Desen Tehnic si Geometrie Descriptiva

Imagine preview
(8/10 din 15 voturi)

Acest curs prezinta Desen Tehnic si Geometrie Descriptiva.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 186 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Mecanica, Organe de Masini

Cuprins

PARTEA I - NOTIUNI GENERALE DE DESEN TEHNIC
CAPITOLUL 1 INFORMAŢII TRANSMISE PRIN INTERMEDIUL DESENULUI TEHNIC
CAPITOLUL 2 REPREZENTAREA PIESELOR ÎN PROIECŢIE ORTOGONALA
CAPITOLUL 3 COTAREA DESENELOR TEHNICE
CAPITOLUL 4 PRECIZIA PRODUSULUI FINIT
PARTEA A - II - A - GEOMETRIE DESCRIPTIVA
CAPITOLUL 5 PUNCTUL IN GEOMETRIA DESCRIPTIVA
CAPITOLUL 6 POZITII RELATIVE A 2 DREPTE SPATIALE
CAPITOLUL 7 PLANUL IN GEOMETRIA DESCRIPTIVE
CAPITOLUL 8 POZITII PARTICULARE ALE UNUI PLAN FATA DE PLANELE DE
PROIECTIE
CAPITOLUL 9 POZITII RELATIVE A DOUA PLANE SPATIALE
CAPITOLUL 11 PUNCTUL SPATIAL SI DREAPTA SPATIALA, IN RAPORT CU UN
PLAN OARECARE
CAPITOLUL 11 METODA SCHIMBARII PLANELOR DE PROIECTIE
CAPITOLUL 12 METODA ROTATIEI
CAPITOLUL 13 METODA RABATERII
CAPITOLUL 14 PROIECTAREA CORPURILOR GEOMETRICE IN SISTEMUL PARALEL
ORTOGONAL. STABILIREA VIZIBILITATII CORPURILOR GEOMETRICE
CAPITOLUL 15 SECTIUNI PLANE IN CORPURI GEOMETRICE
CAPITOLUL 16 CONSTRUCTIA GRAFICA A DESFASURATELOR CORPURILOR
GEOMETRICE
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Capitolul 1

1.1.Informaţii transmise prin

intermediul desenului tehnic

Desenul unui produs finit (bun material) trebuie sã asigure

exhaustivitatea informaţionalã cu privire la acel produs cu privire la:

- forma şi dimensiunile produsului finit (bun material în construcţia

de maşini),

- elementele de precizie şi de calitate a produsului,

- locul şi rolul funcţional în ansamblul din care face parte - dacã

este vorba de un reper, adicã un element component al unui produs care

are o logicã funcţionalã conturatã,

- materialul, condiţiile tehnice şi tehnologice de execuţie ale

produsului.

Complexitatea informaţiilor furnizate de un desen tehnic – informaţii

care asigurã comunicarea între concepţie şi execuţie, precum şi între

producãtor şi client – asigurã desenului tehnic un rol determinant în viaţa

unui produs şi prin faptul cã reprezintã forma cea mai concisã şi mai

sinteticã de comunicare în domeniul tehnic. Acest fapt asigurã importanţa

cunoaşterii normelor, a elementelor convenţionale utilizate în

reprezentarea planã a corpurilor geometrice spaţiale şi gradul ridicat de

universalitate a acestor norme şi reguli. Desenul tehnic, ca existenţã şi

modalitate de realizare este definit de standarde cu întindere naţionalã,

europeanã şi internaţionalã.

1.2.Sistemul naţional de

standardizare

La nivelul României fiinţeazã Institutul Român de Standardizare –

IRS – organism de specialitate al administraţiei publice centrale,

subordonate guvernului, care are ca obiect de activitate realizarea strategiei

de standardizare, acreditare şi certificare în domeniul produselor – bunuri

şi servicii. IRS este membru al Comitetului European de Standardizare

desen tehnic industrial 5

(CEN) şi al Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO) şi are

urmãtoarele atribuţiuni principale:

- coordonarea şi îndrumarea activitãţilor de standardizare, de

acreditare şi certificare din România,

- crearea comitetelor tehnice,

- coordonarea şi aprobarea programelor de standardizare,

- examinarea proiectelor de standarde române, supunerea lor

anchetei publice şi aprobarea lor ca standarde române,

- organizarea şi coordonarea Sistemului Naţional de Certificare a

Calitãţii,

- acreditarea şi notificarea organismelor de certificare şi a

organismelor de acreditare a laboratoarelor,

- certificarea conformitãţii cu standardele române, gestionarea

mãrcilor de certificare a produselor,

- reprezentarea intereselor României în organismele internaţionale

şi europene de standardizare.

Termenul ISO reprezintă abrevierea de la International

Organisation for Standardisation, adicã Organizaţia Internaţionalã de

Standardizare, înfiinţatã în anul 1926 sub denumirea de Federaţia

Internaţionalã a Comisiilor Naţionale pentru Stabilirea Normelor - ISA

(International Federation of The National Standardising Associations),

care din anul 1946 poartã actualul nume şi este o federaţie de organisme

naţionale de standardizare, dupã cum s-a prezentat anterior.

Activitatea de standardizare naţionalã, precum şi lucrãrile de

standardizare internaţionalã şi europeanã, se desfãşoarã în cadrul a 316

comitete tehnice – organisme pe domenii de specialitate – înfiinţate cu

acordul IRS pe lângã organizaţii de afaceri (companii, firme, corporaţii,

agenţi economici, etc.) si ale administraţiei publice, precum şi pe lângã

IRS. Structura şi modul de lucru ale comitetelor sunt stabilite prin SR

10000-3. La aceste comitete tehnice participã peste 3000 de experţi!

Standardele sunt simbolizate şi clasificate alfanumeric pe sectoare,

grupe şi subgrupe. Sectoarele sunt notate cu o literã – A, B,C,… - grupele

sunt notate cu o cifrã de la 0 la 9, iar subgrupele cu o a doua cifrã de la 0 la

9. De exemplu, sectorul Metalurgie este simbolizat cu litera B, grupa de

Metalurgie feroasã cu cifra 1 şi subgrupa “Ţevi de oţel” cu cifra 4:

Sector B Metalurgie

Grupa B1 Metalurgie feroasã

Subgrupa B14 Ţevi de oţel

Fisiere in arhiva (1):

  • Desen Tehnic si Geometrie Descriptiva.pdf