FRA

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 307 în total
Cuvinte : 35768
Mărime: 2.42MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Viorel Nicolae

Extras din document

Pe întreaga sa durată de viaţă, automobilul, ca orice alt gen de maşină, are nevoie de o serie de lucrări de întreţinere, depanare şi reparare, care se execută atunci când apare nevoia sau se efectuează preventiv. Aceste lucrări au rolul de a menţine şi de a reface starea tehnică a automobilului astfel încât să facă faţă solicitărilor în exploatare. Lucrările respective, diferenţiate pe grade de complexitate, sunt numite intervenţii tehnice.

- Intervenţia tehnică reprezintă orice lucrare sau complex de lucrări cu caracter preventiv sau corectiv ce se execută întâmplător sau la perioade stabilite pentru menţinerea şi refacerea stării tehnice a automobilului şi pentru adaptarea lui la cerinţele noi de exploatare

1.1. Intervenții tehnice

1.1. Intervenții tehnice

- Întreţinerile tehnice sunt intervenţiile tehnice preventive executate la anumite termene, pentru menţinerea stării tehnice a autovehiculului şi prevenirea defecţiunilor.

- Lucrările de conservare sunt intervenţii tehnice preventive executate pentru conservarea stării tehnice a autovehiculului pe perioade lungi de nefuncţionare. Aceste lucrări mai au şi rolul de a reduce efectele îmbătrânirii automobilului.

1.1. Intervenții tehnice

- Reparaţiile sunt intervenţii tehnice cu caracter corectiv, ce se execută întâmplător sau periodic, pentru refacerea parţială sau totală a capacităţii de lucru a automobilului.

- Reparaţiile curente (Rc) sunt intervenţii tehnice corective ce se efectuează întâmplător, atunci când automobilul se defectează. Cum defectările sunt aleatoare, reparaţiile capitale depind de apariţia şi caracterul defecţiunii.

- Reparaţiile medii (Rm) sunt intervenţii tehnice corective de volum mediu, care se planifică anticipat şi constau în repararea completă a unuia sau a două agregate şi revizuirea celorlalte părţi.

- Reparaţiile capitale (RK) sunt intervenţii tehnice corective de complexitate maximă, ce constau în demontarea completă a automobilului, recondiţionarea sau înlocuirea pieselor defecte, asamblarea, rodarea şi vopsirea automobilului, astfel încât acesta, după efectuarea reparaţiei capitală, să aibă indici de funcţionare apropiaţi cu cei ai unui nou. Reparaţiile capitale se execută la termene planificate, în unităţi specializate, cu producţia organizată în flux industrial.

1.1. Intervenții tehnice

- Modificările constructive sunt intervenţii tehnice executate automobilului când acesta trebuie să funcţioneze în condiţii noi de exploatare şi la cerinţe noi.

- Modificările de parametru constau în lucrări de modificare a construcţiei ce vizează îmbunătăţirea unor parametri funcţionali (consum, viteză, frânare, rezistenţă la uzură etc.).

- Modificările pentru schimbarea destinaţiei se fac la automobilele care, având o destinaţie dată, trebuie folosite pentru o altă destinaţie.

1.2. Necesitatea obiectivă a intervenţiilor tehnice

- În automobilul care lucrează se produc două feluri de procese: utile şi dăunătoare. Procesele dăunătoare au loc atât în timpul funcţionării, cât şi în timpul perioadelor de repaus. Procesele utile se produc numai când automobilul funcţionează.

- După viteza cu care se produc, procesele dăunătoare pot fi:

- procese cu viteză lentă, desfăşurate în ani, luni, zile: uzură, corodare, depuneri de zgură, calamină şi piatră, sulfatarea bateriilor;

- procese cu viteză medie, desfăşurate în ore şi minute, provocate de variaţia condiţiilor de exploatare: supraîncălzirea, suprarăcirea, modificarea compoziţiei amestecului, încălzirea frânelor la coborârea pantelor, anihilarea frânelor la trecerea prin vad;

- procese cu viteză mare, desfăşurate în secunde şi fracţiuni de secundă: vibraţii, inversarea sensului forţei de frecare, detonaţii.

