Morfopatologia generală

Curs
9/10 (4 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 132 în total
Cuvinte : 41525
Mărime: 150.98KB (arhivat)
Publicat de: Voicu Sîrbu
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. dr. Ioan Paul

Extras din curs

INTRODUCERE

Practicianul din reţeaua sanitară-veterinară sau din clinicile de specialitate are posibilitatea, în cele mai multe cazuri, să urmărească evoluţia bolii, examenul necropsic confirmând sau infirmând diagnosticul clinic.

Morfopatologul din laboratoarele specializate are ca obiect al muncii cadavrele animalelor moarte în urma unor boli foarte diverse; prin examinarea acestora şi stabilirea leziunilor macro- şi microscopice, el aduce date în plus pentru precizarea cauzei morţii animalului sau este chiar cel care o stabileşte.

Morfopatologia este ştiinţa biologică ce se ocupă cu studiul leziunilor, respectiv cu baza morfologică a stării de boală.

Etimologia cuvântului medical compus morfopatologie justifică de fapt definiţia, acesta provenind din termenii greceşti morphe = formă, pathos = boală şi logos = ştiinţă.

Leziunea reprezintă orice modificare structurală a unui ţesut sau organ, orice deviere de la tipul structural specific al unui organism dat, la un anumit moment din dezvoltarea sa ontogenetică.

În funcţie de nivelul de organizare a materiei vii la care apar, leziunile pot fi: biochimice, ultrastructurale, citologice, histologice şi anatomice.

a) Leziunile biochimice şi cele b) ultrastructurale se stabilesc prin examene chimice şi electronomicroscopice de mare acurateţă efectuate în condiţii tehnice deosebite, oferite de laboratoarele de cercetare.

d) Leziunile citologice, e) histologice şi f) anatomice, sesizabile prin examene necropsice şi de microscopie fotonică, fac parte din protocolul de diagnostic morfologic uzual practicat în laboratoarele de specializate sau din cadrul laboratoarelor veterinare judeţene.

După corespondenţa leziune - starea de boală (după gradul lor de nocivitate), leziunile pot fi: parafiziologice, subletale şi letale.

a) Leziunile parafiziologice sunt modificări la limita patologicului şi prezenţa lor nu semnifică întotdeauna prezenţa unei stări de boală; leziuni parafiziologice sunt, de exemplu, atrofia de inactivitate a compartimentelor gastrice la taurinele hrănite exclusiv cu furaje concentrate, devierea carenei sternale la găinile ouătoare crescute în baterii sau chiar antracoza pulmonară la câinii bătrâni.

b) Leziunile subletale, aşa cum sunt, de pildă, unele dintre numeroasele enterite, constituie baza morfologică a unor stări de boală dar, în urma intervenţiei terapeutice, ele sunt reversibile.

c) Leziunile letale sunt cele care provoacă moartea animalului. Ele sunt fie urmarea unor accidente chirurgicale, aşa cum este hematomul subdural, fie consecinţa unei boli mai îndelungate, spre exemplu deshidratarea gravă, pericardita traumatică, cahexia.

Clasificarea anterioară este uşor arbitrară, în numeroase cazuri la provocarea morţii animalului participând mai multe leziuni de gravitate medie.

În funcţie de valoarea lor de diagnostic, de măsura în care contribuie la stabilirea diagnosticului nosologic (de boală), leziunile se clasifică în: nespecifice, specifice şi patognomonice.

a) Leziunile nespecifice semnalează starea de boală, fără însă a o preciza. În multe boli apar astfel, diateză hemoragică, distrofii ale marilor organe, colecţii seroase în marile cavităţi.

b) Leziunea specifică apare într-un număr restrâns de boli, având o importanţă mai mare în determinarea acestora, în coroborare cu leziunile asociate şi cu elementele de epidemiologie a bolii. De exemplu, colita difteroidă difuză la porc, apare în salmoneloză dar şi în disenteria serpulinică.

c) Leziunea patognomonică este foarte specifică unei boli anume, decelarea ei în structuri îngăduind stabilirea bolii respective. De pildă necroza şi apoi dispariţia neuronilor Purkinje din lamela cerebeloasă este o leziune patognomonică pentru hipovitaminoza E la puii de găină, ca şi metaplazia epidermoidă a unor epitelii pentru hipovitaminoza A la aceeaşi specie sau apariţia incluziilor intranucleare în hepatocite pentru hepatita contagioasă canină.

