Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4

Curs
9.4/10 (20 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 3 fișiere: pdf
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 43258
Mărime: 5.45MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: T.Fleser

Cuprins

Partea I a

1. Bazele elaborarii tehnologiei de fabricatie.

1.1. Conceptul de tehnologie în proiectarea si fabricatia sistemelor tehnice.

1.1.1. Obiective

1.1.2. Activitatea de productie

1.1.3. Definiii i responsabilitai

1.2. Cerinte tehnologice si functionale impuse utilajelor si componentelor.

1.2.1. Tehnologicitatea produselor ( utilajelor tehnologice)

1.2.2. Tehnologicitatea formei constructiv tehnologice a componentelor (pieselor).

1.3. Ingineria si managementul calitatii în conceptie, fabricatie si utilizarea sistemelor tehnice.

1.3.1. Repere istorice

1.3.2. Definirea calitatii.

1.3.3. Modele de asigurare a calitatii

1.3.4. Documentele sistemului calitatii.

1. 4. Managementul fabricatiei

1.4.1. Sistem Informatic Integrat de gestiune a firmei

1.4.2. Variante ale proceselor tehnologice de fabricatie

1.5. Tipizarea în constructia utilajelor tehnologice.

1.5.1. Definirea si functiile tipizarii.

1.5.2. Nivelul de exercitare a tipizarii.

1.5.3. Eficiena tipizarii.

Partea II a

2. Tehnologii de prelucrare cu materiale dure si extradure

2.1. Carburi metalice

2.1.1. Caracterizare

2.1.2. Mod de obtinere

2.1.3. Clasificare si proprietati

2.1.4. Domenii de utilizare

2.2. Materiale mineralo-ceramice

2.2.1. Necesitatea tehnica

2.2.2. Mod de obtinere

2.2.3. Clasificare si proprietati

2.2.4. Domenii de utilizare

2.3. Materiale extradure utilizate in constructia de scule

2.3.1. Diamantul natural si sintetic

2.3.2. Mod de obtinere

2.3.3. Clasificare si proprietatile diamantului

2.3.4. Domenii de utilizare

2.4. Tehnologii de prelucrare prin aschiere cu materiale mineralo-ceramice

2.5. Tehnologii de prelucrare neabrazive cu scule din materiale extradure

2.5.1. Tehnologia si constructia sculelor cu diamant.

2.5.2. Tehnologii de prelucrare cu cutite armate cu policristale de diamant

2.5.3. Trefilarea si scule de trefilat din materiale extradure

2.5.4. Tehnologii de prelucrare prin rectificare cu scule din materiale abrazive extradure.

A. Particularitati tehnologice.

a. Forma constructiva

b. Natura si forma granulelor abrazive utilizate.

c. Lianti

Partea III a

3. Procedee de îmbinare nedemontabila a materialelor.

3.1. Conditii tehnice si caracterizarea procedeelor.

3.2. Sudarea prin frecare

a. Principiul procedeului.

b. Fenomene metalurgice.

c. Fazele procesului.

d. Tehnologia sudarii prin frecare.

e. Echipamente pentru sudarea prin frecare.

f. Aplicatii ale sudarii prin frecare.

3.3. Sudarea materialelor plastice.

a. Carcaterizarea materialelor termoplastice.

b. Procedee de sudare.

b1. Sudarea cap la cap cu element încalzitor.

b2. Sudarea cap la cap cu element rezistiv.

c. Tehnologia sudarii tevilor din materiale plastice.

d. Atestarea calitatii sudurilor.

3.4. Sudarea cu ultrasunete.

a. Caracterizarea procedeului.

b. Tehnologia sudarii cu ultrasunete.

b1. Parametrii de sudare.

b2. Pregatirea componentelor în vederea sudarii.

b3. Proprietatile sudurilor realizate cu ultrasunete.

c. Echipamente pentru sudarea cu ultrasunete.

d. Aplicatii ale sudarii cu ultrasunete.

Extras din document

Sa se elaboreze tehnologia optima de fabricatie pentru reperul&. &, desen nr&&.apartinând

utilajului tehnologic&&&&.. Sunt necesare&&&buc.

A. Partea scrisa.

1. Definirea rolului functional al reperului.

2. Descrierea solicitarilor la care este supus reperul în exploatare.

3. Analiza constructiv tehnologica a desenului de executie.

4. Caracterizarea materialului.

5. Precizarea caracterului productiei.

6. Alegerea semifabricatului si calculul gradului de utilizare al materialului.

7. Elaborarea itinerarului tehnologic.

8. Specificarea echipamentului tehnologic (m.u., SDV).

9. Calculul elementelor regimului de prelucrare pentru doua operatii tehnologice

distincte.

