Toate cursurile din domeniul Mecanica

 • Motoare Pneumatice Rotative

  Capitolul 12 Motoare pneumatice rotative 12.1 Introducere Motoarele pneumatice rotative produc miscarea oscilanta a arborelui de iesire ce este apoi folosita pentru diverse aplicatii. Ele au o constructie compacta, simpla si rigida iar la capete de cursa de rotatie sunt prevazute amortizoare de soc, asigurand astfel o precizie de pozitionare circulara. Se pot produce cu aceste motoare pneumatice rotative miscari reglabile in ambele sensuri de rotatie cuprinse intre 0 - 3600. Miscarea...

 • Sisteme de Franare Directie si Suspensie

  Destinaţia puntilor din spate Puntea din spate are rolul de a prelua toate forţele şi momentele ce apar în centrul roţilor din spate ale automobilului şi de a le transmite cadrului sau caroseriei prin intermediul elementelor elastice ale suspensiei şi ale mecanismului de ghidare al roţilor. să asigure o durată mare de funcţionare, întreţinere uşoară şi siguranţă în funcţionare; punţile motoare din spate trebuie să asigure adaptarea fluxului de putere al motorului la condiţiile de...

 • Actionarea Electromecanica

  Modulele rotative au posibilitatea de a efectua miscari de rotatie complete continue sau discontinue. Miscarea de rotatie este primita de la un motor electric (servomotor sau pas cu pas) si este transmita printr-o curea dintata 5 tensionata de o rola cu excentric la arborele de iesire 2 unde se va monta elementul la care este necesara miscarea de rotatie (Fig.7.1). a) b) Fig.7.1 Modul electric rotativ: a) vedere; b) sectiune: 1 – capac; 2 – arbore de iesire; 3 – corp; 4 – arbore de...

 • Utilaje

  . Transportoare cu bandă Transportoarele cu bandă se utilizează la transportul continuu, în linie dreaptă, pe orizontală sau înclinat, pentru materiale granulare, pulverulente sau sarcini unitare. Transportoarele cu bandă se utilizează fie numai strict pentru îndeplinirea funcţiei de transport, sau ca şi părţi componente ale altor utilaje din industria alimentară (cuptoare, uscătoare, pasteurizatoare-sterilizatoare). În figura I.1 se prezintă trei exemple de transportoare cu bandă:...

 • Constructia Bielei

  ASPECTE CONSTRUCTIVE 1.1 Mecanismul motor Figura 1. Mecanismul motor Mecanismul motor cuprinde organele a căror deplasare asigură efectiv transformarea energiei chimice a combustibilului în lucru mecanic. Mecanismul motor este compus din piston plus segmenţi la care se adaugă bolţul. De bolţ se articulează biela, care la rândul ei este prinsă de arborele cotit cu ajutorul capacului bielei. Arborele cotit se sprijină pe lagărele acesteia aflate în carterul superior şi se învârte în...

 • Starea Tehnica a Autovehiculelor, Performantele si Conditii de Mentinere in Rooninia - Sistemul de Franare

  STAREA TEHNICĂ A VEHICULELOR, PERFORMANŢE ŞI CONDIŢII DE MENŢINERE IMPUSE ÎN ROMÂNIA Starea tehnică a unui autovehicul su a unui sistem ori subansamblu al acestuia, trebuie să fie apreciată în raport cu performanţele şi normativele legale referitoare la sistemul sau subansamblul analizat; asemenea performanţe şi normative sunt standardizate, sau sunt furnizate de uzina constructoare în manualele de întreţinere şi reparaţii. Multe dintre organele componente ale unui autovehicul sunt...

 • Actionari Hidro-Pneumatice

  1.1 Tipuri moderne de productie Dezvoltarea actualã a tehnicii se caracterizeazã prin faptul cã operatorul uman este exclus, în bunã mãsurã, din procesul de productie, rolul sãu fiind preluat de masini. Trãsãtura definitorie a actualei etape de dezvoltare o constituie automatizarea si robotizarea proceselor tehnologice. Una din problemele de mare actualitate este constructia unor masini capabile sã dirijeze, independent, dupã anumite programe, în spatiu si în timp, procese de productie...

 • Technologia Materialelor

  Structura procesului de productie a masinilor si aparatelor • Bunurile materiale obinute sau create în urma proceselor de munca se numesc produse. • Obinerea sau crearea produselor este rezultatul desfasurarii unui proces de produc ie, definit ca proces tehnico – economic complex, care cuprinde întreaga activitate desfasurata într-o întreprindere pentru realizarea acestora. • Realizarea produselor se face, în principal, în urma desfasurarii proceselor tehnologice de lucru, în decursul...

