Cursurile din domeniul Medicină Veterinară - pagina 3 din 7

Diagnostic Microbiologic - Ecologia Virusului Gripei Aviare intr-o Lume Schimbatoare

Introducere Virusurile gripale sunt responsabile de 5 milioane de îmbolnăviri în anii epidemici, însoţite de 250 000-500 000 de decese, în timpul pandemiilor, determinând un număr impresionant de îmbolnăviri (afectează 25% din populaţie). De asemenea sunt recunoscute printr-o variabilitate deosebită, prin... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras

Biologie Vegetala

Biologia are două ramuri fundamentale: botanica (gr. botane = iarbă), care studiază plantele zoologia (gr. Zoon = animal), care studiază animalele Ramurile principale ale botanicii sunt: • Morfologia (gr. morphe = formă). Studiază caracterele externe ale plantelor. De aceea se numeşte şi morfologie externă sau... citește mai departe

98 pagini Gratis Extras

Alimentatia Animalelor

Creșterea și alimentația caprinelor Caprinele  erbivore rumegătoare  nutriția și alimentația sunt similare cu ale taurinelor și ovinelor. Rasele de caprine sunt împărțite în 4 tipuri morfo-productive: pentru lapte (r. Saanen); pentru lână (Angora); pentru puf (Caşmir); rase mixte (rasa locală carpatină).... citește mai departe

98 pagini Gratis Extras

Cursuri Igiena

Scopul studiului factorii naturali de mediu şi raporturile dintre aceştia şi organismul animal; căile şi mijloacele de asigurare a condiţiilor optime - bunăstarea, creşterea şi exploatarea animalelor; regulile de igienă generală şi specială asigurarea bunăstării, apărarea sănătăţii, creşterea şi... citește mai departe

470 pagini Gratis Extras

Examinarea si Semiologia Aparatului Digestiv

Examenul funcţional al ingestiei APETITUL = dorinţa animalului de a consuma anumite furaje sau apă. FOAMEA = nevoia imediată de a consuma alimente, fără a diferenţia în mod special tipul şi calitatea alimentului (Bruckner, 2002, citat de Papuc, 2005) - este o reacţie fiziologică comună care determină ceea ce se... citește mai departe

55 pagini Gratis Extras

Microbiologie

DEFINIŢIA ŞI OBIECTUL DE STUDIU AL MICROBIOLOGIEI Microbiologia - ansamblul de discipline, care se ocupă cu studiul microorganismelor unicelulare, invizibile cu ochiul liber, vizibile doar la microscop (ciuperci microscopice, alge, bacterii, virusuri, protozoare) Microbiologie (micro = mic; bios = viaţă) Prin... citește mai departe

370 pagini Gratis Extras Preview

Reziduri Medicamentoase

GRUPA A SUBSTANŢE CU EFECT ANABOLIZANT ŞI SUBSTANŢE NEAUTORIZATE Cuprinde substanţe a căror utilizare la animalele de interes economic este strict interzisă: Stilbene, derivaţi ai stilbenelor, precum şi sărurile sau esterii acestora; Agenţi antitiroidieni (substanţe tireostatice); Steroizi; Lactone ale... citește mai departe

145 pagini Gratis Extras

Radiocontaminare

1. RADIOACTIVITATEA 1.1. Concepte şi mărimi Materia se compune din elemente, iar elementele se compun din atomi. Atomii conţin un nucleu şi un număr oarecare de electroni care au sarcină electrică negativă. Nucleul conţine protoni, cu sarcina electrică pozitivă, şi neutroni, fără sarcină electrică. Numărul... citește mai departe

100 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Antrax

Boala infecțioasă produsă de Bacillus anthracis, comună animalelor și omului, exprimată clinic prin evoluţie acută, septicemcă, mortală iar lezional prin procese inflamatorii hemoragico-necrotice Louis Pasteur sec. XIX-vaccinarea animalelor împotriva antraxului Istoric Antrax –colorație închisă a sângelui... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Sindromul de Rabdomioliza la Cabaline

In conditiile efortului muscular, alterarile metabolismului energetic provoaca la cabaline in conditii etiologice inca insuficient elucidate, o miopatie acuta (adesea recidivanta) ilustrata clinic de contractura musculara si inabilitate locomotorie de intensitate variabila in conditiile unor anomalii umorale, adesea... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Nervos, Endocrin, Muschi

1. Etapele consultaţiei neurologice 1.1. Anamneza Este deosebit de important să se afle: (1) când au apărut simp¬tomele, dacă au apărut brusc sau progresiv, corelate sau nu cu eventuale modificări în hrana, îngrijirea sau adăpostirea pacientului; (2) dacă pacientul a putut avea contact cu animale bolnave sau cu... citește mai departe

84 pagini Gratis Extras Preview

Generalitati Gastroenterologia

1. Tulburările echilibrului hidromineral şi acidobazic Osmoza reprezintă mişcarea apei între compartimentele intravascular, interstiţial şi intracelular, prin membrane semipermeabile (membrana capilară, membrana celulară). Inversarea, oprirea sau încetinirea fenomenului de osmoză depinde de forţa contrară... citește mai departe

242 pagini Gratis Extras Preview

Ficat, Pancreas, Enzime, Respirator

Capitolul 1. BOLILE FICATULUI ŞI ALE PANCREASULUI 1. Generalităţi Funcţia Modul de realizare Metabolismul glucidic Homeostazia glucozei, metabolismul şi depozitarea glicogenului, degradarea insulinei. Metabolismul lipidic Sinteza colesterolului, metabolismul trigliceridelor, al lipoproteinelor şi... citește mai departe

86 pagini Gratis Extras Preview

Factorii Anorexigeni din Hrana

Alimentele, furajele pot conţine în mod natural o seamă de principii care determină, direct sau indirect, chiar în doze subtoxice, inapetenţa sau anorexia. Dar anumite substanţe anorexigene pot ajunge în hrană şi prin contaminarea acesteia, fie industrială, fie consecutiv chimizării iraţionale a agriculturii, fie... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Cardiovascular Urinar

Capitolul 1. BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR 1. Sindromul de insuficienţă cardiacă congestivă Prin sindrom de insuficienţă cardiacă se înţelege incapacitatea miocardului de a se mai adapta la efort şi în cele din urmă la necesităţile obişnuite ale organismului, fapt care se soldează cu reducerea debitului cardiac... citește mai departe

86 pagini Gratis Extras Preview