Toate cursurile din domeniul Medicina Veterinara

 • Tehnici Imagistice Speciale - Ultrasonografia, Ecografia Neinvaziva

  ULTRASONOGRAFIA ECOGRAFIA neinvazivă se bazează pe reflectarea ultrasunetelor de către ţesuturi nedureroasă nu sunt restricţii în ceea ce priveşte repetarea examinării nu afectează organismul investigat nu afectează produşii de concepţie oferă detalii referitoare la: forma, poziţia şi mărimea organelor este posibilă vizualizarea structurii interne a organelor nu sunt necesare pregătiri speciale prealabile ale animalului – anestezie urmărirea evoluţiei în dinamică a proceselor...

 • Diagnostic Microbiologic - Ecologia Virusului Gripei Aviare intr-o Lume Schimbatoare

  Introducere Virusurile gripale sunt responsabile de 5 milioane de îmbolnăviri în anii epidemici, însoţite de 250 000-500 000 de decese, în timpul pandemiilor, determinând un număr impresionant de îmbolnăviri (afectează 25% din populaţie). De asemenea sunt recunoscute printr-o variabilitate deosebită, prin modificări antigenice majore, numite shift, prin care rezultă subtipuri virale sau modificări care realizează diferenţe antigenice minore, numite drift, prin care rezultă noi variante de...

 • Biologie Vegetala

  Biologia are două ramuri fundamentale: botanica (gr. botane = iarbă), care studiază plantele zoologia (gr. Zoon = animal), care studiază animalele Ramurile principale ale botanicii sunt: • Morfologia (gr. morphe = formă). Studiază caracterele externe ale plantelor. De aceea se numeşte şi morfologie externă sau organografie; • Anatomia (gr. anatome = disecat) sau morfologia internă. Cuprinde: Citologia (gr. kytos = cavitate) şi Histologia (hystos = ţesut); • Embriologia: studiază...

 • Alimentatia Animalelor

  Creșterea și alimentația caprinelor Caprinele  erbivore rumegătoare  nutriția și alimentația sunt similare cu ale taurinelor și ovinelor. Rasele de caprine sunt împărțite în 4 tipuri morfo-productive: pentru lapte (r. Saanen); pentru lână (Angora); pentru puf (Caşmir); rase mixte (rasa locală carpatină). Perioada de montă: iunie-decembrie. Durata gestației:150 de zile (între 145 și 158) caprinele sunt foarte selective în alegerea hranei (dacă au această posibilitate); preferă...

 • Cursuri Igiena

  Scopul studiului factorii naturali de mediu şi raporturile dintre aceştia şi organismul animal; căile şi mijloacele de asigurare a condiţiilor optime - bunăstarea, creşterea şi exploatarea animalelor; regulile de igienă generală şi specială asigurarea bunăstării, apărarea sănătăţii, creşterea şi exploatarea animalelor; relaţia cu ştiinţa bunăstării animalelor şi medicina preventivă; prevenirea zoonozelor; protecţia mediului; Definiţia igienei veterinare = ramura a medicinii...

 • Examinarea si Semiologia Aparatului Digestiv

  Examenul funcţional al ingestiei APETITUL = dorinţa animalului de a consuma anumite furaje sau apă. FOAMEA = nevoia imediată de a consuma alimente, fără a diferenţia în mod special tipul şi calitatea alimentului (Bruckner, 2002, citat de Papuc, 2005) - este o reacţie fiziologică comună care determină ceea ce se numeşte comportamentul de foame: nelinişte, mişcări ale membrelor, manifestări vocale şi declanşarea unui comportament de căutare asiduă a hranei. Apetitul nu se poate confunda cu...

 • Microbiologie

  DEFINIŢIA ŞI OBIECTUL DE STUDIU AL MICROBIOLOGIEI Microbiologia - ansamblul de discipline, care se ocupă cu studiul microorganismelor unicelulare, invizibile cu ochiul liber, vizibile doar la microscop (ciuperci microscopice, alge, bacterii, virusuri, protozoare) Microbiologie (micro = mic; bios = viaţă) Prin amploarea pe care a luat-o studiul acestora, s-au conturat astăzi adevărate ramuri sau ştiinţe distinctive: - bacteriologia, - virusologia, - micologia. În cadrul...