 • Alegerea Sistemului si a Tehnologiei de Fabricatie

  CAPITOLUL 1. OPTIMIZAREA SISTEMELOR DE FABRICAȚIEDIN MEDIUL INDUSTRIAL COMPETENŢA Alegerea sistemului şi a tehnologiei de fabricaţie 1.1. Mediul industrial 1.2. Metode de integrare sistemică a întreprinderii 1.3. Criterii de evaluare a utilizării sistemelor de fabricaţie OBIECTIVE După parcurgerea acestui capitol. 1. să descrieţi mediul industrial; 2. să explicaţi modul de utilizare a sistemelor de fabricaţie; 3. să evaluaţi utilizarea unui sistem de fabricaţie adecvat, după...

 • Rezistenta Materialelor

  CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1 PRINCIPALELE PROBLEME PRIVINDSOLICITĂRILE SOLIDELOR DEFORMABILE Rezistenţa materialelor este o disciplină de cultură tehnică generală, situată între ştiinţele fizico-matematice şi disciplinele de specialitate ale ingineriei. Ea este o continuare logică a mecanicii teoretice, o dezvoltare a acesteia prin introducerea în calcule a proprietăţilor de deformabilitate ale corpurilor solide. În mecanica teoretică, corpurile solide sunt considerate...

 • Sisteme de Fabricatie Flexibile

  1.1. Scurt istoric al apariţiei şi dezvoltării sistemelor de fabricaţie flexibilă (SFF) În analiza evoluţiei modelului dominant aplicat fabricaţiei în diferite perioade de timp [http://www.uky.edu/~dsianita/611/fms.html], ne raportăm la interacţiunea dintre: - evoluţia pieţei de desfacere a produselor (dezvoltarea cerinţelor clienţilor); - nivelul de dezvoltare al tehnicii şi tehnologiei fabricaţiei; - nivelul de evoluţie şi perfecţionare a tehnicii informatice. La mijlocul anilor '60...

 • Tratamente Termice si Materiale Speciale

  1.1 Definiţie. Tratamentele termice sunt o succesiune de etape ce constau în încălzirea, menţinerea şi răcirea unor aliaje metalice în scopul obţinerii unor anumite structuri care să asigure un ansamblu dorit de caracteristici fizico-chimice fără a modifica starea de agregare a materialului. 1.2 Clasificarea tratamentelor termice. Dat fiind complexitatea modificărilor care se pot produce în semifabricate (prin aplicare de încălziri şi răciri controlate, în funcţie de starea iniţială a...

 • Sisteme Tehnologii Atitudini Rezultate

  Pledoarie pro domo1 Înainte de definirea obiectivelor cursului Sisteme, Tehnologii, Atitudini, Rezultate, ne vom opri mai întâi asupra cauzelor care au determinat introducerea în planul de învăţământ a unei astfel de discipline. Situaţia actuală pune faţă în faţă un număr (mare) de tineri care, în cunoştinţă de cauză sau nu, au ales să îşi continue pregătirea profesională în învăţământul superior tehnic, optând pentru Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, secţiile...

 • CCMAI

  Curs 1 - C.C.M.A.I. Cap. 1. Dinamica motoarelor cu ardere interna 1.1. Introducere asupra marimilor caracteristice ale motoarelor S-a observat in descrierea functionarii motoarelor cu piston in doi timpi, Ċm=2, si patru timpi, Ċm=4, utilizarea expresiilor "limita inferioara/superioara a cursei pistonului", inteleg`nd prin acestea, pozitiile extreme pe care le atinge pistonul in deplasarea sa in cilindru. #n dezvoltarea curselor ascendente sau descendente, pistonul are o...

 • Calitatea si Managementul Calitatii in Sistemele Tehnologice

  1. NOŢIUNEA DE CALITATE. MANAGEMENTUL CALITĂŢII. 1.1. Terminologie. Vocabular Ştiinţa Managementul calităţii utilizează un vocabular propriu care cuprinde o serie de termeni specifici. Pentru o persoană nefamiliarizată cu aceşti termeni, utilizarea lor şi operarea cu aceştia poate ridica piedici importante. Acesta este motivul pentru care Organizaţia Internaţională de Standardizare –I.S.O.- a elaborat un standard aparte, de sine stătător, dedicat explicitării tuturor termenilor specifici...

Pagina 8 din 30