Toate cursurile din domeniul Mecanica

 • Metode si Tehnici Moderne de Control

  CONTROLUL CALITATII: INTRODUCERE Sistemele de producţie implementate în cadrul industriei îşi desfăşoară activitatea în condiţiile respectării unor cerinţe continuu actualizate privind calitatea produselor, pe care le realizează. Aceste cerinţe se referă la necesitatea respectării şi îmbunătăţirii continue a următoarelor aspecte:  caracteristicile produselor;  fiabilitatea şi / sau siguranţa în funcţionarea produselor;  protecţia împotriva răspunderilor juridice pentru neconcordanţa...

 • Procese de Deformare Plastica la Rece

  Toate corpurile solide au proprietatea de a se deforma sub acţiunea unor forţe exterioare (dar şi a altor factori ca temperatură, timp). Comportarea materialelor supuse deformării este diferită în funcţie de mărimea forţei care acţionează asupra lor şi de condiţiile în care are loc deformarea. În funcţie de efectul produs asupra corpului supus deformării se disting (fig.1.1): - deformaţii elastice - care dispar după îndepărtarea cauzei (forţei) care le-a produs, corpul revenind la...

 • Sisteme Flexibile de Fabricatie

  STRUCTURA SISTEMELOR FLEXIBILE DE PRELUCRARE Un sistem flexibil de prelucrare prin aschiere se compune din mai multe subsisteme. Schematic un SFP se poate reprezenta: SFP SP STr SIf Dp MTr ECd BCdA BCtA Subsistemul de prelucrare SP, este alcatuit dintr-un numar de masini-unelte automatizate (MUCN-uri) care realizeaza prelucrarea automata a SF si schimbarea automata a pieselor si a sculelor; Subsistemul de transfer STrse compune din:Dp–depozitul din care se alimenteaza sistemul de...

 • Curs Mecanica

  MECANICA stiinta care se ocupa cu rezolvarea tuturor problemelor legate de studiul echilibrului, miscarii si interactiunii dintre corpurile materiale. ✔Ramurile Mecanicii se stabilesc dupa urmatoarele criterii: – dimensiunea corpurilor (macro si microscopice); – viteza de deplasare v a corpurilor; – aspectele aplicative. Se studiaza: Legile generale ale echilibrului, miscarii si interactiunii corpurilor materiale macroscopice considerate solide rigide (indeformabile), care se...

 • Consideratii asupra Instaltiei de Propulsie

  1.1 GENERALITĂŢI Cerinţa de bază în funcţionarea instalaţiei principale de propulsie este de a propulsa nava la o viteză continuă impusă, permisă de starea mării şi de a asigura posibilităţi de marş înapoi, oprire şi manevră. Cerinţele de exploatare şi întreţinere trebuie să nu depăşească posibilităţile echipajului iar costurile să se încadreze în limitele stabilite în studiile preliminare. Cu excepţia unei scurte perioade de timp, când se apropie sau se depărtează de port, cele mai multe...

 • Desen Tehnic si Infografica

  MODUL I – DESEN TEHNIC Obiective Introducere în desenul tehnic - Obiectul şi scopul desenului tehnic; - Standarde, norme, convenţii. Reprezentarea pieselor în proiecţie ortogonală - Dispunerea proiecţiilor; - Reprezentarea vederilor, secţiunilor şi rupturilor; - Haşuri utilizate în desenul tehnic; - Desenul de releveu; - Desenul la scară; - Reprezentarea pieselor în proiecţie axonometrică. Cotarea desenelor tehnice - Norme şi reguli de cotare; - Principii şi metode de cotare; -...

 • Tehnologia Presarii la Rece

  1.1. GENERALITĂŢI Toate corpurile solide au proprietatea de a se deforma sub acţiunea unor forţe exterioare şi a altor factori cum ar fi: temperatura, acţiunea îndelungată a timpului. Diferite materiale supuse deformării se comportă diferit în funcţie de mărimea forţelor care acţionează, precum şi de condiţiile în care are loc deformarea. Procedeele de prelucrare prin presare la rece sunt acelea care se execută prin deformare plastică a materialului prelucrat, cu sau fără separarea...