- Excluderea proceselor dăunătoare este imposibilă, deoarece ele sunt provocate de factori obiectivi. Prin întreţineri şi reparaţii se pot reduce urmările acestor procese.

- Necesitatea obiectivă a intervenţiilor tehnice este de două feluri: fizică și economică.

1.2.1. Necesitatea fizică a intervenţiilor tehnice

Cauza principală, de natură fizică, ce determină necesitatea intervenţiilor tehnice o constituie neuniformitatea de funcţionare a pieselor componente. Cauzele pentru care piesele au durate de serviciu diferite sunt următoarele:

- existenţa în automobil a pieselor active şi pasive, ce se degradează cu viteze diferite;

- uzarea neuniformă a pieselor active, ca urmare a solicitărilor diferite la care sunt supuse;

- varietatea mare a formelor de frecare şi uzare;

- imposibilitatea practică de realizare a pieselor active cu durată de serviciu egală cu cea a pieselor pasive;

- existenţa pieselor din materiale diferite, care rezistă în mod diferit la aceleaşi solicitări;

- imposibilitatea prevenirii prin proiectare a defecţiunilor şi dereglărilor din exploatare;

- influenţa diferită a condiţiilor de exploatare asupra automobilului şi a diferitelor părţi ale acestuia.

1.2.1. Necesitatea fizică a intervenţiilor tehnice

Pentru a ilustra necesitatea fizică a intervenţiilor tehnice presupunem că automobilul este format din trei categorii de piese care se uzează cu viteze diferite de lucru. Evoluţia uzurii poate fi prezentată într - un fascicul de drepte ca în figura 1.1. Curba L, caracterizată de relaţia U1=K1- t, reprezintă piesele cu viteză de uzare lentă, având o durată mare de funcţionare; curba M (U2=K2- t) reprezintă piesele cu viteza de uzare medie, cu durata de funcţionare la jumătate din durata de funcţionare a celor cu viteză lentă; curba R (U3=K3- t) reprezintă piesele cu viteza de uzare rapidă, cu durata de funcţionare egală cu un sfert din cea a celor cu viteză lentă de uzare, sau cu jumătate din cea a pieselor cu viteză medie de uzare.

1.2.1. Necesitatea fizică a intervenţiilor tehnice

Considerând că uzura creşte proporţional cu timpul de utilizare şi că automobilele sunt formate din aceste trei categorii de piese şi reprezentând grafic perioada corespunzătoare reparaţiei capitale, evoluţia în timp a acestor piese este prezentată în figura 1.2.

1.2.1. Necesitatea fizică a intervenţiilor tehnice

- Din grafic rezultă că piesele cu viteză de uzare rapidă se înlocuiesc după timpul de funcţionare t3, atunci când uzura lor atinge nivelul maxim admisibil (UM). Piesele cu viteza de uzare medie se înlocuiesc după timpul de uzare t2, când se schimbă, pentru a doua oară, piesele din prima categorie. Piesele cu viteză de uzare lentă se înlocuiesc după timpul de uzare t1, când se înlocuiesc din nou piesele din primele două categorii.

- Perioadelor de timp t1, t2, t3, le corespund intervenţii capitale determinate de volumul de piese ce trebuie înlocuite şi volumul de muncă necesar acestor înlocuiri. Aceste intervenţii trebuie respectate potrivit periodicităţii stabilite de uzina constructoare. Se poate spune că automobilul poartă în el, încă de la fabricaţie, germenii viitoarelor reparaţii. Automobilele noi reprezintă un anumit gen de semifabricate, ce nu pot funcţiona pe perioada normată de serviciu decât prin executarea unui anumit număr de intervenţii tehnice, care reprezintă o continuare, pe timpul exploatării, a procesului de fabricaţie a automobilului (continuare transferată în sfera exploatării).

