Inginerie mecanică

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 2 fișiere: pdf
Pagini : 388 în total
Cuvinte : 62058
Mărime: 6.15MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1.1. Generalități

Mecanica este știința care studiază una din cele mai simple forme de

mișcare a materiei cunoscută sub numele de mișcare mecanică. Mișcarea

mecanică se definește ca modificare a poziției unui corp sau a unei părți a

acestuia, în raport cu un alt corp considerat reper sau sistem de referință.

Mișcarea mecanică raportată la un sistem de referință fix se numește

mișcare absolută iar cea raportată la un sistem de referință mobil se

numește mișcare relativă. Întrucât în univers nu există corpuri (repere)

fixe, mișcarea mecanică este relativă.

Repausul este starea unui corp sau a unor sisteme de corpuri a căror

poziții, față de un sistem de referință rămân neschimbate. Repausul fiind

un caz particular al mișcării are un caracter relativ ca și aceasta.

Noțiunile fundamentale ale mecanicii clasice - spațiul, timpul și masa

- sunt considerate ca fiind complet independente, iar proprietățile lor sunt

absolute.

Spațiul este o reprezentare generalizată a dimensiunilor corpurilor, a

pozițiilor reciproce și a distanțelor dintre ele. În mecanica clasică, spațiul

este considerat tridimensional, infinit, continuu, omogen (diferite porțiuni

ale sale nu se deosebesc între ele) și izotrop (proprietățile după diferitele

direcții care pleacă din același punct nu se deosebesc între ele).

INGINERIE MECANICĂ

2

Timpul este o formă obiectivă de existență a materiei. Noțiunea de

timp oglindește timpul real existent în mod obiectiv. În mecanica clasică,

timpul este nelimitat, continuu, omogen și ireversibil (se scurge într-un

singur sens).

Masa este concepută ca o mărime fizică scalară strict pozitivă, care

măsoară două proprietăți importante ale materiei, existentă sub formă de

substanță: inerția și câmpul atracției universale (în particular, câmpul

gravitațional).

Inerția este proprietatea materiei de a-și conserva starea de mișcare

mecanică pe care o are la un moment dat.

Câmpul atracției universale se manifestă prin forța gravitației

universale care se exercită între două corpuri materiale.

După natura corpurilor a căror mișcare se studiază, mecanica se divide

în:

Mecanica corpurilor rigide sau mecanica teoretică;

Mecanica corpurilor deformabile: mecanica corpurilor elastice și

plastice (Rezistența materialelor, Teoria elasticității și plasticității),

mecanica corpurilor lichide și gazoase (Hidromecanica și

Aeromecanica).

În toate aceste ramuri ale mecanicii, noțiunile, principiile generale și

legile fundamentale sunt aceleași, numai modul de utilizare diferă, după

natura corpurilor cărora le sunt aplicate.

Din punct de vedere metodologic, mecanica teoretică se împarte în trei

mari capitole distincte, a căror parcurgere succesivă este dictată mai mult

de scopuri didactice.

Statica se ocupă cu studiul echilibrului corpurilor, studiind echilibrul

sistemelor de forțe și reducerea acestor sisteme.

Cinematica studiază mișcarea corpurilor, fără să țină seama de

forțele care le acționează și masa lor. Aceasta face un studiu geometric al

mișcării.

Modulul 1

3

Dinamica fiind capitolul cel mai complex, tratează mișcarea corpurilor

ținând seama de forțele care acționează asupra lor și de masa acestora.

Pentru simplificarea studiului în mecanică, corpurile materiale se

schematizează sub forma unor modele teoretice:

Punctul material este un punct geometric căruia i se atribuie masă.

Acest model poate fi utilizat și în cazul corpului solid de dimensiuni

mari, cu condiția ca forțele care îl acționează să fie concurente într-un

singur punct.

Continuul material reprezintă modelul unui corp la care se admite că

orice element de volum conține materie, adică are masă.

Corpul solid rigid (rigidul) este un model utilizat în mecanica clasică,

reprezentând un continuu material nedeformabil.

Sistemul material reprezintă o mulțime de puncte materiale sau

corpuri solide, în interacțiune mecanică.

Mecanica clasică se bazează pe un număr de legi sau principii

fundamentale, numite și postulate sau axiome ale mecanicii clasice.