În patologia veterinară, mai ales în cazul bolilor majore, cu importanţă epidemiologică deosebită, protocolul de diagnostic este de dorit să fie finalizat prin izolarea agentului etiologic. Deoarece în cazul virozelor această etapă de diagnostic este mai greu de realizat, considerăm că rezultatele investigaţiilor morfologice au un rol important în stabilirea diagnosticului nosologic.

Pe lângă rolul morfopatologiei ca obiect de studiu preclinic de bază consemnarea şi interpretarea leziunilor în practica de diagnostic curent, are prin urmare, o importanţă de necontestat.

CAPITOLUL 1

MORFOLOGIA PROCESELOR DE

ADAPTARE CELULARĂ

Expresie a permanentei relaţii formă-funcţie, procesele de adaptare celulară constau în devieri de la tipul morfologic normal al celulelor, în urma acţiunii unor stimuli îndeosebi externi, de importanţă variabilă şi cu manifestare cel mai adesea de ordinul histologicului.

Din această categorie de procese patologice fac parte: modularea, transformarea, citomegalia şi sinciţializarea.

1.1. MODULAREA

Modularea constă într-o modificare minoră şi reversibilă a formei celulelor, ca urmare a modificărilor mediului extracelular.

Mecanismul ultrastructural al procesului îl constituie depolimerizarea microfilamentelor de actină şi a tubulilor din citoschelet, considerat "sistemul osteomuscular" al celulei eucariote, urmată de modificări sesizabile şi în microscopia fotonică: modificarea formei celulei şi a expansiunilor plasmalemei, a motilităţii celulare şi a adezivităţii.

De exemplu, atât celula ependimară în intoxicaţia cu selenit de sodiu cât şi pneumocitul granulos în infecţiile cu virusuri gripale, se modulează din celule alpatisate, în celule cubice şi apoi cilindrice.

1.2. TRANSFORMAREA

Transformarea este o formă de adaptare mai amplă a celulelor, în vederea îndeplinirii unui nou rol funcţional , ca urmare a acţiunii mai severe a factorilor extracelulari.

Cel mai reprezentativ exemplu de transformare celulară îl constituie blastizarea şi mai ales modificarea limfocitului B în plasmocit, tip celular ce stă la baza realizării imunităţii umorale.

Blastizarea sau dediferenţierea reprezintă revenirea unei celule la un stadiu tânăr, imatur, nespecializat funcţional şi de un tip morfologic mai general. Limfocitul B (mic) sub acţiunea stimulului antigenic revine la stadiul de limfoblast, apoi trece prin cele de imunoblast şi plasmoblast şi se transformă în cele din urmă în plasmocit, celulă secretoare de anticorpi.

De asemenea, în ateromatoză, celulele musculare netede din media aortei sau a arterelor musculare se pot transforma, pe de o parte, în macrofage care vor fagocita lipidele infiltrate subintimal, iar pe de altă parte în fibroblaste care vor participa la calogenizarea plăcii ateromatoase.

1.3. CITOMEGALIA

Citomegalia sau megalocitoza (grec. megalos = mare) este creşterea exagerată şi ireversibilă a volumului celular, cu formarea unor celule uriaşe, fenomen întâlnit în ficat şi rinichi.

Creşterea în volum se produce prin destinderea plasmalemei, creşterea masei citoplasmatice şi a nucleului, procesul diferenţiindu-se de pseudohipertrofiile celulare ce apar atunci când celula înmagazinează un metabolit normal în exces sau unul patologic (adipocitul în obezitate, hepatocitul în steatoză, celula epitelială a tubului urinifer în nefroza granulară, etc)

Citomegalia hepatică se manifestă prin creşterea volumului celular de până la 20 de ori faţă de normal, în zona periferică a lobulului hepatic, în caz de intoxicaţie cu aflatoxine, nitrozamine şi mai ales alcaloizii pe care-i conţin plante din genurile Senecio şi Echium.

