Controlul Calitatii

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Controlul Calitatii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 5 fisiere pdf de 161 de pagini (in total).

Profesor: Ungureanu Catalin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Mecanica

Extras din document

Capitolul 1

Evaluarea calităţii

1.1.Conceptul de calitate

Această disciplină tehnico-ştiinţifică este parte integrantă a domeniului larg al

calităţii, domeniu prezentat sintetic în schema din Fig.1.1.

În definirea noţiunii de calitate se pleacă de la noţiunea de valoare de

întrebuinţare, care reprezintă totalitatea însuşirilor care fac ca un produs să fie util

omului.

CALITATE

Prescrierea

calităţii

Asigurarea

calităţii

Gestionarea

(managementul)

calităţii

Controlul

calităţii

Îmbunătăţirea

calităţii

Fig. 1.1. Domeniul calităţii

Practic însă, între produse cu valori de întrebuinţare identice pot să apară

deosebiri ca urmare a nivelului diferit de satisfacere a aceleaşi necesităţi pentru care

au fost create. Apare astfel noţiunea de calitate a produsului.

Calitatea reprezintă expresia gradului de utilitate a produsului, măsura în care,

prin ansamblul caracteristicilor sale tehnico-funcţionale, psiho-senzoriale şi

economice, acesta satisface nevoia pentru care a fost creeat şi respectă restricţiile

impuse de interesele generale ale societăţii privind eficienţa social-economică,

protecţia mediului natural şi social.

Prin calitate se înţelege inclusiv nivelul tehnic al produselor, deoarece un

produs cu performanţe tehnice scăzute, departe de nivelul mondial, nu poate fi

considerat un produs de calitate.

2.1. Caracteristici de calitate

Calitatea are un caracter complex, care este determinat de numărul mare de

calităţi sau însuşiri pe care trebuie să le îndeplinească produsul pentru a fi considerat

de calitate.

Pentru aprecierea sau evaluarea calităţii se utilizează caracteristicile de

calitate. Acestea, numite şi criterii sau parametrii de calitate sunt proprietăţi

cantitative sau calitative folosite pentru evidenţierea cerinţelor de calitate impuse

produselor şi/sau componentelor lor.

În general, în industria constructoare de maşini se utilizează mai multe

caracteristici de calitate: tehnice, economice, psiho-senzoriale, de disponibilitate, cu

caracter social.

Caracteristicile tehnice vizează însuşirile intrinseci ale produsului, menite să

satisfacă într-un anumit grad o utilitate. Acestea se concretizează printr-o serie de

proprietăţi fizico- chimice proprii structurii produsului şi determinate de concepţia

constructiv-funcţională a acestuia. În general, caracteristicile tehnice se pot măsura

obiectiv, direct sau indirect, cu o precizie suficientă, prin mijloace tehnice. Dintre

caracteristicile tehnice o importanţă deosebită o au precizia geometrică sau

dimensională a produsului respectiv şi precizia cinematică sau de mişcare.

Caracteristicile economice vizează aspecte de ordin economic ale producerii

şi utilizării produselor. Acestea sunt exprimate printr-o serie de indicatori cum sunt:

costul de producţie, preţul, cheltuieli de mentenanţă, randamentul, gradul de

valorificare a materiilor prime.

Caracteristicile psiho-senzoriale se referă la efectele de ordin estetic şi

ergonomic pe care le au produsele asupra utilizatorilor, prin formă, culoare, grad de

confort, etc. Acestea sunt variabile în timp iar aprecierea lor este influenţată de

factori subiectivi.

Fisiere in arhiva (5):

 • Controlul Calitatii
  • 1.pdf
  • 2.pdf
  • 3.pdf
  • 4.pdf
  • 5.pdf