Aceste principii fundamentale nu pot fi dovedite complet pe cale

experimentală sau teoretică dar se verifică în toate împrejurările în care

intervine aplicarea lor.

Isaac Newton a enunțat pentru prima oară în formă definitivă

principiile mecanicii pe care le-a denumit axiomele sau legile mișcării.

1. Principiul inerției (Legea I-a)

Un corp își păstrează starea de repaus sau de mișcare rectilinie și

uniformă atât timp cât nu intervin alte forțe care să-i modifice această

stare.

2. Principiul acțiunii forțelor (Legea a II-a)

Variația mișcării este proporțională cu forța motoare imprimată și este

dirijată după linia de acțiune a forței.

Pornind de la acest principiu, Newton a stabilit legea fundamentală a

mecanicii:

Preview document

Inginerie mecanică - Pagina 1
Inginerie mecanică - Pagina 2
Inginerie mecanică - Pagina 3
Inginerie mecanică - Pagina 4
Inginerie mecanică - Pagina 5
Inginerie mecanică - Pagina 6
Inginerie mecanică - Pagina 7
Inginerie mecanică - Pagina 8
Inginerie mecanică - Pagina 9
Inginerie mecanică - Pagina 10
Inginerie mecanică - Pagina 11
Inginerie mecanică - Pagina 12
Inginerie mecanică - Pagina 13
Inginerie mecanică - Pagina 14
Inginerie mecanică - Pagina 15
Inginerie mecanică - Pagina 16
Inginerie mecanică - Pagina 17
Inginerie mecanică - Pagina 18
Inginerie mecanică - Pagina 19
Inginerie mecanică - Pagina 20
Inginerie mecanică - Pagina 21
Inginerie mecanică - Pagina 22
Inginerie mecanică - Pagina 23
Inginerie mecanică - Pagina 24
Inginerie mecanică - Pagina 25
Inginerie mecanică - Pagina 26
Inginerie mecanică - Pagina 27
Inginerie mecanică - Pagina 28
Inginerie mecanică - Pagina 29
Inginerie mecanică - Pagina 30
Inginerie mecanică - Pagina 31
Inginerie mecanică - Pagina 32
Inginerie mecanică - Pagina 33
Inginerie mecanică - Pagina 34
Inginerie mecanică - Pagina 35
Inginerie mecanică - Pagina 36
Inginerie mecanică - Pagina 37
Inginerie mecanică - Pagina 38
Inginerie mecanică - Pagina 39
Inginerie mecanică - Pagina 40
Inginerie mecanică - Pagina 41
Inginerie mecanică - Pagina 42
Inginerie mecanică - Pagina 43
Inginerie mecanică - Pagina 44
Inginerie mecanică - Pagina 45
Inginerie mecanică - Pagina 46
Inginerie mecanică - Pagina 47
Inginerie mecanică - Pagina 48
Inginerie mecanică - Pagina 49
Inginerie mecanică - Pagina 50
Inginerie mecanică - Pagina 51
Inginerie mecanică - Pagina 52
Inginerie mecanică - Pagina 53
Inginerie mecanică - Pagina 54
Inginerie mecanică - Pagina 55
Inginerie mecanică - Pagina 56
Inginerie mecanică - Pagina 57
Inginerie mecanică - Pagina 58
Inginerie mecanică - Pagina 59
Inginerie mecanică - Pagina 60
Inginerie mecanică - Pagina 61
Inginerie mecanică - Pagina 62
Inginerie mecanică - Pagina 63
Inginerie mecanică - Pagina 64
Inginerie mecanică - Pagina 65
Inginerie mecanică - Pagina 66
Inginerie mecanică - Pagina 67
Inginerie mecanică - Pagina 68
Inginerie mecanică - Pagina 69
Inginerie mecanică - Pagina 70
Inginerie mecanică - Pagina 71
Inginerie mecanică - Pagina 72
Inginerie mecanică - Pagina 73
Inginerie mecanică - Pagina 74
Inginerie mecanică - Pagina 75
Inginerie mecanică - Pagina 76
Inginerie mecanică - Pagina 77
Inginerie mecanică - Pagina 78
Inginerie mecanică - Pagina 79
Inginerie mecanică - Pagina 80
Inginerie mecanică - Pagina 81