10. Calculul normei tehnice de timp pentru operatiile de la pct. 9.

11. Masuri de securitatea muncii si prevenirea incendiilor pe durata prelucrarii

reperului.

B. Partea desenata.

1. Desenul de executie primit.

2. Desenul de executie cu imbunatatiri tehnologice.

3. Planul de operatii/fisa tenologica.

Etapizarea activitatii.

Evaluarea 1. pct. 1, 2 si 3 saptamâna 2

pct. 4 saptamâna 3

pct. 5 si 6 saptamâna 4

pct. 7 si 8 saptamâna 5

pct. 9 saptamâna 7

pct. 10 saptamâna 9

pct. 11 saptamâna 10

predarea proiectului saptamâna 12

sustinerea proiectului saptamâna 13

Bibliografie

1. Fleser, T. s.a.: Utilaje tehnologice. Tehnologii de fabricatie. Editura POLITEHNICA

Timisoara, 2002.

2. Vlase, A. s.a.: Regimuri de schiere, adaosuri de prelucrare si norme tehnice de timp. Vol. I

si II. Editura Tehnica, Bucuresti, 1983, 1985.

3. Picos, C. s.a.: Calculul adaosurilor de prelucrare si al regimurilor de aschiere. Editura

Tehnica, Bucuresti, 1074.

4. Picos, C.;s.a.: Normarea tehnica pentru prelucrari prin aschiere. Vol. I. si II, Editura

Tehnica, Bucuresti. 1979, 1982.

Titular disciplina,

Fleser Traian, prof.dr.ing.

B. CURS Partea a I a

1. Bazele elaborarii tehnologiei de fabricatie.

1.1. Conceptul de tehnologie în proiectarea si fabricatia sistemelor tehnice.

1.1.1. Obiective.

Disciplina de tehnologie de fabricatie vizeaza însusire cunostintelor de baza privind elaborarea

si coordonarea procesele de realizare a utilajelor tehnologice, componentelor acestora, de

calificare practica corelat cu normative si solutii actuale. Trecerea la productia industriala nu

este posibila fara elaborarea metodelor si aplicarea procedeelor tehnologice calificate, adecvate

pentru obtinerea semifabricatelor, a reperelor, iar în final a produsului. Toate aceste activitati

sunt înglobate în ceea ce este recunoscut ca tehnologie de fabricatie. Ea trebuie privita evolutiv,

într-o continua dezvoltare si perfectionare.

1.1.2. Activitatea de productie.

Productia constituie ratiunea de a fi a oricarei unitati economice. Functiunea de productie include

ansamblul proceselor de baza si auxiliare prin care se realizeaza obiectivele tehnice si economice

materializate prin produse sau servicii. Obiectivele trebuie sa fie realiste si definite initial. Prin

actiuni manageriale la toate nivelele organizatorice are loc transformarea resurselor materiale în

produse sau servicii.

A. Criterii pentru departajarea proceselor de productie:

- modul de participare la transformarea resurselor materiale în produse sau servicii;

- din punct de vedere al modului de realizare;

- în raport cu mijloacele de executie.

Stabilirea activitatilor adecvate pentru care se asigura managementul pe durata de viata a

produsului sau serviciului presupune existenta structurilor, a mijloacelor si resurselor necesare

(figura 1.1).

a. Informatii tehnice: documentatie de

executie si tehnologica, prevederi

legislative si normative, proceduri de

lucru.

b.Spatii si resurse materiale: mijloace

de munca (utilaje, SDV), materii

prime si semifabricate, energie.

c. Resurse umane

d. Mijloace financiare

Pregatirea productiei (intrare)

Proces de

productie

Rezultatul activitatii

(iesiri): produse, servicii

Figura 1.1. Structurile, mijloacele si resursele necesare activitatii de productie.

B. Din punct de vedere al modului de realizare sau al succesiunii operatiilor tehnologice, în

actiunea de transformare a resurselor materiale în produse sau servicii, procesele de productie se

diferentiaza în: monolineare, convergente, respectiv divergente.

a. In urma proceselor monolineare, produsele se obtin prin transformari succesive ale uneia si

aceleiasi materii prime. Exemplu : deformarea plastica prin ambutisare, producerea energiei

electrice pe baza hidraulica sau eoliana, procese aplicate pentru realizarea suruburilor, piulitelor,

în industria zaharului, cimentului, etc.

b. Procesele convergente cuprind un ansamblu de stadii de transformare a unui tip sau mai

multor tipuri de materii prime în piese sau subansamble independente care, apoi, prin asamblare

conduc la obtinerea unui produs finit. Astfel de procese sunt specifice industriei constructoare de

masini(mijloace de transport, rulmenti, masini unelte), industria chimica (cauciucuri, procesare

mase plastice), electrotehnica, electronica, mobila, confectii, etc.

c. Procese divergente: din aceeasi materie prima, prin executarea de operatii tehnologice se obtin

produse diferite. Exemplu : în industria constructoare de masini din acelasi semifabricat tabla

laminata se obtin recipiente, carcase pentru reductoare sau cutii de viteze, piese deformate prin

ambutisare, în industria petrochimica prin prelucrarea titeiului se obtin: benzine, uleiuri, parafine,

etc.

