Grafica pe Calculator - Aplicatii Autocad

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Grafica pe Calculator - Aplicatii Autocad.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 14 fisiere pdf de 127 de pagini (in total).

Profesor: Baicu Ioan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Mecanica

Cuprins

Lucrarea 1.7
TRASAREA ELEMENTELOR GRAFICE ALE FORMATULUI
Comenzile: Units, Limits, Grid, Pline, Line, Solid, Dtext
Lucrarea 2.13
CONSTRUCŢII GEOMETRICE
Comenzile: Circle, Line, Dtext, Erase, Osnap, Move, Divide, Pdmode,
Pdsize, Extend, Trim, Dist
Lucrarea 3.25
RACORDĂRI
Comenzile: Offset, Arc, Osnap, Change, Ltscale, Pedit, Break, Fillet
Lucrarea 4.31
COTAREA DESENELOR
Comenzile: UCS, Ucsicon, Polygon, Rotate, Line, Circle, Ddim,
Dim, Tedit
Lucrarea 5.41
UTILIZAREA LAYER-ELOR
Comenzile: Layer, Array, Mirror, Hatch
Lucrarea 6.53
UTILIZAREA BLOCURILOR
Comenzile: Line, Block, Wblock, Ddim, Mtext, Qleader, Insert
Lucrarea 7.63
DESENAREA ÎN PROIECŢIE AXONOMETRICĂ IZOMETRICĂ
Comenzile: Snap, Isoplane, Line, Ellipse, Copy, Dimedit
Lucrarea 8.71
CREAREA SUPRAFEŢELOR 3D
Comenzile: Circle, Vpoint, Elev, Surftab1, Surftab2,
Rulesurf, Pedit, Revsurf, Hide, Edgesurf, Shell, Edit
Lucrarea 9.79
CREAREA MODELELOR SOLIDE
Comenzile: Revolve, Ucs, Box, Subtract, Rotate3d, Extrude,
3darray, Move, Zoom
Lucrarea 10.87
REPREZENTAREA TRIDIMENSIONALĂ A FLANŞELOR
Comenzile: Region, Subtract, Extrude, Hide, Cylinder, Fillet,
Chamfer, Vpoint
Lucrarea 11.95
REPREZENTAREA TRIDIMENSIONALĂ A UNUI ARBORE
CANELAT CU FLANŞĂ
Comenzile: Ucs, Cylinder, Box, Mirror3d, Union, Subtract, Chamfer,
Circle, Extrude, Vpoint, Line, Offset, Move, 3darray, Section
Lucrarea 12.111
REPREZENTAREA TRIDIMENSIONALĂ A UNUI AX
ACŢIONARE CABLU
Comenzile: Ucs, Vpoint, Cylinder, Union, Chamfer, Fillet,
Box, Shell, Edit, Circle, Extrude, Subtract, Render, Light
Lucrarea 13.122
REPREZENTAREA TRIDIMENSIONALĂ A
SEMICUPLAJULUI A 4-Cf 36
Comenzile: Ucs, Vpoint, Cylinder, Union, Subtract, Extrude,
3darray, Box, Fillet, Chamfer, Rotate3d, Slice, Tilemode, Mview,
Mspace, Solprof
Lucrarea 14.135
REPREZENTAREA TRIDIMENSIONALĂ A REPERELOR
CUPLAJULUI CE 4-C 36/35
Comenzile: Box, Wblock, Render, Light, Solprof, Revolve, Facetres
Lucrarea 15.145
ASAMBLAREA REPERELOR CUPLAJULUI CE 4-C 36/35
Comenzile: Insert, 3darray, Move, 3dorbit, Massprop

Extras din document

TRASAREA ELEMENTELOR GRAFICE ALE

FORMATULUI

Formatul reprezintă spaţiul delimitat pe coala de desen prin conturul

pentru decuparea copiei desenului original. Elementele grafice ale

formatului, prezentate în figura 1.1, trebuie să respecte prevederile

standardului SR ISO 5457, referitoare la formate şi prezentarea elementelor

grafice ale planşelor de desen.

