Tehnici și investigații nursing

Curs
8.6/10 (11 voturi)
Domeniu: Medicină
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 271 în total
Cuvinte : 47238
Mărime: 3.06MB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Cap I Asigurarea evidenţei şi mişcarea bolnavilor în spital;

Cap II Asigurarea condiţiilor de igiena şi confort în spital. 2.1 Patul si anexele sale, pregătirea patului;2.2 Schimbarea lenjeriei de pat cu bolnav in pat;2.3 Schimbarea lenjeriei de corp la bolnavul imobilizat, inconstient;

2.4 Captarea dejecţiilor la bolnavul imobilizat;2.5 Observarea poziţiei bolnavului in pat: activă, pasivă, forţată (impusă de boală, tratament, proceduri);2.6 Schimbarea poziţiei bolnavului in pat, mobilizarea si transportul bolnavului;2.7 Alimentaţia bolnavului: activă, pasivă, artificială (enterală, parenterală, pe gastrostomă); calcularea raţiei alimentare, regimurile alimentare;

2.8 Toaleta bolnavilor imobilizaţi la pat.

Cap. III. Măsurarea, notarea şi reprezentarea grafică a funcţiilor vitale şi vegetative.

3.1.Măsurarea, notarea şi reprezentarea grafică a temperaturii. 3.2. Măsurarea, notarea şi reprezentarea grafică a pulsului.

3.3. Măsurarea, notarea şi reprezentarea grafică a respiraţiei.

3.4 Măsurarea, notarea şi reprezentarea grafică a tensiunii arteriale.

3.5 Măsurarea, notarea şi reprezentarea grafică a diurezei

3.6.Măsurarea, notarea şi reprezentarea grafică a scaunului

3.7.Măsurarea, notarea şi reprezentarea grafică a sputei

3.8.Măsurarea, notarea şi reprezentarea grafică a vărsăturilor.

Cap. IV. Efectuarea sondajelor, spălăturilor, clismelor:

4.1. Sondajul gastric,

4.2. Sondajul duodenal

4.3. Sondajul vezical.

4.4. Efectuarea spălăturilor:

4.4.1. Spălătura gastrică

4.4.2. Spălătura vezicală,

4.4.3.Spălătura auriculară,

4.4.5. Spălătura oculară

4.4.6. Spălătura vaginală

4.5. Efectuarea clismelor

CAP V. Îngrijirea plăgilor, banajele.

Cap. V. Îngrijirea plăgilor: pansamente, bandaje.

5.1. Principii de realizare a pansamentului şi bandajului.

5.2. Mijloace de fixare a pansamentului.

Cap VI Recoltarea produselor biologice și patologice

Extras din document

La nivelul spitalulului se asigură o asistenţă medicală completă de specialitate, preventivă, curativă şi de recuperare a bolnavilor.

Procedura de internare a pacientului în spital presupune următoarele secvenţe:

- Primirea bolnavului la biroul de internări

- Păstrarea efectelor bolnavului, păstrarea documentelor bolnavului.

- Primirea bolnavilor internaţi şi repartizarea lor în secţia cu paturi

- Întocmirea condicii de evidenţă a mişcării bolnavilor în secţie

- Completarea datelor generale ale foii de observaţie şi a documentelor de mişcare ale bolnavilor: foaia de observaţie, biletul de trimitere cu care este internat bolnavul, eliberarea biletului de ieşire, a scrisorii medicale.

- Organizarea şi efectuarea ieşirii sau transferului unui bolnav.

- Organizarea şi luarea măsurilor corespunzătoare în caz de deces

- Predarea şi preluarea serviciului

1.1 PRIMIREA BOLNAVULUI LA BIROUL DE INTERNĂRI

OBIECTIVELE PROCEDURII

- Primirea şi internarea pacientului în cel mai scurt timp de la sosirea la UPU (unitatea de primiri urgenţe).