 • Reziduri Medicamentoase

  GRUPA A SUBSTANŢE CU EFECT ANABOLIZANT ŞI SUBSTANŢE NEAUTORIZATE Cuprinde substanţe a căror utilizare la animalele de interes economic este strict interzisă: Stilbene, derivaţi ai stilbenelor, precum şi sărurile sau esterii acestora; Agenţi antitiroidieni (substanţe tireostatice); Steroizi; Lactone ale acidului rezorcilic, inclusiv zeranol; Substanţe betaagoniste; Alte substanţe active: cloramfenicol, cloroform, clorpromazină, colchicină, dapsonă, dimetridazol, metronidazol,...

 • Radiocontaminare

  1. RADIOACTIVITATEA 1.1. Concepte şi mărimi Materia se compune din elemente, iar elementele se compun din atomi. Atomii conţin un nucleu şi un număr oarecare de electroni care au sarcină electrică negativă. Nucleul conţine protoni, cu sarcina electrică pozitivă, şi neutroni, fără sarcină electrică. Numărul protonilor este egal cu numărul electronilor şi este numit număr atomic (de exemplu oxigenul are numărul atomic 8). Masa atomului este practic concentrată în nucleu, numărul de protoni...

 • Antrax

  Boala infecțioasă produsă de Bacillus anthracis, comună animalelor și omului, exprimată clinic prin evoluţie acută, septicemcă, mortală iar lezional prin procese inflamatorii hemoragico-necrotice Louis Pasteur sec. XIX-vaccinarea animalelor împotriva antraxului Istoric Antrax –colorație închisă a sângelui Chabert: ≠ antrax / cărbune emfizematos câmpii blestemate Davain-bacteridia cărbunoasă Koch–postulatele pe antrax,1875 Pasteur1881 –vaccin din culturi vii inactivate termic...

 • Sindromul de Rabdomioliza la Cabaline

  In conditiile efortului muscular, alterarile metabolismului energetic provoaca la cabaline in conditii etiologice inca insuficient elucidate, o miopatie acuta (adesea recidivanta) ilustrata clinic de contractura musculara si inabilitate locomotorie de intensitate variabila in conditiile unor anomalii umorale, adesea de o gravitate deosebita. Cu toate progresele stiintifice indiscutabile in acest domeniu, persista inca o mare confuzie intre autorii care abordeaza subiectul “accidente...

 • Nervos, Endocrin, Muschi

  1. Etapele consultaţiei neurologice 1.1. Anamneza Este deosebit de important să se afle: (1) când au apărut simp¬tomele, dacă au apărut brusc sau progresiv, corelate sau nu cu eventuale modificări în hrana, îngrijirea sau adăpostirea pacientului; (2) dacă pacientul a putut avea contact cu animale bolnave sau cu animale sălbatice; (3) dacă îmbolnă¬virea s-a produs în cursul sau după expunerea prelungită la factori inclemenţi de mediu (mai ales căldură, transporturi în condiţii caniculare...

 • Generalitati Gastroenterologia

  1. Tulburările echilibrului hidromineral şi acidobazic Osmoza reprezintă mişcarea apei între compartimentele intravascular, interstiţial şi intracelular, prin membrane semipermeabile (membrana capilară, membrana celulară). Inversarea, oprirea sau încetinirea fenomenului de osmoză depinde de forţa contrară exercitată de particulele osmotic active, aflate în sectorul invadat de moleculele de apă, forţă care este cunoscută sub numele de presiune osmotică (măsurată în mmHg şi egală cu 19,3 x...

 • Ficat, Pancreas, Enzime, Respirator

  Capitolul 1. BOLILE FICATULUI ŞI ALE PANCREASULUI 1. Generalităţi Funcţia Modul de realizare Metabolismul glucidic Homeostazia glucozei, metabolismul şi depozitarea glicogenului, degradarea insulinei. Metabolismul lipidic Sinteza colesterolului, metabolismul trigliceridelor, al lipoproteinelor şi fosfolipidelor, mobilizarea acizilor graşi. Metabolismul protidic Sinteza albuminelor şi a unor aminoacizi, a ureei, a globulinelor şi a factorilor coagulării. Metabolismul vitaminelor...

 • Factorii Anorexigeni din Hrana

  Alimentele, furajele pot conţine în mod natural o seamă de principii care determină, direct sau indirect, chiar în doze subtoxice, inapetenţa sau anorexia. Dar anumite substanţe anorexigene pot ajunge în hrană şi prin contaminarea acesteia, fie industrială, fie consecutiv chimizării iraţionale a agriculturii, fie accidental, fie în cursul manipulărilor ei (recoltare, transport, depozitare). De o manieră generală, aceste principii şi substanţe fac parte din aşa numiţii “factori antinutritivi”....

Pagina 3 din 7