Acționări hidrostatice

Curs
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 16285
Mărime: 2.33MB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Cap. 1 Aparatura ce intră în componența sistemelor de acționare hidrostatică_ 1

Cap. 2 Analiza constructiv funcțională a pompelor volumice 9

Cap. 3 Analiza constructiv funcțională a distribuitoarelor cu sertar 16

Cap. 4 Analiza constructiv funcțională și calculul cilindrilor hidraulici 25

Cap. 5 Analiza constructiv funcțională a aparaturii pentru reglarea presiunii 32

Cap. 6 Analiza constructiv funcțională și calculul aparaturii pentru reglarea debitului 42

Cap. 7 Elemente de înmagazinare a energiei hidrostatice - dimensionarea acumulatoarelor cu cameră elastică 48

Cap. 8 Analiza constructiv funcțională și dimensionarea aparatelor de filtrare_55

Cap. 9 Elemente de etanșare - particularități ale etanșărilor cu inele O 60

Cap.10 Elemente de legătură și racordare specifice sistemelor hidrostatice 65

Bibliografie 72

Extras din document

În cadrul acestui capitol autorul își propune să prezinte câteva dintre aparatele cele mai reprezentative ce intră în componența sistemelor de acționare hidrostatice, să facă cunoscută terminologia utilizată în acest domeniu precum și modul de simbolizare a aparaturii prin semne convenționale.

1.1.Elemente teoretice

Sistemele de acționare hidrostatice , figura 1.1, au următoarea componență: pompa PH aparatura pentru distribuție, reglare și control (ACRC), motorul hidrostatic MH și aparatura auxiliară. Pompa PH, antrenată de motorul electric ME cu cuplu Mi și turația ni, aspiră lichidul din rezervorul Rz trimițându-l către motorul hidraulic rotativ MHR sau liniar MHL cu o presiune pp și un debit Qp. Motorul acționează asupra unui element de execuție EE căruia îi transmite o mișcare de rotație caracterizată de momentul Me și turația ne sau o mișcare de translație caracterizată de forța F și de viteza v. De la motorul MH lichidul purtător de energie este retrimis către pompa PH prin intermediul rezervorului Rz.

Practic, într-un astfel de sistem au loc trei conversii energetice. Prima electro-mecanică la nivelul motorului electric ME in care energia electrică exprimată prin cei doi parametri U(tensiune) și I(intensitate) se transformă în energie mecanică exprimată prin parametri Mi(moment) și ni(turație). Cea de a doua mecano-hidraulică la nivelul generatorului hidrostatic, pompa PH, când are loc conversia energiei mecanice exprimată prin parametri Mi și ni în energie hidraulică exprimată prin parametri pp(presiune la pompă) și Qp(debit la pompă). Cea de a treia conversie este hidro-mecanică și are loc la nivelul motorului rotativ MHR sau MHL liniar când energia hidraulică exprimată prin presiunea și debitul de alimentare a motorului(pm, Qm), de alimentare a hidromotorului, se retransformă în energie mecanică uleiului exprimată prin parametri caracteristici mișcării de rotație Me și ne sau de translație F(forță) și v(viteză), transmiși elementului de execuție EE. Este evident că în acest caz randamentul transmisiei hidrostatice va trebui să stea prioritar în atenția proiectantului unei astfel de instalații.

M i ,ni

ME

Q P ,PP

PH

ACRC

QM,PM

MHR

Me ,ne

EE

MHL

F,v

EE

Rz

Fig. 1.1 Schema generală a unui sistem hidraulic

Principalele componente ale sistemelor de acționare hidrostatice sunt:

- Cilindrii hidraulici (motoarele hidraulice liniare) - sunt organe de execuție de largă utilizare în construcția de mașini, care recepționând energia hidrostatică produsă de o pompă volumică (presiune×debit) o transformă în energie mecanică de translație ( forță ×viteză);

- Motoare hidrostatice rotative - sunt organe de execuție care, recepționând energia

hidrostatică produsă de o pompă volumică (presiune ×debit) o transformă în energie mecanică de rotație (moment×turație) pe care o transmite mecanismelor acționate;