Preview document

FRA - Pagina 1
FRA - Pagina 2
FRA - Pagina 3
FRA - Pagina 4
FRA - Pagina 5
FRA - Pagina 6
FRA - Pagina 7
FRA - Pagina 8
FRA - Pagina 9
FRA - Pagina 10
FRA - Pagina 11
FRA - Pagina 12
FRA - Pagina 13
FRA - Pagina 14
FRA - Pagina 15
FRA - Pagina 16
FRA - Pagina 17
FRA - Pagina 18
FRA - Pagina 19
FRA - Pagina 20
FRA - Pagina 21
FRA - Pagina 22
FRA - Pagina 23
FRA - Pagina 24
FRA - Pagina 25
FRA - Pagina 26
FRA - Pagina 27
FRA - Pagina 28
FRA - Pagina 29
FRA - Pagina 30
FRA - Pagina 31
FRA - Pagina 32
FRA - Pagina 33
FRA - Pagina 34
FRA - Pagina 35
FRA - Pagina 36
FRA - Pagina 37
FRA - Pagina 38
FRA - Pagina 39
FRA - Pagina 40
FRA - Pagina 41
FRA - Pagina 42
FRA - Pagina 43
FRA - Pagina 44
FRA - Pagina 45
FRA - Pagina 46
FRA - Pagina 47
FRA - Pagina 48
FRA - Pagina 49
FRA - Pagina 50
FRA - Pagina 51
FRA - Pagina 52
FRA - Pagina 53
FRA - Pagina 54
FRA - Pagina 55
FRA - Pagina 56
FRA - Pagina 57
FRA - Pagina 58
FRA - Pagina 59
FRA - Pagina 60
FRA - Pagina 61
FRA - Pagina 62
FRA - Pagina 63
FRA - Pagina 64
FRA - Pagina 65
FRA - Pagina 66
FRA - Pagina 67
FRA - Pagina 68
FRA - Pagina 69
FRA - Pagina 70
FRA - Pagina 71
FRA - Pagina 72
FRA - Pagina 73
FRA - Pagina 74
FRA - Pagina 75
FRA - Pagina 76
FRA - Pagina 77
FRA - Pagina 78
FRA - Pagina 79
FRA - Pagina 80
FRA - Pagina 81
FRA - Pagina 82
FRA - Pagina 83
FRA - Pagina 84
FRA - Pagina 85
FRA - Pagina 86
FRA - Pagina 87
FRA - Pagina 88
FRA - Pagina 89
FRA - Pagina 90
FRA - Pagina 91
FRA - Pagina 92
FRA - Pagina 93
FRA - Pagina 94
FRA - Pagina 95
FRA - Pagina 96
FRA - Pagina 97
FRA - Pagina 98
FRA - Pagina 99
FRA - Pagina 100
FRA - Pagina 101
FRA - Pagina 102
FRA - Pagina 103
FRA - Pagina 104
FRA - Pagina 105
FRA - Pagina 106
FRA - Pagina 107
FRA - Pagina 108
FRA - Pagina 109
FRA - Pagina 110
FRA - Pagina 111
FRA - Pagina 112
FRA - Pagina 113
FRA - Pagina 114
FRA - Pagina 115
FRA - Pagina 116
FRA - Pagina 117
FRA - Pagina 118
FRA - Pagina 119
FRA - Pagina 120
FRA - Pagina 121
FRA - Pagina 122
FRA - Pagina 123
FRA - Pagina 124
FRA - Pagina 125
FRA - Pagina 126
FRA - Pagina 127
FRA - Pagina 128
FRA - Pagina 129
FRA - Pagina 130
FRA - Pagina 131
FRA - Pagina 132
FRA - Pagina 133
FRA - Pagina 134
FRA - Pagina 135
FRA - Pagina 136
FRA - Pagina 137
FRA - Pagina 138
FRA - Pagina 139
FRA - Pagina 140
FRA - Pagina 141
FRA - Pagina 142
FRA - Pagina 143
FRA - Pagina 144
FRA - Pagina 145
FRA - Pagina 146
FRA - Pagina 147
FRA - Pagina 148
FRA - Pagina 149
FRA - Pagina 150
FRA - Pagina 151
FRA - Pagina 152
FRA - Pagina 153
FRA - Pagina 154
FRA - Pagina 155
FRA - Pagina 156