Inginerie mecanică - Pagina 82
Inginerie mecanică - Pagina 83
Inginerie mecanică - Pagina 84
Inginerie mecanică - Pagina 85
Inginerie mecanică - Pagina 86
Inginerie mecanică - Pagina 87
Inginerie mecanică - Pagina 88
Inginerie mecanică - Pagina 89
Inginerie mecanică - Pagina 90
Inginerie mecanică - Pagina 91
Inginerie mecanică - Pagina 92
Inginerie mecanică - Pagina 93
Inginerie mecanică - Pagina 94
Inginerie mecanică - Pagina 95
Inginerie mecanică - Pagina 96
Inginerie mecanică - Pagina 97
Inginerie mecanică - Pagina 98
Inginerie mecanică - Pagina 99
Inginerie mecanică - Pagina 100
Inginerie mecanică - Pagina 101
Inginerie mecanică - Pagina 102
Inginerie mecanică - Pagina 103
Inginerie mecanică - Pagina 104
Inginerie mecanică - Pagina 105
Inginerie mecanică - Pagina 106
Inginerie mecanică - Pagina 107
Inginerie mecanică - Pagina 108
Inginerie mecanică - Pagina 109
Inginerie mecanică - Pagina 110
Inginerie mecanică - Pagina 111
Inginerie mecanică - Pagina 112
Inginerie mecanică - Pagina 113
Inginerie mecanică - Pagina 114
Inginerie mecanică - Pagina 115
Inginerie mecanică - Pagina 116
Inginerie mecanică - Pagina 117
Inginerie mecanică - Pagina 118
Inginerie mecanică - Pagina 119
Inginerie mecanică - Pagina 120
Inginerie mecanică - Pagina 121
Inginerie mecanică - Pagina 122
Inginerie mecanică - Pagina 123
Inginerie mecanică - Pagina 124
Inginerie mecanică - Pagina 125
Inginerie mecanică - Pagina 126
Inginerie mecanică - Pagina 127
Inginerie mecanică - Pagina 128
Inginerie mecanică - Pagina 129
Inginerie mecanică - Pagina 130
Inginerie mecanică - Pagina 131
Inginerie mecanică - Pagina 132
Inginerie mecanică - Pagina 133
Inginerie mecanică - Pagina 134
Inginerie mecanică - Pagina 135
Inginerie mecanică - Pagina 136
Inginerie mecanică - Pagina 137
Inginerie mecanică - Pagina 138
Inginerie mecanică - Pagina 139
Inginerie mecanică - Pagina 140
Inginerie mecanică - Pagina 141
Inginerie mecanică - Pagina 142
Inginerie mecanică - Pagina 143
Inginerie mecanică - Pagina 144
Inginerie mecanică - Pagina 145
Inginerie mecanică - Pagina 146
Inginerie mecanică - Pagina 147
Inginerie mecanică - Pagina 148
Inginerie mecanică - Pagina 149
Inginerie mecanică - Pagina 150
Inginerie mecanică - Pagina 151
Inginerie mecanică - Pagina 152
Inginerie mecanică - Pagina 153
Inginerie mecanică - Pagina 154
Inginerie mecanică - Pagina 155
Inginerie mecanică - Pagina 156
Inginerie mecanică - Pagina 157
Inginerie mecanică - Pagina 158
Inginerie mecanică - Pagina 159
Inginerie mecanică - Pagina 160
Inginerie mecanică - Pagina 161
Inginerie mecanică - Pagina 162
Inginerie mecanică - Pagina 163
Inginerie mecanică - Pagina 164
Inginerie mecanică - Pagina 165
Inginerie mecanică - Pagina 166
Inginerie mecanică - Pagina 167
Inginerie mecanică - Pagina 168
Inginerie mecanică - Pagina 169
Inginerie mecanică - Pagina 170
Inginerie mecanică - Pagina 171
Inginerie mecanică - Pagina 172
Inginerie mecanică - Pagina 173
Inginerie mecanică - Pagina 174
Inginerie mecanică - Pagina 175
Inginerie mecanică - Pagina 176
Inginerie mecanică - Pagina 177
Inginerie mecanică - Pagina 178
Inginerie mecanică - Pagina 179
Inginerie mecanică - Pagina 180
Inginerie mecanică - Pagina 181
Inginerie mecanică - Pagina 182
Inginerie mecanică - Pagina 183
Inginerie mecanică - Pagina 184