- Pompele volumice - sunt organe de generare a energiei hidrostatice - generatoare de

debit - de largă utilizare, care recepționează energie mecanică produsă de o mașină de forță (moment×turație) și o transformă în energie hidrostatică pe care o imprimă mediului hidraulic de lucru (presiune×debit);

- Acumulatoare hidro-pneumatice - sunt aparate destinate înmagazinării unei energii

hidrostatice (pe o durată mică sau mai mare) după transformarea acesteia într-o energie pneumo- statică;

- Distribuitoarele - sunt aparate ce au rolul de a repartiza debitul fluidului de lucru pe diferite circuite, în conformitate cu ciclul de lucru al motoarelor alimentate;

- Supapele de presiune - sunt aparate ce au rolul de a limita presiunea în circuitele instalației, sau de a realiza succesiunea automată (prin nivele de presiune) a unor faze din ciclul de lucru al instalației;

- Droselele și regulatoarele de debit - sunt aparate având rolul de a realiza reglarea debitului pe circuitele de lucru, prin modificarea suprafeței de trecere a agentului hidraulic;

- Supapele de sens - sunt aparate care permit circulația lichidului numai într-un anumit

sens;

- Amplificatoarele hidraulice - sunt aparate cu funcții ca cea de înmagazinare a energiei

hidraulice sau de amortizare a pulsațiilor de presiune și debit ale pompelor volumice;

- Servovalvele hidraulice - sunt distribuitoare hidraulice cu funcționare proporțională, care se folosesc la sistemele de reglare automată ce utilizează elemente de reacție integrală plasate la nivelul mecanismului acționat;

- Filtrele - sunt aparate ce au rolul de a reține corpurile impurificante din mediul hidraulic, care pot fi atât de natură mecanică cât și chimică;

- Conductele, plăcile și blocurile modulare - sunt elemente auxiliare ale sistemului de acționare hidrostatică care asigură legătura între aparate având funcția de vehiculare a agentului hidraulic ;

- Rezervoarele - sunt elemente auxiliare ale sistemului care au funcția de înmagazinare a agentului hidraulic și de asigurare a temperaturii de funcționare pentru acesta;

- Manometrele, debitmetrele, traductoarele de presiune și debit - sunt aparate care în cadrul sistemului de acționare hidrostatică au funcții de control a valorii parametrilor hidraulici și implicit a celor mecanici.

Terminologia folosită în domeniul sistemelor de acționare hidrostatică este reglementată de STAS 6965 iar semnele convenționale folosite la reprezentarea în scheme a elementelor de acționare hidrostatică sunt reglementate de STAS 7145.

În tabelele ce urmează sunt prezentate unele dintre semnele convenționale ale principalelor aparate ce intră în componența sistemelor de acționare hidrostatică.

1.2.Elemente aplicative

- Vor fi reproduse principalele funcții ale aparaturii ce intră în componența sistemelor de acționare hidrostatică;

- Vor fi discutate particularitățile constructiv-funcționale ale fiecărui aparat în parte particularități care au stat la baza reprezentării simbolice;

- Vor fi analizate diferite scheme hidraulice în sensul recunoașterii și notării aparaturii care le compun;

Pompe

Cu volum geometric constant și un sens al fluxului

Cu volum geometric constant și două sensuri ale

fluxului

Cu volum geometric variabil și un sens al fluxului

Cu volum geometric variabil și două sensuri ale

fluxului

Motoare

Cu volum geometric constant și un sens al fluxului

Cu volum geometric constant și două sensuri ale fluxului

Cu volum geometric variabil și un sens al fluxului

Cu volum geometric variabil și două sensuri ale fluxului

Cilindri hidraulici

Cu simplă acțiune, cu piston și tijă

Cu simplă acțiune, cu piston și plunjer

Cu dublă acțiune și tijă simplă

Cu dublă acțiune și tijă dublă

Telescopice, cu simplă acțiune și deplasare unilaterală

Telescopice, cu simplă acțiune și deplasare bilaterală

Telescopice, cu dublă acțiune și deplasare unilaterală

Transformatoare de presiune

Multiplicatoare de presiune cu un singur fel de

fluid,

pv > px

Px Py

Multiplicatoare de presiune cu două feluri de

fluid (transformă presiunea pneumatică

px în

presiune hidraulică

pv :

pv > px )

Px Py

Schimbător de presiune (transformă o presiune

pneumatică

px într-o presiune hidraulică pv

Px Py

Py Px

sau invers; teoretic

px = pv )

Bibliografie

1.- Marin V., Moscovici R., Teneslav D. - Sisteme hidraulice de actionare si reglare automata. Bucuresti, Editura Tehnica, 1987.

