Tolerante si Masuratori Tehnice

Imagine preview
(8/10 din 8 voturi)

Acest curs prezinta Tolerante si Masuratori Tehnice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 129 de pagini .

Profesor: Nicuso Baroiu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Mecanica

Cuprins

1. Introducere în calitate
1.1. Calea spre calitate
1.2. Rolul calităţii în creşterea nivelului tehnic
1.3. Interschimbabilitatea şi metrologia, factori însemnaţi ai calităţii
1.4. Conceptul de calitate
1.5. Calitatea produselor, deziderat al producătorului
2. Instrumente de bază ale controlului calităţii
4.1. Histogramele
4.2. Diagrame cauză-efect
4.3. Diagrame Pareto
4.4. Diagrama de corelaţie
4.5. Analiza de regresie
4.6. Diagrame de control
3. Precizia dimensională
3.1. Dimensiuni, abateri, toleranţe
3.2. Ajustaje
3.3. Sisteme de ajustaje
3.4. Trepte de toleranţă (precizii)
3.5. Sistemul de toleranţe şi ajustaje ISO
3.6. Influenţa temperaturii asupra toleranţelor şi ajustajelor
4. Precizia formei geometrice
5. Precizia poziţiei reciproce
6. Precizia microgeometrică
6.1. Ondulaţia suprafeţelor
6.2. Abateri microgeometrice (rugozitatea suprafeţelor)
7. Bazele teoretice de studiu ale preciziei şi calităţii
7.1. Definirea unor noţiuni de statistică matematică
7.2. Constituirea şi analiza şirurilor statistice
7.3. Parametrii statistici ai distribuţiei. Valori tipice
7.4. Legi de repartiţie
8. Lanţuri de dimensiuni
8.1. Noţiuni generale
8.2. Metode de rezolvare a problemelor care se pun lanţurilor de
dimensiuni
8.2.1. Metoda algebrică (maxim şi minim)
8.2.2. Rezolvarea lanţurilor de dimensiuni prin metoda
probabilistică
8.2.3. Rezolvarea lanţurilor de dimensiuni prin metoda
asamblării selective (metoda sortării)
8.2.4. Rezolvarea lanţurilor de dimensiuni prin metoda ajustării
8.2.5. Rezolvarea lanţurilor de dimensiuni prin metoda reglării
8.3. Lanţuri de dimensiuni liniare neparalele
8.4. Lanţuri de dimensiuni unghiulare
Cuprins
Tehnica măsurării şi asigurarea calităţii
9. Mijloace pentru măsurat lungimi şi unghiuri
9.1. Noţiuni generale
9.2. Precizia măsurătorilor
9.2.1. Studiul statistic al erorilor aleatoare de măsurare
9.2.2. Parametrii pentru stabilirea rezultatului măsurării
9.3. Mijloace de măsurat
9.3.1. Măsuri
9.3.2. Instrumente de măsurare
9.3.3. Aparate de măsurare
9.4. Principii de alegere a metodelor şi mijloacelor de măsurare şi
control
Bibliografie

Extras din document

Calitatea este apreciată şi susţinută de cercurile industriale şi comerciale de pe întreg cuprinsul globului. În toate ţările industrializate şi în multe din ţările în curs de dezvoltare au loc acţiuni importante la nivel naţional şi internaţional pentru îmbunătăţirea calităţii şi reducerea costurilor.

Calitatea reprezintă satisfacţia clientului, optimizare şi eficienţă în creştere, străduinţa de a diminua sau a elimina neconformităţile, creşterea performanţelor etc.

1.1. Calea spre calitate

Nivelul de dezvoltare al civilizaţiei materiale şi spirituale în lume s-a realizat prin apariţia şi dezvoltarea unor concepte şi filozofii care au revoluţionat gândirea de management şi de dezvoltare tehnică a organizaţiilor economice.

Aceste concepte au devenit norme elaborate de organisme regionale şi internaţionale.

Astfel, Comitetul Tehnic 176 "Managementul calităţii şi asigurarea calităţii" (Quality Management and Quality Assurance) din cadrul ISO a elaborat seria de standarde ISO 9000 care cuprind principiile şi practicile de urmat, obţinând o recunoaştere universală.

Aceste standarde au fost aplicate în aproximativ 80 de ţări din întreaga lume.

