Termotehnică navală

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 8 fișiere: pdf
Pagini : 166 în total
Cuvinte : 30665
Mărime: 36.32MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Unitatea de învățare nr. 1

NOTIUNI GENERALE DE TERMOCINETIC????

Cuprins:

Obiectivele unității de învățare nr. 1 2

Problematica tratată

1.1 Încadrarea capitolului în planul general al de cursului de

Termodinamică navală ; aplicarea princ. termodinamice în

termocinetică 2

1.2 Noțiuni fundamentale :câmp de temperatură; suprafață izotermă;

gradient de temperatură. 3

1.3 Flux termic; fluxuri termice unitare; unități de măsură. 4

1.4 Moduri fundamentale de transfer de căldură:conducție; convecție;

radiație 5

Lucrare de verificare - unitatea de învățare nr. 1 8

Răspunsuri și comentarii la întrebările din testele de autoevaluare 8

Bibliografie - unitatea de învățare nr. 1 9

OBIECTIVELE unității de învățare nr. 1

Principalele obiective ale Unității de învățare nr. 1 sunt:

- Familiarizarea cu noțiunile de energie, forme de transfer a

energiei

- Înțelegerea noțiunilor de gradient de temperatură, câmp de

temperatură ,fluxuri de căldură

- Familiarizarea cu modurile fundamentale de transmiterea

căldurii

- Sublinierea aspectelor practice legate de realizarea

transferului de căldură prin cele trei moduri principale

- Recunoașterea modului de realizarea transferului de căldură

- Aplicarea cu succes a unor elemente simple de calcul a

fluxurilor de căldură transmise intre corpuri sau fluide

1.1 Încadrarea capitolului în planul general al de cursului de

Termodinamică navală ; aplicarea princ. termodinamice în

termocinetică

Transmisia căldurii este parte importantă a termotehnicii care se ocupă cu

studiul trecerii căldurii ,spontan,de la corpurile cu temperatură ridicată către cele cu

temperatură scăzută.Această trecere se face în conformitate cu cel de-al doilea

principiu al termodinamicii(enunțul lui R Clausius).

Studiul transmiterii căldurii are ca scop stabilirea relațiilor cantitative de

schimb de căldură între corpuri ,în vederea construirii raționale (funcțional și

economic) a schimbătoarelor de căldură.Schimbătoarele de căldură sunt aparate în

care se realizează transferul de căldură de la un mediu la altul ,transferul de căldură

putînd fi fenomen primar(procese exclusiv termice)sau secundar.

Studiul fenomenologic al transmiterii căldurii trebuie făcut ținînd seama de

constituția și structura materiei. Datorită acestui fapt în cele ce urmează se va urmări

,în special fenomenele fizice la fiecare caz în parte.

Transmiterea căldurii din punct de vedere fenomenologic este mult mai ușor

de urmărit decît termodinamica,fenomenele fiind în general simple.Partea

matematică a studiului este oarecum mai dezvoltată ,deoarece fenomenele sunt mult

mai greu de cuprins în relații, procesele de transmiterea căldurii avînd modele

matematice complexe.Totuși ,dat fiind scopul pe care îl are prezenta lucrare ,în cele

ce urmează au fost alese demonstrațiile cele mai simple.

În natură,în legătură cu transferul de căldură,se disting trei mari grupe de

fenomene,și anume :trecerea căldurii de la un corp la altul prin radiație , trecerea

căldurii prin contact direct,conducție prin intermediul altor corpuri fluide, convecție

.

Transmiterea căldurii este un fenomen complex,împărțirea în fenomene

elementare :conducția,convecția și radiația reprezintă o formulă pentru ușurarea

studiului.Calculul transmiterii căldurii se face mai ușor luând în considerare

fenomenele elementare ,fenomenul complex fiind apoi apreciat din însumarea

procentuală a fenomenelor elementare.

1.2 Noțiuni fundamentale :câmp de temperatură;

suprafață izotermă; gradient de temperatură.

1.2.1 Câmp de temperatură

Temperatura caracterizează starea termică a unui corp, fiind legată de gradul de

incălzire a acestuia.

În fiecare punct M(xyz) dintr-un corp solid, lichid sau gazos se poate defini o

temperatură ca o funcție de coordonatele punctului și de timp respectiv in coordonate

carteziene, cilindrice și sferice :

t  t x, y, z,  ,

t  t r,, z,  , [1.1]

t  t r,, ,  ,

Cîmpul de temperatură definit de relația 1.1 este tridimensional și nestaționar .

dacă temperature nu depinde de timp câmpul de temperatură este staționar . Cel mai

simplu câmp de temperatură staționar este câmpul de temperatură staționar

unidirecțional dat de relația:

T=T(x) (1.2)

1.2.2 Suprafață izotermă

Suprafața izotermă reprezintă locul geometric al punctelor din spațiu care lac un

moment dat au aceiași temperatură. În regim nestaționar ele sunt mobile și deformabile,

iar în regim staționar ele csunt invariabile. Suprafețele izoterme nu se pot intersecta,

același punct din spațiu în același timp nu poate avea temperaturi diferite.