- Stabilirea unei relaţii pozitive cu pacientul sau /şi aparţinătorii

- Obţinerea de informaţii despre starea de sănătate trecută şi prezentă

( anamneza)

PREGĂTIREA MATERIALELOR

- Registrul de intrări al UPU

- Foaia de observaţie clinică ( completată de medic), Planul de îngrijire (completat de asistentul medical)

- Documentele pacientului (vezi Anexa 1)

- Materiale şi instrumente pentru măsurarea funcţiilor vitale şi vegetative şi

pentru examenul fizic: termometru, tensiometru, stetoscop, spatulă linguală, sursă de lumină, recipient, recipient pentru colectarea urinei.

ANEXA 1

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTERNARE - DOVADA CALITĂŢII DE ASIGURAT

- pentru copii preşcolari - copie după certificatul de naştere;

- pentru elevi - copie după certificatul de naştere sau adeverinţa de elev;

- pentru persoanele între 18-25 ani care urmează cursurile unei şcoli/universităţi- adeverinţa de la instituţia unde învaţă;

- pentru persoanele încadrate într-o instituţie/întreprindere - adeverinţă de salariat de la locul de muncă, în care să se specifice calitatea de angajat şi documentele prin care se face plata asigurărilor:

- pentru pensionari,veterani de război, persoane cu handicap - cuponul de pensie;

- pentru persoanele aflate în întreţinerea altor persoane - adeverinţa de la locul de munca al întreţinătorului în care să specifice numele persoanelor aflate în ţntreţinere;

- în cazul soţiei sau soţului, dacă partenerul este asigurat, se va aduce dovada de asigurare a soţului,/soţiei şi o copie după certificatul de căsătorie;

- pentru persoanele aflate într-o formă de protecţie socială se va aduce o copie după documentul respectiv care atestă că este cuprins într-o formă de protecţie socială;

- pentru cetăţenii străini din statele membre ale Uniunii Europene / Spaţiul Economic European, - cardul european de asigurări sociale de sănătate în perioadă de valabilitate;

- Formularele Europene 112 emise în Baza Regulamentului CEE nr 1408/1971

- Bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist;

- Actul de identitate a pacientului;

- Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat ,cele care sunt victime ale unui accident rutier sau agresiuni sunt obligate sa suporte integral cheltuielile de spitalizare;

- Pentru situaţiile de Urgenţă, spitalul va oferi îngrijiri medicale şi persoanelor neasigurate. După ce afecţiunea nu mai pune în pericol viaţa pacientului acesta va opta fie pentru plata perioadei de internare ulterioare fie pentru externare şi tratament în ambulatoriu contra cost.

- În cazul că pacientul solicită internare la cerere sau beneficiază de condiţii de cazare deosebite, poate plăti integral sau parţial internarea.

PREGĂTIREA PACIENTULUI

- psihică:

- se dau informaţii clare despre necesitatea internării pacientului, oferite acestuia sau aparţinătorilor.

- fizică:

- se ajută pacientul să se dezbrace şi să adopte poziţiile necesare pentru evaluarea stării de sănatate (consultaţiei medicale) sau acordarea tratamentelor şi îngrijirilor de urgenţă, comunicând cu acesta în permanenţă şi asigurând intimitatea.

C. 4 APLICĂ TEHNICI DE ÎNGRIJIRE ŞI INVESTIGAŢIE

- se măsoară şi se notează funcţiile vitale ale pacientului ( Respiraţiile, Pulsul arterial, Tensiunea arterială)

- se măsoară masa corporală şi înălţimea pacientului;

- se recoltează o probă de sânge, o probă de urină , la indicaţia medicului şi, se efectuează o electrocardiogramă.

Dacă se decide internarea bolnavului intr-o secţie de specialitate a spitalului, asistenta de la UPU sau de la biroul de internări va lua legătura cu asistenta şefă de la secţia respectivă, care va organiza preluarea pacientului.

