Cursuri UIE

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Cursuri UIE.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 11 fisiere doc, pdf de 45 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Mecanica

Extras din document

1.1.Consideraţii generale asupra sistemului şi procesului, tehnic şi tehnologic.

Prin sistem se înţelege conform Dicţionarului Explicativ al limbii Române „Ansamblu de

elemente (principii, reguli, forţe, etc.) dependente între ele şi formând un tot organizat, care pune

ordine într-un domeniu de gândire teoretică, reglementează clasificarea materialului într-un domeniu

de ştiinţe ale naturii sau face ca o activitate practică să funcţioneze potrivit scopului urmărit”. Într-un

sistem de producţie (acel sistem care asigură modificare formei şi proprietăţilor materialului supus

procesului de prelucrare) se pot utiliza mai multe instalaţii sau utilaje simple independente sau una

complexă care să asigure prelucrarea integrală a produsului. Gradul de complexitate este dictat de

cantitatea de repere sau produse care se execută la un ciclu de prelucrare. Prin ciclu de prelucrare se

înţelege succesiunea operaţiilor de aprovizionare, prelucrare şi expediere la beneficiar a reperelor, sub

ansamblurilor sau produselor.

Prin proces în baza aceleaşi referinţe menţionate mai sus, se înţelege: “Totalitatea procedeelor

folosite pentru transformarea materiilor prime şi a semifabricatelor în produse finite”. În domeniul

utilajelor şi instalaţiilor distingem două tipuri mari de procese care se pot folosi care pot fi fizice şi

respectiv tehnologice. Cele fizice la rândul lor pot fi mecanice, electrice sau electronice, chimice, etc.

În timp ce cele tehnologice acoperă întreaga gamă de procese şi metode folosite pentru prelucrarea

produselor sau subansamblurilor. Un proces sau un sistem poate fi definit ca fiind sistem tehnic sau

sistem tehnologic.

În timp ce prin tehnic se înţelege: “Totalitatea uneltelor şi a practicilor producţiei dezvoltate în

cursul istoriei, care permit omenirii să cerceteze şi să transforme natura înconjurătoare cu scopul de

a obţine bunuri materiale“. Prin tehnologie se înţelege: “Ansamblul proceselor, metodelor,

operaţiilor, etc. utilizate în scopul obţinerii unui anumit produs. – din franceză Technologie”.

Rezultă deci că un proces reprezintă o activitate de organizare, conducere, realizare şi control a

unui reper, subansamblu şi/sau produs, care trebuie să îndeplinească condiţiile funcţionale şi

economice impuse acestuia. Rezultă deci că el implică activităţi de conducere ale operaţiilor care se

fac în vederea realizării produsului.

Operaţiile de organizare ale unui proces au în vedere organizarea fluxului de realizare a

reperelor sau produselor, astfel încât durata procesului de prelucrare să fie minime.

Operaţiile de conducere ale unui proces constau în principal în luarea deciziilor de verificare şi

corecţie a fluxului tehnologic de realizare a produsului, astfel încât modul de organizare să fie

respectat şi timpul cât aşteaptă semifabricatul sau produsul pentru a se supune operaţiei de prelucrare

să fie cât mai mic.

Operaţiile de realizare şi control ale unui proces au ca scop principal ca modelele stabilite în

faza de organizare a procesului tehnic şi tehnologic de prelucrare a reperelor şi produselor să fie

realizate conform cerinţelor documentaţiei tehnice.

Organizarea fluxului tehnologic trebuie să fie realizat astfel încât să respecte succesiunea

operaţiilor de prelucrare pentru un grup de repere sau produse realizate cu ajutorul utilajului sau

echipamentului, în cadrul unei instalaţii de prelucrare sau independente.

Utilaje, Instalaţii, Echipamente

Instalaţia conform DEX este formată din: “Ansamblu de construcţii, de maşini, etc. montate

astfel încât să formeze un tot în scopul executării unei anumite funcţiuni sau operaţii în procesul de

producţie”.

Utilajul este un ansamblu mecanic, electric şi electronic format din unelte, aparate, instrumente,

maşini de lucru, etc., necesare unei anumite lucrări grupată într-o unitate industrială sau care sunt

folosite într-o anumită ramură industrială care asigură prelucrarea unui produs sau a unui reper cu un

anumit grad de automatizare. Utilajul conform DEX este definit ca fiind: “Totalitatea uneltelor,

aparatelor, maşinilor, etc. necesare pentru efectuarea unei anumite lucrări sau pentru asigurarea

procesului de lucru într-o întreprindere, într-un laborator, etc. – Provine din franceză outillage”.

Echipamentul este un subansamblu format din piese şi dispozitive ataşate unei instalaţii, utilaj

sau aparat pentru a-i asigura funcţionarea în bune condiţii. Echipamentul conform DEX poate fi definit

ca: “Ansamblul de piese, de dispozitive şi de mecanisme, împreună cu elementele de legătură,

aparţinând unei instalaţii, unei maşini, etc. şi îndeplinind o anumită funcţie în cadrul acestor sisteme

tehnice”.

Aparatul este un sistem de corpuri sau repere cel puţin în parte solide care servesc la o operaţie

bine determinată. Operaţiile la care servesc aparatele sunt foarte variate, fiind de tipul transformărilor

de energie cinetică de tipul controlului unei mărimi, de tip comenzi unei anumite faze realizată de

către utilaj şi instalaţie.

Din cele prezentate rezultă că între cele patru elemente ale unui sistem sau proces tehnic sau

tehnologic sunt formate din grade de întrepătrundere. În [figura 1.1.] este prezentată schema de

întrepătrundere dintre cele patru elemente.

Echipament

Utilaj

In s t a l a ţ i e

Aparat

Fig.1.1. Gradele de întrepătrundere ale elementelor componente ale unui sistem/proces

tehnic/tehnologic

1.2.Definirea noţiunii de utilaj, instalaţie şi echipament

Aşa după cum am arătat la sub punctul anterior un utilaj este un ansamblu mecanic, electric sau

electronic format din unelte, aparate, maşini, etc. care asigură prelucrarea unui semifabricat sau

material cu un anumit grad de automatizare. Din cele prezentate rezultă că este necesar să definim

noţiunile mai sus prezentate.

Rezultă deci că prin unealtă se înţelege o parte componentă a unui utilaj şi poate fi definită ca

fiind: “Piesă, ansamblu de piese, dispozitiv acţionat manual sau de un mecanism, care serveşte pentru

a efectua o operaţie tehnică de prelucrare mecanică, de montare, manevrare, etc.”.

Aparatul este partea utilajului şi poate fi definită astfel: “Sistem de piese care serveşte pentru o

operaţie mecanică, tehnică, ştiinţifică, etc.”.

Fisiere in arhiva (11):

 • C1 - Consideratii generale.pdf
 • C2 - Cuplaje.pdf
 • C3 - Motoare electrice.pdf
 • C3 - Transmisie cu curea.pdf
 • C3 - Transmisie cu lant.pdf
 • C4 - Roti Dintate.pdf
 • C5 - Rulment.pdf
 • C5 - Transmisie cu surub.pdf
 • Curelele.doc
 • Motor si lant.doc
 • Reductor.doc