Metode și Tehnici Moderne de Control

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 23583
Mărime: 2.13MB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

A. CURS

1. FORME ORGANIZATORICE DE CONTROL A CALITĂŢII PRODUSELOR

1.1. Elemente de bază

1.2. Factori ce influenţează rezultatele măsurătorilor

2. SISTEME PENTRU CONTROLUL AUTOMAT AL PRECIZIEI DIMENSIONALE

2.1. Elemente de bază

2.2. Clasificarea sistemelor de măsurare/control automat

2.3. Elementul de măsurare/control

2.4. Performanţele şi alegerea traductoarelor

2.4.1. Performanţele elementului de măsurare în regim static

2.4.2. Performanţele elementului de măsurare în regim dinamic

3. SISTEME AUTOMATE DE MĂSURARE/CONTROL A CALITĂŢII PRODUSELOR UTILIZATE ÎN PROCESELE FLEXIBILE DE FABRICAŢIE

3.1. Structura funcţională a sistemelor de fabricaţie

3.2. Sisteme de conducere adaptivă pentru asigurarea preciziei de prelucrare pe MU

3.2.1. Optimizarea externă şi optimizarea internă a proceselor tehnologice

3.2.2. Sisteme de conducere adaptivă pentru asigurarea (creşterea) preciziei de prelucrare

3.2.3. Elementele constructive ale sistemelor pentru asigurarea preciziei de prelucrare

4. INTEGRAREA CALCULATOARELOR ÎN PROCESELE TEHNOLOGICE DE CONTROL

4.1. Premisele apariţiei sistemelor integrate de producţie

4.2. Elemente caracteristice ale sistemelor flexibile de fabricaţie (FMS)

5. SISTEME DE MĂSURARE ŞI CONTROL ASISTATE DE CALCULATOR

5.1. Noţiuni de bază

5.2. Conceptul integrat al asigurării calităţii

5.3. Metode de inspecţie a calităţii produselor în construcţia de maşini

5.3.1 Metode de inspecţie cu contact

5.3.2 Metode de inspecţie fără contact

5.4 Testarea produselor asistată de calculator

5.5 Integrarea sistemului CAQ cu sistemul CAD/CAM

B. APLICATII

1. METODE DE MĂSURARE ŞI EVALUARE A RUGOZITĂŢII SUPRAFEŢELOR

2. MĂSURAREA RUGOZITĂŢII SUPARFEŢELOR CU MICROSCOPUL

3. APARATE PNEUMATICE PENTRU MĂSURAREA SI/SAU CONTROLUL RUGOZITĂŢII

4. DISPOZITIVE DE CONTROL A EXISTENŢEI PIESEI

5. DISPOZITIVE DE CONTROL A POZIŢIEI PIESELOR

6. DISPOZITIVE DE NUMĂRARE A PRODUSELOR

7. DIAGNOSTICAREA STĂRII CALITATIVE DE FUNCŢIONARE A SCULELOR DE LUCRU

8. CONTROLUL EMISIILOR DE GAZ

9. STRUCTURI CLASICE PENTRU CONTROLUL MOTOARELOR AUTO

Extras din document

CONTROLUL CALITATII: INTRODUCERE

Sistemele de producţie implementate în cadrul industriei îşi desfăşoară activitatea în condiţiile respectării unor cerinţe continuu actualizate privind calitatea produselor, pe care le realizează.

Aceste cerinţe se referă la necesitatea respectării şi îmbunătăţirii continue a următoarelor aspecte:

 caracteristicile produselor;

 fiabilitatea şi / sau siguranţa în funcţionarea produselor;

 protecţia împotriva răspunderilor juridice pentru neconcordanţa între produse şi condiţiile de utilizare.

Pentru ingineria sistemelor de producţie, metodele şi tehnicile de control şi asigurare a calităţii prezintă interes deosebit prin efectele economice deosebite, în sensul reducerii costurilor.

În sensul cel mai actual asigurarea şi controlul calităţii semnifică dezvoltarea şi realizarea specificaţiilor necesare pentru a produce în condiţii economice şi în măsura adecvată calitatea, interschimbabilitatea, eficienţa şi durata de viaţă care să asigure unui produs piaţa de desfacere actuală şi de perspectivă.