FRA - Pagina 157
FRA - Pagina 158
FRA - Pagina 159
FRA - Pagina 160
FRA - Pagina 161
FRA - Pagina 162
FRA - Pagina 163
FRA - Pagina 164
FRA - Pagina 165
FRA - Pagina 166
FRA - Pagina 167
FRA - Pagina 168
FRA - Pagina 169
FRA - Pagina 170
FRA - Pagina 171
FRA - Pagina 172
FRA - Pagina 173
FRA - Pagina 174
FRA - Pagina 175
FRA - Pagina 176
FRA - Pagina 177
FRA - Pagina 178
FRA - Pagina 179
FRA - Pagina 180
FRA - Pagina 181
FRA - Pagina 182
FRA - Pagina 183
FRA - Pagina 184
FRA - Pagina 185
FRA - Pagina 186
FRA - Pagina 187
FRA - Pagina 188
FRA - Pagina 189
FRA - Pagina 190
FRA - Pagina 191
FRA - Pagina 192
FRA - Pagina 193
FRA - Pagina 194
FRA - Pagina 195
FRA - Pagina 196
FRA - Pagina 197
FRA - Pagina 198
FRA - Pagina 199
FRA - Pagina 200
FRA - Pagina 201
FRA - Pagina 202
FRA - Pagina 203
FRA - Pagina 204
FRA - Pagina 205
FRA - Pagina 206
FRA - Pagina 207
FRA - Pagina 208
FRA - Pagina 209
FRA - Pagina 210
FRA - Pagina 211
FRA - Pagina 212
FRA - Pagina 213
FRA - Pagina 214
FRA - Pagina 215
FRA - Pagina 216
FRA - Pagina 217
FRA - Pagina 218
FRA - Pagina 219
FRA - Pagina 220
FRA - Pagina 221
FRA - Pagina 222
FRA - Pagina 223
FRA - Pagina 224
FRA - Pagina 225
FRA - Pagina 226
FRA - Pagina 227
FRA - Pagina 228
FRA - Pagina 229
FRA - Pagina 230
FRA - Pagina 231
FRA - Pagina 232
FRA - Pagina 233
FRA - Pagina 234
FRA - Pagina 235
FRA - Pagina 236
FRA - Pagina 237
FRA - Pagina 238
FRA - Pagina 239
FRA - Pagina 240
FRA - Pagina 241
FRA - Pagina 242
FRA - Pagina 243
FRA - Pagina 244
FRA - Pagina 245
FRA - Pagina 246
FRA - Pagina 247
FRA - Pagina 248
FRA - Pagina 249
FRA - Pagina 250
FRA - Pagina 251
FRA - Pagina 252
FRA - Pagina 253
FRA - Pagina 254
FRA - Pagina 255
FRA - Pagina 256
FRA - Pagina 257
FRA - Pagina 258
FRA - Pagina 259
FRA - Pagina 260
FRA - Pagina 261
FRA - Pagina 262
FRA - Pagina 263
FRA - Pagina 264
FRA - Pagina 265
FRA - Pagina 266
FRA - Pagina 267
FRA - Pagina 268
FRA - Pagina 269
FRA - Pagina 270
FRA - Pagina 271
FRA - Pagina 272
FRA - Pagina 273
FRA - Pagina 274
FRA - Pagina 275
FRA - Pagina 276
FRA - Pagina 277
FRA - Pagina 278
FRA - Pagina 279
FRA - Pagina 280
FRA - Pagina 281
FRA - Pagina 282
FRA - Pagina 283
FRA - Pagina 284
FRA - Pagina 285
FRA - Pagina 286
FRA - Pagina 287
FRA - Pagina 288
FRA - Pagina 289
FRA - Pagina 290
FRA - Pagina 291
FRA - Pagina 292
FRA - Pagina 293
FRA - Pagina 294
FRA - Pagina 295
FRA - Pagina 296
FRA - Pagina 297
FRA - Pagina 298
FRA - Pagina 299
FRA - Pagina 300
FRA - Pagina 301
FRA - Pagina 302
FRA - Pagina 303
FRA - Pagina 304
FRA - Pagina 305
FRA - Pagina 306
FRA - Pagina 307

