Toleranțe și Măsurători Tehnice

Curs
8.6/10 (12 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 129 în total
Cuvinte : 39595
Mărime: 3.08MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicuso Baroiu

Cuprins

1. Introducere în calitate

1.1. Calea spre calitate

1.2. Rolul calităţii în creşterea nivelului tehnic

1.3. Interschimbabilitatea şi metrologia, factori însemnaţi ai calităţii

1.4. Conceptul de calitate

1.5. Calitatea produselor, deziderat al producătorului

2. Instrumente de bază ale controlului calităţii

4.1. Histogramele

4.2. Diagrame cauză-efect

4.3. Diagrame Pareto

4.4. Diagrama de corelaţie

4.5. Analiza de regresie

4.6. Diagrame de control

3. Precizia dimensională

3.1. Dimensiuni, abateri, toleranţe

3.2. Ajustaje

3.3. Sisteme de ajustaje

3.4. Trepte de toleranţă (precizii)

3.5. Sistemul de toleranţe şi ajustaje ISO

3.6. Influenţa temperaturii asupra toleranţelor şi ajustajelor

4. Precizia formei geometrice

5. Precizia poziţiei reciproce

6. Precizia microgeometrică

6.1. Ondulaţia suprafeţelor

6.2. Abateri microgeometrice (rugozitatea suprafeţelor)

7. Bazele teoretice de studiu ale preciziei şi calităţii

7.1. Definirea unor noţiuni de statistică matematică

7.2. Constituirea şi analiza şirurilor statistice

7.3. Parametrii statistici ai distribuţiei. Valori tipice

7.4. Legi de repartiţie

8. Lanţuri de dimensiuni

8.1. Noţiuni generale

8.2. Metode de rezolvare a problemelor care se pun lanţurilor de

dimensiuni

8.2.1. Metoda algebrică (maxim şi minim)

8.2.2. Rezolvarea lanţurilor de dimensiuni prin metoda

probabilistică

8.2.3. Rezolvarea lanţurilor de dimensiuni prin metoda

asamblării selective (metoda sortării)

8.2.4. Rezolvarea lanţurilor de dimensiuni prin metoda ajustării

8.2.5. Rezolvarea lanţurilor de dimensiuni prin metoda reglării

8.3. Lanţuri de dimensiuni liniare neparalele

8.4. Lanţuri de dimensiuni unghiulare

Cuprins

Tehnica măsurării şi asigurarea calităţii

9. Mijloace pentru măsurat lungimi şi unghiuri

9.1. Noţiuni generale

9.2. Precizia măsurătorilor

9.2.1. Studiul statistic al erorilor aleatoare de măsurare

9.2.2. Parametrii pentru stabilirea rezultatului măsurării

9.3. Mijloace de măsurat

9.3.1. Măsuri

9.3.2. Instrumente de măsurare

9.3.3. Aparate de măsurare

9.4. Principii de alegere a metodelor şi mijloacelor de măsurare şi

control

Bibliografie

Extras din document

Calitatea este apreciată şi susţinută de cercurile industriale şi comerciale de pe întreg cuprinsul globului. În toate ţările industrializate şi în multe din ţările în curs de dezvoltare au loc acţiuni importante la nivel naţional şi internaţional pentru îmbunătăţirea calităţii şi reducerea costurilor.

Calitatea reprezintă satisfacţia clientului, optimizare şi eficienţă în creştere, străduinţa de a diminua sau a elimina neconformităţile, creşterea performanţelor etc.

1.1. Calea spre calitate

Nivelul de dezvoltare al civilizaţiei materiale şi spirituale în lume s-a realizat prin apariţia şi dezvoltarea unor concepte şi filozofii care au revoluţionat gândirea de management şi de dezvoltare tehnică a organizaţiilor economice.

Aceste concepte au devenit norme elaborate de organisme regionale şi internaţionale.

Astfel, Comitetul Tehnic 176 "Managementul calităţii şi asigurarea calităţii" (Quality Management and Quality Assurance) din cadrul ISO a elaborat seria de standarde ISO 9000 care cuprind principiile şi practicile de urmat, obţinând o recunoaştere universală.

Aceste standarde au fost aplicate în aproximativ 80 de ţări din întreaga lume.

Aplicarea seriei de standarde ISO 9001, , 9004 a condus la:

- creşterea încrederii clienţilor în calitatea bunurilor şi a serviciilor, având drept consecinţă dezvoltarea comerţului mondial, acţiuni în vederea reducerii barierelor tarifare şi comerciale;

- societăţile economice, prin implementarea sistemului, au obţinut beneficii semnificative şi a crescut potenţialul de export.