1.2.3 Gradient de temperatură

Câmpul de temperatură fiind o funcție derivabilă se poate defini în orce punct,

M, la orce moment τ un vector al gradientului de temperatură pe o direcție normală la

suprafața izotermă în acel punct. Gradientul de temperatură va fi dat de relația:

Preview document

Termotehnică navală - Pagina 1
Termotehnică navală - Pagina 2
Termotehnică navală - Pagina 3
Termotehnică navală - Pagina 4
Termotehnică navală - Pagina 5
Termotehnică navală - Pagina 6
Termotehnică navală - Pagina 7
Termotehnică navală - Pagina 8
Termotehnică navală - Pagina 9
Termotehnică navală - Pagina 10
Termotehnică navală - Pagina 11
Termotehnică navală - Pagina 12
Termotehnică navală - Pagina 13
Termotehnică navală - Pagina 14
Termotehnică navală - Pagina 15
Termotehnică navală - Pagina 16
Termotehnică navală - Pagina 17
Termotehnică navală - Pagina 18
Termotehnică navală - Pagina 19
Termotehnică navală - Pagina 20
Termotehnică navală - Pagina 21
Termotehnică navală - Pagina 22
Termotehnică navală - Pagina 23
Termotehnică navală - Pagina 24
Termotehnică navală - Pagina 25
Termotehnică navală - Pagina 26
Termotehnică navală - Pagina 27
Termotehnică navală - Pagina 28
Termotehnică navală - Pagina 29
Termotehnică navală - Pagina 30
Termotehnică navală - Pagina 31
Termotehnică navală - Pagina 32
Termotehnică navală - Pagina 33
Termotehnică navală - Pagina 34
Termotehnică navală - Pagina 35
Termotehnică navală - Pagina 36
Termotehnică navală - Pagina 37
Termotehnică navală - Pagina 38
Termotehnică navală - Pagina 39
Termotehnică navală - Pagina 40
Termotehnică navală - Pagina 41
Termotehnică navală - Pagina 42
Termotehnică navală - Pagina 43
Termotehnică navală - Pagina 44
Termotehnică navală - Pagina 45
Termotehnică navală - Pagina 46
Termotehnică navală - Pagina 47
Termotehnică navală - Pagina 48
Termotehnică navală - Pagina 49
Termotehnică navală - Pagina 50
Termotehnică navală - Pagina 51
Termotehnică navală - Pagina 52
Termotehnică navală - Pagina 53
Termotehnică navală - Pagina 54
Termotehnică navală - Pagina 55
Termotehnică navală - Pagina 56
Termotehnică navală - Pagina 57
Termotehnică navală - Pagina 58
Termotehnică navală - Pagina 59
Termotehnică navală - Pagina 60
Termotehnică navală - Pagina 61
Termotehnică navală - Pagina 62
Termotehnică navală - Pagina 63
Termotehnică navală - Pagina 64
Termotehnică navală - Pagina 65
Termotehnică navală - Pagina 66
Termotehnică navală - Pagina 67
Termotehnică navală - Pagina 68
Termotehnică navală - Pagina 69
Termotehnică navală - Pagina 70
Termotehnică navală - Pagina 71
Termotehnică navală - Pagina 72
Termotehnică navală - Pagina 73
Termotehnică navală - Pagina 74
Termotehnică navală - Pagina 75
Termotehnică navală - Pagina 76
Termotehnică navală - Pagina 77
Termotehnică navală - Pagina 78
Termotehnică navală - Pagina 79
Termotehnică navală - Pagina 80
Termotehnică navală - Pagina 81
Termotehnică navală - Pagina 82
Termotehnică navală - Pagina 83
Termotehnică navală - Pagina 84
Termotehnică navală - Pagina 85
Termotehnică navală - Pagina 86
Termotehnică navală - Pagina 87
Termotehnică navală - Pagina 88
Termotehnică navală - Pagina 89
Termotehnică navală - Pagina 90
Termotehnică navală - Pagina 91
Termotehnică navală - Pagina 92
Termotehnică navală - Pagina 93
Termotehnică navală - Pagina 94
Termotehnică navală - Pagina 95
Termotehnică navală - Pagina 96
Termotehnică navală - Pagina 97
Termotehnică navală - Pagina 98
Termotehnică navală - Pagina 99
Termotehnică navală - Pagina 100
Termotehnică navală - Pagina 101
Termotehnică navală - Pagina 102
Termotehnică navală - Pagina 103
Termotehnică navală - Pagina 104
Termotehnică navală - Pagina 105
Termotehnică navală - Pagina 106
Termotehnică navală - Pagina 107
Termotehnică navală - Pagina 108
Termotehnică navală - Pagina 109
Termotehnică navală - Pagina 110
Termotehnică navală - Pagina 111
Termotehnică navală - Pagina 112
Termotehnică navală - Pagina 113
Termotehnică navală - Pagina 114
Termotehnică navală - Pagina 115
Termotehnică navală - Pagina 116
Termotehnică navală - Pagina 117
Termotehnică navală - Pagina 118
Termotehnică navală - Pagina 119
Termotehnică navală - Pagina 120
Termotehnică navală - Pagina 121
Termotehnică navală - Pagina 122
Termotehnică navală - Pagina 123
Termotehnică navală - Pagina 124
Termotehnică navală - Pagina 125
Termotehnică navală - Pagina 126
Termotehnică navală - Pagina 127
Termotehnică navală - Pagina 128
Termotehnică navală - Pagina 129
Termotehnică navală - Pagina 130
Termotehnică navală - Pagina 131
Termotehnică navală - Pagina 132
Termotehnică navală - Pagina 133
Termotehnică navală - Pagina 134
Termotehnică navală - Pagina 135
Termotehnică navală - Pagina 136
Termotehnică navală - Pagina 137
Termotehnică navală - Pagina 138
Termotehnică navală - Pagina 139
Termotehnică navală - Pagina 140
Termotehnică navală - Pagina 141
Termotehnică navală - Pagina 142
Termotehnică navală - Pagina 143
Termotehnică navală - Pagina 144
Termotehnică navală - Pagina 145
Termotehnică navală - Pagina 146
Termotehnică navală - Pagina 147
Termotehnică navală - Pagina 148
Termotehnică navală - Pagina 149
Termotehnică navală - Pagina 150
Termotehnică navală - Pagina 151
Termotehnică navală - Pagina 152
Termotehnică navală - Pagina 153
Termotehnică navală - Pagina 154
Termotehnică navală - Pagina 155
Termotehnică navală - Pagina 156
Termotehnică navală - Pagina 157
Termotehnică navală - Pagina 158
Termotehnică navală - Pagina 159
Termotehnică navală - Pagina 160
Termotehnică navală - Pagina 161
Termotehnică navală - Pagina 162
Termotehnică navală - Pagina 163
Termotehnică navală - Pagina 164
Termotehnică navală - Pagina 165
Termotehnică navală - Pagina 166

