Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 7 fișiere: pdf
Pagini : 150 în total
Cuvinte : 15897
Mărime: 17.83MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr. Ing. Anca Bucuresteanu

Cuprins

CUPRINS

1. GENERALITATI INTRODUCTIVE 5

1.1. Actionarea pneumatica 5

1.2. Aerul ca agent de lucru 6

1.3. Aerul atmosferic 8

1.4. Legile gazelor perfecte aplicabile sistemelor pneumatice 12

1.5. Elemente teoretice de bază necesare proiectării instalaţiilor pneumatice 15

1.5.1. Sisteme de unităţi de măsură 15

1.5.2. Definirea presiunilor 20

1.5.3. Definirea coeficientilor 21

1.5.4. Debitul la "6 bar" 21

1.5.5. Calculul debitului pe baza de formule 22

1.5.6. Calculul debitului necesar pe bază de diagrame 22

2. COMPRESOARE 24

2.1. Generalitati 24

2.2. Constructia si functionarea compresoarelor 24

2.2.1. Compresoare cu pistoane 24

2.2.2. Compresoare cu suruburi 26

2.2.3. Compresoare cu lobi 27

2.2.4. Compresoare cu palete 28

2.2.5. Compresoare cu rotoare spiralate 28

3. MOTOARE PNEUMATICE 30

3.1. Motoare pneumatice liniare. Cilindrii pneumatici 30

3.2. Motoare pneumatice oscilante 44

3.3. Motoare pneumatice combinate 46

3.4. Motoare pneumatice rotative 47

3.5. Maini mecanice 50

3.6. Module pneumatice pentru manipulatoare si roboti 52

3.7. Calculul motoarelor pneumatice 57

4. APARATURA PNEUMATICA 64

4.1. Prepararea aerului industrial 64

4.1.1. Filtre 65

4.1.2. Dispozitive de purjare 68

4.1.3. Uscatoare de aer 70

4.1.4. Racitoare de aer 70

4.1.5. Regulatoare de presiune 71

4.1.6. Ungatoare 75

4.2. Aparatura de distributie pneumatica. Distribuitoare 78

4.2.1. Criterii de alegere a distribuitoarelor 78

4.2.2. Constructia distribuitoarelor 81

4.2.3. Distribuitoare pneumatice realizate de diverse firme 84

4.2.4. Alte aparate de distributie a aerului 97

4.2.5. Dimensionarea distribuitoarelor 99

4.3. Aparatura pneumatica proportionala si servo 103

4.4. Amplificatoare pneumohidraulice 107

4.5. Elemente pentru realizarea vidului 108

4.6. Elemente pneumatice auxiliare 112

4.6.1. Supape de sens 112

4.6.2. Drosele de cale 113

4.6.3. Supape selectoare 114

4.6.4. Supape de descarcare rapida 114

4.6.5. Amortizoare de zgomot 115

4.6.6. Relee de presiune 116

4.6.7. Sesizoare de presiune 117

4.7. Elemente de logica pneumatica 118

4.8. Elemente de transport si de legatura 122

4.8.1. Dimensionarea conductelor 122

4.8.2. Tipuri de conducte si racorduri utilizate pentru actionarile pneumatice 125

5. SISTEME PNEUMATICE ELEMENTARE 132

5.1. Reguli de bază pentru întocmirea schemelor pneumatice 132

5.2. Cicluri de lucru în sistemele pneumatice 141

Anexa. Simboluri pentru componente pneumatice 145

Bibliografie 151

Extras din document

1 GENERALITĂŢI INTRODUCTIVE

1.1. Acţionarea pneumatică

Existenţa staţiilor centrale de compresoare şi a reţelelor de aer comprimat în uzinele constructoare de maşini, în industria textilă şi de pielărie, în industria chimică şi alimentară, aproape în orice fabrică sau atelier, creează condiţii pentru proiectarea şi construcţia de dispozitive pneumatice, moderne, de mare productivitate.

Principalele avantaje ale acţionării pneumatice, care au condus la o extindere considerabilă a dispozitivelor pneumatice, sunt:

- creşterea productivităţii muncii prin reducerea timpilor auxiliari necesari la strângerea şi desfacerea semifabricatelor. În comparaţie cu acţionarea manuală se pot reduce timpii de strângere – desfacere de 5 – 10 ori;

- reducerea efortului depus de muncitor în procesul strângerii – desfacerii semifabricatelor. Dacă la mecanismele de strângere manuale forţa aplicată de muncitor este de 147 – 196 N (15 – 20 kgf) şi uneori chiar mai mare, pentru comanda dispozitivelor pneumatice este suficientă o forţă de numai 9,81 – 14,7 N (1 – 1,5 kgf);

- realizarea de forţe constante pentru strângere, a căror valoare poate fi uşor controlată în tot timpul prelucrării;