Preview document

Morfopatologia generală - Pagina 1
Morfopatologia generală - Pagina 2
Morfopatologia generală - Pagina 3
Morfopatologia generală - Pagina 4
Morfopatologia generală - Pagina 5
Morfopatologia generală - Pagina 6
Morfopatologia generală - Pagina 7
Morfopatologia generală - Pagina 8
Morfopatologia generală - Pagina 9
Morfopatologia generală - Pagina 10
Morfopatologia generală - Pagina 11
Morfopatologia generală - Pagina 12
Morfopatologia generală - Pagina 13
Morfopatologia generală - Pagina 14
Morfopatologia generală - Pagina 15
Morfopatologia generală - Pagina 16
Morfopatologia generală - Pagina 17
Morfopatologia generală - Pagina 18
Morfopatologia generală - Pagina 19
Morfopatologia generală - Pagina 20
Morfopatologia generală - Pagina 21
Morfopatologia generală - Pagina 22
Morfopatologia generală - Pagina 23
Morfopatologia generală - Pagina 24
Morfopatologia generală - Pagina 25
Morfopatologia generală - Pagina 26
Morfopatologia generală - Pagina 27
Morfopatologia generală - Pagina 28
Morfopatologia generală - Pagina 29
Morfopatologia generală - Pagina 30
Morfopatologia generală - Pagina 31
Morfopatologia generală - Pagina 32
Morfopatologia generală - Pagina 33
Morfopatologia generală - Pagina 34
Morfopatologia generală - Pagina 35
Morfopatologia generală - Pagina 36
Morfopatologia generală - Pagina 37
Morfopatologia generală - Pagina 38
Morfopatologia generală - Pagina 39
Morfopatologia generală - Pagina 40
Morfopatologia generală - Pagina 41
Morfopatologia generală - Pagina 42
Morfopatologia generală - Pagina 43
Morfopatologia generală - Pagina 44
Morfopatologia generală - Pagina 45
Morfopatologia generală - Pagina 46
Morfopatologia generală - Pagina 47
Morfopatologia generală - Pagina 48
Morfopatologia generală - Pagina 49
Morfopatologia generală - Pagina 50
Morfopatologia generală - Pagina 51
Morfopatologia generală - Pagina 52
Morfopatologia generală - Pagina 53
Morfopatologia generală - Pagina 54
Morfopatologia generală - Pagina 55
Morfopatologia generală - Pagina 56
Morfopatologia generală - Pagina 57
Morfopatologia generală - Pagina 58
Morfopatologia generală - Pagina 59
Morfopatologia generală - Pagina 60
Morfopatologia generală - Pagina 61
Morfopatologia generală - Pagina 62
Morfopatologia generală - Pagina 63
Morfopatologia generală - Pagina 64
Morfopatologia generală - Pagina 65
Morfopatologia generală - Pagina 66
Morfopatologia generală - Pagina 67
Morfopatologia generală - Pagina 68
Morfopatologia generală - Pagina 69
Morfopatologia generală - Pagina 70
Morfopatologia generală - Pagina 71
Morfopatologia generală - Pagina 72
Morfopatologia generală - Pagina 73
Morfopatologia generală - Pagina 74
Morfopatologia generală - Pagina 75
Morfopatologia generală - Pagina 76
Morfopatologia generală - Pagina 77
Morfopatologia generală - Pagina 78
Morfopatologia generală - Pagina 79
Morfopatologia generală - Pagina 80
Morfopatologia generală - Pagina 81
Morfopatologia generală - Pagina 82
Morfopatologia generală - Pagina 83
Morfopatologia generală - Pagina 84
Morfopatologia generală - Pagina 85
Morfopatologia generală - Pagina 86
Morfopatologia generală - Pagina 87
Morfopatologia generală - Pagina 88
Morfopatologia generală - Pagina 89
Morfopatologia generală - Pagina 90
Morfopatologia generală - Pagina 91
Morfopatologia generală - Pagina 92
Morfopatologia generală - Pagina 93
Morfopatologia generală - Pagina 94
Morfopatologia generală - Pagina 95
Morfopatologia generală - Pagina 96
Morfopatologia generală - Pagina 97
Morfopatologia generală - Pagina 98
Morfopatologia generală - Pagina 99
Morfopatologia generală - Pagina 100
Morfopatologia generală - Pagina 101
Morfopatologia generală - Pagina 102
Morfopatologia generală - Pagina 103
Morfopatologia generală - Pagina 104
Morfopatologia generală - Pagina 105
Morfopatologia generală - Pagina 106
Morfopatologia generală - Pagina 107
Morfopatologia generală - Pagina 108
Morfopatologia generală - Pagina 109
Morfopatologia generală - Pagina 110
Morfopatologia generală - Pagina 111
Morfopatologia generală - Pagina 112
Morfopatologia generală - Pagina 113
Morfopatologia generală - Pagina 114
Morfopatologia generală - Pagina 115
Morfopatologia generală - Pagina 116
Morfopatologia generală - Pagina 117
Morfopatologia generală - Pagina 118
Morfopatologia generală - Pagina 119
Morfopatologia generală - Pagina 120
Morfopatologia generală - Pagina 121
Morfopatologia generală - Pagina 122
Morfopatologia generală - Pagina 123
Morfopatologia generală - Pagina 124
Morfopatologia generală - Pagina 125
Morfopatologia generală - Pagina 126
Morfopatologia generală - Pagina 127
Morfopatologia generală - Pagina 128
Morfopatologia generală - Pagina 129
Morfopatologia generală - Pagina 130
Morfopatologia generală - Pagina 131
Morfopatologia generală - Pagina 132