Inginerie mecanică - Pagina 185
Inginerie mecanică - Pagina 186
Inginerie mecanică - Pagina 187
Inginerie mecanică - Pagina 188
Inginerie mecanică - Pagina 189
Inginerie mecanică - Pagina 190
Inginerie mecanică - Pagina 191
Inginerie mecanică - Pagina 192
Inginerie mecanică - Pagina 193
Inginerie mecanică - Pagina 194
Inginerie mecanică - Pagina 195
Inginerie mecanică - Pagina 196
Inginerie mecanică - Pagina 197
Inginerie mecanică - Pagina 198
Inginerie mecanică - Pagina 199
Inginerie mecanică - Pagina 200
Inginerie mecanică - Pagina 201
Inginerie mecanică - Pagina 202
Inginerie mecanică - Pagina 203
Inginerie mecanică - Pagina 204
Inginerie mecanică - Pagina 205
Inginerie mecanică - Pagina 206
Inginerie mecanică - Pagina 207
Inginerie mecanică - Pagina 208
Inginerie mecanică - Pagina 209
Inginerie mecanică - Pagina 210
Inginerie mecanică - Pagina 211
Inginerie mecanică - Pagina 212
Inginerie mecanică - Pagina 213
Inginerie mecanică - Pagina 214
Inginerie mecanică - Pagina 215
Inginerie mecanică - Pagina 216
Inginerie mecanică - Pagina 217
Inginerie mecanică - Pagina 218
Inginerie mecanică - Pagina 219
Inginerie mecanică - Pagina 220
Inginerie mecanică - Pagina 221
Inginerie mecanică - Pagina 222
Inginerie mecanică - Pagina 223
Inginerie mecanică - Pagina 224
Inginerie mecanică - Pagina 225
Inginerie mecanică - Pagina 226
Inginerie mecanică - Pagina 227
Inginerie mecanică - Pagina 228
Inginerie mecanică - Pagina 229
Inginerie mecanică - Pagina 230
Inginerie mecanică - Pagina 231
Inginerie mecanică - Pagina 232
Inginerie mecanică - Pagina 233
Inginerie mecanică - Pagina 234
Inginerie mecanică - Pagina 235
Inginerie mecanică - Pagina 236
Inginerie mecanică - Pagina 237
Inginerie mecanică - Pagina 238
Inginerie mecanică - Pagina 239
Inginerie mecanică - Pagina 240
Inginerie mecanică - Pagina 241
Inginerie mecanică - Pagina 242
Inginerie mecanică - Pagina 243
Inginerie mecanică - Pagina 244
Inginerie mecanică - Pagina 245
Inginerie mecanică - Pagina 246
Inginerie mecanică - Pagina 247
Inginerie mecanică - Pagina 248
Inginerie mecanică - Pagina 249
Inginerie mecanică - Pagina 250
Inginerie mecanică - Pagina 251
Inginerie mecanică - Pagina 252
Inginerie mecanică - Pagina 253
Inginerie mecanică - Pagina 254
Inginerie mecanică - Pagina 255
Inginerie mecanică - Pagina 256
Inginerie mecanică - Pagina 257
Inginerie mecanică - Pagina 258
Inginerie mecanică - Pagina 259
Inginerie mecanică - Pagina 260
Inginerie mecanică - Pagina 261
Inginerie mecanică - Pagina 262
Inginerie mecanică - Pagina 263
Inginerie mecanică - Pagina 264
Inginerie mecanică - Pagina 265
Inginerie mecanică - Pagina 266
Inginerie mecanică - Pagina 267
Inginerie mecanică - Pagina 268
Inginerie mecanică - Pagina 269
Inginerie mecanică - Pagina 270
Inginerie mecanică - Pagina 271
Inginerie mecanică - Pagina 272
Inginerie mecanică - Pagina 273
Inginerie mecanică - Pagina 274
Inginerie mecanică - Pagina 275
Inginerie mecanică - Pagina 276
Inginerie mecanică - Pagina 277
Inginerie mecanică - Pagina 278
Inginerie mecanică - Pagina 279
Inginerie mecanică - Pagina 280
Inginerie mecanică - Pagina 281
Inginerie mecanică - Pagina 282
Inginerie mecanică - Pagina 283
Inginerie mecanică - Pagina 284
Inginerie mecanică - Pagina 285
Inginerie mecanică - Pagina 286
