Mecanica fluidelor și mașini hidraulice

Curs
9.2/10 (4 voturi)
Ă
Domeniu: Mecanică
Conține 14 fișiere: ppt
Pagini : 243 în total
Mărime: 4.46MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Virgil Barbu Ungureanu
Universitatea Transilvania, Brasov

Extras din document

cunoașterea noțiunii de mărime fizică;

folosirea corectă a unităților de măsură în ecuațiile de calcul;

transformarea unităților de măsură în diferite sisteme de unități;

obiectul Mecanicii fluidelor;

noțiunea de fluid;

definiția densității și greutății specifice;

definiția presiunii, presiune absolută, presiune relativă, presiune manometrică, presiune vacuummetrică;

viscozitatea, legea lui Newton, viscozitate dinamică, viscozitate cinematică.

O mărime evidențiază o proprietate obiectivă și cuprinde:

o latură cantitativă - valoarea și

una calitativă - unitatea de măsură,

din punct de vedere matematic aceasta exprimându-se sub forma:

Se atrage atenția asupra faptului că o mărime fizică nu poate fi descrisă numai prin valoare. Inexistența unității de măsură adăugate după valoarea numerică este o eroare gravă deoarece nu oferă informația completă asupra rezultatului unui proces de măsurare sau al unui calcul.

Unitățile SI cuprinse în aceste trei clase formează un ansamblu coerent de unități, denumite unități SI, adică un sistem de unități legate între ele prin reguli de înmulțire și împărțire, fără vreun factor numeric.

Ecuația dimensională a unei mărimi poate fi utilizată pentru verificarea omogenității dimensionale (verificarea rezultatului unui calcul algebric) sau pentru stabilirea relației de transformare a valorii unei mărimi la schimbarea unității de măsură

Se recomandă ca toate calculele să fie realizate în SI deoarece, așa cum s-a menționat, acesta este un sistem coerent

În relațiile ce leagă între ele mărimi cu diferite dimensiuni în care cel puțin una este exprimată în unități aparținând altor sisteme, trecerea la SI se face prin înlocuirea simbolurilor unităților mărimilor fizice cu simbolurile unităților SI corespunzătoare acelorași mărimi înmulțite cu factorii de conversiune în SI.

Mecanica fluidelor este o ramură a mecanicii mediilor continui, desprinsă ca știință de sine stătătoare, care studiază repausul și mișcarea fluidelor, precum și interacțiunea lor mecanică cu corpurile cu care vin în contact

Fluidul este un mediu continuu, omogen și izotrop în care, în stare de repaus, pe suprafețele de contact ale diferitelor particule se exercită numai eforturi normale, iar sub acțiunea unor forțe care nu tind să-i modifice volumul se deformează cu ușurință. Mobilitatea particulelor fluide este datorată slabei coeziuni a moleculelor.

Lichidele au volum propriu și iau forma vaselor în care sunt conținute. Gazele, având o coeziune mult mai mică datorită spațiilor intermoleculare mari, nu au volum propriu, deci sunt expansibile, ocupând tot spațiul disponibil. De asemenea, sunt cu mult mai compresibile și mai ușoare decât lichidele.

Densitatea este masa unității de volum, definită pentru un punct dintr-un fluid prin relația matematică:

Conținut arhivă zip

 • MFMH-ITT-IM-MIAIA-c14.ppt
 • MFMH-ITT-IM-MIAIA-c13.ppt
 • MFMH-ITT-IM-MIAIA-c12.ppt
 • MFMH-ITT-IM-MIAIA-c11.ppt
 • MFMH-ITT-IM-MIAIA-c10.ppt
 • MFMH-ITT-IM-MIAIA-c09.ppt
 • MFMH-ITT-IM-MIAIA-c08.ppt
 • MFMH-ITT-IM-MIAIA-c07.ppt
 • MFMH-ITT-IM-MIAIA-c06.ppt
 • MFMH-ITT-IM-MIAIA-c05.ppt
 • MFMH-ITT-IM-MIAIA-c04.ppt
 • MFMH-ITT-IM-MIAIA-c03.ppt
 • MFMH-ITT-IM-MIAIA-c02.ppt
 • MFMH-ITT-IM-MIAIA-c01.ppt

Alții au mai descărcat și

Proiectare Proces Tehnologic de Fabricare a Reperului Cadru Suport

1.Elemente constructiv-funcţionale ale piesei 1.1. Schiţa piesei Pe desenul de execuţie al piesei au fost notate cu Sn suprafeţele acestuia care...

Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei

CAPITOLUL 1. POTENTIALUL TEHNIC SI ECONOMIC AMENAJABIL AL SURSELOR REGENERABILE IN ROMANIA 1.1 ASPECTE LEGISLATIVE IN DOMENIUL SURSELOR...

Tipuri de motoare folosite în realizarea roboților mobili

1.Introducere Notiunea de robot dateaza de peste 4 mii de ani. Omul si-a imaginat dispozitive mecanizate inteligente care sa preia o parte...

Mecanica Fluidelor

1.Ecuatia lui Bernoulli în mecanica fluidelor Ecuatia lui Bernoulli pentru fluide este o suma a trei energii si anume: (1) în care: - energie de...

Teoria Liniara a Fluidului cu Suprafata Libera

Problema fluidului cu suprafaţa libera constǎ în a rezolva ecuaţiile dinamicǎ şi de continuitate, considerând condiţiile de frontierǎ adecvate. -...

Schimbător de căldură

I. Considerații generale Schimbătoarele de căldură sunt aparate termice în care are loc transferul de căldură de la un fluid la altul , în...

Generatoare cu Abur, Turbine cu Abur si Gaze

Supraîncãlzitoare de aburi Prin supraîncãlz. de aburi se înþelege acel elem. constr. al cãl-dãrii care are rolul de a acumula o parte din cãld....

Mașini hidraulice și pneumatice

Cunoaşterea construcţiei, funcţionării şi exploatării maşinilor hidropneumatice utilizate la bordul navelor reprezintă obiectivul principal al...

Te-ar putea interesa și

Modelarea Fenomenelor Termice de Conductibilitate și Convecție cu Aplicații la Schimbul de Căldură între Fluide și Pereți

INTRODUCERE În cadrul transferului de căldură sunt analizate procesele spontane ireversibile în care energia se schimbă între corpuri (sisteme)...

Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii

Rezumat În lucrarea de față, mi-am propus realizarea unui studiu al curgerii fluidelor utilizate pentru stingerea incendiilor în timpul curgerii...

Ventile Cartuș

CAPITOLUL I VENTILUL CARTUŞ – ELEMENT UNIVERSAL ÎN CIRCUITELE HIDRAULICE DE PUTERE CAPITOLUL I VENTILUL CARTUŞ - ELEMENT UNIVERSAL ÎN...

Proiect Mecanisme - Subansamblu al Turbinelor Kaplan și Francis

GENERALITÃTI Mecanismul pe care dorim sã-l proiectãm este un subansamblu al turbinelor Kaplan si Francis Pentru întelegerea rolului functional al...

Calculul unei Instalații de Transport Pneumatic

1. Introducere Transportul pneumatic al granulelor şi materialului pulverulent este des utilizat datorită avantajelor tehnico-economice faţă de...

Calculul unei Instalații de Transport Pneumatic al Fluidelor Bifazice Gaz-solid

Transportul pneumatic al granulelor si materialului pulverulent este des utilizat datorita avantajelor tehnico-economice fata de sistemul clasic...

Proiectarea unui Sistem de Transport Fluide

TEMA PROIECTULUI În cadrul unei brigazi de productie petroliera pe un câmp petrolier se extind x sonde care se racordeaza la un parc de...

Calculul unei Instalații de Transport Pneumatic al Fluidelor Bifazice Gaz-solid

TRANSPORTUL PNEUMATIC AL PARTICULELOR SOLIDE 1.INTRODUCERE Instalatiile de transport pneumatic au o larga raspandire in multe domenii...

Ai nevoie de altceva?