Bazele așchierii, scule așchietoare

Curs
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 234 în total
Cuvinte : 67417
Mărime: 35.15MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Profesor Inginer Universitar, Marius Cosma

Extras din document

1 ROLUL ȘI EVOLUȚIA PRELUCRĂRILOR PRIN AȘCHIERE

Prelucrare prin așchiere este un proces mecanic de îndepărtare sub formă de

așchii a unui strat de material de pe un semifabricat în scopul obținerii suprafețelor

unei piese.

Pentru realizarea procesului de prelucrare prin așchiere sunt necesare o

mașină-unealtă (MU), una sau mai multe scule așchietoare (S), dispozitive de

poziționare fixare (D), piesa de prelucrat (P), aparate și instalații pentru controlul

tehnic de calitate. Ansamblul MUSDP se numește sistem tehnologic.

Ponderea prelucrărilor prin așchiere, la realizarea pieselor, reprezintă în anumite

situații peste 70% din totalitatea operațiilor. Această pondere este justificată de

următoarele considerente:

- posibilitatea realizării prin așchiere a unei game foarte diverse de piese

sub aspectul formei geometrice, dimensiunilor și materialelor;

- realizarea relativ ușoară a condițiilor tehnice impuse suprafețelor piesei;

- productivitate și cost de fabricație ce pot fi realizate, în funcție de dotare,

de cele mai multe ori la valori optime:

- retehnologizarea sistemelor de fabricație se poate realiza cu costuri

reduse;

- prelucrarea prin așchiere este cel mai economic procedeu la producție de

unicate și serie mică.

Prelucrarea prin așchiere are o vechime considerabilă, evoluția acesteia

fiind continuă, determinată de progresele realizate în domeniul elaborării de noi

materiale pentru realizarea pieselor, sculelor așchietoare și perfecționări ale

mașinilor-unelte.

O etapă importantă în evoluția prelucrării prin așchiere a constituit-o

trecerea de la sculele de mână la sculele de mașină prin realizarea acționării

acestora cu ajutorul mașinilor-unelte.

O altă etapă de dezvoltare este datorată progreselor realizate în domeniul

materialelor pentru sculele așchietoare.

În anul 1907 Tylor și White pun bazele în S.U.A. a tehnologiei de obținere

a oțelurilor superaliate (9...18% elemente de aliere), denumite oțeluri rapide, care

utilizate în construcția sculelor așchietoare au permis creșterea vitezei de așchiere

până la 40...60 m/min, față de 10...20 m/min, viteză admisă de otelurile obișnuite

pentru scule.

1

Între anii 1925...1930 în Germania se dezvoltă tehnologiile de obținere a

carburilor metalice sinterizate utilizate sub formă de plăcuțe (plăcuțe Widia), care au

permis creșterea vitezelor de așchiere până la 200...300 m/min, impunând totodată

perfecționări ale cinematicii mașinilor-unelte.

Începând cu anul 1950 apar materialele mineralo-ceramice pe bază de oxizi

(frecvent Al2O3) ce au duritate mai mare decât materialele mineralo-ceramice. Au

fost realizate și combinații de materiale metalo-ceramice și mineralo-ceramice,

având denumirea de cermeți. Aceste materiale permit utilizarea unor viteze de

așchiere foarte mari (300...500 m/min) Ia secțiuni mici de așchie. Mașinile-unelte

trebuie în acest caz să realizeze turații mai mari de 3000 rot/min. Materialele

metalo-ceramice și mineralo-ceramice predomină la ora actuală în construcția

sculelor așchietoare.

Creșterea performanțelor sculelor așchietoare se realizează la ora actuală

prin optimizarea geometriei, îmbunătățirea performanțelor materialelor existente

prin acoperirea cu un strat rezistent la uzură (din TiC sau TiN), începând cu anul

1950, ca materiale pentru partea activă a sculei așchietoare se utilizează materiale

superdure ca nitrura cubică de bor (NCB), safirul, rubinul, diamantul,(natural,

sintetic), materiale cristaline pe bază de diamant (PKD).

Paralel cu dezvoltarea tehnicilor de prelucrare prin așchiere se dezvoltă

cercetările teoretice și experimentele privind optimizarea parametrilor procesului

de așchiere.

Datorită perfecționării procedeelor de obținere a semifabricatelor (prin

reducerea adaosurilor de prelucrare), se manifestă o tendință de scădere a ponderii

prelucrărilor prin așchiere de degroșare, simultan cu creșterea ponderii prelucrărilor

prin așchiere de finisare.