1.1.3. Definitii si responsabilitati

Termeni reprezentativi :

- proces de fabricatie,

- tehnologie de fabricatie,

- sistem tehnologic,

- unitate de proiectare,

- unitate producatoare ,

-unitate beneficiara,

- autoritate de control,

- autoritate de confirmare.

Capabilitatea de desfasurare a activitatilor trebuie dovedita si recunoscuta prin Sistemul propriu

de management al calitatii, având ca referential SR ISO 9001, periodic actualizat. Notiunea de

capabilitate vizeaza aspectele manageriale de infrastructura, respectiv de resurse umane, securitate

si sanatate în munca, de mediu. Ca exemplu:

- acordarea atestatului de capabilitate pentru executia de structuri sudate - conform DIN 18800,

- calificarea necesara pentru personalul de coordonare a operatiilor de sudare, conform SR 719

- calificarea personalului sudor, conform EN 287-1,2,

- calificarea personalului operator pentru examinari nedistructive conform SR EN 473,

- certificarea sistemelor de management al mediului în fabricarea structurilor sudate trebuie sa

satisfaca cerintele din SR EN 14001.

Preview document

Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 1
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 2
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 3
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 4
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 5
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 6
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 7
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 8
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 9
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 10
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 11
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 12
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 13
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 14
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 15
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 16
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 17
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 18
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 19
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 20
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 21
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 22
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 23
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 24
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 25
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 26
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 27
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 28
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 29
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 30
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 31
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 32
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 33
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 34
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 35
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 36
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 37
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 38
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 39
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 40
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 41
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 42
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 43
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 44
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 45
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 46
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 47
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 48
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 49
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 50
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 51
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 52
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 53
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 54
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 55
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 56
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 57
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 58
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 59
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 60
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 61
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 62
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 63
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 64
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 65
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 66
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 67
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 68
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 69
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 70
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 71
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 72
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 73
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 74
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 75
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 76
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 77
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 78
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 79
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 80
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 81
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 82
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 83
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 84
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 85
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 86
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 87
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 88
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 89
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 90
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 91
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 92
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 93
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 94
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 95
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 96
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 97
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 98
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 99
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 100
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 101
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 102
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 103
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 104
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 105
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 106
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 107
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 108
Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4 - Pagina 109

Conținut arhivă zip

  • An IV TSP 2007 1.pdf
  • An IV TSP 2007 2.pdf
  • An IV TSP 2007 3.pdf

Alții au mai descărcat și

Pistolet WIG cu Exhaustare

1. Introducere 1.1 Interacţiunea dintre lucrările de sudare şi mediul ambiant Activităţile de sudare sau de procese conexe ale sudării sunt...

Ingineria Produsului

1.1 Introducere In ansamblul lor, sistemele de productie sunt intr-o profunda schimbare, iar aceasta este determinata de o serie de factori...

Proiectarea unei Roti Dintate

Introducere Rolul acestui proiect este acela de a elabora concret tehnologia de fabricare a unei roti dintate. Pentru realizarea proiectului se...

Masini Unelte cu Comanda Numerica

Au aparut ca o evolutie fireasca in sensul automatizarii proceselor de productie fiind masinile cele mai produse. Evolutia automatizarii a parcurs...

Actionare Hidraulica a unui Robot Industrial

Sa se proiecteze schema de actionare hidraulica a unui robot industrial cu 5 grade de libertate ,avand capaciatatea de ridicare de 80 kg. Se va...

Metode de Asamblari

I.Probleme generale ale tehnologiei asamblari Asamblarea este partea finala a procesului de fabricatie,care consta in totalitatea operatiilor de...

Caroseria

ARGUMENT Lucrarea de faţă urmăreşte să precizeze noţiunile teoretice şi cele practice cu privire la tema „Caroseria”, precum şi la două piese...

Tehnologii de Prelucrare a Materialelor Plastice

1. Noţiuni generale privind prelucrarea prin injecţie a materialelor plastice Procesul de injectare constă în mai multe cicluri , fiecare fiind...

Ai nevoie de altceva?