Inginerie mecanică - Pagina 287
Inginerie mecanică - Pagina 288
Inginerie mecanică - Pagina 289
Inginerie mecanică - Pagina 290
Inginerie mecanică - Pagina 291
Inginerie mecanică - Pagina 292
Inginerie mecanică - Pagina 293
Inginerie mecanică - Pagina 294
Inginerie mecanică - Pagina 295
Inginerie mecanică - Pagina 296
Inginerie mecanică - Pagina 297
Inginerie mecanică - Pagina 298
Inginerie mecanică - Pagina 299
Inginerie mecanică - Pagina 300
Inginerie mecanică - Pagina 301
Inginerie mecanică - Pagina 302
Inginerie mecanică - Pagina 303
Inginerie mecanică - Pagina 304
Inginerie mecanică - Pagina 305
Inginerie mecanică - Pagina 306
Inginerie mecanică - Pagina 307
Inginerie mecanică - Pagina 308
Inginerie mecanică - Pagina 309
Inginerie mecanică - Pagina 310
Inginerie mecanică - Pagina 311
Inginerie mecanică - Pagina 312
Inginerie mecanică - Pagina 313
Inginerie mecanică - Pagina 314
Inginerie mecanică - Pagina 315
Inginerie mecanică - Pagina 316
Inginerie mecanică - Pagina 317
Inginerie mecanică - Pagina 318
Inginerie mecanică - Pagina 319
Inginerie mecanică - Pagina 320
Inginerie mecanică - Pagina 321
Inginerie mecanică - Pagina 322
Inginerie mecanică - Pagina 323
Inginerie mecanică - Pagina 324
Inginerie mecanică - Pagina 325
Inginerie mecanică - Pagina 326
Inginerie mecanică - Pagina 327
Inginerie mecanică - Pagina 328
Inginerie mecanică - Pagina 329
Inginerie mecanică - Pagina 330
Inginerie mecanică - Pagina 331
Inginerie mecanică - Pagina 332
Inginerie mecanică - Pagina 333
Inginerie mecanică - Pagina 334
Inginerie mecanică - Pagina 335
Inginerie mecanică - Pagina 336
Inginerie mecanică - Pagina 337
Inginerie mecanică - Pagina 338
Inginerie mecanică - Pagina 339
Inginerie mecanică - Pagina 340
Inginerie mecanică - Pagina 341
Inginerie mecanică - Pagina 342
Inginerie mecanică - Pagina 343
Inginerie mecanică - Pagina 344
Inginerie mecanică - Pagina 345
Inginerie mecanică - Pagina 346
Inginerie mecanică - Pagina 347
Inginerie mecanică - Pagina 348
Inginerie mecanică - Pagina 349
Inginerie mecanică - Pagina 350
Inginerie mecanică - Pagina 351
Inginerie mecanică - Pagina 352
Inginerie mecanică - Pagina 353
Inginerie mecanică - Pagina 354
Inginerie mecanică - Pagina 355
Inginerie mecanică - Pagina 356
Inginerie mecanică - Pagina 357
Inginerie mecanică - Pagina 358
Inginerie mecanică - Pagina 359
Inginerie mecanică - Pagina 360
Inginerie mecanică - Pagina 361
Inginerie mecanică - Pagina 362
Inginerie mecanică - Pagina 363
Inginerie mecanică - Pagina 364
Inginerie mecanică - Pagina 365
Inginerie mecanică - Pagina 366
Inginerie mecanică - Pagina 367
Inginerie mecanică - Pagina 368
Inginerie mecanică - Pagina 369
Inginerie mecanică - Pagina 370
Inginerie mecanică - Pagina 371
Inginerie mecanică - Pagina 372
Inginerie mecanică - Pagina 373
Inginerie mecanică - Pagina 374
Inginerie mecanică - Pagina 375
Inginerie mecanică - Pagina 376
Inginerie mecanică - Pagina 377
Inginerie mecanică - Pagina 378
Inginerie mecanică - Pagina 379
Inginerie mecanică - Pagina 380
Inginerie mecanică - Pagina 381
Inginerie mecanică - Pagina 382
Inginerie mecanică - Pagina 383
Inginerie mecanică - Pagina 384
Inginerie mecanică - Pagina 385
Inginerie mecanică - Pagina 386
Inginerie mecanică - Pagina 387
Inginerie mecanică - Pagina 388

