Mentenanta si Fiabilitatea Masinilor -1-

Curs
7.6/10 (19 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 11 fișiere: rtf
Pagini : 42 în total
Mărime: 762.32KB (arhivat)
Cost: Gratis
capitolele 1 si 2 plus anexe

Extras din document

1.1 Noiuni generale

Fiabilitatea este o caracteristic` de calitate, ce ast`zi reprezint` una dintre principalele cerine ale beneficiarilor. {ns`]i definiia calit`ii, ca aptitudine de folosire include capacitatea de folosire [n timp a unui dispozitiv sau sistem. Studiile de marketing arat` c`, pe l@ng` performane, productivitate ]i concepie modern`, [n pas cu nivelul tehnic ]i tehnologic, cump`r`torii pun un accent cresc@nd pe fiabilitate. Cu ocazia unui sondaj, un beneficiar a exprimat acest lucru astfel: “Doresc s` cump`r produse care vor funciona corect zi de zi de c@te ori ap`s pe buton”.

Cre]terea importanei fiabilit`ii printre caracteristicile calitative ce definesc orice produs este subliniat` de faptul c`, prin achiziionarea unui produs, beneficiarii vizeaz` obinerea unor servicii pe care produsul respectiv le ofer`. {ntre produc`tori, care sunt [n primul r@nd interesai s` obin` serviciile oferite de funciunile produsului, nivelul tehnic ]i calitativ ]i fiabilitatea sunt elemente puternice de leg`tur`.

Ca rezultat al cre]terii interesului fa` de fiabilitate, s-a constatat, [n ultimul timp, o formalizare accentuat` a aspectului fiabilit`ii. {n acest sens, influena tehnologiei spaiale ]i electronica au jucat un rol important, al`turi de cre]terea complexit`ii sistemelor [n general, sisteme ce au frecvent o important` parte mecanic`, [n care se reg`sesc o larg` varietate de transmisii mecanice.

Formalizarea aspectelor fiabilit`ii se manifest` prin stabilirea unor condiii de aceast` natur` cerut` de beneficiari, [nscrise din ce [n ce mai des drept clauze contractuale. Drept consecin`, fiabilitatea a trebuit s` fie m`surat`, prognozat` ]i asigurat`, au ap`rut programe de fiabilitate, care [mbog`esc ]i completeaz` coninutul programelor generale ce vizeaz` cre]terea calit`ii. Se pot recunoa]te patru etape:

a. Previziunea ]i demonstrarea necesit`ii lu`rii [n considerare a fiabilit`ii produselor ]i componentelor acestora. Determinarea ratelor de defectare, dezvoltarea modelelor matematice ]i statistice, punerea [n eviden` a “curbei [n form` de cad` de baie”, punerea la punct a programelor de [ncerc`ri de fiabilitate, asistate de statistica necesar`, sunt c@teva din caracteristicile primei etape. Se remarc` [n aceast` etap` importana controlului de recepie al materiilor prime ]i materialelor necesare unei fabricaii [n asigurarea fiabilit`ii produselor.

b. A doua etap` este marcat` de stabilirea necesit`ii de [mbun`t`ire a fiabilit`ii la produsele de mare complexitate sau la cele ce trebuie s` aib` perioade [ndelungate de funcionare f`r` defeciuni. S-au impus [n concepia produselor o serie de tehnici privind nivelurile de siguran`, redundan`, controlul mediului, analiza modului de defectare ]i a consecinelor respective, fizica defect`rii, aportul factorului uman, concepia ambal`rii ]i transportului ]i altele. {n sfera execuiei se ad@nce]te leg`tura dintre fiabilitate ]i controlul calit`ii, iar [n activitatea de service ]i [ntreinere a produselor aflate [n exploatare, politica de reparare ]i documentaia de [ntreinere devin importante.

c. Dezvoltarea ]i diversificarea tehnicilor a determinat apariia celei de-a treia etape de coordonare a tuturor activit`ilor viz@nd fiabilitatea [n programe, ce se asociaz` acelora de obinere a celorlalte caracteristici ale produsului.

d. A patra etap` se caracterizeaz` prin urm`rirea eficienei acestui [ntreg arsenal de metode ]i tehnici matematice ]i statistice, nu ca scop [n sine, ci din punct de vedere economic. Activitatea de fiabilitate devine o component` important` a controlului total al calit`ii.

Funcionarea oric`rui produs industrial este limitat` de apariia unei deregl`ri, de apariia unei modific`ri pentru o singur` caracteristic`, apariii cauzate de defecte.