Dacă pacientul refuză internarea, acesta va da o declaraţie pe propria sa răspundere de asumare a riscurilor ce decurg din refuzul internării

Preview document

Tehnici și investigații nursing - Pagina 1
Tehnici și investigații nursing - Pagina 2
Tehnici și investigații nursing - Pagina 3
Tehnici și investigații nursing - Pagina 4
Tehnici și investigații nursing - Pagina 5
Tehnici și investigații nursing - Pagina 6
Tehnici și investigații nursing - Pagina 7
Tehnici și investigații nursing - Pagina 8
Tehnici și investigații nursing - Pagina 9
Tehnici și investigații nursing - Pagina 10
Tehnici și investigații nursing - Pagina 11
Tehnici și investigații nursing - Pagina 12
Tehnici și investigații nursing - Pagina 13
Tehnici și investigații nursing - Pagina 14
Tehnici și investigații nursing - Pagina 15
Tehnici și investigații nursing - Pagina 16
Tehnici și investigații nursing - Pagina 17
Tehnici și investigații nursing - Pagina 18
Tehnici și investigații nursing - Pagina 19
Tehnici și investigații nursing - Pagina 20
Tehnici și investigații nursing - Pagina 21
Tehnici și investigații nursing - Pagina 22
Tehnici și investigații nursing - Pagina 23
Tehnici și investigații nursing - Pagina 24
Tehnici și investigații nursing - Pagina 25
Tehnici și investigații nursing - Pagina 26
Tehnici și investigații nursing - Pagina 27
Tehnici și investigații nursing - Pagina 28
Tehnici și investigații nursing - Pagina 29
Tehnici și investigații nursing - Pagina 30
Tehnici și investigații nursing - Pagina 31
Tehnici și investigații nursing - Pagina 32
Tehnici și investigații nursing - Pagina 33
Tehnici și investigații nursing - Pagina 34
Tehnici și investigații nursing - Pagina 35
Tehnici și investigații nursing - Pagina 36
Tehnici și investigații nursing - Pagina 37
Tehnici și investigații nursing - Pagina 38
Tehnici și investigații nursing - Pagina 39
Tehnici și investigații nursing - Pagina 40
Tehnici și investigații nursing - Pagina 41
Tehnici și investigații nursing - Pagina 42
Tehnici și investigații nursing - Pagina 43
Tehnici și investigații nursing - Pagina 44
Tehnici și investigații nursing - Pagina 45
Tehnici și investigații nursing - Pagina 46
Tehnici și investigații nursing - Pagina 47
Tehnici și investigații nursing - Pagina 48
Tehnici și investigații nursing - Pagina 49
Tehnici și investigații nursing - Pagina 50
Tehnici și investigații nursing - Pagina 51
Tehnici și investigații nursing - Pagina 52
Tehnici și investigații nursing - Pagina 53
Tehnici și investigații nursing - Pagina 54
Tehnici și investigații nursing - Pagina 55
Tehnici și investigații nursing - Pagina 56
Tehnici și investigații nursing - Pagina 57
Tehnici și investigații nursing - Pagina 58
Tehnici și investigații nursing - Pagina 59
Tehnici și investigații nursing - Pagina 60
Tehnici și investigații nursing - Pagina 61
Tehnici și investigații nursing - Pagina 62
Tehnici și investigații nursing - Pagina 63
Tehnici și investigații nursing - Pagina 64
Tehnici și investigații nursing - Pagina 65
Tehnici și investigații nursing - Pagina 66
Tehnici și investigații nursing - Pagina 67
Tehnici și investigații nursing - Pagina 68
Tehnici și investigații nursing - Pagina 69
Tehnici și investigații nursing - Pagina 70
Tehnici și investigații nursing - Pagina 71
Tehnici și investigații nursing - Pagina 72
Tehnici și investigații nursing - Pagina 73
Tehnici și investigații nursing - Pagina 74
Tehnici și investigații nursing - Pagina 75
Tehnici și investigații nursing - Pagina 76
