Intretinerea si Reparatia Autovehiculeor Rutiere

Imagine preview
(5/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Intretinerea si Reparatia Autovehiculeor Rutiere.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 66 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Mecanica

Extras din document

1.Probleme generale

Ca orice produs tehnologic, autovehiculul este supus din chiar momentul intrării sale în exploatare unui proces continuu de degradare, proces care durează pe întreaga perioadă de utilizare a vehiculului respectiv şi care se traduce în scăderea / deteriorarea caracteristicilor de exploatare şi a performanţelor. Viteza acestui proces depinde de o serie întreagă de factori, dintre care cei mai importanţi ţin de calitatea fabricaţiei autovehiculului şi de modul de exploatare a acestuia.

Acest proces de degradare se produce prin uzură, îmbătrânirea materialelor, deformarea şi deteriorarea pieselor şi subansamblelor, corodare, şamd.

În exploatarea curentă şi corectă a unui autovehicul, rolul determinant în procesul de degradare il are uzura. Uzura poate avea în general două aspecte, primul fiind legat de uzura fizică a componentelor iar cel de-al doilea de uzura sau degradarea morală a ansamblului.

Uzura morală se referă la apariţia pe durata de utilizare a unui produs, a unor produse care se adresează satisfacerii aceloraşi nevoi dar care au caracteristici şi performanţe superioare, sunt mai ieftine, sau au un aspect mai plăcut (modern). Uzura morală nu se poate remedia, ea ţine de considerente subiective şi nu face obiectul prezentului curs.

1.1.Necesitatea întreţinerii şi reparării autovehiculelor

Proiectarea oricărui autovehicul pleacă de la stabilirea unor limite pentru performanţele sale tehnice, în funcţie de clasa şi modul sau de exploatare. Pentru ca vehiculul respectiv să respecte cerinţele impuse de proiectanteste necesar ca fiecare sistem care îl compune să respecte anumite norme şi să funcţioneze la anumiţi parametri.

Indiferent de modul de exploatare a autovehiculului, după o anumită durată de funcţionare, datorită proceselor menţionate anterior, capacitatea de utilizare şi performanţele sale tehnice şi estetice se reduc, valorile lor nemaifiind în limitele prevăzute de proiectant. Acesta este momentul în care apare necesitatea reparaţiilor.

Reparaţia este ansamblul de operaţii şi lucrări care se efectuează pentru readucerea parametrilor funcţionali în limitele stabilite de proiectant, în scopul menţinerii sau restabilirii capacităţii de bună funcţionare a ansamblului.

1.2.Procese dăunătoare în funcţionarea unui autovehicul

Pe perioada de exploatare a unui vehicul, acesta se confruntă cu o serie de procese dăunătoare, care prin mecanismele amintite mai sus (uzura, etc) conduc la modificarea parametrilor de funcţionare şi scoaterea lor din limitele admise la proiectare. Aceste procese pot fi clasificate după viteza cu care se produc, în procese lente, de viteză medie şi rapide.

-Procesele dăunătoare lente pot dura luni sau chiar ani de zile şi se produc prin mecanismele de uzura, îmbătrânire, coroziune, degradarea fluidului de ungere, şi asa mai departe. Procesele de degradare lentă sunt de regulă procese inevitabile în funcţionarea autovehiculului şi caracterizează exploatarea normală şi corectă a acestuia.

-Procesele de degradare cuviteză medie de producere sunt procese a căror durată se măsoară în ore sau chiar minute şi sunt provocate de variaţia rapidă a condiţiilor de exploatare a vehiculului, a regimului termic a motorului, etc. Aceste procese pot fi declanşate de exemplu de modificarea condiţiilor de mediu (temp. sau presiune a aerului), de schimbarea rapidă a condiţiilor de exploatare (declivităţile drumului, sarcina autovehiculului), etc. O caracteristică a acestor procese de degradare este că pot fi legate sau cauzate de defectarea altor piese sau subansamble ale autovehiculului.

-Procesele dăunatoare rapide au o durată de producere ce se poate măsura în secunde sau chiar fracţiuni de secundă şi se datorează schimbărilor bruşte ale regimului de exploatare. Au de obicei un caracter accidental şi în această categorie putem include vibraţiile, modificările bruşte ale forţelor de frecare în cuplele cinematice (de exemplu – datorită defectarii pompei de ulei) sau calitatea căii de rulare (gropi, denivelări, etc).

Creşterea în timp a acţiunii proceselor dăunătoare determină sporirea numărului de defecţiuni şi înrăutăţirea stării tehnice a autovehiculului, conducând după cum am amintit la necesitatea reparaţiilor sau a intervenţiilor tehnice. În majoritatea cazurilor însă, procesele de degradare care conduc la necesitatea unei intervenţii tehnice sunt procese lente sau cu viteză medie, deci fenomene care se produc în timpul exploatării normale ale autovehiculului. În aceste cazuri un rol predominant în producerea degradărilor pieselor şi subansamblelor il are fenomenul de uzură.

Fisiere in arhiva (1):

  • Intretinerea si Reparatia Autovehiculeor Rutiere.DOC