Conținut arhivă zip

  • INGINERIE MECANICA 1.pdf
  • INGINERIE MECANICA 2.pdf

Alții au mai descărcat și

Proiectarea unui Rezervor Cilindric Vertical

CAPITOLUL 1 ANALIZA CONSTRUCTIV-FUNCTIONALA A PRINCIPALELOR TIPURI DE REZERVOARE ATMOSFERICE UTILIZATE LA DEPOZITAREA PRODUSELOR PETROLIERE...

Construcția și calculul motoarelor cu ardere interna

1.Calculul cinematic și dinamic al mecanismului bielă-manivelă 1.1. Construcția mecanismului bielă-manivelă La M.A.I. cu pistoane, care echipează...

Roboți Utilizați în Agricultură

Introducere SUA şi Uniunea Europeană se confruntă cu un mare deficit de forţă de muncă în agricultură unde ponderea o are munca la negru şi...

Ambreiajul

Înainte de a prezenta ambreiajul trebuie să ştim că el este un subansamblu al transmisiei drept pentru care cred că este indicat să ştim ce rol are...

Mână Mecanică cu Mecanism bielă-manivelă

TEMA DE PROIECTARE Sa se proiecteze o mâna mecanica cu mecanism biela manivela si actionare hidraulica cu motor liniar cu urmatoarele date: a)...

Reglarea Automata a Debitului

A. OBIECTUL ŞI IMPORTANŢA AUTOMATIZĂRII Mecanizarea proceselor de producţie — reprezentând introducerea maşinilor şi mecanismelor în cadrul...

Intreținere, defecte în exploatare și repararea instalației de frânare

ARGUMENT Sistemul de frânare servește la: -reducerea vitezei automobilului până la o anumită valoarea sau chiar până la oprirea lui;...

Mașini de Balotat Baloți Cilindrici

Consideraţii generale privind maşinile agricole Maşinile agricole sunt destinate pentru a efectua o diversitate de lucrări in cadrul proceselor de...

Te-ar putea interesa și

Studiul tehnico-economic privind proiectarea unui proces și sistem de producție pentru un produs de tip bucșă

Capitolul 1- Criterii care stau la baza elaborării proceselor tehnologice 1. Analiza desenului de execuţie şi tehnologicitatea piesei In desenul...

Proiect Cric cu Dubla Actiune

se proiecteze un mecanism şurub-piuliţa de tipul cric cu dubla actiune. Date de proiectare • Sarcina maxima de ridicat: Q = 8500 N • Inaltime...

Elemente de inginerie mecanică

Memoriu ethnic Transmisia cu curele Generalitati Transmisia prin curele realizează transmiterea energiei mecanice de la roata conducătoare la...

Proiect Fabricarea Utilajului Petrolier și Petrochimic

1.1 Analiza datelor de bază. În cadrul acestei etape se au în vedere: 1. analiza caracteristicilor tehnice, a condiţiior de funcţionare şi...

Proiect Inginerie Mecanica

INTRODUCERE In industriile petroliera prelucratoare, chimica si petrochimica, precum si in alte industrii, se intilnesc aparate tehnologice care,...

Elemante de Inginerie Mecanica

MEMORIU JUSTIFICATIV Transmisiile prin curele se utilizeaza atunci când din motive functionale, constructive sau de exploatare, arborele motor nu...

Elemente de inginerie mecanică

Tema de proiect Să se proiecteze acţionarea mecanică compusă dintr-o transmisie prin curele trapezoidale şi un reductor cu roţi dinţate cilindrice...

Proiect la Inginerie Mecanică în Construcția Utilajului Chimic

Tema proiect Se va proiecta un aparat vertical tip “Recipient sub presiune” ( reactoare, autoclave, etc. ) : Recipientul va avea: -corp(manta)...

Ai nevoie de altceva?