Prelucrările prin așchiere tind să se perfecționeze și să se diversifice datorită

utilizării în fabricarea pieselor de materiale cu proprietăți fizico-mecanice ridicate,

greu prelucrabile prin așchiere.

Acesta impune de asemenea realizarea de scule cu calități așchietoare

superioare și evoluții în structura cinematică a mașinilor-unelte. Se manifestă

tendința de lărgire a gamei de mașini-unelte cu comenzi numerice, conducerea cu

calculatorul, utilizarea pe scară largă a comenzilor adaptive, extinderea robotizării

și a sistemelor flexibile de fabricație.

Înlocuirea procedeelor clasice de prelucrare prin așchiere cu procedee noi,

perfecționate sau cu procedee neconvenționale se poate realiza numai pe baza unei

atente analize tehnico-economice, analiză ce necesită cunoașterea fenomenelor

caracteristice și a interdependențelor dintre acestea.

Bibliografie

Aelenei, M., Gherghia, I., - Probleme de mașini-unelte și așchiere, vol. l,

vol II, Editura Tehnică, București, 1985

Amarego, E., A., J., Brown, R., H., - The Manufacturing of metals, ediție în

limba rusă, Moscova, 1977

Belous, V., - Sinteza sculelor așchietoare, Editura Junimea, lași, 1980

Belous, V., - Creația tehnică în construcția de mașini. Inventica,

Editura Junimea, lași, 1986

Biber, Gh., - Manualul strungarului, Editura Tehnică, București, 1967

Botez, E., - Cinematica mașinilor-unelte, Editura Tehnică, București, 1961

Botez, E., - Mașini-unelte, vol. l - III, Editura Tehnică, București, 1977

Botez, E., - Bazele generării suprafețelor pe mașini-unelte, Editura Tehnică,

București, 1966

Ciolacu, F., G., - Cercetări privind prelucrările mecanice utilizând noi tipuri

de fluide pentru așchiere. Teză de doctorat, Universitatea din Craiova 1995

Cozmîncă, M., Panait, S., Constantinescu, S., - Bazele așchierii, Editura Gh.

Asachi, lași, 1995

Deacu, L., s.a., - Bazele așchierii și generării suprafețelor, vol. II,

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții de Mașini, 1992

Drăghici, G., Tehnologia construcției de mașini, Editura Didactică și

Pedagogică, București, 1984

Dreucean, A., - Mașini-unelte și prelucrări prin așchiere, Editura Didactică

și Pedagogică, București, 1968

Duca, Z., Bazele teoretice ale prelucrărilor pe mașini-unelte, Editura

Didactică și Pedagogică, București, 1969

Dumitraș, C., Militam, C., - Așchierea metalelor și fiabilitatea

sculelor așchietoare, Editura Tehnică, București, 1983

Elekeș, C., - Scule pentru găurirea alezajelor lungi, Editura Scrisul

Românesc, Craiova, 1985

Enache, Șt., Belous, V., Proiectarea sculelor așchietoare, Editura Didactică

și Pedagogica, București, 1983

Enache, Șt., - La qualite des surfaces methaliques, Editura Tehnică,

București, 1994

Enache, Șt., Minciu, C., Proiectarea asistată a sculelor așchietoare, Editura

Tehnică, București, 1983

Gavrilas, l., s.a., Tehnologii de prelucrare cu scule din materiale dure și

extradure, Editura Tehnică, București, 1977

Hollanda, D., s.a., - Așchiere si scule aschietoare, Editura

Didactică și Pedagogică, București, 1982

lancu, A., Trifa, T., - îndrumător pentru ridicarea calificării rectificatorilor,

vol. l, ii, Editura Tehnică, București, 1978

229

Jawahair, l., S., Van Luttervelt, C., A., - Recent Devellopments in

Chip Control Reserch and Applications, Annales of the CIRP, vol. 42/2/1993

Lăzărescu, l., - Teoria așchierii și proiectarea sculelor, Editura Didactică și

Pedagogică, București, 1964

Lăzărescu, I., ș.a., - Așchierea și scule așchietoare, Editura Didactică și

Pedagogică, București, 1976

Minciu, C., - Proiectarea și tehnologia sculelor pentru danturare, Editura

Tehnică, București, 1986

Minciu, C., Predincea, N., - Bazele așchierii și generării suprafețelor,

institutul Politehnic București, 1984

Nanu, A., - Tehnologia materialelor, Editura Didactică și Pedagogică,

București, 1977

Oancea, N., Căpățână, N., Nenită, C., - Bazele așchierii și generării

suprafețelor, Universitatea din Galați, 1980

Oprean, A., ș.a., - Bazele așchierii și generării suprafețelor, Editura

Didactică și Pedagogică, București, 1981

Picoș, C., - Prelucrabilitatea prin așchiere a aliajelor feroase, Editura

Tehnică, București, 1981

Picoș, C., ș.a., - Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanică prin

