Teoria Calitatii

Imagine preview
(9/10 din 12 voturi)

Acest curs prezinta Teoria Calitatii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 8 fisiere doc de 162 de pagini (in total).

Profesor: Maria Cherciu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Mecanica

Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL 1
INTRODUCERE ÎN TEORIA CALITĂŢII 5
1.1. Definirea calităţii 5
1.2. Evoluţia conceptului „calitate“ în timp 8
1.3. Caracteristici de calitate 10
1.4. Măsurarea calităţii 13
1.4.1. Metode de măsurare a caracteristicilor de
calitate 14
1.4.2. Indicatori de calitate 15
1.5. Bucla calităţii şi spirala calităţii 22
1.6. Rolul calităţii în economia contemporană 26
CAPITOLUL 2
ASIGURAREA CALITĂŢII 33
2.1. Necesitatea asigurării calităţii 33
2.2. Asigurarea internă a calităţii 34
2.2.1. Sistemul de management al calităţii 34
2.3. Asigurarea externă a calităţii 36
2.3.1. Familia de standarde ISO 9000 36
2.3.1.1. Istoric şi importanţă 36
2.3.1.2. Domenii de aplicare 38
2.3.2. Model de asigurare externă a calităţii
conform ISO 9001:2001 40
2.4. Documentele sistemului de management al calităţii 42
2.4.1. Manualul calităţii 43
2.4.2. Proceduri funcţie de sistem 45
2.4.3. Proceduri/instrucţiuni de lucru 45
2.4.4. Planurile calităţii 46
2.4.5. Înregistrările calităţii 46
2.5. Costurile referitoare la calitate 47
2.5.1. Definirea şi structura costurilor calităţii 47
2.5.2. Costurile calităţii la producător 48
2.5.3. Costurile calităţii la beneficiar 53
CAPITOLUL 3
CONTROLUL CALITĂŢII 55
3.1. Controlul calităţii produselor 55
3.1.1. Terminologie şi obiective 55
3.1.2. Metode de control în raport cu fluxul de
fabricaţie 57
3.1.3. Metode de control în raport cu volumul
controlat 59
3.2. Controlul proceselor de producţie 62
3.2.1. Metode de control în raport cu desfăşurarea
procesului tehnologic 62
3.2.2. Metode de control statistic 65
3.2.2.1. Controlul statistic pe flux de fabricaţie 65
3.2.2.2. Controlul statistic de recepţie 82
CAPITOLUL 4
AUDITUL ŞI CERTIFICAREA CALITĂŢII 87
4.1. Definirea şi importanţa auditului calităţii 87
4.2. Tipuri de audituri ale calităţii 89
4.3. Pregătirea şi desfăşurarea auditului 89
4.4. Definirea şi necesitatea certificării 92
4.5. Domeniile certificării 97
4.6. Certificarea produselor şi serviciilor 98
4.7. Certificarea sistemelor calităţii 100
4.8. Organisme de certificare 102
4.9. Certificarea personalului 104
CAPITOLUL 5
MANAGEMENTUL CALITĂŢII 105
5.1. Definirea managementului calităţii 105
5.2. Principiile managementului calităţii 106
5.3. Funcţiile managementului calităţii 110
5.4. Conceptul „calitate totală“ 112
5.5. Definirea managementului calităţii totale (TQM) 114
5.6. Excelenţa industrială 115
CAPITOLUL 6
TEHNICI ŞI INSTRUMENTE ALE MANAGEMENTULUI
CALITĂŢII 117
6.1. Tehnici şi instrumente clasice 117
6.1.1. Prezentare generală 117
6.1.2. Fişe de înregistrare a datelor referitoare la
calitate 120
6.1.3. Tipuri de grafice utilizate pentru reprezentarea
datelor referitoare la calitate 121
6.1.4. Histograma 124
6.1.5. Diagrama Pareto 126
6.1.6. Diagrama de corelaţie 128
6.1.7. Fişa de control -R 129
6.1.8. Diagrama cauză-efect 131
6.1.9. Diagrama procesului 133
6.1.10.Brainstorming 134
6.2. Tehnici şi instrumente moderne 136
6.2.1. Abordare şi particularităţi 136
6.2.2. Diagrama afinităţilor 138
6.2.3. Diagrama de relaţii 142
6.2.4. Diagrama arbore 144
6.2.5. Diagrama matriceală 145
6.2.6. Diagrama deciziilor de acţiune (PDPC) 148
6.2.7. Diagrama săgeată 149
6.2.8. Analiza factorială a datelor 151
Anexa 1 153
Anexa 2 187
Anexa 3 191
Anexa 4 195
Bibliografie 196