Conținut arhivă zip

  • Morfopatologia Generala.doc

Alții au mai descărcat și

Jigodia - Boală infecțioasă

Medicina veterinară este știința care se ocupă cu cercetarea și vindecarea bolilor animalelor, cu protecția și îngrijirea corespunzătoare a lor, de...

Boli Dermatologice la Animale de Companie

Astenia cutanata Cutaneous asthenia (dermatosparaxis, Ehlers-Danlos syndrome) is a group of syndromes characterized by defects in collagen...

Tumorile glandei mamare la câini

Tumorile glandei mamare la cîini - locul 2 după tumorile cutanate la specia canină; - la mascul → incidentă redusă → 1%; - locul 1 la femele; -...

Boli virale, rickettsiale și protozoarice ale pielii

PAPILOMATOZA Etiologie Este o boală infecțioasă, sporadico-enzootică, cu evoluție cronică, de tip oncogen, manifestate anatomoclinic prin...

Bursita infecțioasă aviară

1. Introducere Denumită și „boala de Gumboro‟, bursita infecțioasa aviară este o viroză a puilor de găină, caracterizată prin distrugerea...

Manifestările clinice și anatomo-patologice ale zoonozelor la animale și om - Tuberculoză

I.Generalitati Tuberculoza este o boala infectocontagioasa intalnita la om si la numeroase specii de animale (mamifere si pasari) domestice si...

Anemia la purcei

Medicina veterinară este știința care se ocupă cu cercetarea și vindecarea bolilor animalelor, cu protecția și îngrijirea corespunzătoare a lor, de...

Sindromul de rabdomioliza la cabaline

Rabdomioliza de efort a cailor este o miopatie a cailor manifestată prin: durere musculară, contractura musculaturii posterioare, disfuncție...

Te-ar putea interesa și

Apendicită acută și meningită

ARGUMENT DEFINITIE: Meningita este afectiune infecto –contagioasa caracterizata prin inflamatia meningelui provocata de diversi agenti infectiosi....

Boala lui Burger - Diagnostic și Tratament

Parte generala Generalitati Pornind de la o serie de 11 amputatii, Leo Bürger a izolat in 1908 o entitate specifica pe care a denumit-o...

Particularități de îngrijire a pacienților cu hipercolesterolemia

I. PARTEA GENERALĂ I.1. DEFINIŢIE Hiperlipidemiile - reprezintă tulburări ale metabolismului lipidic caracterizate prin creşterea colesterolului...

Observații asupra intervențiilor de conveniență asupra femelelor carnivorelor de companie

Introducere Printre primele animale domesticite de către om este și câinele. Câinele domestic (Canis lupus familiaris) este una din subspeciile...

Rolul Asistentei în Îngrijirea Pacientului cu Pneumonie Pneumococica

SCOPUL LUCRARII Scopul acestei lucrări este de a scoate în evidenţă modul în care se manifestă boala şi tratamentul ei complicaţiile care pot...

Considerații anatomo - patologice în boala Hodgkin

INTRODUCERE Putine boli au generat atâta confuzie si controverse ca boala Hodgkin. Dezbaterea asupra bolii s-a centrat nu numai asupra...

Constatarea medico-legală a asfixiilor mecanice prin comprimarea gâtului

INTRODUCERE Analizând rapoartele de activitate ale institutelor de medicină legală din ţară ,se poate observa creşterea numărului de decese ca...

Practică de specialitate - instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic Republican

Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic Republican, abreviat I.M.S.P. Spitalul Clinic Republican, este o instituţie care îşi desfăşoară...

Ai nevoie de altceva?