Bazele Teoriei Modelării

Curs
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 20158
Mărime: 2.89MB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Cap.1 BAZELE TEORIEI MODELĂRII

1.1. PRINCIPIILE MODELĂRII

1.2. ELEMENTE DE TEORIA SIMILITUDINII

1.3. MODELE REOLOGICE

Cap.2 PROBLEME ALE MODELĂRII ÎN BIOMECANICĂ

2.1. PRINCIPII DE BAZĂ PRIVIND MODELAREA MECANO-MATEMATICĂ A FENOMENELOR BIOLOGICE

2.2. COMPORTAREA BIOMECANICĂ A OMULUI IN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

2.3 PROBLEME SPECIFICE ALE MODELĂRII ÎN BIOMECANICĂ

Cap.3 MODELAREA ŞI GRAFICA COMPUTERIZATĂ

3.1. MODELAREA ŞI GRAFICA COMPUTERIZATĂ ÎN SISTEME MECANICE ŞI BIOMECANICE

3.2. CONCEPTUL DE MODEL SI MODELARE

Extras din document

1.1. PRINCIPIILE MODELĂRII

În natură nu există fenomene izolate. Totdeauna, simultan fenomenul investigat se desfăşoară un număr apreciabil de fenomene cu care acesta are relaţii şi influenţe reciproce. În vederea cercetării fenomenului respectiv, primul demers cave trebuie înfăptuit este a delimita aria investigată, de a elimina influenţele parazite, nesemnificative pentru scopul propus. Aceasta implică de fapt emiterea unor ipoteze, elaborarea unor scheme sau conceperea modele ale fenomenului în cauză.

Paradoxal este faptul că pentru a modela corect un fenomen este necesară cunoaşterea cât mai cuprinzătoare a sa, ceea ce reduce nevoia de a-l cerceta. Pe de altă parte, modelul trebuie să fie adecvat scopului propus: un model excesiv de complicat - care îşi propune să aibă în vedere toate aspectele posibile ale fenomenului - poate deveni costisitor, greoi sau chiar inoperant, iar un model simplist prea sumar, poate fi incorect, ca urmare a neglijării unor aspecte importante ale fenomenului.

Conceput în sensul cel mai general, modelul poate fi funcţional, de calcul sau experimental.

Modelul funcţional este un model structural, teoretic sau experimental, care pune în evidenţă diversele componente ale fenomenului şi ilustrează calitativ legăturile reciproce ale acestora astfel încât să rezulte funcţiile globale fundamentale ale ansamblului.

Modelul de calcul este un model teoretic, care, pornind de la un set coerent de ipoteze, stabileşte o schemă de calcul, un număr de teoreme şi relaţii de calcul ce descriu cantitativ şi calitativ fenomenul. Trecerea modelului de calcul pe un calculator numeric sau analogic desigur că poate urmări considerabil eficienţa acestuia. Setul de programe care se utilizează pe calculator în legătură cu modelul investigat face parte integrantă din modelul respectiv .

Modelul experimental este un obiect fizic, un dispozitiv sau o instalaţie care reproduce în anumite condiţii fenomenul ce interesează.

Este evident că toate cele trei tipuri de modele sunt complementare în descrierea unui fenomen, fiecare având :avantaje, dezavantaje şi limitări. De cele mai multe ori se folosesc serii succesive de diverse tipuri de modele, pe măsură ce se culeg date despre fenomenul ce se cercetează perfecţionându-se şi modelele respective. Perfecţionarea unui model nu înseamnă neapărat complicarea lui, ci poate foarte bine să însemne simplificarea sa, ca urmare a informaţiilor obţinute din cercetările anterioare.

Utilizarea tehnicii modelării ca metodă de cercetare în investigarea organismului uman s-a dovedit deosebit de fructuoasă. Se poate spune că progrese notabile în medicină nu s-au obţinut decât atunci când organismul nu a mai fost privit ca un tot indivizibil, ci o suprapunere de mai multe sisteme, aparate, organe, funcţii etc., care sunt bine delimitate fizic şi funcţional, fiind interconectate complex, după legi bine determinate. În acest mod s-au diferenţiat aparatul locomotor, sistemul osteo-articular, sistemul muscular, sistemul nervos, aparatul digestiv, aparatul circulator etc. La rândul său, fiecare sistem poate fi privit din punct de vedere anatomic sau fiziologic, în condiţii normale sau patologice. De fapt, fiecare sistem, aparat sau organ este un model mai mult sau mai puţin complet al realităţii.

Delimitând, în cele ce urmează, problematica specifică sistemului osteo-articular, se fac unele detalieri ale teoriei modelării relative la investigarea acestui sistem din punct de vedere biomecanic.

Cercetarea sistemului osteo-articular al organismului uman sub aspect mecanic se poate face cu succes utilizând metodele inginereşti clasice şi moderne, de calcul şi experimentale. Astfel, sistemul oste-articulare poate fi privit de către inginer ca fiind o structură spaţială deformabilă, având o complexitate apreciabilă în ceea ce priveşte geometria, proprietăţile elastice şi sarcinile.

