Toleranțe și control dimensional

Curs
9.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 26731
Mărime: 18.93MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1.1 Precizia dimensiunilor

1.1.1 Noţiuni generale

Materializarea unui obiectiv final – aparat, mecanism, maşină, etc. – presupune parcurgerea cronologică a mai multor etape, începând cu procesul de proiectare, cel tehnologic, urmat de cel al fabricării şi finalizând cu procesul de montaj [1].

Calitatea integrală a rezultatului materializat, este dependentă de calităţile în parte ale fiecărui element component (piesă, element de rezistenţă, organ de maşină, element cinematic). Certificatul de calitate al produsului finit este dat de ansamblul valorilor unei serii de parametrii mecanici, fizici, geometrici, etc.

În situaţia în care se admite ca piesa să aibă „derogări” de la dimensiunile şi formele teoretice, apare noţiunea de precizie de prelucrare, prin care se înţelege gradul de apropiere şi de asemănare dintre parametrii obţinuţi pe piesa materializată şi cei prescrişi prin proiectare.

Precizia de prelucrare cuprinde următoarele patru componente:

- precizia dimensiunilor;

- precizia formei geometrice;

- precizia poziţiei reciproce a axelor şi a suprafeţelor pieselor;

- precizia netezimii suprafeţelor.

Fiecare piesă caracterizată tridimensional, posedă una sau mai multe dimensiuni, care o particularizează sub aspectul gabaritului ei. Dimensiunile sunt cuprinse între suprafeţe, generatoare, axe, muchii, etc. şi răspund unor deziderate dictate de criteriile funcţionale, de condiţiile impuse sub aspectul rezistenţei faţă de solicitările preluate, de condiţiile constructive, de gabarit, ergonomice, de estetică industrială etc. În procesul de proiectare se stabilesc în mod obligatoriu valorile abaterilor admisibile, superioară respectiv inferioară, ale dimensiunii nominale.

Piesa fiind alcătuită dintr-o combinaţie de corpuri geometrice, fie corpuri de revoluţie, fie delimitate de suprafeţe plane, urmează a fi stabilite preciziile geometriei acestor corpuri. Suprafeţele care delimitează corpul vor fi plane sau neplane şi se stabilesc de către proiectant, care le specifică pe desenul de execuţie, condiţionând limitarea inexactităţii de la forma geometrică nominală prin abaterile maximum admisibile, impuse de anumite clase de precizie justificabile.

Cei doi parametri prezentaţi, dimensiunea şi forma geometrică, pretind în mod obişnuit norme de precizie pentru fiecare în parte. Există situaţii în care piesei îi sunt impuse îngrădiri riguroase atât din punct de vedere al preciziei de dimensiune, cât şi din cel al preciziei de formă. Sunt cazuri dictate de criterii funcţionale impuse piesei, în care unul dintre parametrii este predominant.

Fiecărei piese îi corespunde într-un subansamblu individual considerat sau într-un lanţ cinematic, realizat nemijlocit cu alte piese, o anumită poziţie. Aceasta se stabileşte prin reciprocitatea poziţională dintre axele şi suprafeţele acestora. La proiectare, se determină o anumită poziţie reciprocă şi se indică abaterile admisibile. Parametrul prezentat este condiţionat (în majoritatea cazurilor) de relaţii omogene cu primii doi parametri (dimensiunea şi forma). Există cazuri particulare în care rămâne condiţia primordială numai precizia de poziţie reciprocă, iar dimensiunea şi forma geometrică reprezintă parametrii secundari.

Cel de al patrulea parametru al preciziei de prelucrare este gradul de netezire al suprafeţelor. Proiectantul stabileşte valorile admisibile ale abaterilor de la netezimea suprafeţelor, iar tehnologul impune procesul tehnologic de fabricare a piesei, astfel încât să se obţină rugozitatea dorită (maximă admisă).

Pentru exemplificare se analizează un arbore cotit (fig.1.1), având două fusuri paliere şi un fus maneton. La proiectarea lui, pe baza unor considerente funcţionale, de rezistenţă, de rigiditate, etc., se stabilesc o serie de dimensiuni: 1; 2; l1; l2; etc., care trebuie să se încadreze în precizia dimensiunilor.

Piesa fiind alcătuită dintr-o combinaţie de corpuri geometrice, urmează a fi stabilite preciziilor geometriei acestor corpuri. În secţiunea A-A (într-un plan perpendicular pe axa geometrică), forma rezultată este cea circulară. Acelaşi palier, în vederea din B va avea, teoretic, rectilinitate şi paralelism pentru cele două poziţii ale generatoarei cilindrului respectiv.

La piesa prezentată se observă şi o dependenţă a poziţiilor reciproce a axelor şi a suprafeţelor, astfel se impune un paralelism al axelor geometrice ale fusurilor paliere cu axa geometrică a fusului maneton, respectiv este condiţionată de abaterea maximă a coaxialităţii axelor geometrice ale fusurilor paliere.

