Procese Tehnologice de Prelucrare si Control

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Procese Tehnologice de Prelucrare si Control.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 11 fisiere pdf de 76 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Mecanica

Extras din document

INTRODUCERE ÎN TEHNOLOGIILE DE PRELUCRARE ŞI CONTROL

1.1. CICLUL DE VIAŢĂ AL PRODUSELOR

Ciclul de viaţă al unui produs cuprinde trei etape (figura 1.1):

-creare;

-fabricare/comercializare;

-eliminare.

Pe durata etapei de creaţie a unui produs se realizează:

-studiul de piaţă, care relevă cererea produsului pe piaţă, cantitatea şi calitatea necesare, costurile admise, termene, etc;

-dezvoltarea produsului, care cuprinde fazele de concepţie, proiectare, prototipare şi industrializare. Se au în vedere punerea la punct a performanţelor tehnice ale produsului, îmbunătăţirea concepţiei produsului în scopul eficientizării fabricaţiei, stabilirea reperelor ce urmează a fi produse de propria întreprindere şi a celor ce vor fi achiziţionate de la

Figura 1.1. Ciclul de viaţă al unui produs

Cifra de afaceri

Timp

Studiu

de piaţă

Dez-voltare

Lansare

Creştere

Saturaţie

Declin

Creare

Fabricare / Comercializare

Eliminare

Ciclul de viaţă

Cursul 1 PROCESE TEHNOLOGICE DE PRELUCRARE ȘI CONTROL 2

terţi, definitivarea previziunilor asupra costurilor şi reducerea termenului de lansare în fabricaţie.

Fabricaţia şi comercializarea produsului consacră existenţa sa. Cifra de afaceri are o evoluţie ascendentă în fazele de lansare în producţie şi de creştere, se aplatizează în faza de saturaţie, urmând apoi faza inerentă a declinului. Pe durata acestei etape produsul este comercializat, deci fabricantul trebuie să fie preocupat şi de asigurarea mentenanţei produsului. Se are permanent în vedere necesitatea menţinerii calităţii, măririi productivităţii şi reducerii costurilor. Eliminarea produsului este ultima etapă a vieţii sale şi cuprinde reciclarea, distrugerea sau stocarea deşeurilor, respectiv producerea de piese de schimb pentru produsele aflate în exploatare.

Pe baza studiului de piaţă, serviciul comercial înaintează caietul de sarcini către serviciului de concepţie constructivă care va realiza proiectarea produsului, respectiv desenele de ansamblu, subansamblu şi de execuţie ale produsului. Pe baza acestor documente, serviciul tehnologic începe activitatea de industrializare a produsului elaborând tehnologia de prelucrare, desenele semifabricatelor şi documentaţia tehnologică necesară fabricaţiei. Biroul de concepţie a SDV-urilor (Scule, Dispozitive, Verificatoare) proiectează sculele şi port-sculele speciale, dispozitivele de instalare a semifabricatelor şi mijloacele speciale de control, fabricarea acestora realizându-se în atelierul de producţie a SDV-urilor. De asemenea, documentele serviciului tehnologic sunt necesare serviciului de planificare a producţiei, care calculează necesarul de materiale, organizează mijloacele de producţie, stabileşte necesarul de personal, lansează şi urmăreşte producţia.

Realizarea propriu-zisă a produsului are loc în atelierul de producţie, în care se produc piesele componente ale produsului, controlul acestora, montajul şi încercarea produsului. Produsul fabricat este verificat în continuare de compartimentul de asigurarea calităţii, apoi este ambalat şi stocat, urmând a fi livrat către client.

1.2. FABRICAŢIA MECANICĂ

Procesele de producţie cuprind totalitatea acţiunilor care concură la transformarea materiilor prime în produse. În particular procesul de producţie specific întreprinderilor mecanice cuprinde:

-procesele de bază: contribuie în mod direct la transformarea materiilor prime în produse (obţinerea semifabricatelor, prelucrarea semifabricatelor, asamblarea produselor);

-procesele auxiliare: ajută la desfăşurarea proceselor de bază (fabricarea de scule, dispozitive şi verificatoare – numite pe scurt SDV-uri, întreţinerea utilajelor);

-procesele de deservire: transportul uzinal, producerea de aer comprimat, abur, energie, etc;

-procese de aprovizionare/desfacere;

-procese de conducere.

Procesele de bază cuprind o serie de procese tehnologice:

-procesele tehnologice de semifabricare urmăresc obţinerea semifabricatelor;

-procesele tehnologice de prelucrare mecanică realizează transformarea formei, dimensiunilor şi calităţii suprafeţelor semifabricatului şi se compun din operaţii. Operaţia de prelucrare mecanică se realizează în mod continuu la acelaşi loc de muncă, asupra

Cursul 1 PROCESE TEHNOLOGICE DE PRELUCRARE ȘI CONTROL 3

unuia sau mai multor semifabricate simultan, necesitând una sau mai multe instalări ale semifabricatului. Operaţia se compune din una sau mai multe faze. O fază se realizează la aceeaşi instalare a semifabricatului, prelucrându-se una sau mai multe suprafeţe simultan, folosind deci o sculă sau mai multe scule montate în aceeaşi portsculă, regimul de aşchiere fiind unic. În funcţie de grosimea stratului de material care trebuie îndepărtat în cursul unei faze, aceasta se poate realiza în una sau mai multe treceri, la fiecare trecere îndepărtându-se un strat de material. Pentru realizarea unei faze muncitorul trebuie să execute o serie de mânuiri în vederea instalării semifabricatului, reglării sculei la cotă, reglării regimului de prelucrare, cuplării şi decuplării diferitelor mişcări ale maşinii-unelte, respectiv controlului dimensiunilor intermediare sau finale obţinute.Procese Tehnologice de Prelucrare si Control

Fisiere in arhiva (11):

 • Procese Tehnologice de Prelucrare si Control
  • C10_2013.pdf
  • C1_2013.pdf
  • C2_2013.pdf
  • C3_2013.pdf
  • C4_2013.pdf
  • C5_2013.pdf
  • C6_2013.pdf
  • C7_2013.pdf
  • C8_2013.pdf
  • C9_2013.pdf
  • Subiecte PTPC 2013.pdf