2.-Constantin E., Ciocan O. - Proiectarea si constructia actionarilor hidropneumatice. Universitatea din Galati. 1988.

3.- Ionescu F., Catrina D., Dorin A. - Mecanica fluidelor si actionari

hidraulice si pneumatice. Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica, 1980.

4.- Oprean A. - Sisteme hidrostatice. Bucuresti, E.D.P. 1983.

5.- Ciocan, O.D., Dima, M - Elemente de proiectare a sistemelor de acționare hidrostatică. Ed. BREN București .2002.

6.- Constantin E. - Acționări hidrostatice. Ed. Tehnică București. 1999.

7. - Ciocan O., Nicoară D. - Proiectarea acționărilor hidraulice. Îndrumar de laborator. Universitatea din Galați 1995.

Preview document

Acționări hidrostatice - Pagina 1
Acționări hidrostatice - Pagina 2
Acționări hidrostatice - Pagina 3
Acționări hidrostatice - Pagina 4
Acționări hidrostatice - Pagina 5
Acționări hidrostatice - Pagina 6
Acționări hidrostatice - Pagina 7
Acționări hidrostatice - Pagina 8
Acționări hidrostatice - Pagina 9
Acționări hidrostatice - Pagina 10
Acționări hidrostatice - Pagina 11
Acționări hidrostatice - Pagina 12
Acționări hidrostatice - Pagina 13
Acționări hidrostatice - Pagina 14
Acționări hidrostatice - Pagina 15
Acționări hidrostatice - Pagina 16
Acționări hidrostatice - Pagina 17
Acționări hidrostatice - Pagina 18
Acționări hidrostatice - Pagina 19
Acționări hidrostatice - Pagina 20
Acționări hidrostatice - Pagina 21
Acționări hidrostatice - Pagina 22
Acționări hidrostatice - Pagina 23
Acționări hidrostatice - Pagina 24
Acționări hidrostatice - Pagina 25
Acționări hidrostatice - Pagina 26
Acționări hidrostatice - Pagina 27
Acționări hidrostatice - Pagina 28
Acționări hidrostatice - Pagina 29
Acționări hidrostatice - Pagina 30
Acționări hidrostatice - Pagina 31
Acționări hidrostatice - Pagina 32
Acționări hidrostatice - Pagina 33
Acționări hidrostatice - Pagina 34
Acționări hidrostatice - Pagina 35
Acționări hidrostatice - Pagina 36
Acționări hidrostatice - Pagina 37
Acționări hidrostatice - Pagina 38
Acționări hidrostatice - Pagina 39
Acționări hidrostatice - Pagina 40
Acționări hidrostatice - Pagina 41
Acționări hidrostatice - Pagina 42
Acționări hidrostatice - Pagina 43
Acționări hidrostatice - Pagina 44
Acționări hidrostatice - Pagina 45
Acționări hidrostatice - Pagina 46
Acționări hidrostatice - Pagina 47
Acționări hidrostatice - Pagina 48
Acționări hidrostatice - Pagina 49
Acționări hidrostatice - Pagina 50
Acționări hidrostatice - Pagina 51
Acționări hidrostatice - Pagina 52
Acționări hidrostatice - Pagina 53
Acționări hidrostatice - Pagina 54
Acționări hidrostatice - Pagina 55
Acționări hidrostatice - Pagina 56
Acționări hidrostatice - Pagina 57
Acționări hidrostatice - Pagina 58
Acționări hidrostatice - Pagina 59
Acționări hidrostatice - Pagina 60
Acționări hidrostatice - Pagina 61
Acționări hidrostatice - Pagina 62
Acționări hidrostatice - Pagina 63
Acționări hidrostatice - Pagina 64
Acționări hidrostatice - Pagina 65
Acționări hidrostatice - Pagina 66
Acționări hidrostatice - Pagina 67
Acționări hidrostatice - Pagina 68
Acționări hidrostatice - Pagina 69
Acționări hidrostatice - Pagina 70
Acționări hidrostatice - Pagina 71
Acționări hidrostatice - Pagina 72
Acționări hidrostatice - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Actionari hidrostatice.doc