Fiecărei piese îi sunt proprii anumite suprafeţe care urmează să ajungă în contact, prin asamblare, cu alte piese, impunându-se un anumit grad de netezime a suprafeţelor.

După prelucrarea piesei, condiţia nominală (N) devine, datorită erorilor de prelucrare, un rezultat real (X) care determinat prin măsurare (fiind influenţată de către erorile de măsurare) devine o mărime efectivă (E). Altfel spus, valoarea efectivă E aste valoarea reală X, reprodusă cu un anumit grad de aproximaţie prin măsurare, iar valoarea reală X este valoarea nominală N tolerată, reprodusă cu un anumit grad de aproximaţie prin prelucrare:

Terminologia şi simbolurile utilizate în sistemul de toleranţe şi ajustaje, pentru dimensiuni liniare, sunt reglementate prin Normative şi se referă la toleranţele pieselor netede şi la ajustajele care se formează prin asamblarea lor, aplicându-se pieselor cilindrice cu secţiune circulară respectiv pieselor cu alte secţiuni.

Preview document

Toleranțe și control dimensional - Pagina 1
Toleranțe și control dimensional - Pagina 2
Toleranțe și control dimensional - Pagina 3
Toleranțe și control dimensional - Pagina 4
Toleranțe și control dimensional - Pagina 5
Toleranțe și control dimensional - Pagina 6
Toleranțe și control dimensional - Pagina 7
Toleranțe și control dimensional - Pagina 8
Toleranțe și control dimensional - Pagina 9
Toleranțe și control dimensional - Pagina 10
Toleranțe și control dimensional - Pagina 11
Toleranțe și control dimensional - Pagina 12
Toleranțe și control dimensional - Pagina 13
Toleranțe și control dimensional - Pagina 14
Toleranțe și control dimensional - Pagina 15
Toleranțe și control dimensional - Pagina 16
Toleranțe și control dimensional - Pagina 17
Toleranțe și control dimensional - Pagina 18
Toleranțe și control dimensional - Pagina 19
Toleranțe și control dimensional - Pagina 20
Toleranțe și control dimensional - Pagina 21
Toleranțe și control dimensional - Pagina 22
Toleranțe și control dimensional - Pagina 23
Toleranțe și control dimensional - Pagina 24
Toleranțe și control dimensional - Pagina 25
Toleranțe și control dimensional - Pagina 26
Toleranțe și control dimensional - Pagina 27
Toleranțe și control dimensional - Pagina 28
Toleranțe și control dimensional - Pagina 29
Toleranțe și control dimensional - Pagina 30
Toleranțe și control dimensional - Pagina 31
Toleranțe și control dimensional - Pagina 32
Toleranțe și control dimensional - Pagina 33
Toleranțe și control dimensional - Pagina 34
Toleranțe și control dimensional - Pagina 35
Toleranțe și control dimensional - Pagina 36
Toleranțe și control dimensional - Pagina 37
Toleranțe și control dimensional - Pagina 38
Toleranțe și control dimensional - Pagina 39
Toleranțe și control dimensional - Pagina 40
Toleranțe și control dimensional - Pagina 41
Toleranțe și control dimensional - Pagina 42
Toleranțe și control dimensional - Pagina 43
Toleranțe și control dimensional - Pagina 44
Toleranțe și control dimensional - Pagina 45
Toleranțe și control dimensional - Pagina 46
Toleranțe și control dimensional - Pagina 47
Toleranțe și control dimensional - Pagina 48
Toleranțe și control dimensional - Pagina 49
Toleranțe și control dimensional - Pagina 50
Toleranțe și control dimensional - Pagina 51
Toleranțe și control dimensional - Pagina 52
Toleranțe și control dimensional - Pagina 53
Toleranțe și control dimensional - Pagina 54
Toleranțe și control dimensional - Pagina 55
Toleranțe și control dimensional - Pagina 56
Toleranțe și control dimensional - Pagina 57
Toleranțe și control dimensional - Pagina 58
Toleranțe și control dimensional - Pagina 59
Toleranțe și control dimensional - Pagina 60
Toleranțe și control dimensional - Pagina 61
Toleranțe și control dimensional - Pagina 62
Toleranțe și control dimensional - Pagina 63
Toleranțe și control dimensional - Pagina 64
Toleranțe și control dimensional - Pagina 65
Toleranțe și control dimensional - Pagina 66
Toleranțe și control dimensional - Pagina 67
Toleranțe și control dimensional - Pagina 68
Toleranțe și control dimensional - Pagina 69
Toleranțe și control dimensional - Pagina 70
Toleranțe și control dimensional - Pagina 71
Toleranțe și control dimensional - Pagina 72
Toleranțe și control dimensional - Pagina 73
Toleranțe și control dimensional - Pagina 74
Toleranțe și control dimensional - Pagina 75
Toleranțe și control dimensional - Pagina 76
Toleranțe și control dimensional - Pagina 77
Toleranțe și control dimensional - Pagina 78
Toleranțe și control dimensional - Pagina 79
Toleranțe și control dimensional - Pagina 80
Toleranțe și control dimensional - Pagina 81
Toleranțe și control dimensional - Pagina 82
Toleranțe și control dimensional - Pagina 83
Toleranțe și control dimensional - Pagina 84
Toleranțe și control dimensional - Pagina 85
Toleranțe și control dimensional - Pagina 86
Toleranțe și control dimensional - Pagina 87
Toleranțe și control dimensional - Pagina 88
Toleranțe și control dimensional - Pagina 89
Toleranțe și control dimensional - Pagina 90
Toleranțe și control dimensional - Pagina 91
Toleranțe și control dimensional - Pagina 92
Toleranțe și control dimensional - Pagina 93
Toleranțe și control dimensional - Pagina 94
Toleranțe și control dimensional - Pagina 95
Toleranțe și control dimensional - Pagina 96

