Fizica atmosferei

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 131 în total
Cuvinte : 39157
Mărime: 1.21MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Voiculescu C

Extras din document

1. STRUCTURA ŞI COMPOZIŢIA ATMOSFEREI

Fizica atmosferei este acea parte a fizicii care se ocupă cu studiul structurii şi compoziţiei

atmosferei terestre şi a fenomenelor fizice şi proceselor din atmosferă (mişcarea şi circulaţia

maselor de aer, transformări de stare ale apei, propagarea undelor de diferite tipuri, etc.). În cadrul

fizicii atmosferei există mai multe capitole, în care se studiază diferite aspecte ale fizicii

atmosferei: statica, termodinamica, dinamica, electricitatea şi optica atmosferică, meteorologia şi

aeronomia (ultima este ştiinţa ce se ocupă cu studiul atmosferei înalte şi medii). Fizica atmosferei

este strâns legată de celelalte ştiinţe care studiază Pământul (geofizica, geodezia, chimia proceselor

terestre şi a celor atmosferice). Dezvoltarea ei s-a datorat iniţial, în mare parte, necesităţii de a

cunoaşte şi de a prevedea vremea, ce se defineşte ca fiind starea atmosferei la un moment dat.

Metodele experimentale de studiu a atmosferei folosesc tehnici de la cele mai simple (giruete,

pluviometre) până la cele mai complicate (sateliţi, radiolocaţie). Ca orice studiu, fizica atmosferei

are o finalitate şi anume rezolvarea unor probleme practice legate de activitatea umană, cum ar fi:

înţelegerea, dirijarea şi controlul unora din fenomenele atmosferice pentru a le folosi în scopuri

practice, previziunea fenomenelor meteorologice globale (seceta, inundaţii, riscuri de întrerupere a

telecomunicaţiilor) sau locale (ceaţa, grindina), amplasarea unor obiective civile astfel încât să

reducă la maxim impactul negativ al acestora asupra mediului înconjurător.

1.1 STRUCTURA ATMOSFEREI

Datorită variabilităţii mari a temperaturii, compoziţiei, dinamicii atmosferei, există mai

multe criterii de clasificare a structurii sale.

Un prim criteriu, cel mai folosit, este modul de variaţie a temperaturii cu altitudinea. Se

defineşte gradientul vertical de temperatură ca fiind variaţia temperaturii pe unitatea de înălţime:

dz

Γ = − dT. (1.1)

In funcţie de valorile lui γ, atmosfera se împarte în câteva straturi orizontale, fiecare dintre

ele caracterizate de o anumită variaţie a temperaturii cu înălţimea. Acestea sunt (fig.1.1):

- troposfera, cuprinsă între 0 şi 10 (poli) –18 (ecuator) km

- stratosfera, cuprinsă între 12-15 şi 45-55 km

- mezosfera, cuprinsă între aproximativ 50 şi 80-85 km

- termosfera, cuprinsă între 80 şi 800 km

2

- exosfera, la altitudine mai mare decât 800 km.

Un alt criteriu de divizare a atmosferei este omogenitatea acesteia. Atmosfera este omogenă

sub aproximativ 100 km, zonă numită homosferă, şi heterogenă la altitudini mai mari, strat care se

numeşte heterosferă. Aici densitatea mică a aerului duce la fracţionalitatea constituenţilor gazoşi.

1.1.1 Caracteristicile straturilor atmosferice

Troposfera este cea mai joasă pătură a atmosferei şi vine în contact direct cu suprafaţa

Pământului. Temperatura scade treptat, de la o medie de 10° C până spre valori de -50°C.

Gradientul temperaturii este aproximativ 6 – 7° C/km. În troposferă se găseşte cea mai mare parte

a vaporilor de apă. Aici se formează norii, precipitaţiile, ceaţa.

Temperatura (K)

Troposfera

Stratosfera

Mezosfera

Termosfera

Stratopauza

Tropopauza

Altitudinea (km)

Mezopauza

Fig. 1.1 Variaţia temperaturii în atmosferă şi primele patru straturi atmosferice.

Exosfera se află la altitudini mult mai mari iar temperaturile sunt, de asemenea,

mult în afara scalei alese.

La rândul ei, troposfera se împarte în:

- stratul inferior (0-2 km) sau stratul limită planetar, în care are loc mişcarea

turbulentă a aerului, schimburile active de căldură, transformările importante de

fază.

- stratul mijlociu (2-7 km) în care umiditatea scade mult astfel încât masele noroase

ce se formează aici aduc precipitaţii slabe

3

- stratul superior (7-12 km) în care umiditatea este şi mai scăzută, temperatura este

deja mult sub 0° C şi norii sunt formaţi numai din gheaţă şi nu aduc precipitaţii.

