proiectare, prototipare şi industrializare....

 • Tolerante si Control Dimensional

  1.1 Precizia dimensiunilor 1.1.1 Noţiuni generale Materializarea unui obiectiv final – aparat, mecanism, maşină, etc. – presupune parcurgerea cronologică a mai multor etape, începând cu procesul de proiectare, cel tehnologic, urmat de cel al fabricării şi finalizând cu procesul de montaj [1]. Calitatea integrală a rezultatului materializat, este dependentă de calităţile în parte ale fiecărui element component (piesă, element de rezistenţă, organ de maşină, element cinematic). Certificatul...

 • Organe de Masini

  CAPITOLUL 1 NOŢIUNI GENERALE PRIVIND TRANSMISIILE MECANICE Transmisiile mecanice sunt organe de maşini complexe, realizate din mai multe elemente componente ce formează un ansamblu distinct, fiind destinate transmiterii energiei mecanice între doi arbori aflaţi în diferite poziţii relative, de regulă fără, sau uneori cu modificarea legii de mişcare. Transmiterea energiei mecanice respectiv a puterii are loc de regulă prin modificarea vitezelor unghiulare ω, sau a turaţiei n şi prin urmare a...

 • Tratamente Termice Aplicate Materialelor Metalice

  1.Definirea si clasificarea tratamentelor termice Tratamentul termic este un proces tehnologic in urma caruia se produc modificari structurale in aliajul metalic, cu scopul obtinerii anumitor proprietati tehnologice, mecanice, fizice, etc. La baza tratamentelor termice stau transformarile in stare solida. Orice tratament termic consta dintr-un ciclu de incalzire si un ciclu de racire. Parametrii oricarui tratament termic sunt: - viteza de incalzire; - temperatura de incalzire; - timpul...

 • Cursuri Autovehicule

  produs material produs imaterial servicii (si lucrari) materiale procesate produs cu complexitate ridicata, realizat prin efectuarea unui volum mare de munca, cu un cost de productie insemnat, ce asigura satisfacerea unor nevoi sociale importante autovehicul, motor, CV, avion, cladire, software caracterizat de existenta unitatii de produs unitatea de produs se exprima, de regula, prin marimi fizice: litru, kg, m2, m3, bucata, pereche etc. unitatea de produs poate fi diferita de...

 • Procesele Tehnologice de Prelucrare Mecanica

  1. Datele initiale necesare proiectarii Procesele tehnologice de prelucrare mecanica (PTPM) reprezinta cea mai complexa componenta a proceselor de fabricare a pieselor si genereaza de obicei costurile cele mai mari. Obiectivul activitatilor de proiectare a acestor procese îl constituie elaborarea unei documentatii tehnologice prin aplicarea careia sa se obtina piese cu calitatile cerute de documentatia de executie, în cantitatile prevazute în planul de productie, cu costuri minime....

 • Mecanica Auto

  PARTEA I CUNOASTEREA AUTOMOBILULUI 1. MOTORUL Motorul este sursa de energie necesară deplasării autovehiculelor. Instalaţiile auxiliare ale motorului sunt: - instalaţia de alimentare; - mecanismul de distribuţie; - instalaţia de aprindere; - instalaţia de răcire; - sistemul de pornire; - aparatura pentru controlul funcţionării. Mecanismul bielă-manivelă îl constituie biela şi arborele, care transformă mişcarea rectilinie a pistonului în mişcare de rotaţie a arborelui motor....

 • Mecanica si Rezistenta Materialelor

  CURS 1 1. ELEMENTE INTRODUCTIVE 1.1 Ce este mecanica? Mecanica este ştiinta care se ocupă cu studiul echilibrului, mişcării şi interacţiunii corpurilor materiale. Ramurile mecanicii se stabilesc după următoarele criterii (fig. 1.1): • Dimensiunea corpurilor (macroscopice şi microscopice); • Viteza de deplasare v a corpurilor (comparată cu viteza luminii c); • Aspecte aplicative. 1.2. Noţiuni fundamentale în mecanică 1.2.1 Spaţiul Spaţiul caracterizeazã poziţia corpurilor si...

 • Mecanica

  Tema 1. Introducere. Principiile mecanicii clasice. Modele teoretice folosite în mecanică. Sisteme de unităţi de măsură. Punct material liber. Compunerea forţelor concurente. Echilibrul punctului material liber. Punctul material supus la legături. Echilibrul punctului material. Legile frecării. 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Mecanica clasică este ştiinţa care studiază echilibrul şi mişcarea corpurilor materiale şi se bazează pe câteva principii fundamentale formulate de către Isaac Newton...

 • Turbomasini

  TURBOMASINI 1. Introducere, clasificari Termenul de maşini hidraulice vine din latinescul "turbo" = vârtej, propus de Fourneyron Burdin, se referă la acele sisteme tehnice, alcătuite din organe de maşini rigide, cu mişcări relative determinate şi care transformă • energia hidro-pneumatică în energie mecanică, • energia mecanică în energie hidro-pneumatică, • sau o formă de energie mecanică în altă formă de energie mecanică, prin intermediul energiei hidro-pneumatice. Aceste...

 • Notiuni de Baza Privind Motoarele ce Echipeaza Autovehiculele

  1. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND MOTOARELE CE ECHIPEAZĂ AUTOVEHICULELE 1.1. Tipuri de motoare ce echipează autovehiculele Autovehiculele sunt echipate cu mijloace proprii ce asigură propulsia, reprezentate de motoare, care în funcţie de natura energiei transformate pentru obţinerea energiei mecanice necesară deplasării, pot fi: - motoare termice; - motoare electrice; - propulsii hibride (combinaţii de motor termic cu motor electric, ce funcţionează alternativ sau simultan, după necesităţi )....

 • Caroserii

  1.1 Caroseriile autovehiculelor 1.1.1 Rolul, conditiile impuse si clasificarea caroseriilor Caroseria reprezintã partea superioarã a automobilului (suprastructura) si este amenajatã pentru transportul persoanelor si al bunurilor si pentru montarea diferitelor utilaje si instalatii pentru efectuarea de diferite lucrãri sau pentru prestarea de servicii. La constructiile mai vechi de autoturisme si autobuze si la autocamioanele actuale, caroseria constituie o parte distinctã si se monteazã...

 • Tehnologii si Echipamente de Asamblare

  CONtINUTUL SI STRUCTURA PROCESULUI TEHNOLOGIC DE ASAMBLARE 1.1. Locul asamblãrii în cadrul procesului tehnologic de fabricatie Locul asamblãrii în cadrul întregului proces de fabricatie îl prezentãm în figura 1.1. Ca urmare a aparitiei si dezvoltãrii noilor procese tehnologice de mare productivitate, tot mai accentuat se pune si problema cresterii eficacitãtii proceselor de asamblare, si în cadrul acestuia si a proceselor de manipulare a materialelor si componentelor, care face...

 • Baze Motoare Diesel

  Prezentare Curs - Introducere in Motoare cu ardere interna Prezentare constructiva si functionala a motoarelor Diesel - Notiuni introductive de Diagnoza - Notiuni de Service ADVISOR necesare pentru reparatia motorului - Pregatirea pentru demontare/decontaminare - Identificare scule speciale si dispozitive - Demontare - Diagnosticare componente defecte - Identificare componente defecte/necesare reparatiei in Parts Manager Asamblare motor - Reglaje componente - Punere in functiune...

Pagina 5 din 31