Conținut arhivă zip

  • Tolerante si Control Dimensional.doc

Alții au mai descărcat și

Toleranta Materialelor

1. CALCULUL PARAMETRILOR PENTRU AJUSTAJE. 1.1. Calculul parametrilor pentru ajustajul cu joc. 1.1.1. Determinarea abaterilor limită pentru arbore...

Studiu și Dispozitiv - QP privind Desfacerea Cutiilor de Conserve

1.GENERALITATI 1.1 Declaratia de originalitate Prin prezenta declar ca lucrarea are caracter de originalitate, ea nefacand parte dintr o...

Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru

1. SPECIFICAŢII DE PROIECTARE 1.1 Identificarea completă a produsului (a) Titlul proiectului: Elaboraţi o specificaţie de proiectare detaliată...

Proiectarea unui Cuțit de Strunjit cu Plăcuță din Carburi Metalice Fixata Mecanic

DATE INIȚIALE (n=4) Tipul operației: strunjire exterioară Fixarea piesei: universal Diametrul inițial: D_i=40+n=40+4=44 [mm] Diametrul final: 〖...

AutoCAD 2007

Lectia 1 Initiere în utilizarea calculatorului - Stocarea si organizarea informatiei în calculator: - Stocarea informatiei : - Hard disk,...

Actionari Hidraulice si Pneumatice

1. Pompe rotative Pompele rotative refulează fluid sub presiune prin simpla rotaţie a elementelor care formează volumele de aspiraţie - refulare...

Actionari Hidraulice

1. SISTEMATICA COMENZILOR MOTOARELOR HIDRAULICE PRIN REZISTENTE HIDRAULICE Reglarea vitezei de deplasare a motoarelor hidraulice se poate face în...

Proiectarea unei matrițe de injectat pahare

1.Tema de proiectare Să se proiecteze o matriţă de injectat materiale plastice cu ajutorul căreia să se realizeze piesa recipient produse...

Te-ar putea interesa și

Studiul tehnico-economic privind proiectarea unui proces și sistem de producție pentru un produs de tip bucșă

Capitolul 1- Criterii care stau la baza elaborării proceselor tehnologice 1. Analiza desenului de execuţie şi tehnologicitatea piesei In desenul...

Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție

Introducere Tema lucrării de licenţă „Tehnologii tip de fabricare a pieselor de automobil cu suprafeţe preponderent de revoluţie” este...

Proiectarea Asistată de Calculator a unei Tehnologii și a Sculelor de Matrițare Deschisă

Memoriu justificativ Tendinţele care se manifestă pe plan mondial în domeniul tehnologiilor de deformare plastică, atât din punct de vedere...

Dispozitive de Control

Capitolul 1 1.1 Metode si mijloace pentru determinarea abaterilor de pozitie Abaterea de poziţie este abaterea de la dimensiunea nominală a unei...

Toleranță și control

CAP 1 1. Ce înţelegeţi prin precizie dimensională? Precizia dimensională este abordată în cadrul industriei construcţiilor de maşini prin...

Toleranțe și control dimensional

Se dă piesa, fig. 1. Cerinţe: 1. Să se reprezinte piesa dată în format A5. 2. Să se identifice abaterile dimensionale înscrise pe desen. Să se...

Toleranțe și Măsurători Tehnice

Calitatea este apreciată şi susţinută de cercurile industriale şi comerciale de pe întreg cuprinsul globului. În toate ţările industrializate şi în...

Tolerante si Control Dimensional

MÃSURAREA LUNGIMILOR PRIN METODE DE MÃSURARE ABSOLUTÃ 1.1 Consideratii teoretice Metoda absolutã de mãsurare este întotdeauna însotitã de...

Ai nevoie de altceva?