Alții au mai descărcat și

Transmisia hidraulică pentru autovehiculele grele

CAP. I. INTRODUCERE - TERENURI DIFICILE Tehnologia executarii lucrarilor de pamant Propietati fizico-mecanice ale pamanturilor si influenta lor...

Sisteme si Actionari Hidraulice

Introducere În industria constructoare de maşini contemporane şi moderne se întrebuinţează pe larg acţionarea hidraulică. Acţionările hidraulice...

Motoare Hidraulice

CAP. I ARGUMENT Hidraulica este stiinta care studiaza legile de echilibru si de miscare a fluidelor din punct de vedere al aplicatiilor in...

Ambreiajul

AMBREIAJUL I.1. Rolul ambreiajului Ambreiajul este inclus în transmisia automobilului în scopul compensarii principalelor dezavantaje ale...

Actionari Hidraulice si Pneumatice

CAPITOLUL 1.1 Generalitati privind actionarile hidraulice si pneumatice 1.1.1. Elemente specifice acţionarilor hidraulice si pneumatice...

Aparate Pneumatice

ARGUMENT Actionarea reprezinta operatiunea prin care se comanda si se urmareste regimul de functionare al diverselor instalatii de lucru sau...

Acționări și trasmisii hidraulice

ARGUMENT Hidraulica este stiinta care studiaza legile de echilibru si de miscare a fluidelor din punct de vedere al aplicatiilor in tehnica....

Sistem de acționare hidraulică

1. ASPECTE GENERALE 1.1. DEFINIREA ȘI CLASIFICAREA SISTEMELOR DE ACȚIONARE HIDRAULICĂ Prin sistem de acționare hidraulică se înțelege un ansamblu...

Te-ar putea interesa și

Utilizarea sistemelor pneumatice pentru acționarea și automatizarea instalațiilor de tratament termic

Actionarea utilajelor si instalatiilor din sectoarelede prelucrare la cald, se face cu cele mai diverse motoare, folosind sursele de energie...

Analiza Aparaturii Hidraulice - Proiectarea Tehnologiei de Executie pentru Reper

CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTUL DE REGLARE A PRESIUNII Elementele echipamentului de reglare a presiunii poartă denumirea de supape, valve sau ventile....

Constructia Masinilor - Unealta Agregat

1.Construcţia maşinilor-unelte agregate Maşinile-unelte agregate pot fi definite ca maşini-unelte formate din unul sau mai multe posturi de lucru...

Actionari Hidraulice si Pneumatice

CAPITOLUL 1.1 Generalitati privind actionarile hidraulice si pneumatice 1.1.1. Elemente specifice acţionarilor hidraulice si pneumatice...

Masini Unelte cu Actionare Hidraulica

CAP. I. Notiuni generale despre hidraulica Hidraulica este stiinta care studiaza legile de echilibru si de miscare a fluidelor din punctul de...

Generatoare Hidraulice cu Pistoane Axiale

Argument Pentru îmbunătăţirea propriei activităţi pe care am depus-o în anii de studiu şi pentru a atinge standardele curriculare prevăzute pentru...

Urzirea Directa Tip ZC-R

ZC-R- Performante inalte in toate privintele Eficienta totala Eficienta randamentului unei masini este determinata de performantele sale, cum...

Acționări și trasmisii hidraulice

ARGUMENT Hidraulica este stiinta care studiaza legile de echilibru si de miscare a fluidelor din punct de vedere al aplicatiilor in tehnica....

Ai nevoie de altceva?