- determinarea cu suficientă precizie a valorii forţelor de strângere şi menţinerea constantă a acestora creează condiţii şi pentru prelucrarea de semifabricate cu pereţi subţiri, uşor deformabile, fără pericolul distrugerii lor în timpul strângerii;

- indiferent dacă are loc strângerea unui semifabricat în mai multe puncte sau strângerea mai multor semifabricate în acelaşi dispozitiv, strângerea poate fi simultană, iar comanda unică şi plasată cât mai comod pentru muncitor;

- motoarele şi aparatele care compun acţionările pneumatice sunt, în general, de construcţie normalizată, ceea ce conduce la economii de manoperă în proiectare şi la reducerea preţului de cost;

- la temperaturi scăzute ale mediului înconjurator aerul comprimat nu îngheaţă în conducte, iar după efectuarea lucrului mecanic nu necesită instalaţii speciale de evacuare.

În vederea asigurării unei exploatări raţionale a instalaţiilor pneumatice se impun unele măsuri şi anume:

- să se menţină în reţeaua de aer comprimat o presiune de lucru de 3,9 x 105 – 4,9 x 105 N/m2 (4 – 5 kgf/cm2). În acest scop se interzice racordarea de consumatori mari de aer la reţeaua care alimentează dispozitivele (camere de sablaj, instalaţii de curăţire etc.) şi toate îmbinările fixe şi mobile vor fi etanşate în mod corespunzător;

- să se dirijeze în instalaţiile pneumatice aer comprimat uscat şi purificat deoarece, în caz contrar, se produce oxidarea şi înfundarea aparaturii şi a motoarelor pneumatice;

- să se asigure jetului de aer comprimat proprietăţi lubrifiante în vederea ungerii tuturor suprafeţelor mobile în contact, întrucât funcţionarea normală şi durata în exploatare a instalaţiilor pneumatice depind de calitatea ungerii.

Din practica exploatării dispozitivelor pneumatice a rezultat că dacă se respectă anumite măsuri privind reţeaua de aer comprimat, dacă proiectarea este raţională şi execuţia îngrijită, dispozitivele acţionate pneumatic satisfac toate condiţiile unei funcţionări sigure, necesare fabricaţiei de serie mare şi de masă.

1.2. Aerul ca agent de lucru

Aerul curat şi uscat conţine 78% N2 + 21% O2, 1% alte gaze (tabel 1.1).

Tabelul 1.1

Compoziţia sa este aceeaşi până pe la 20 km înălţime, dar densitatea scade; de fapt,

densitatea depinde de altitudine, presiune şi temperatură. La nivelul mării şi p = 1 bar, t =

150C, aerul este caracterizat de  = 1,209 kg/m3. În condiţii normale 1 cm3 de aer conţine

2,705 x 1019 molecule/cm3 (t = 0 0C).

Pentru înţelegerea fenomenelor ce vor fi descrise în continuare se va considera că:

- Gazele conţin un număr mare de molecule identice;

- Dimensiunile lor sunt neglijabile în raport cu distanţele dintre ele;

- Moleculele se află într-o mişcare continuă, haotică, fiecare moleculă ascultă de legile mecanicii clasice;

- Traiectoriile moleculelor sunt linii drepte şi mişcările sunt libere;

- Ciocnirile dintre molecule şi dintre molecule şi pereţii despărţitori sunt perfect elastice.

Bibliografie

1. Barber, A. Pneumatic Handbook, Elsevier Science Ltd, Oxford, U.K., 1997.

2. Bleux, J.-M. Pneumatique industrielle, Editions Nathan, Paris, France, 2001.

3. Bucuresteanu, A. Actionari hidraulice si pneumatice, Editura Printech, Bucuresti, 2003.

4. Bucuresteanu, A., Isar, D. Elemente si sisteme pneumatice. Aplicatii industriale, Editura Certex, Bucuresti, 2007.

5. Dorin, Al., Dobrescu, T. Actionarea pneumatica a robotilor, Editura Bren, Bucuresti, 2002.

6. Moreno, S., Peulot, E. La pneumatique dans les systemes automatises de production, Editions Casteilla, Paris, France, 2001.

7. Prodan, D., Dusan, C., Bucuresteanu, A. Actionari pneumatice. Elemente si sisteme, Editura Printech, Bucuresti, 2004.

8. *** ASCO JOUCOMATIC - Pneumatic Components for Industrial Automation.

9. *** PARKER - Global Pneumatics.

10. *** REXROTH - Pneumatik Trainer.

