Intretinere, Reparatii, Ungere

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Intretinere, Reparatii, Ungere.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Mecanica

Extras din document

6.1. Instrucţiuni de exploatare.

Pregătirea maşinii pentru lucru se execută de personalul de specialitate cu pregătire corespunzătoare şi care şi-a însuşit prezentei cărţi tehnice, conţinutul existent.

Lucrările de pregătire constau în următoarele:

a) Montarea accesoriilor:

Accesoriile livrate sunt necesare cuprinderiigamei de diametre de butelii aflate în circulaţie şi constau din şnecul de alimentare, roţile stelate şi lirile de ghidare.

Alegerea acestora se face în funcţie de diametrul buteliei date. Se atrage atenţia asupra faptului că accesoriile sunt astfel concepute, că montarea lor este posibilă numai în poziţia corectă. Elementele variabile de care depinde poziţionarea corectă a lor sunt montate în poziţie bine determinată şi verificate de întreprinderea constructoare. Este interzis de a umbla la alte organe decât cele care servesc pentru fixarea accesoriilor.

b) Montarea şnecului adecvat , se face prin scoaterea axului din lagărul de sprijin.

c) Roţile stelate se schimbă, deşurubând piuliţa cu fixare din capătul superior al axului, fără demontarea lor de pe butucurile de împerechere.

d) Lirele de ghidare se schimbă prin desfacerea şuruburilor de fixare.

Executarea reglajelor. Reglajele necesare sunt următorele: reglajul dispozitivului de siguranţă I, montat în faţa şnecului de alimentare. Reglajul se face în aşa fel încât la pătrunderea unei butelii răsturnate sau de diametru mai mare cu mai mult de 3 mm să cedeze şi să decupleze motorul.

Reglajul în funcţie de înălţimea buteliei, concretizat prin mărirea sau micşorarea distanţei între capetele de închidere şi discul portant al buteliilor. Acest reglaj se execută în felul următor:

a) se scoate bolţul de asigurare al piuliţei de reglare în înălţime;

b) se roteşte piuliţa de reglare cu ajutorul dornurilor livrate în sensul dorit: coborâre sau ridicare;

c) se reîntroduce bolţul de asigurare după potrivire a unui orificiu al piuliţei de reglare cu orificiu aflat în flanşa axului tubular. Reglajul este corect când s-a obţinut distanţa dintre gura buteliei şi dispozitivul de dozat, cea prescrisă;

d) discurile dozatoare trebuie să se asambleze în orice poziţie a găurilor şi pâlniile să poată aluneca uşor în găurile discului dozator inferior pentru efectuarea reglajelor.

Se va respecta la montaj cota de 5 mm între discul dozator inferior şi discul distribuitor pentru întroducerea obturatorului. Se admite o bătaie axială la periferia discurilor maxim 0,3 mm. Găurile discurilor trebuie să fie situate pe aceeaşi rază , abaterea admisă maximă 0,2 mm.

6.2. Instrucţiuni de deservire.

Deservire maşinii în timpul lucrului se face de către personalul instruit în acest scop. Maşina fiind un utilaj semiautomat, deservirea se rezumă la pornirea, oprirea, alimentarea cu mazăre şi supravegherea sa.

Activitatea de pornire constă din următoarele:

a) se încarcă pâlnia de alimentare cu mazăre;

b) se verifică dacă toate apărătorile şi capetele utilajului sunt la locul lor şi fixate coresunzător;

c) se porneşte maşina, executând următoarele operaţii: se porneşte maşina de la butonul de pornire; se dă drumul la mazăre pentru alimentarea cilindrilor de dozare;

d) în prezenţa mecanicului se verifică la mersul în gol: funcţionarea maşinii fără trepidaţii şi şocuri; funcţionarea dispozitivului de siguranţă; funcţionarea cuplajului de siguranţă al dispozitivului de evacuare; funcţionarea opritorului de siguranţă;

e) se aşteaptă pornirea transportorului şi aglomerarea a minimum 10 butelii în faţa şnecului de alimentare, primele butelii fiind introduse manual între spirele şnecului şi în locaşurile roţii stelate de alimentare.

Dacă se produce vreo blocare a buteliei în şnecul de alimentare, dispozitivul de siguranţă provoacă decuplarea automată a maşinii. Butelia blocată va fi eliberată şi se verifică revenirea dispozitivului de siguranţă la poziţia iniţială, după ce se porneşte maşina.

Dacă în timpul închiderii se modifică poziţia buteliei, butelia în cauză nu va putea fi preluată de roata stelată de evacuare. În acest caz, intră în funcţiune cuplajul de siguranţă, provocând decuplarea automată a maşinii. Butelia va fi eliberată şi se va roti manual roata stelată pentru revenirea cuplajului în poziţia iniţială. Repornirea maşinii este posibilă numai după executarea manevrelor de mai sus.

Dacă o butelie se sparge în timpul închiderii, se va opri imediat şi se va curăţa de cioburi. Cioburile mari vor îndepărtate cu ajutorul unui cârlig, iar cele mici cu jet de apă, eventual cu o perie cu fire din material plastic.

Dacă la un moment dat maşina se opreşte fără menvrarea butonului “oprire” se va apăsa imediat acest buton, verificând apoi poziţia celor trei dispozitive de siguranţă. Dacă aceasta este în poziţie corectă, se solicită intervenţia mecanicului de întreţinere pentru verificarea utilajului.

Dacă se lucrează pe comandă individuală a maşinilor de dozat, se va urmări cu atenţie mărită şi evacuarea buteliilor în care s-a dozat mazărea, nepermiţând aglomerarea totală pe transportor, în zona de după maşina de dozat boabe de mazăre înainte ca să apară o astfel de situaţie. Dacă aceasta nu se poate evita, intră în funcţiune microîntrerupătorul cu care este prevăzut opritorul de siguranţă din faţa roţii stelate de evacuare.

În cazul de întrerupere a alimentării cu butelii, maşina se opreşte prin apăsarea butonului de oprire.

Nu se va opri niciodată maşina alimentată cu butelii şi banda de transport oprită.

Oprirea la sfârşitul schimbului se face prin: sistarea alimentării pâlniei cu boabe de mazăre, astfel încât la terminarea lucrului, pe cât posibil, să nu mai rămână boabe de mazăre în cilindrii de dozare; se trec prin maşină ultimele butelii în vederea închiderii; se opreşte utilajul prin apăsarea butonului “oprire” şi se închide alimentarea cu mazăre.

Fisiere in arhiva (1):

  • Intretinere, Reparatii, Ungere.doc

Alte informatii

capitolul 6 si 7