Conținut arhivă zip

  • Unitatea de invatare 5 - Gazele reale.pdf
  • Unitatea de invatare 6 - Dinamica gazelor.pdf
  • Unitatea de invatare 7 - Aerul Umed.pdf
  • Unitatea de invatare 8 - Ciclul Clausius-Rankine.pdf
  • Unitatea de invatare nr 1 - Notiuni generale de termotehnica.pdf
  • Unitatea de invatare nr 2 - Transfer termic prin conductie.pdf
  • Unitatea de invatare nr 3 - Transfer termic prin convectie.pdf
  • Unitatea de invatare nr 4 - Transfer de caldura prin radiatie.pdf

Alții au mai descărcat și

Mașini și aparate de sablat

Masini si aparate de sablat Sablarea este procesul de curățare sau finisare prin suflare abrazivă a suprafețelor de metal, piatră, sticlă sau a...

Fabricarea Utilajului Petrolier și Petrochimic

Capitolul 1 FABRICAREA PIESELOR DE TIP ARBORE 1.1. Forme constructive, materiale şi condiţii tehnice In clasa pieselor tip arbore sunt incluse...

Mecanica fluidelor și mașini hidraulice

cunoașterea noțiunii de mărime fizică; folosirea corectă a unităților de măsură în ecuațiile de calcul; transformarea unităților de măsură în...

Noțiuni generale de teoria

Spre deosebire de Rezistenţa materialelor, Teoria elasticităţii are ca obiect determinarea stării de tensiune şi deformaţie într-un corp cu...

Echipamente Mecanice Industriale

. Cabluri din otel. Tipuri constructive. Clasificare. Cablurile de oţel sunt organe flexibile alcătuite dintr-un ansamblu de sârme şi/sau toroane,...

Oboseala și elemente de mecanica ruperii

CAPITOLUL 1. NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Introducere Se cunoaşte faptul că, atunci când solicitarea este statică, o piesă sau structură poate...

Masini si Transformatoare

TRANSFORMATORUL ELECTRIC Generalităţi Transformatorul electric este un aparat de curent alternativ a cărui funcţionare se bazează pe legea...

Tehnici de Control Dimensional

Precizia dimensionala 1.1 Introducere In constructia de masini procesul de fabricatie urmareste realizarea pieselor a caror caracteristici,...

Te-ar putea interesa și

Dimensionarea unui Schimbator de Caldura

I. INTRODUCERE 1. Enunţ Să se dimensioneze un SCHIMBATOR DE CALDURA pentru racirea instalatiei apa dulce la un M.P . stiind ca racirea se face cu...

Căldări Navale și Mașini de Forță cu Abur

CURS NR.1 INSTALATIA DE FORTA CU ABURI LA BORDUL NAVELOR MARITIME Generalitati : Rolul instalatiilor de forta la bordul navelor este acela de a...

Termotehnică

CAPITOLUL I INTRODUCERE Termodinamica reprezintă acea parte a fizicii macroscopice care se ocupă cu studiul relaţiilor dintre fenomenele termice...

Ai nevoie de altceva?