Extras din document

1.1. Definirea calităţii

Cuvântul calitate îşi are riginea în limba latină, unde „qualitas“ derivă din „qualis“, ce înseamnă „a fi“, „a exista“ [25].

Noţiunea „calitate“ este una complexă, cu utilizări în multe domenii unde i se atribuie diferite sensuri, motiv pentru care este greu a se formula definiţie unică şi riguroasă.

Totuşi, în familia de standarde internaţionale ISO 9000-2000 se găseşte standardul care specifică terminologia pentru sistemele de management al calităţii.

Astfel, în capitolul „Termeni referitori la calitate“ se definesc:

– calitate = măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci ale unui produs, proces sau sistem îndeplineşte cerinţele declarate;

– caracteristică = trăsătură distinctă;

– cerinţă = nevoie sau aşteptare implicită sau bligatorie;

– proces = ansamblu de activităţi corelate sau în interacţiune care transformă elemente de intrare în elemente de ieşire. În general elementele de intrare într-un proces sunt elemente de ieşire ale altor procese. Procesele dintr-o rganizaţie sunt planificate şi se desfăşoară în condiţii controlate pentru a adăuga valoare.

– rganizaţie = grup de persoane şi facilităţi cu un ansamblu de responsabilităţi, autorităţi şi relaţii determinate (companie, corporaţie, firmă, instituţie, comerciant individual, asociaţie);

– produs = rezultat al unui proces. Există patru categorii generice de produse, astfel:

- servicii: medicale, de transport, de cazare etc.;

- software: dicţionare, programe de calculator, date, informaţii;

- hardware: biecte materiale (componente, piese, ansamble);

- materiale procesate: apa, energia electrică, lubrifianţi etc.

– furnizor = rganizaţie sau persoană care furnizează un produs (producător, distribuitor, comerciant cu amănuntul sau vânzător al unui produs, furnizor al unui serviciu sau informaţie.

Un furnizor poate fi din interiorul sau exteriorul rganizaţiei.

În situaţii contractuale furnizorul se numeşte contractant.

– client = rganizaţie sau persoană care primeşte un produs (consumator, cumpărător, utilizator final, comerciant cu amănuntul, beneficiar şi achizitor).

În economia actuală, caracterizată printr-o creştere continuă a exigenţelor societăţii, se poate spune despre calitatea produselor şi serviciilor că reprezintă nu numai problemă a firmelor ci şi problemă a fiecărui m.

În această idee se poate spune despre calitate că este [12]:

– problemă de educaţie: numai amenii educaţi pot acţiona cu profesionalism realizând lucruri bune de prima dată şi de fiecare dată;

– problemă de cultură: cultura permite înţelegerea necesităţii calităţii şi cunoaşterea a ceea ce este bun pe plan mondial;

– problemă de comportament: realizarea unor produse bune implică insistenţă în activitate, reluarea activităţilor care s-au desfăşurat greşit, tenacitate în muncă;

– problemă de management: în cadrul managementului a luat naştere un domeniu distinct, numit managementul calităţii ce a dus la schimbări în strategia firmelor şi abordarea producţiei.

Fisiere in arhiva (8):

 • Teoria Calitatii
  • ANEXE.doc
  • CAPITOLUL 1_FINAL.doc
  • CAPITOLUL 2_FINAL.doc
  • CAPITOLUL 3_FINAL.doc
  • CAPITOLUL 4_FINAL.doc
  • CAPITOLUL 5_FINAL.doc
  • CAPITOLUL 6_FINAL.doc
  • cuprins.doc