Zona de tranziţie dintre troposferă şi stratul superior se numeşte tropopauză, unde

temperatura este constantă, aproximativ -50°C.

Preview document

Fizica atmosferei - Pagina 1
Fizica atmosferei - Pagina 2
Fizica atmosferei - Pagina 3
Fizica atmosferei - Pagina 4
Fizica atmosferei - Pagina 5
Fizica atmosferei - Pagina 6
Fizica atmosferei - Pagina 7
Fizica atmosferei - Pagina 8
Fizica atmosferei - Pagina 9
Fizica atmosferei - Pagina 10
Fizica atmosferei - Pagina 11
Fizica atmosferei - Pagina 12
Fizica atmosferei - Pagina 13
Fizica atmosferei - Pagina 14
Fizica atmosferei - Pagina 15
Fizica atmosferei - Pagina 16
Fizica atmosferei - Pagina 17
Fizica atmosferei - Pagina 18
Fizica atmosferei - Pagina 19
Fizica atmosferei - Pagina 20
Fizica atmosferei - Pagina 21
Fizica atmosferei - Pagina 22
Fizica atmosferei - Pagina 23
Fizica atmosferei - Pagina 24
Fizica atmosferei - Pagina 25
Fizica atmosferei - Pagina 26
Fizica atmosferei - Pagina 27
Fizica atmosferei - Pagina 28
Fizica atmosferei - Pagina 29
Fizica atmosferei - Pagina 30
Fizica atmosferei - Pagina 31
Fizica atmosferei - Pagina 32
Fizica atmosferei - Pagina 33
Fizica atmosferei - Pagina 34
Fizica atmosferei - Pagina 35
Fizica atmosferei - Pagina 36
Fizica atmosferei - Pagina 37
Fizica atmosferei - Pagina 38
Fizica atmosferei - Pagina 39
Fizica atmosferei - Pagina 40
Fizica atmosferei - Pagina 41
Fizica atmosferei - Pagina 42
Fizica atmosferei - Pagina 43
Fizica atmosferei - Pagina 44
Fizica atmosferei - Pagina 45
Fizica atmosferei - Pagina 46
Fizica atmosferei - Pagina 47
Fizica atmosferei - Pagina 48
Fizica atmosferei - Pagina 49
Fizica atmosferei - Pagina 50
Fizica atmosferei - Pagina 51
Fizica atmosferei - Pagina 52
Fizica atmosferei - Pagina 53
Fizica atmosferei - Pagina 54
Fizica atmosferei - Pagina 55
Fizica atmosferei - Pagina 56
Fizica atmosferei - Pagina 57
Fizica atmosferei - Pagina 58
Fizica atmosferei - Pagina 59
Fizica atmosferei - Pagina 60
Fizica atmosferei - Pagina 61
Fizica atmosferei - Pagina 62
Fizica atmosferei - Pagina 63
Fizica atmosferei - Pagina 64
Fizica atmosferei - Pagina 65
Fizica atmosferei - Pagina 66
Fizica atmosferei - Pagina 67
Fizica atmosferei - Pagina 68
Fizica atmosferei - Pagina 69
Fizica atmosferei - Pagina 70
Fizica atmosferei - Pagina 71
Fizica atmosferei - Pagina 72
Fizica atmosferei - Pagina 73
Fizica atmosferei - Pagina 74
Fizica atmosferei - Pagina 75
Fizica atmosferei - Pagina 76
Fizica atmosferei - Pagina 77
Fizica atmosferei - Pagina 78
Fizica atmosferei - Pagina 79
Fizica atmosferei - Pagina 80
Fizica atmosferei - Pagina 81
Fizica atmosferei - Pagina 82
Fizica atmosferei - Pagina 83
Fizica atmosferei - Pagina 84
Fizica atmosferei - Pagina 85
Fizica atmosferei - Pagina 86
Fizica atmosferei - Pagina 87
Fizica atmosferei - Pagina 88
Fizica atmosferei - Pagina 89
Fizica atmosferei - Pagina 90
Fizica atmosferei - Pagina 91
Fizica atmosferei - Pagina 92
Fizica atmosferei - Pagina 93
Fizica atmosferei - Pagina 94
Fizica atmosferei - Pagina 95
Fizica atmosferei - Pagina 96
Fizica atmosferei - Pagina 97
Fizica atmosferei - Pagina 98
Fizica atmosferei - Pagina 99
Fizica atmosferei - Pagina 100
Fizica atmosferei - Pagina 101
Fizica atmosferei - Pagina 102
Fizica atmosferei - Pagina 103
Fizica atmosferei - Pagina 104
Fizica atmosferei - Pagina 105
Fizica atmosferei - Pagina 106
Fizica atmosferei - Pagina 107
Fizica atmosferei - Pagina 108
Fizica atmosferei - Pagina 109
Fizica atmosferei - Pagina 110
Fizica atmosferei - Pagina 111
Fizica atmosferei - Pagina 112
Fizica atmosferei - Pagina 113
Fizica atmosferei - Pagina 114
Fizica atmosferei - Pagina 115
Fizica atmosferei - Pagina 116
Fizica atmosferei - Pagina 117
Fizica atmosferei - Pagina 118
Fizica atmosferei - Pagina 119
Fizica atmosferei - Pagina 120
Fizica atmosferei - Pagina 121
Fizica atmosferei - Pagina 122
Fizica atmosferei - Pagina 123
Fizica atmosferei - Pagina 124
Fizica atmosferei - Pagina 125
Fizica atmosferei - Pagina 126
Fizica atmosferei - Pagina 127
Fizica atmosferei - Pagina 128
Fizica atmosferei - Pagina 129
Fizica atmosferei - Pagina 130
Fizica atmosferei - Pagina 131