În cea mai largă accepţiune se consideră că există două faţete ale calităţii :

1) CREAREA CALITĂŢII.

2) MĂSURAREA CALITĂŢII.

FUNCŢIILE ŞI SCOPURILE CONTROLULUI CALITĂŢII

- Satisfacerea clientului, consumatorului prin comportarea produsului, acesta satisface specificaţiile, caracteristicile nominale precise sau cerute.

- Asigurarea că procesul de producţie se poate derula în succesiunea programată (de la o operaţie la alta) fără aglomerarea procesului sau rebuturi.

- Oferirea unor învăţăminte prin recunoaşterea greşelilor.

- Compararea nivelului de calitate obţinut cu nivelul dorit ca bază pentru controlul procesului de producţie, cu detectarea tendinţelor şi stabilirea unor proceduri de ajustare, reglare a acestuia.

- Determinarea calităţii optimale obtenibile cu un proces existent şi furnizarea unor indicaţii folositoare în procesul de proiectare, la specificarea prescripţiilor sau elaborareadocumentaţiei de execuţie.

- Reducerea deşeurilor şi rebuturilor la nivelul cel mai economic.

- Facilitarea unei proceduri de asigurare că nu se vor plăti operatorii pentru produsele rebutate din vina lor.

- Determinarea operatorilor în concentrarea atenţiei asupra muncii lor conştientizându-i cu permanenţa procesului de control care identifică originea greşelilor (factorul psihologic al calităţii).

- Evaluarea metodelor de control (inspecţie) existente şi proiectarea unor proceduir mai bune şi mai eficiente.

- Permiterea revizuirii cantităţii cerute, astfel încât cantitatea de calitate corespunzătoare să poată fi realizată în profida existenţei unui procent de rebut inevitabil.

Exemplu:

Un sistem de producţie realizează 1000 unităţi dintr-un produs prin 3 procese de prelucrare:

1. procesul 1 are 3% defecte, deci după primul proces avem 97 % produse bune;

2. procesul 2 are 10% defecte, deci după al doilea proces avem (0,97 x 0,9)x100 = 87,3% produse bune;

3. procesul 3 are 2% defecte, deci după al treilea proces avem (0,97 x 0,9x 0,98) x100 = 85% produse bune.

De aceea, ştiind că în final avem nevoie practic de o cantitate de 1000 bucăţi produse bune vom demara procesul cu X bucăţi astfel încât să fie realizată condiţia:

0,97 x 0,9 x 0,98 x X = 1000

De unde :

X = 1170 produse.

ASPECTELE CALITĂŢII

Unele aspecte ale calităţii pot fi solicitate şi specificate în concordanţă cu standardele sau normele existente pentru proiectare şi producţie. Alte aspecte sunt mai greu de exprimat.

De aceea încă de la proiectare apare necesar :

1. Să se proiecteze simplu şi concret, iar atributele specificate să permită măsurarea prin tehnici de măsurare simple şi rapide.

2. Să se precizeze care sunt limitele calităţii, respectiv când un produs este bun şi când trebuie considerat rebut. Acest lucru presupune stabilirea domeniului de valori a unui parametru în care acesta este acceptat, respectiv stabilirea abaterilor şi toleranţelor.

Există şi multe caracteristici calitative mai dificil de definit şi precizat prin intermediul abaterilro sau toleranţelor cum ar fi : gradul de curăţire, de albire, grad de fineţe, netezime, gust, miros, etc. Pentru asemenea caracteristici trebuie găsite şi precizate metode de apreciere şi de măsurare indirectă. De exemplu pentru sticlele goale de apă minerală la care intereseză cît de curate sunt se poate stabili gradul de curăţire prin măsurarea transparenţei (cantitatea de lumină care poate trece prin peretele curat de sticlă).

STADIIILE CONTROLULUI DE CALITATE

Stadiile de control ale calităţii unor produse nu au un scop distinct ci sunt implicate de o mulţime de factori dependenţi de procesul de producţie. În continuare se prezintă stadiile generale ale controlului de calitate, stadii care se apreciază că se regăsesc cu cea mai largă răspândire şi frecvenţă.

