Materiale Folosite in Constructia Recipientelor

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Materiale Folosite in Constructia Recipientelor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor: gheorghiu anton

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Mecanica

Extras din document

4. MATERIALELE FOLOSITE ÎN CONSTRUCŢIA RECIPIENTELOR ŞI CRITERIILE DE ALEGERE

Diversitatea materialelor întrebuinţate pentru construcţia reci-pientelor sub presiune este foarte largă, deoarece ele trebuie să satisfacă în mod eficient din punct de vedere economic o serie de criterii de-pendente de destinaţie şi de condiţiile de funcţionare. Cel mai frecvent sunt folosite oţelurile datorită caracteristicilor mecanice deosebite pe care le posedă. Metalele neferoase, în special aliajele aluminiului şi cuprului sunt folosite tot mai des datorită păstrării însuşirilor mecanice la tem-peraturi scăzute şi foarte scăzute şi a rezistenţei la coroziune. Mai limitat, se folosesc aliajele de nichel, superaliajele speciale, materialele com-pozite ş.a.

4.1. Categoriile de oţeluri

Oţelurile pentru construcţii sudate în general sunt clasificate după normele europene EN-10027 în funcţie de domeniul de utilizare astfel:

- S - construcţii metalice

- P - recipiente şi aparate sub presiune

- E - construcţii de maşini

- L - conducte

La simbol se ataşează limita de curgere minimă garantată la grosimea cea mai mică a semifabricatului (N/mm2).

Oţelurile P se livrează după condiţiile EN 288 şi se clasifică în trei mari categorii:

• Oţeluri de uz general pentru recipiente simple, tip S (semifabricate) şi T (ţevi)

având limita de curgere minimă Rp0,2min  355 (N/mm2) sau rezistenţa la rupere Rm  520 (N/mm2) şi următoarele valori maxime ale elementelor din compoziţie (%):

C = 0,24; Si = 0,55; Mn = 1,60; Mo = 0,65; S = 0,045; P = 0,045.

• Oţeluri cu granulaţie fină, în funcţie de starea de livrare:

- M - laminate uzinate termo-mecanic

- N - recoacere de normalizare sau laminate în stare normalizata cu Rp0,2min  355 (N/mm2)

- Q - îmbunătăţite, având Rp0,2min  500 (N/mm2)

Aceste oţeluri sunt livrate cu caracteristici de tenacitate kVmed  27J garantate la temperaturi joase.

• Oţeluri cu însuşiri deosebite la temperaturi înalte sau joase.

GH - oţeluri pentru temperaturi înalte

- oţeluri slab aliate cu: Crmax 0,6%; Momax 0,5%; Vmax 0,25%

- oţeluri înalt aliate cu: Crmax 9%; Momax 1,2%

- oţeluri înalt aliate cu: Crmax 12%; Momax 1%; Vmax 0,50%

- oţeluri inoxidabile feritice şi martensitice cu Cr = (1220)%

- oţeluri inoxidabile austenitice

GL - oţeluri pentru temperaturi joase

- oţeluri cu granulaţie fină categoria 2 şi 3

- oţeluri aliate cu Ni (0,59)%

- oţeluri inoxidabile feritice şi austenitice cu Cr = (1220)%

4.2. Metalele neferoase şi alte materiale

• Aluminiul şi aliajele de aluminiu

Acestea se folosesc sub formă de aliaje deformabile (table, ţevi) şi aliaje pentru piese turnate. Aliajele cele mai frecvente, de marca Al99,0 şi Al99,5 se livrează în trei grade de ecruisare: moale (m), ½ tare (1/2t) şi tare (t). Rezistenţele la rupere minime prezintă în mod corespunzător valorile Rm = 70 – 110 N/mm2; domeniul de utilizare fiind: (-270˚C - 100˚C).

Principalele aliaje nedurificabile prin tratament termic sunt: AlMn, AlMnCu, AlMg, AlMgMn.

Principalele aliaje durificabile prin tratament termic sunt: AlZnMg, AlMgSi, AlZnMgCu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Materiale Folosite in Constructia Recipientelor.doc