așchiere, Editura Universitas, Chișinău, 1992

Popescu, I., - Așchierea aliajelor de aluminiu, Editura Tehnică, București,

1974

Popescu, I., Ciolacu, F., Zamfirache, M., - Bazele așchierii și

generării suprafețelor pe mașini-unelte. îndrumar de laborator, Reprografia

Universității din Craiova, 1991

Popescu, I. - Teoria așchierii, Universitatea din Craiova, Facultatea de

Mecanică, 1994

Popescu, l., - Prelucrarea pe mașini-unelte, Universitatea din Craiova,

Facultatea de Mecanică, 1995

Popescu, l., Eliezer, S., - Filetarea, Editura Scrisul Românesc, Craiova,

1973

Secară, Gh., - Proiectarea sculelor așchietoare, Editura Didactică

și Pedagogică, București, 1979

Saint-Cheiy, J., Fantin, J., P., Letelier, J., - Choix des outils et de conditions

de coupe en tournage, CETIM, 1987

Teodorescu, M., ș.a., - Prelucrabilitatea prin așchiere. Metode de

determinare, Universitatea din Galați, 1986

Tîrpe, Gh., - Precizia prelucrării prin așchiere, Editura Tehnică, București,

1972

Vida Simiti, l., ș.a., - Prelucrabilitatea materialelor metalice, Editura Dacia,

Cluj-Napoca, 1996

- * * - STAS 6599/3-89. Cinematica așchierii. Terminologie

- * * - STAS 6599/4-89. Așchiere și scule așchietoare. Forțe, energii,

puteri. Terminologie

- * * - STAS 12046/2-84. Durabilitatea sculelor așchietoare. Anexa G

- * * - STAS 5730/1-91. Rugozitatea suprafeței. Suprafața și parametrii săi.

Terminologie

- * * - STAS 5730/2-91. Rugozitatea suprafețelor. Parametri de rugozitate

și specificarea rugozității

- * * - Sandvik Coromant, Guide d’utilisation des outils, Catalog de firmă

1995/96

- * * - ISO 3685 Tool Life Testing with Single Point Turning Tools - First

edition, 1977, annex G

- * * - Manualul inginerului mecanic. Tehnologia construcțiilor de mașini,

Editura Tehnică, București, 1974

Preview document

Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 1
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 2
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 3
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 4
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 5
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 6
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 7
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 8
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 9
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 10
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 11
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 12
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 13
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 14
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 15
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 16
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 17
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 18
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 19
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 20
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 21
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 22
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 23
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 24
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 25
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 26
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 27
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 28
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 29
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 30
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 31
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 32
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 33
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 34
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 35
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 36
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 37
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 38
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 39
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 40
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 41
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 42
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 43
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 44
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 45
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 46
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 47
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 48
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 49
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 50
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 51
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 52
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 53
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 54
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 55
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 56
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 57
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 58
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 59
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 60
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 61
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 62
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 63
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 64
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 65
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 66
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 67
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 68
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 69
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 70
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 71
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 72
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 73
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 74
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 75
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 76
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 77
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 78
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 79
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 80
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 81
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 82
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 83
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 84
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 85
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 86
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 87
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 88
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 89
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 90
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 91
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 92
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 93
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 94
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 95
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 96
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 97
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 98
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 99
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 100
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 101
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 102
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 103
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 104
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 105
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 106
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 107
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 108
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 109
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 110
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 111
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 112
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 113
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 114
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 115
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 116
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 117
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 118
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 119
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 120
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 121
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 122
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 123
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 124
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 125
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 126
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 127
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 128
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 129
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 130
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 131
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 132
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 133
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 134
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 135
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 136
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 137
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 138
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 139
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 140
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 141
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 142
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 143
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 144
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 145
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 146
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 147
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 148
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 149
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 150
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 151
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 152
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 153
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 154
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 155
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 156
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 157
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 158
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 159
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 160
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 161
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 162
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 163
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 164
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 165
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 166
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 167
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 168
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 169
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 170
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 171
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 172
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 173
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 174
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 175
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 176
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 177
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 178
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 179
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 180
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 181
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 182
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 183
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 184
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 185
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 186
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 187
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 188
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 189
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 190
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 191
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 192
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 193
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 194
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 195
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 196
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 197
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 198
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 199
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 200
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 201
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 202
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 203
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 204
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 205
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 206
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 207
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 208
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 209
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 210
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 211
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 212
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 213
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 214
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 215
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 216
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 217
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 218
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 219
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 220
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 221
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 222
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 223
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 224
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 225
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 226
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 227
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 228
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 229
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 230
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 231
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 232
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 233
Bazele așchierii, scule așchietoare - Pagina 234