Aplicarea seriei de standarde ISO 9001, , 9004 a condus la:

- creşterea încrederii clienţilor în calitatea bunurilor şi a serviciilor, având drept consecinţă dezvoltarea comerţului mondial, acţiuni în vederea reducerii barierelor tarifare şi comerciale;

- societăţile economice, prin implementarea sistemului, au obţinut beneficii semnificative şi a crescut potenţialul de export.

O altă filozofie care constituie o cale importantă spre calitate o reprezintă Managementul Total al Calităţii (TQM). Această filozofie a devenit o forţă în afacerile americane şi japoneze, obţinând succese importante în domeniul calităţii.

Superioritatea calitativă japoneză se datorează în mare parte unor metode statistice de fabricaţie şi unor filozofii de management care acum sunt recunoscute drept managementul total al calităţii.

Filozofia TQM are la bază următoarele principii fundamentale:

a) Concentrarea asupra clientului (beneficiarului), care înseamnă satisfacerea clientului.

Conceptul TQM presupune cunoaşterea clientului, a dorinţelor sale, iar furnizorul trebuie să aplice principiul potrivit căruia dorinţele clientului sunt mai presus de toate.

b) Îmbunătăţirea continuă, care reprezintă o strategie de creştere a calităţii produselor şi a serviciilor.

Aceasta presupune cunoaşterea nivelului de calitate la momentul respectiv, fiind un nivel standardizat. Pentru creşterea calităţii se

Introducere în calitate

Tehnica măsurării şi asigurarea calităţii

stabilesc obiective de acţiune care trebuie să corespundă cu posibilităţile reale ale societăţii economice şi cu resursele disponibile.

Obiectivele stabilite devin proiecte, dintre care trebuie ales acel proiect care duce la îmbunătăţiri majore ale calităţii.

Dacă ne referim la un produs obţinut dintr-un proces, se impune ca obiectiv îmbunătăţirea continuă a procesului, limitându-se variabilitatea, fluctuaţiile, crescând astfel stabilitatea dinamică şi capabilitatea lui.

Edwards W. Deming (doctor în matematici, experienţă vastă în Statistică aplicată, elaborând concepte şi contribuţii în Metodologia sistematică a îmbunătăţirii etc.) a stabilit că 85 % din unităţile economice au ca element principal privind calitatea scăzută instabilitatea proceselor şi în măsură mai mică munca umană, operatorul.

Este necesar pentru creşterea nivelului de calitate să ne concentrăm atenţia asupra procesului, prin acţiuni corective, astfel încât deficienţele procesului să tindă către zero.

Această problemă se rezolvă utilizând principiul fundamental al filozofiei TQM de îmbunătăţire continuă.

c) Prevenirea defectelor în locul depistării lor.

Este un principiu important din TQM, care constă în aplicarea unor metode de control al calităţii cu rol activ şi nu pasiv. Aceste metode de control au rol de prevenire privind apariţia defectelor, reducând substanţial neconformităţile.

Zicala populară a lui Halliburton "o uncie de prevenire înseamnă un pound de vindecare" spune totul din perspectiva TQM. Metodele de control care răspund acestui deziderat sunt metodele statistice pentru controlul proceselor de fabricaţie.

d) Responsabilitatea generală asupra calităţii.

Acest principiu stabileşte că responsabilitatea pentru calitate nu revine numai departamentului de asigurare a calităţii, ci fiecare angajat este responsabil pentru calitate. Aceasta reprezintă o schimbare de mentalitate, care în mod tradiţional s-a bazat pe controlul de depistare, sădind adânc în mintea executanţilor că ei nu sunt responsabili pentru calitatea produselor.

1.2. Rolul calităţii în creşterea nivelului tehnic

Liberalizarea comerţului mondial, finalizată prin acordul GATT, a condus la o competiţie importantă între industriile ţărilor dezvoltate şi industriile ţărilor în curs de dezvoltare. Aceste industrii se confruntă în prezent cu concurenţă nu numai la export, dar şi pe pieţele interne.

În aceste condiţii de concurenţă, supravieţuirea se face printr-o singură cale, să devină competitive.

Competitivitatea se sprijină pe trei aspecte fundamentale:

- creşterea calităţii produselor şi a serviciilor;

- scăderea costului produselor şi a serviciilor;

- livrarea la timp a produselor şi a serviciilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Tolerante si Masuratori Tehnice.pdf