O altă filozofie care constituie o cale importantă spre calitate o reprezintă Managementul Total al Calităţii (TQM). Această filozofie a devenit o forţă în afacerile americane şi japoneze, obţinând succese importante în domeniul calităţii.

Superioritatea calitativă japoneză se datorează în mare parte unor metode statistice de fabricaţie şi unor filozofii de management care acum sunt recunoscute drept managementul total al calităţii.

Filozofia TQM are la bază următoarele principii fundamentale:

a) Concentrarea asupra clientului (beneficiarului), care înseamnă satisfacerea clientului.

Conceptul TQM presupune cunoaşterea clientului, a dorinţelor sale, iar furnizorul trebuie să aplice principiul potrivit căruia dorinţele clientului sunt mai presus de toate.

b) Îmbunătăţirea continuă, care reprezintă o strategie de creştere a calităţii produselor şi a serviciilor.

Aceasta presupune cunoaşterea nivelului de calitate la momentul respectiv, fiind un nivel standardizat. Pentru creşterea calităţii se

Introducere în calitate

Tehnica măsurării şi asigurarea calităţii

stabilesc obiective de acţiune care trebuie să corespundă cu posibilităţile reale ale societăţii economice şi cu resursele disponibile.

Obiectivele stabilite devin proiecte, dintre care trebuie ales acel proiect care duce la îmbunătăţiri majore ale calităţii.

Dacă ne referim la un produs obţinut dintr-un proces, se impune ca obiectiv îmbunătăţirea continuă a procesului, limitându-se variabilitatea, fluctuaţiile, crescând astfel stabilitatea dinamică şi capabilitatea lui.

Edwards W. Deming (doctor în matematici, experienţă vastă în Statistică aplicată, elaborând concepte şi contribuţii în Metodologia sistematică a îmbunătăţirii etc.) a stabilit că 85 % din unităţile economice au ca element principal privind calitatea scăzută instabilitatea proceselor şi în măsură mai mică munca umană, operatorul.

Este necesar pentru creşterea nivelului de calitate să ne concentrăm atenţia asupra procesului, prin acţiuni corective, astfel încât deficienţele procesului să tindă către zero.

Această problemă se rezolvă utilizând principiul fundamental al filozofiei TQM de îmbunătăţire continuă.

c) Prevenirea defectelor în locul depistării lor.

Este un principiu important din TQM, care constă în aplicarea unor metode de control al calităţii cu rol activ şi nu pasiv. Aceste metode de control au rol de prevenire privind apariţia defectelor, reducând substanţial neconformităţile.

Zicala populară a lui Halliburton "o uncie de prevenire înseamnă un pound de vindecare" spune totul din perspectiva TQM. Metodele de control care răspund acestui deziderat sunt metodele statistice pentru controlul proceselor de fabricaţie.

d) Responsabilitatea generală asupra calităţii.

Acest principiu stabileşte că responsabilitatea pentru calitate nu revine numai departamentului de asigurare a calităţii, ci fiecare angajat este responsabil pentru calitate. Aceasta reprezintă o schimbare de mentalitate, care în mod tradiţional s-a bazat pe controlul de depistare, sădind adânc în mintea executanţilor că ei nu sunt responsabili pentru calitatea produselor.

1.2. Rolul calităţii în creşterea nivelului tehnic

Liberalizarea comerţului mondial, finalizată prin acordul GATT, a condus la o competiţie importantă între industriile ţărilor dezvoltate şi industriile ţărilor în curs de dezvoltare. Aceste industrii se confruntă în prezent cu concurenţă nu numai la export, dar şi pe pieţele interne.

În aceste condiţii de concurenţă, supravieţuirea se face printr-o singură cale, să devină competitive.

Competitivitatea se sprijină pe trei aspecte fundamentale:

- creşterea calităţii produselor şi a serviciilor;

- scăderea costului produselor şi a serviciilor;

- livrarea la timp a produselor şi a serviciilor.