Conținut arhivă zip

  • Fizica Atmosferei.pdf

Alții au mai descărcat și

Metode de caracterizare a aliajelor metalice

Capitolul I Noțiuni introductive despre aliaje si metale Elementele chimice din tabelul lui Mendelev se pot clasifica, în funcție de...

Transmisia Automobilului Mecatronic

- Suspensia clasica (fig.1) – arcuri si amortizoare: Fig. 1 – Suspensia automobilului clasic - Suspensia activa (fig. 2) – rolul arcurilor si...

Mecanică teoretică

Capitolul 1 Mecanic˘a geometric˘a ”La început a fost mecanica. (Max von Laue, Mecanica, cf. [43], p. 25)” Mecanica clasic˘a (newtonian˘a) are un...

Direcție Asistată

A. GENERALITĂŢI Sistemul de direcţie este un ansamblu de organe care servesc la orientarea roţilor de direcţie ale automobilului. Pentru a...

Sisteme de fabricație flexibile

1.1. Scurt istoric al apariţiei şi dezvoltării sistemelor de fabricaţie flexibilă (SFF) În analiza evoluţiei modelului dominant aplicat...

Cercetări Operaționale

CERCETARI OPERATIONALE (CO) Cercetarea operationala a aparut în timpul celui de-al doilea razboi mondial, când liderii militari au cerut...

Teoria sistemelor în automatizări

1.1. NOTIUNI SI CONCEPTE FUNDAMENTALE 1.1.1. Observaţii preliminare Timp de mai multe secole oamenii au avut ca o preocupare principală...

Sisteme Tehnologii Atitudini Rezultate

Pledoarie pro domo1 Înainte de definirea obiectivelor cursului Sisteme, Tehnologii, Atitudini, Rezultate, ne vom opri mai întâi asupra cauzelor...

Te-ar putea interesa și

Prevenirea Poluării și Protecția Mediului

Tema de proiectare In timpul procesarii combustibililor ( metan, pacura) in arzatoare speciale pentru producerea aburului rezulta oxizi de carbon...

Poluare

Atmosfera se poate autoepura pentru a revine la compozitia initiala, fara interventia omului. Autoepurarea depinde de: - natura substantelor...

Influența modificării temperaturii presiunii și vântului asupra elementelor traiectoriei

Influenta modificarii temperaturii, presiunii si vantului asupra elementelor traiectoriei 1. Introducere Tragerile cu armamentul de infanterie...

Poluarea Atmosferei, Hidrosferei și Solului

1.1.Poluarea fizică a atmosferei Are la bază cedarea dinspre diferite surse spre atmosferă a unor categorii şi cantităţi diferite de energie şi...

Ecosistemul

ARGUMENT Oamenii s-au smuls din cercul vietii imbolditi nu de nevoi biologice, ci de organizarea sociala pe care au nascocit-o pentru a cuceri...

Calculul Corecțiilor Erorilor în Conditii Meteo Diferite de Cele Normale

1.Introducere. Am ales acestă temă luând în considerare în primul rând ,modul în care noi, studenții din Academia Forțelor Terestre, executăm...

Contaminarea aerului

Contaminarea aerului supranumita poluarea reprezinta prezența în aer a unor substațe străine din compoziția normală a acestuia sau variații...

Fizica atmosferei

1) Atmosfera terestră, densitatea atmosferei, masa atmosferei; Atmosfera terestra este un amestec gazos format din mai multe gaze aflate în...

Ai nevoie de altceva?