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Constructia, Defectiuni, Repararea si Intretinerea Puntii din Fata a Autovehiculelor

CAPITOLUL 1 COMPUNEREA SI ORGANIZAREA GENERALA A AUTOVEHICULELOR Automobilele rutiere, ca majoritatea mijloacelor de transport lucreaza in...

Întreținerea și Repararea Sistemelor de Ungere la Autovehicule

1.Memoriu justificativ - argument Motoarele de autovehicole din zilele noastre au performanţe superioare de durabilitate şi economicitate,...

Diagnosticarea, întreținerea și repararea mecanismului motor

DIAGNOSTICAREA MECANISMULUI MOTOR Generalitati Schimbarea starii tehnice a mecanismului motor (piston, cilindru, biela, arbore motor, lagare...

Dinamica autovehiculelor

Caracteristica dinamica Performanţele de tracţiune ale unui autovehicul depind nu numai de caracteristica de tracţiune ci şi de greutatea sa şi de...

Analiza numerică a structurilor - arc cilindric elicoidal

PROBLEMATICA TEMEI În prezenta lucrare, vom analiza un arc elicoidal cilindric pentru suspensie de spate, de bicicletă, atât din punct de vedere...

Întreținerea și repararea autovehiculelor rutiere

1. Necesitatea întreţinerii şi reparării autovehulelor. Procese dăunătoare Necesitatea întreţinerii şi reparării autovehiculelor Proiectarea...

Diagnosticarea autovehiculelor

1. PRINCIPII GENERALE PRIVIND DIAGNOSTICAREA AUTOVEHICULELOR 1.1. Metode de efectuare a verificarii starii tehnice a autovehiculelor Pe parcursul...

Mecanică

Pentru mărirea performanţelor maşinilor şi utilajelor, constructorii încearcă să mărească randamentele şi puterile acestora. Fiecare piesă care...

Te-ar putea interesa și

Agape În Epistolele Captivității

PREFAŢĂ „O, Iubire care ne îndumnezeieşti, Tu eşti Dumnezeu! “ (Sf. Simeon Noul Teolog) Creaţia întreagă, în toată complexitatea ei, există prin...

Auditul instrumentelor financiare derivate - evaluare, modalități de contabilizare

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între...

Obligația legală de întreținere

Introducere Obligaţia de întreţinere reprezintă îndatorirea unei persoane de a acorda altei persoane cele necesare traiului, în condiţiile în care...

Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz

VIAŢA ŞI ACTIVITATEA SFÂNTULUI GRIGORIE DE NAZIANZ Sfântul Grigorie de Nazianz Motto: “Mai bine un război vrednic de lăudă, decât o pace care te...

Aspectele Stilistice ale Faptelor de Limbă la Nivel Lexical

INTRODUCERE Motto: „Stilul nu este ingredientul târziu al idei, ci fratele ei geamăn”. Actualitatea temei. În realizarea acestei teze ne vom...

Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi

INTRODUCERE Turismul reprezintă, prin conținutul și rolul său, un fenomen caracteristic al civilizației actuale, intercorelat cu celelalte...

Obligația Legală de Întreținere

INTRODUCERE Legea fundamentală a României , Constituţia , în art. 23, alin. 2, statuează că “statul ocroteşte căsătoria şi familia şi apără...

Proiect FRA - Arbore Cotit

1. Analiza conditiilor tehnico-functionale si a tehnologicitatii piesei si stabilirea tipului sistemului de productie 1.1. Analiza rolului...

Ai nevoie de altceva?