Toate cursurile din domeniul Mecanica

 • Optimizarea Constructiva si Functionala a Unitatii de Plastifiere

  1. Optimizarea constructivă şi funcţională a unităţii de plastifiere (cilidru – melc) 1.1. PROBLEMA DEBITULUI MAXIM În maşina de extrudere au loc transportul materialului solid, topirea şi curgerea topiturii (curgerea în cilindrul maşinii şi în capul de extrudere), departajându-se astfel trei zone esenţialmende diferite din punctul de vedere al analizei curgerii. În zona transportului materialului solid (zona de alimentare) particulele de polimer sunt compactizate formând un dop solid,...

 • Calitatea Sudurii - Defectele Sudurii si Verificarea Calitatii Sudurii

  1. Factorii calităţii sudurii Indicii calităţii. Calitatea producţiei (GOST 15467-70) este totalitatea de proprietăţi ale producţiei care asigură posibilitatea de a îndestula anumite necesităţi în corespundere cu destinaţia ei. Indicii calităţii îmbinărilor sudate se determină cu ansamblul următoarelor proprietăţi: rezistenţa, siguranţa, lipsa defectelor, structura metalului cusăturii şi a zonei influenţate termic (ZIT), rezistenţa la uzură, numărul şi caracterul corectării ş.a. (fig....

 • Senzori si Traductoare

  .Clasificarea traductoarelor • Din punct de vedere al necesităţii de a fi alimentat cu energie din exterior: - TR pasive - alimentate cu energie din exterior; - TR active - nu trebuie alimentate cu energie din exterior; • După felul mărimii de ieşire: - TR pneumatice; - TR electrice - cu structură clasică; -integrate, - TR analogice; - TR numerice. • După natura mărimii de intrare: - electrică, mecanică, pneumatică, hidraulică, optică, magnetică, electromagnetică etc; • După...

 • Termotehnica

  CAP. 1-TERMODINAMICA GAZELOR PERFECTE. TRANSFORMARI DE STARE, CURGEREA GAZELOR, PRINCIPIILE I ŞI II ALE TERMODINAMICII ŞIMBOLURI UTILIZATE ŞI UNITATI DE MASURA ÎN S. I. m [kg]- masa; M [kg/kmol] - masa molară; n [kmol] - cantitatea de substanţă. t [0 C] - temperatura relativă; T [K] - temperatura absolută. R=8314 [ J/kmol K] – constantă generală(universală) a gazelor. VM =22,414 [Nm3/kmol] - volumul molar al unui kmol. A, S [m2] - arie, secţiune. I [J] - entalpie; i- - entalpie...

 • Recipiente sub Presiune

  CAP. 1 RECIPIENTE SUB PRESIUNE Cele mai multe utilaje au în componenţa lor o parte care este supusă presiunii în timpul funcţionării. Această parte componentă intră în categoria recipientelor sub presiune Utilajele tip „recipient” pot avea diferite roluri funcţionale: pentru depozitarea fluidelor, reactoare chimice, schimbătoare de căldură, evaporatoare, coloane pentru transfer de substanţă, etc. În recipiente au loc operaţii fizice: amestecare, transfer de substanţă, transfer termic,...

 • Elemente ale Procesului Tehnologic de Nituire

  a) Tablele şi niturile se aleg corespunzător scopului după standarde sau tabele bazate pe rezultate experimentale. Nituirea se poate face la rece, în cazul niturilor din metale neferoase cu orice diametru şi pentru nituri din oţel cu diametrul sub 12 mm. Pentru nituri din oţel cu diametrul peste 12 mm, nituirea se face la cald. b) Găurile pieselor de îmbinat (a tablelor) se trasează cu multă atenţie, astfel încât după găurire tablele să se suprapună perfect. Pentru eliminarea trasajului,...

 • Rulmenti

  1.Generalitati. Clasificare. Rulmentii sunt organe de masini complexe, utilizate pentru rezemarea pieselor care executa miscari de rotatie sau de oscilatie (arbori, roti dintate, role de cablu, mase rotative, etc.). Ei se compun, in general, din urmatoarele elemente : inelul interior si inelul exterior (la rulmentii radiali si radiali-axiali) (fig. 1 a. i, k), saibe de fus si saiba de carcasa (la rulmentii axiali, fig. 1j), corpurile de rulare si colivia. Pe inele (sau pe saibe) sunt...