Astfel, fiabilitatea se poate defini ca fiind o ]tiin` a defect`rilor. De fapt, definiia consacrat` pentru FIABILITATE , este aceea de a o identifica cu aptitudinea oric`rui produs industrial de a funciona f`r` a se defecta.

Av@nd la [ndem@n` teoria probabilit`ilor, din punct de vedere matematic devine posibil` prognozarea cu un anumit grad de certitudine a comport`rii unui produs [n condiii de folosire stabilite. Funcionarea un timp mai [ndelungat, f`r` defect, este o component` determinant` a calit`ii.

Conținut arhivă zip

 • Mentenanta si Fiabilitatea Masinilor
  • Anexa 2-1.rtf
  • Anexa 2-2.rtf
  • Anexa 2-3.rtf
  • Anexa 2-4.rtf
  • Anexa 2-5.rtf
  • Anexa 2-6.rtf
  • Anexa 2-7.rtf
  • Anexa 2-8.rtf
  • Anexa 2-9.rtf
  • Fiab c 01.rtf
  • Fiab c 02.rtf

Alții au mai descărcat și

Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România

1. INTRODUCERE Necesitatea de a realiza activităţi de mentenanţă porneşte de la faptul că există procese de uzură. Uzura este un proces tehnic,...

Monitorizarea Starii Rulmentilor cu Aplicatie in Mecatronica

Memoriu justificativ In cadrul fiecarei cercetari desfasurate, indiferent de domeniul la care ne referim, rezultatele obtinute pe cale teoretica...

Detectarea Defectelor

I. ARGUMENTUL Conceptele de defect şi defectare sunt generale şi au o arie de cuprindere practică foarte largă. Ca urmare, pentru o analiză...

Mentenanta Preventiva

Introducere Conform normelor europene CEI sau a celor internationale ISO,prin MENTENANTA se intelege un ansamblu de activitati tehnic-economice si...

Proiectarea atelierelor pentru mentenanța preventivă

Cap. I Introducere Mentenanta Mentenanta reprezinta un obiectiv deosebit de important pentru Terotehnica Automobilelor si se refera la...

Modele de predicție a funcționării unui sistem mecanic pe baza aplicării lanțurilor Markov

Rezumat Lucrarea intitulată „Modele de predicţie a funcţionării unui sistem mecanic pe baza aplicării lanţurilor Markov” este structurată pe patru...

Studiul privind Reabilitarea Pieselor prin Încărcare cu Sudură

1. Necesitatea reabilitării structurilor mecanice. În condiţiile producţiei industriale moderne, maşinile, utilajele şi instalaţiile trebuie să...

Exploatarea Utilajului Agricol

1. Întroducere Una din principalele probleme ale etapei actuale de dezvoltare a societătii constă în sporirea productiei agricole cu cheltuieli...

Te-ar putea interesa și

Mentenanța Industrială

Întreprinderea este un sistem ce cuprinde echipamentele necesare procesului de productie si operatorii. Se aprecieaza ca aproximativ 30% din...

Fiabilitate si Mentenanta

1. Fiabilitatea Fiabilitatea este o disciplină din domeniul ingineriei care utilizează cunoştinţe ştiinţifice pentru asigurarea unor performanţe...

Întreținerea Arborilor și a Axelor la Utilajele Agricole

I. ORGANIZAREA ÎNTREŢINERILOR TEHNICE I.1. STRUCTURA SISTEMULUI DE ÎNTREŢINERI TEHNICE, REVIZII ŞI REPARAŢII Elementele structurale ale...

Control de Gestiune

TEMATICA- CONTROLUL DE GESTIUNE Subiecte:a)- Controlul de gestiune-concept b)- Controlul de gestiune-definiţie,trăsături,obiective c)-...

Tribologie

PREFAŢĂ Cursul de lecţii „Tribologie şi fiabilitate” se adresează studenţilor Facultăţii de Mecanizare şi Automatizare a Agriculturii, învăţământ...

Expertize tehnice și evaluări în ingineria mecanică

1.1. Aspecte definitorii ale metodologiei de diagnosticare Realizarea oricãrui studiu diagnostic, pentru soluþionarea problemelor de orice naturã...

Managementul Calității

Introducere în “Calitate” si “Managementul calitatii” 1.1. Prezentare generala a problemei calitatii Pe masura ce tehnologiile evolueaza, oferta...

Mentenanta si Fiabilitatea Masinilor -2-

3.1 Expresia general` a fiabilit`ii Funcia de fiabilitate R(t) reprezint`, conform definiiei, probabilitatea funcion`rii f`r` defectare a unui...

Ai nevoie de altceva?