Pentru trasarea elementelor grafice ale formatului vor fi respectate

fazele de început ale oricărei sesiuni de lucru în AutoCAD şi anume

stabilirea sistemului unităţilor de măsură şi fixarea limitelor spaţiului alocat

desenului.

În zona de comandă se va tasta comanda UNITS, după care se va

apăsa tasta Enter (de aici înainte vom înlocui propoziţia „se va apăsa tasta

Enter” cu simbolul „↵”, din motive de spaţiu).

Fig.1.1. Elementele grafice ale formatului

Reper de centrare

Contur pentru

decuparea copiei

5 6

B

A

8

Fâsia de

Retea de

Zona neutra

taiere

Efectul tastării comenzii

UNITS urmată de ↵ va fi

apariţia casetei de dialog

Drawing Units (vezi figura

1.2), cu ajutorul căreia

utilizatorul poate seta tipul de

unităţi de măsură pentru

lungimi şi unghiuri, prin

selectarea lor din listele

derulante. De regulă, se vor

selecta Decimal pentru

lungimi şi Deg/Min/Sec

pentru unghiuri. De

asemenea, se vor seta:

numărul de zecimale afişate

(Precision); sensul de

măsurare a unghiurilor, care

poate fi sensul trigonometric

(Counterclockwise) sau sensul invers trigonometric (Clockwise); direcţia de

măsurare a unghiurilor (Direction...) care, în general, este East (unghiul

format cu direcţia pozitivă a axei OX).

Setarea unităţilor de măsură poate fi făcută şi prin selectarea meniului

Format (din bara de meniuri) după care se selectează Units... din meniul

derulant.

După stabilirea sistemului unităţilor de măsură se vor preciza

coordonatele colţurilor dreptunghiului care reprezintă spaţiul alocat

desenului. Se va tasta comanda LIMITS, urmată de ↵ şi vom considera că

dorim să realizăm un desen pe format A3. La mesajele din zona de dialog se

vor da răspunsurile:

Command:LIMITS ↵

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>: 0,0 (s-au

introdus coordonatele colţului din stânga–jos al formatului)

Specify upper right corner <420.0000,297.0000>: 420,297 (s-au introdus

coordonatele colţului din dreapta-sus al formatului)

Se va tasta comanda GRID, afişându-se astfel o reţea de puncte de

orientare. Acum se poate specifica noul pas al reţelei:

Command: grid ↵

Specify grid spacing(X) or [ON/OFF/Snap/Aspect] <10.0000>: 10 ↵

Comenzile de mai sus nu sunt suficiente pentru modificarea spaţiului

alocat. Este necesar să se tasteze comanda ZOOM, opţiunea All. După

utilizarea acestei comenzi, se vor putea desena entităţi de dimensiuni mult

mai mari decât cele implicite. În cazul în care dimensiunile entităţilor le-ar

Fig.1.2. Caseta de dialog Drawing Units

depăşi pe cele ale spaţiului alocat, desenarea nu ar fi împiedicată, spaţiul

alocat modificându-se automat.

Command: zoom ↵

Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or

[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: a

Regenerating model.

Fisiere in arhiva (14):

 • Microsoft Word - nCUPRINS1.pdf
 • Microsoft Word - nlucrarea1.pdf
 • Microsoft Word - nlucrarea2.pdf
 • Microsoft Word - nlucrarea4.pdf
 • Microsoft Word - nlucrarea6.pdf
 • Microsoft Word - nlucrarea7.pdf
 • Microsoft Word - nlucrarea8.pdf
 • Microsoft Word - nlucrarea9.pdf
 • Microsoft Word - nlucrarea9010.pdf
 • Microsoft Word - nlucrarea9011.pdf
 • Microsoft Word - nlucrarea9012.pdf
 • Microsoft Word - nlucrarea9013.pdf
 • Microsoft Word - nlucrarea9014.pdf
 • Microsoft Word - nlucrarea9015.pdf

Alte informatii

aplicatii autocad,lucrari de laborator