Preview document

Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 1
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 2
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 3
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 4
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 5
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 6
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 7
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 8
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 9
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 10
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 11
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 12
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 13
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 14
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 15
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 16
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 17
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 18
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 19
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 20
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 21
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 22
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 23
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 24
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 25
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 26
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 27
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 28
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 29
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 30
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 31
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 32
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 33
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 34
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 35
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 36
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 37
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 38
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 39
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 40
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 41
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 42
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 43
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 44
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 45
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 46
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 47
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 48
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 49
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 50
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 51
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 52
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 53
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 54
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 55
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 56
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 57
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 58
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 59
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 60
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 61
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 62
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 63
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 64
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 65
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 66
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 67
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 68
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 69
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 70
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 71
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 72
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 73
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 74
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 75
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 76
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 77
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 78
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 79
Metode și Tehnici Moderne de Control - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Metode si Tehnici Moderne de Control.doc

Alții au mai descărcat și

Roboți industriali

CAPITOLUL 1 Prezentarea generală a roboţilor industriali 1.1 Descrierea roboţilor industriali Actualmente, mediile industriale trebuie să...

Detectarea Defectelor

I. ARGUMENTUL Conceptele de defect şi defectare sunt generale şi au o arie de cuprindere practică foarte largă. Ca urmare, pentru o analiză...

Sisteme hidraulice adaptive de acționare

SISTEM HIDRAULIC DE POZITIONARE Sistemele de pozitionare au aparut o data cu progresul tehnic si odata cu necesitatea si cerinta unei precizii de...

Toleranțe și control dimensional

Se dă piesa, fig. 1. Cerinţe: 1. Să se reprezinte piesa dată în format A5. 2. Să se identifice abaterile dimensionale înscrise pe desen. Să se...

Robotică medicală - scaner cu raze X

1. Generalitǎți În vederea achiziţionării de imagini şi transformării lor în imagini digitale sunt necesare două elemente: un dispozitiv (senzor)...

Metode Nedistructive de Control

1.1. NOTIUNI FUNDAMENTALE ALE EMISIEI ACUSTICE A:FENOMENUL DE EMISIE ACUSTICA Emisia acustica este un ultrasunet generat natural, creat de...

Mecatronica Automobilelor

1 INTRODUCERE În timp, în raport cu nivelul atins de dezvoltarea tehnologică şi a posibilităţilor de utilizare la fabricarea automobilelor, se...

Laboratoare Metrologie Anul V

1.Consideratii generale Micrometrele sunt mijloace de masurat lungimi cu amplificare mecanica, realizata de un mecanism surub-piulita, la care...

Te-ar putea interesa și

Politici de Marketing ale Companiei Metro Cash&Carry Sibiu

Se spune ca e inutil sa opresti scurgerea timpului si ca cel mai bine este sa înveti sa mergi în aceeasi directie cu el. Succesul deplin nu este...

Posibilități de Perfecționare a Managementului Finanțării Întreprinderilor Românești

Capitolul 1. Aspecte teoretice privind managementul intreprinderii 1.1. Funcţiile şi principiile managementului întreprinderii În prezent, vorbim...

Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești

INTRODUCERE Mi-am ales această temă pentru că în educaţie, ca în toate domeniile, avem nevoie de calitate, iar sistemul naţional de management şi...

Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 Importanţa teoretică şi practică a temei Fotbalul, disciplina sportivă care se bucură de cea mai mare răspândire în...

Analiza veniturilor și cheltuielilor bugetare de stat

INTRODUCERE Instituirea sistemelor bugetare este rezultatul eforturilor depuse, în mod deosebit de burghezia aflată în ascensiune, pentru a se...

Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional

INTRODUCERE Managementul operaţional al producţiei aprofundează şi aplică cunoştinţele şi management general în domeniul funcţiunii de producţie a...

Proiectarea unei stații de testare a autovehiculelor

În condiţiile create se ridică problema efectuării diagnosticării după standartele moderne a autovehiculelor. Autovehiculul - este unul din cele...

Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European

Introducere Actualitatea temei . Oricare ramură a activităţii omului are istoria sa. „Fără trecut nu există viitor”, iar fără înţelegerea clară a...

Ai nevoie de altceva?