Preview document

Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 1
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 2
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 3
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 4
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 5
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 6
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 7
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 8
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 9
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 10
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 11
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 12
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 13
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 14
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 15
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 16
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 17
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 18
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 19
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 20
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 21
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 22
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 23
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 24
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 25
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 26
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 27
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 28
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 29
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 30
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 31
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 32
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 33
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 34
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 35
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 36
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 37
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 38
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 39
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 40
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 41
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 42
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 43
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 44
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 45
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 46
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 47
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 48
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 49
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 50
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 51
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 52
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 53
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 54
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 55
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 56
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 57
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 58
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 59
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 60
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 61
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 62
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 63
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 64
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 65
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 66
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 67
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 68
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 69
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 70
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 71
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 72
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 73
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 74
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 75
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 76
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 77
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 78
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 79
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 80
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 81
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 82
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 83
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 84
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 85
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 86
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 87
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 88
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 89
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 90
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 91
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 92
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 93
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 94
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 95
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 96
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 97
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 98
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 99
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 100
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 101
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 102
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 103
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 104
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 105
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 106
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 107
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 108
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 109
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 110
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 111
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 112
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 113
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 114
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 115
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 116
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 117
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 118
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 119
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 120
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 121
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 122
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 123
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 124
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 125
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 126
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 127
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 128
Toleranțe și Măsurători Tehnice - Pagina 129

Conținut arhivă zip

  • Tolerante si Masuratori Tehnice.pdf

Alții au mai descărcat și

Studiu tehnico-economic pentru produsul capac cu suport - suport - carcasa melcului - levier

CAPITOLUL I Proces si sistem de productie pentru reperul Capac cu suport 1.1 Date initiale -Obiectiv principal: introducerea unei noi...

Proiectarea Procesului Tehnologic de Prelucrare al Reperului H.S.65

ETAPA I : Alegerea semifabricatului Alegerea semifabricatului se face avand in vedere urmatoarele: a) Materialul piesei. b) Forma si dimensiunea...

Dispozitive de Control

Capitolul 1 1.1 Metode si mijloace pentru determinarea abaterilor de pozitie Abaterea de poziţie este abaterea de la dimensiunea nominală a unei...

Metode de Asamblari

I.Probleme generale ale tehnologiei asamblari Asamblarea este partea finala a procesului de fabricatie,care consta in totalitatea operatiilor de...

Diagnoza defectelor

Detectia si diagnoza defectelor in instalatiile industriale Diagnoza defectelor: determinarea tipului, locatiei si timpului de detectare a...

Modele și medii de simulare ale sistemelor tehnice multidisciplinare

1. Cap 1. Introducere in programul 20- sim. Programul 20 – sim este o aplicatie ce perminte modelarea si simularea unor sisteme mecanice,...

Metode Nedistructive de Control

1.1. NOTIUNI FUNDAMENTALE ALE EMISIEI ACUSTICE A:FENOMENUL DE EMISIE ACUSTICA Emisia acustica este un ultrasunet generat natural, creat de...

Generatorul de Abur

Generatorul de abur reprezinta o instalatie termicÎ care utilizeazÎ energia termica rezultatÎ prin arderea combustibililor clasici sau prin...

Te-ar putea interesa și

Toleranta Materialelor

1. CALCULUL PARAMETRILOR PENTRU AJUSTAJE. 1.1. Calculul parametrilor pentru ajustajul cu joc. 1.1.1. Determinarea abaterilor limită pentru arbore...

Metode Moderne pentru Evaluarea și Controlul Calității

Cap. 1. Proiectarea unui plan de control pentru procesul de alezare şi honuire la cămăşile de cilindrii de la motoarele DACIA. 1.1. Descrierea...

Transmisie cu Curele Trapezoidale și Reductor Cilindric cu Dinții Drepți

1. Memoriu tehnic 1.1 Reductoare - consideratii generale: Transmisiile mecanice dintre motor şi maşina de lucru măresc sau micşorează viteza,...

Devianță și criminalitate

Conditiile istorice caracteristice tranzitiei romanesti, mai ales cele privind traditiile relativ reduse ale democratiei sociale si ale libertatii...

Proiectare la Rece

Tema de proiectat : Sa se proiecteze procesul tehnologic şi o ştanţă sau o matriţă pentru piesa de mai jos : Etapele procesului :...

Organe de Mașini

1. INTRODUCERE 1.1. OBIECTUL SI IMPORTANTA DISCIPLINEI ORGANE DE MASINI Disciplina Organe de masini – disciplina de cultura tehnica generala –...

Laboratoare Topografie

Ansamblul de lucrari efectuate în scopul obtinerii planului sau hârtiei topografice poarta denumirea de ridicare topografica. În functie de...

Problema Calității în Concepția Cercetării Dezvoltării Produselor

I. CALITATEA MĂRFURILOR Termenul de “calitate” provine din latinescul “qualitas”, cu semnificaţia de “fel de a fi”, “atribut”, “caracteristică”,...

Ai nevoie de altceva?