Cotarea unui Desen in AutoCAD

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Cotarea unui Desen in AutoCAD.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Mecanica

Extras din document

Scopul cotãrii este acela de a furniza utilizatorului informatii concrete despre modul în care se construieste un element sau un ansamblu de elemente.

Tipuri de cote

Cotele se pot împãrti în douã categorii, în functie de modul în care acestea se comportã la modificãrile desenului:

a) cote asociative

Ele sunt obiecte complexe ( asemãnãtoare de exemplu poliliniilor ) care îti actualizeazã automat valorile rãspunzând tuturor modificãrilor din desen. Valoarea cotelor asociative se modificã o datã cu extinderea liniei la care se referã cota. Modificarea stilului de cotare conduce la modificarea aspectului cotelor.

Programul AutoCAD creazã automat cote asociative.

b) cote neasociative;

Cotele neasociative sunt simple texte, linii, arce, blocuri, etc. Dacã se modificã lungimea unei linii cu comanda STRETCH, cota corespunzãtoare acestei linii va indica valoarea calculatã initial si nu pe cea a noii lungimi.

Cotele neasociative se pot obtine fie prin modificarea variabilei ( DIMASO ) fie prin aplicarea comenzii EXPLODE unei cote asociative.

Elementele cotãrii

a) punctele de referintã  aceste douã puncte indicã locul unde începe si unde se terminã dimensiunea care se coteazã;

b) linii ajutãtoare  sunt obiecte linii care se traseazã între punctele de referintã si linia de cotã;

c) sãgetile  sunt simboluri care apar la ambele capete ale liniei de cotã marcând începutul si sfârsitul cotei;

d) linia de cotã  apare între linile ajutãtoare si defineste valoarea cotei desenate. Textul cotei este în legãturã cu aceastã linie fiind pozitionat sub, deasupra sau în lateralul acestei linii;

e) textul cotei  este un element text care contine valoarea distantei sau unghiul dintre punctele de referintã pentru cotare;

f) marcajul pentru centru  este utilizat la cotele radiale si este plasat în centrul razei care va fi dimensionatã;

g) linia de indicatie ( leader )  este utilizatã la cotarea elementelor curbe sau generarea unei linii de indicatie cu text, un bloc, o copie de text sau o adnotare referitoare la cota geometricã sau câmpul de tolerantã.

Configurarea geometriei cotelor

A se vedea cursul 2.

Cãsuta de dialog Dimension Style Manager se poate deschide cu comenzile :

Format-> Dimension Style ¿ sau:

Dimension-> Style ¿

Prin aceastã cãsutã de dialog se definesc toate elementele necesare pentru a defini un stil de cotare.

Cotarea liniarã

Aceste cote sunt cele mai utilizate, Comanda se gãseste în meniul derulant Dimension si este:

Dimension-> Linear ¿

Comenzile executabile sunt:

dimlinear

Specify first extension line origin or <select object>:

Specify second extension line origin:

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: m

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

Dimension text = 33.04

Optiunea implicã alegerea punctelor de origine a liniilor de extensie sau se selecteazã obiectul care va fi cotat.

Dupã ce se specificã primul si al doilea punct de origine al liniilor de extensie ( apare desenatã dimensiunea (inclusiv valoarea dimensiunii), programul cere precizarea urmãtoarelor optiuni :

Mtext : se deschide cãsuta de dialog Multiline Text Editor permite editarea unui text care poate fi înscris în locul valorii cotei ( în cazul în care textul este plasat între paranteze <>) sau înainte/dupã paranteze dupã cum este plasat textul fatã de paranteze;

Text : Se înscrie textul dorit sã aparã în locul valorii dimensiunii alese.

Angle : Se specificã unghiul sau dimensiunea textului dimensiunii ( cotelor ). În cazul specificãrii unghiului cota va fi rotitã fatã de linia de cotã cu valoarea acestui unghi.

Horizontal : Se selecteazã optiunea de a cota valoarea orizontalã a dimensiunii ;

Vertical : Se selecteazã optiunea de a cota valoarea verticalã a dimensiunii ;

Prin modul de alegere care se poate specifica cu mouse-ul cele douã optiuni se pot alege implicit.

Rotated : Se selecteazã optiunea de a preciza valoarea cotei dimensiunii fatã de o dreaptã rotitã cu unghiul specificat fatã de linia orizonatalã ;

Dupã finalizarea tuturor optiunilor aplicabile se tasteazã cu ajutorul mouse-ului pozitia cotei în planul desenului. În acest moment desenul dimensiunii este pozitionat complet si operatia de dimensionare s-a finalizat.

Cote aliniate

Comanda : Dimension-> Aligned ¿

Fisiere in arhiva (1):

  • Cotarea unui Desen in AutoCAD.doc