 • Incercarea Ambreiajelor

  Destinaţia, condiţiile impuse, clasificare Ambreiajul face parte din transmisia automobilului si este intercalat intre motor si cutia de viteze , reprezentand organul de transmitere a momentului de la arborele cotit al motorului la cutia de viteze. Functiile ambreiajului sunt urmatoarele : - permite la pornirea automobilului cuplarea progresiva a motorului , care se afla in functiune , cu celelalte organe ale transmisiei , care , in acel moment, stau pe loc; - permite cuplarea si...

 • Curs CCIA

  INTRODUCERE Viitorul motorului cu ardere interna (m.a.i.) pentru transportul rutier (de marfa si de persoane) va depinde de combinatia constrângerilor unor pachete complexe continând cerintele beneficiarilor, reglementarile guvernamentale, interesele economice ale producatorilor si nivelul progresului tehnic si inovativ. a) Cerintele beneficiarilor privitoare la autoturisme vor continua linia deja consacrata a sporirii durabilitatii, fiabilitatii, economiei de combustibil, reducerii...

 • Mecanisme

  Analiza mecanismelor conţine mai multe subcapitole: 1. Analiza structurală; 2. Analiza cinematică ; 3. Analiza cinetostatică; 4. Analiza dinamică CAP. 1 ANALIZA STRUCTURALĂ: Mecanismele sunt sisteme mecanice care pot transmite forţe sau mişcare în cadrul unor sisteme tehnice. Mecanismele pot acţiona fie independent, sau în cadrul unor mecanisme complexe numite maşini. 1. Elemente cinematice (clasificare) Prin element cinematic se înţelege orice piesă sau subansamblu de piese legate...

 • Sisteme de Rehensiune

  1.CONSIDERAŢII PRELIMINARE - Mecatronica este ştiinţa ce studiază totalitatea principiilor, metodelor şi mijloacelor necesare realizării produselor care înglobează componente mecanice, electrice şi electronice în vederea asigurării unui grad cît mai înalt de calitate. - Robotica, ca parte a mecatronicii, este ştiinţa şi tehnica concepţiei şi construcţiei roboţilor [LAR 93]. - Principala materializare a roboticii este robotul care reprezintă un sistem (produs) mecatronic cu aspect mai mult...

 • Conductia Nestationara a Caldurii

  1. Strat limită. Definiţie. Se consideră piesa din Fig. 1a cu volumul V, aria A, densitatea ρ, căldura specifică c, conductivitatea termică k, difusivitatea termică α, temperatura T, timpul t. Această piesă are temperatura iniţială Ti iar la momentul este scufundată într-un lichid cu temperatura ; coeficientul de transfer termic prin convecţie este h. La suprafaţa piesei se formează un strat de material de grosime δ, strat de-a lungul căruia temperatura piesei variază între T0 la exterior...

 • Fluxurile Pieselor in Fabricatia Flexibila si Parametrii Sistemelor de Transport

  1.Determinarea sarcinilor de transport pt sistemele ce folosesc robocare Aceste tipuri de sisteme se folosesc current pt sistemele flexibile de prelucrare in scopul automatizarii functii lor de transport si alimentare cu semifabricate a posturilor de lucru. Sistemele de transport al semifabricantelor pt deservire posturilor de lucru sunt configurate in functie de aplicatiile concrete existente,proiectare detaliata a acestora depinzand de gabaritul pieselor,de gonfiguratia acestora,de ritmul...

 • Desen Tehnic

  I. Noţiuni introductive de desen tehnic I.1. Generalităţi Desenul tehnic este un limbaj grafic utilizat în scopul realizării unei comunicări corecte între proiectanţii, producătorii şi utilizatorii produselor din domeniul tehnic. Într-un desen tehnic al unei piese sunt redate atât informaţii de natură grafică referitoare la forma şi dimensiunile piesei cât şi date sintetice privind calitatea suprafeţei piesei, precizia execuţiei, tratamentele termice necesare, modul de marcare şi...

 • Intretinerea Tehnica si Reparatia Mecanismelor Motorului

  Refuzurile şi defecţiunile mecanismului bielă - manivelă, simptoamele, cauzele apariţiei, metodele de determinare şi lichidare DEFECTELE IN EXPLOATARE ALE ORGANELOR FIXE. I. Arderea garniturii de chiulasă, datorită: prelucrării incorecte a suprafeţelor de etanşare dintre blocul motor şi chiulasă, strângerii incorecte sau insuficiente a chiulasei (cea mai frecventă), montării necorespunzătoare a garniturii, detonaţiilor motorului etc. Depistarea fenomenului se constată prin: - scăderea...

Pagina 9 din 30