 • Notiuni de Teoria Aschierii

  1. NOŢIUNI DE TEORIA AŞCHIERII Obiectivele capitolului Acest capitol prezintă cele mai importante aspecte legate de aşchierea materialelor, modalitatea cu cea mai largă răspândire de realizare a pieselor în construcţia de maşini şi utilaje. În principal, prezentul capitol dezvoltă: - elementele care participă obligatoriu la un proces de aşchiere ; - fizica şi dinamica procesului de aşchiere ; - fenomenele termice, uzura şi durabilitatea sculelor aşchietoare ; - elemente de optimizare a...

 • Desen Tehnic

  1. 1. FORMATE (SR ISO 5457:1994) Desenele tehnice se execută pe coli de formă dreptunghiulară, de dimensiuni fixe, numite formate (fig. 1.1). Dimensiunile formatelor, precum şi elementele acestora sunt specificate în SR ISO 5457: 1994. Fig. 1.1 Format Dimensiuni a x b (mm) A0 841 x 1189 A1 594 x 841 A2 420 x 594 A3 297 x 420 A4 210 x 297 A5 149 x 210 Elementele formatelor (fig. 1.1) 1. Marginile formatului 2. Chenarul formatului 3. Zona neutră 4. Fâşia de îndosariere 5....

 • Sisteme Oscilante

  1.1 SISTEME OSCILANTE Un corp aflat în stare de echilibru îşi menţine această stare un timp nedefinit, dacă asupra lui nu intervin acţiuni exterioare, conform principilui I al mecanicii. Unele corpuri, dacă sunt scoase din aceasta poziţie, execută mişcări alternative în jurul acesteia. Se spune despre acest corp cǎ el oscileazǎ în jurul poziţiei de echilibru. Vibraţia mecanică se poate defini ca ansamblu al mişcărilor executate de un corp în jurul unei poziţii de echilibru. In sistemele...

 • Analiza Mecanismelor cu Bare in Solidworks

  1.1. METODA ANALITICǍ. POZIŢII FINIT VECINE În unele situaţii, necesitǎţile industriei impun ca o piesǎ sǎ ocupe mai multe poziţii distincte date. Piesa de prelucrat, utilizatǎ într-un montaj sau care are un rol funcţional în poziţiile respective, este supusǎ deci unui program rigid de mişcǎri alternante uneori cu staţionǎri. Aceste cerinţe se pot realiza, în anumite condiţii limitative, prin sistemele mecanice mobile cele mai simple cu patru elemente: mecanismul bielǎ – manivelǎ, mecanismul...

 • Proiectarea Asistata de Calculator a Sistemelor Mecanice Mobile (SMM)

  1. Probleme generale ale proiectării sistemelor mecanice mobile 1.1 Noţiuni introductive Cursul are la baza două componente fundamentale şi anume proiectarea sistemelor mecanice mobile şi proiectarea asistată de calculator. Definiţii - Proiectarea sistemele mecanice mobile (mecanismelor) reprezintă rezolvarea a două aspecte fundamentale şi anume stabilirea schemei optime de funcţionare şi determinarea formei constructive a elementelor mecanismului. - (1) Proiectarea asistată de...

 • Caracteristici ale Sistemelor de Productie

  CAPITOLUL 4 CARACTERISTICI ALE SISTEMELOR DE PRODUCtIE 4.1 Structura sistemicã a întreprinderii de productie Din punct de vedere sistemic, întreprinderea de productie poate fi consideratã un sistem deschis, sistem aflat în interactiune si comunicare cu mediul socio-economic în care se aflã. Scopul sistemului întreprindere este de a realiza anumite produse, de o anumitã calitate si într-o anumitã cantitate, conform cerintelor consumatorilor. Sistemul întreprindere este alcãtuit din...

 • 3D Modelling - Software Used Catia V5R8

  Course Objectives: First, in this course you will learn how to sketch, constrain, and edit 2D profiles. Then, these profiles are used to generate 3D parts, solids and surfaces. Finally, you will learn to assembly these 3Dsolids, to generate an 3D ensemble. The Sketcher is a set of tools to help the user quickly generate 2D Geometry. The completed Sketch can then be used to generate Solids and Surfaces The capability to define Constraints between elements in the Sketcher allows for...

 • Impactul Energetic al Sistemelor de Transport Asupra Resurselor Energetice

  INTRODUCERE Lucrarea abordeaza problemele legate de utilizarea carburanţilor (benzine, motorine, carburanţi speciali), lubrifianţilor (uleiuri pentru motoare, uleiuri pentru angrenaje, fluidelor speciale pentru lubrifiere, unsorilor , materialelor speciale pentru lubrifiere) precum şi cele ridicate de performanţele şi utilizarea maselor plastice, cauciucurilor, materialelor cu funcţii acustice, materialelor de fricţiune, materialelor de protecţie, materialelor ceramice speciale, sticlei,...

Pagina 6 din 31