În vederea elaborării unui model eficient, în orice problemă de biomecanică, trebuie, ca pe baza analizei datelor cunoscute în legătură cu fenomenul care interesează precum şi în funcţie de scopul urmărit, să se facă o sinteză a modelului, care să tină seama de următoarele aspecte:

a) dacă modelul este static, cinematic sau dinamic, adică dacă interesează solicitările, eforturile, tensiunile, deformaţiile, deplasările sub diverse sarcini statice sau dinamice, sau legile de mişcare ale diverselor componente, în diverse situaţii, ca - de exemplu - mers, alergare, săritură etc.;

b) geometria modelului poate fi plană sau spaţială. Modelul poate fi realizat la scară în toate detaliile sau poate fi distorsionat, adică unele detalii sau dimensiuni pot fi executate la altă scară decât restul modelului;

c) materialul din care este realizat modelul poate fi natural, caz în care se utilizează un preparat anatomic, poate fi o masă plastică, un material metalic sau combinaţii ale acestora;

d) rezemarea şi încărcarea modelului trebuie realizate în condiţii cât mai apropiate de cele reale, pentru situaţia studiată.

Deşi modelarea în biomecanica sistemului osteo-articular se supune aceloraşi legi şi principii generale care se utilizează în inginerie, totuşi trebuie avut în vedere că

Preview document

Bazele Teoriei Modelării - Pagina 1
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 2
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 3
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 4
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 5
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 6
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 7
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 8
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 9
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 10
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 11
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 12
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 13
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 14
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 15
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 16
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 17
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 18
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 19
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 20
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 21
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 22
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 23
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 24
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 25
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 26
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 27
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 28
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 29
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 30
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 31
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 32
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 33
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 34
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 35
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 36
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 37
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 38
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 39
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 40
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 41
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 42
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 43
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 44
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 45
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 46
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 47
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 48
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 49
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 50
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 51
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 52
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 53
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 54
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 55
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 56
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 57
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 58
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 59
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 60
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 61
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 62
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 63
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 64
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 65
Bazele Teoriei Modelării - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Bazele Teoriei Modelarii.doc

Alții au mai descărcat și

Mână Mecanică cu Mecanism bielă-manivelă

TEMA DE PROIECTARE Sa se proiecteze o mâna mecanica cu mecanism biela manivela si actionare hidraulica cu motor liniar cu urmatoarele date: a)...

Sistem frânare Audi A4

Capitolul 2 2.1 DESTINATIA, CLASIFICAREA SI CONDITII IMPUSE SISTEMELOR DE FRANARE 2.1.1 DESTINATIA SISTEMELOR DE FRANARE Sistemul de franare al...

Protezarea Biomecatronica

Istoric şi noţiuni introductive Primele cercetari in domeniul ingineriei medicale în Romania au avut loc cu mai bine de 30 de ani în urma la...

Stand pentru Studiul Aspectelor Tribologice la Protezele de Șold

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI GENERALE DE BIOMECANICĂ 1.1. Generalităţi Biomecanica este ştiinţa care aplică legile mecanicii la studiul biosistemelor:...

Integronica - materialele inteligente și biomecatronica în medicină

Materiale si cladiri inteligente Termenul de mecatronica a fost brevetat de catre japonezi la începutul deceniului al VIII-lea al secolului...

Probleme specifice ale modelării în biomecanică

Orice organism îndeplineşte o serie de funcţii biochimice, biofizice, biomecanice etc. Unele dintre ele pot fi pur mecanice, altele pot fi mixte....

Biomecanică

1.1 INTRODUCERE Biomecanica miscarii umane poate fi definita ca interdisciplina care descrie, analizeaza si evalueaza miscarea umana. Miscarile...

Te-ar putea interesa și

Influențele psihologice în jocul de handbal

INTRODUCERE Handbalul, prin specificul său, presupune derularea acţiunilor de joc în mare viteză, limită de timp şi spaţiu, precum şi un consum...

Cadrul violenței școlare în România - școala între instanță de educare și mediu favorizant pentru violență

I INTRODUCERE Violenţa în şcoli este un fenomen care frământă toate societăţile şi se produce la toate şcolile de diferite niveluri, spectrul ei...

Tehnicile de Conducere Forrester în Managementul Sistemelor Dinamice - SC Vel Pitar SA

CAPITOLUL I TEHNICILE DE CONDUCERE FORRESTER ÎN MANAGEMENTUL SISTEMELOR DINAMICE.ELEMENTE DE BAZĂ ALE TEORIEI MODELĂRII SIMULATIVE CU ATUTOREGLARE...

Testarea Adaptivă ca Factor de Optimizare a Procesului de Instruire în Învățământul Universitar

INTRODUCERE Actualitatea temei. în ultimele trei decenii în lumea educaţiei s-au produs schimbări de ordin principial, ca reacţie la...

Politici Regionale

CAPITOLUL 1 FUNDAMENTELE ECONOMIEI SPAŢIALE Ştiinţa regională, ca disciplină de sine stătătoare, nu are o istorie prea lungă deşi, ca excepţii,...

Proiectarea canalului de direcție a rachetei navale cu aripi

Datorita stadiului avansat al tehnicii de lupta, dupa cel de-al doilea razboi mondial au aparut si s-au perfectionat noi tipuri de arme de mare...

Fundamentele decizionale prin metode ale cercetării operaționale

CAPITOLUL I Tehnicile de conducere Forrester în managementul sistemelor dinamice.Elemente de bază ale teoriei modelării simulative a sistemelor...

Organizarea educației

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei Elaborarea şi dimensionarea conţnuturilor curriculare constituie provocări tot mai mari pentru învăţământ....

Ai nevoie de altceva?