Preview document

Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 1
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 2
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 3
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 4
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 5
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 6
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 7
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 8
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 9
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 10
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 11
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 12
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 13
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 14
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 15
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 16
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 17
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 18
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 19
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 20
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 21
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 22
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 23
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 24
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 25
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 26
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 27
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 28
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 29
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 30
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 31
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 32
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 33
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 34
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 35
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 36
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 37
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 38
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 39
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 40
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 41
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 42
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 43
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 44
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 45
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 46
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 47
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 48
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 49
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 50
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 51
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 52
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 53
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 54
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 55
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 56
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 57
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 58
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 59
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 60
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 61
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 62
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 63
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 64
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 65
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 66
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 67
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 68
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 69
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 70
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 71
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 72
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 73
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 74
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 75
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 76
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 77
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 78
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 79
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 80
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 81
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 82
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 83
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 84
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 85
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 86
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 87
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 88
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 89
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 90
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 91
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 92
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 93
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 94
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 95
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 96
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 97
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 98
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 99
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 100
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 101
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 102
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 103
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 104
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 105
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 106
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 107
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 108
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 109
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 110
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 111
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 112
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 113
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 114
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 115
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 116
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 117
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 118
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 119
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 120
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 121
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 122
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 123
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 124
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 125
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 126
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 127
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 128
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 129
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 130
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 131
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 132
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 133
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 134
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 135
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 136
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 137
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 138
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 139
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 140
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 141
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 142
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 143
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 144
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 145
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 146
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 147
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 148
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 149
Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali - Pagina 150

Conținut arhivă zip

  • ANEXA.pdf
  • Cap 1.pdf
  • Cap 2.pdf
  • Cap 3.pdf
  • Cap 4.pdf
  • Cap 5.pdf
  • Curpins.pdf

Alții au mai descărcat și

Construcția, asamblarea și întreținerea lagărelor cu alunecare

ARGUMENT Având în vedere ca apariția primelor automobile este strâns legata de descoperirea și perfecționarea mașinii cu abur și a motorului cu...

Mentenanta si Fiabilitate - Reductor Cilindric intr-o Treapta cu Dinti Drepti

1. Alegerea echipamentului Am ales un reductor cilindric intr-o treapta cu dinti drepti. Reductoarele pot fi cu una, doua sau mai multe trepte de...

Roboți Industriali - Manipulatori scară

ROBOTI INDUSTRIALI 1. Introducere Este deosebit de dificilă formularea unei definiţii care să cuprindă toate caracteristicile unui robot în...

Robotul Industrial de Tip Scara

Un robot este un dispozitiv mecanic, capabil să imite anumite funcţii umane, precum cele de manipulare a obiectelor sau de locomoţie în scopul...

Curs de Mecanica

-Definiţie -Clasificare -Parţi componente -Definiţie – automobilul este un vehicul rutier carosat şi suspendat elastic pe cel puţin trei roţi,...

Cilindrii hidraulici

I. CILINDRII HIDRAULICI I.1 Obiective După parcurgerea acestui capitol studentul trebuie să: - Să explice caracteristicile constructive ale...

Transmisii cu Roti Dintate

Transmisii cu roţi dinţate pentru: transmiterea miscării de rotatie sau transformarea miscării de rotatie în miscare de translatie şi invers....

Sisteme Avansate Robotizate

1. INTRODUCERE 1.1. Mecanizare, automatizare Robotica este o parte componentă a mecatronicii şi se defineşte ca ştiinţa conceperii şi...

Te-ar putea interesa și

Analiza Sistemelor de Actionare ale Robotului Tentacular

1.Generalitati. Incercarile de obtinere a unor noi materiale superperformante au condus la dezvoltarea unei clase de produsi cunoscuti sub...

Roboti Industriali

CAPITOLUL 1 Prezentarea generală a roboţilor industriali 1.1 Descrierea roboţilor industriali Actualmente, mediile industriale trebuie să...

Studiul Privind Actionarea și Programarea Roboților Mobili pe Două Roți de Tip Sumobot

1. Introducere Denumirea ROBOT a fost introdusă de către scriitorul ceh Karl Capek în lucrarea sa ,,Roboţii universali ai lui Rossum”,(1921),...

Robot cu motoare pas cu pas

Memoriu de prezentare Activitatea umană s-a orientat întotdeauna spre realizarea unei vieţi mai bune, spre eliberarea parţială sau totală de...

Modelarea Geometrică și Simularea Asistată de Calculator Utilizând Mediul Catia a unui Robot Industrial având Structura TRTTRR

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1. GENERALITATI Robotica reprezintă un domeniu de ştiinţă multidisciplinar, care cuprinde elemente de Fizică,...

Analiza Sistemelor de Actionare ale Robotului Tentacular

GENERALITĂŢI 1 MATERIALE CU MEMORIA FOMEI 2 MATERIALE INTELIGENTE 3 Materiale inteligente – DEFINITII, CONCEPTE 3 Materiale inteligente -...

Sisteme cu Roboți Industriali Destinați Sudării Carcaselor

Executarea carcaselor în construcţia sudată conduce la uşurarea considerabilă a acestora. Deci la economie de material. Faptul că aceste carcase se...

Robotica

(1) DEFINITI SI CLASIFICATI ROBOTII INDUSTRIALI. Definitii uzuale ale unui robot ROBOT = manipulator multifunctional, reprogramabil, proiectat sa...

Ai nevoie de altceva?