Conținut arhivă zip

  • Bazele aschierii, scule aschietoare.pdf

Alții au mai descărcat și

Determinarea Forței de Deformare la Obținerea Profilelor prin Lovire Intermitentă

Introducere Obiectivele cercetărilor: - Se urmăreşte determinarea dependenţei forţei de deformare a materialului la obţinerea unui profil metric...

Îndoirea Țevilor

1. Metode de îndoire Semifabricatele supuse operaţiei de îndoire sunt: table, bare, ţevi, sârme, profiluri. Metodele de îndoire sunt: - după...

Modul de funcționare al sistemului ABS

Sistemul ABS (engleză anti-lock braking system sau germană Antiblockiersystem) este un sistem pentru vehicule motorizate ce previne blocarea...

Bazele Cercetarii Experimentale

BCE curs 1 8.10.2009 Bibliografie: - Bazele cercetarii experimentale: Cretu Gheorghe; - Metode de cercetare experimentale in constructia de...

Scule Aschietoare

Vederea generală a strungului normal, modelul 1K62. A - lira roţilor de schimb; B - cutia de viteză; C - suport; D - papuşa mobilă; E - ladiţa...

Scule Așchietoare

1.1.1. NOTIUNI DE BAZĂ. În acest capitol se prezintă parametrii geometrici ai cuţitelor de strung şi ai burghielor elicoidale. 1.1.1.1....

Curs BCEMT

Cercetările experimentale au ca obiectiv general efectuarea unor măsurări, necesare pentru stabilirea valorii sau intensităţii mărimilor fizice...

Cunoașterea și Verficarea Geometriei Constructive a Frezelor Cilindrice

a. Scopul şi conţinutul lucrării - Cunoaşterea parţilor, elementelor geometrice şi destineţiei frezelor cilindrice, în construcţia de maşini; -...

Te-ar putea interesa și

Matriță cutii eliptice

Memoriu justificativ În prezent, necesitatea introducerii în producţie a noi tehnologii şi metode de prelucrare perfecţionate, moderne şi de...

Elaborarea Procesului Tehnologic a unei Piese - DOP

1.1 Descrierea principiului masinii , mecanizmului , ansamblului in componenta carea intra piesa ; conditiile de lucru a piesei in ansamblu ,...

Arbori

Arbori Arbori sunt organe de masini destinate sa se roteasca in jurul axei de simetrie a fusurilor si care sunt solicitati in principal la...

Practica Tehnologica la SA Aspa

Introducere Creaţia şi producţia materialǎ a constituit de-a lungul timpului un principal factor in dezvoltarea societǎţii umane inpreunǎ,...

Proiectarea Sculelor Așchietoare Folosite în Vederea Prelucrării pe Agregat a Pieselor de Tip - Taler Boghiu

CAPITOLUL I MAŞINI-UNELTE AGREGATE I.I. Definire şi domeniu de utilizare. Clasificare maşini – unelte agregate. Maşinile-unelte agregate fac...

Bazele Aschierii si Scule Aschietoare

Analiza temei Analiza desenului de executie al piesei.Se constata ca piesa se poate realize avand toate cotele necesare.Daca piesa se executa in...

Prelucrarea prin Așchiere

1. Scopul şi conţinutul lucrării - Cunoaşterea principalelor procedee de prelucrare prin aşchiere. - Studierea mişcărilor de lucru şi a...

Bazele Aschierii si Generarii Suprafetelor I

INTRODUCERE SCURT ISTORIC AL ASCHIERII. TENDINTE ACTUALE Intre procedeele de prelucrare a pieselor finite folosite în industrie, aschierea ocupa...

Ai nevoie de altceva?