Tehnici și investigații nursing - Pagina 77
Tehnici și investigații nursing - Pagina 78
Tehnici și investigații nursing - Pagina 79
Tehnici și investigații nursing - Pagina 80
Tehnici și investigații nursing - Pagina 81
Tehnici și investigații nursing - Pagina 82
Tehnici și investigații nursing - Pagina 83
Tehnici și investigații nursing - Pagina 84
Tehnici și investigații nursing - Pagina 85
Tehnici și investigații nursing - Pagina 86
Tehnici și investigații nursing - Pagina 87
Tehnici și investigații nursing - Pagina 88
Tehnici și investigații nursing - Pagina 89
Tehnici și investigații nursing - Pagina 90
Tehnici și investigații nursing - Pagina 91
Tehnici și investigații nursing - Pagina 92
Tehnici și investigații nursing - Pagina 93
Tehnici și investigații nursing - Pagina 94
Tehnici și investigații nursing - Pagina 95
Tehnici și investigații nursing - Pagina 96
Tehnici și investigații nursing - Pagina 97
Tehnici și investigații nursing - Pagina 98
Tehnici și investigații nursing - Pagina 99
Tehnici și investigații nursing - Pagina 100
Tehnici și investigații nursing - Pagina 101
Tehnici și investigații nursing - Pagina 102
Tehnici și investigații nursing - Pagina 103
Tehnici și investigații nursing - Pagina 104
Tehnici și investigații nursing - Pagina 105
Tehnici și investigații nursing - Pagina 106
Tehnici și investigații nursing - Pagina 107
Tehnici și investigații nursing - Pagina 108
Tehnici și investigații nursing - Pagina 109
Tehnici și investigații nursing - Pagina 110
Tehnici și investigații nursing - Pagina 111
Tehnici și investigații nursing - Pagina 112
Tehnici și investigații nursing - Pagina 113
Tehnici și investigații nursing - Pagina 114
Tehnici și investigații nursing - Pagina 115
Tehnici și investigații nursing - Pagina 116
Tehnici și investigații nursing - Pagina 117
Tehnici și investigații nursing - Pagina 118
Tehnici și investigații nursing - Pagina 119
Tehnici și investigații nursing - Pagina 120
Tehnici și investigații nursing - Pagina 121
Tehnici și investigații nursing - Pagina 122
Tehnici și investigații nursing - Pagina 123
Tehnici și investigații nursing - Pagina 124
Tehnici și investigații nursing - Pagina 125
Tehnici și investigații nursing - Pagina 126
Tehnici și investigații nursing - Pagina 127
Tehnici și investigații nursing - Pagina 128
Tehnici și investigații nursing - Pagina 129
Tehnici și investigații nursing - Pagina 130
Tehnici și investigații nursing - Pagina 131
Tehnici și investigații nursing - Pagina 132
Tehnici și investigații nursing - Pagina 133
Tehnici și investigații nursing - Pagina 134
Tehnici și investigații nursing - Pagina 135
Tehnici și investigații nursing - Pagina 136
Tehnici și investigații nursing - Pagina 137
Tehnici și investigații nursing - Pagina 138
Tehnici și investigații nursing - Pagina 139
Tehnici și investigații nursing - Pagina 140
Tehnici și investigații nursing - Pagina 141
Tehnici și investigații nursing - Pagina 142
Tehnici și investigații nursing - Pagina 143
Tehnici și investigații nursing - Pagina 144
Tehnici și investigații nursing - Pagina 145
Tehnici și investigații nursing - Pagina 146
Tehnici și investigații nursing - Pagina 147
Tehnici și investigații nursing - Pagina 148
Tehnici și investigații nursing - Pagina 149
Tehnici și investigații nursing - Pagina 150
Tehnici și investigații nursing - Pagina 151
Tehnici și investigații nursing - Pagina 152
Tehnici și investigații nursing - Pagina 153
Tehnici și investigații nursing - Pagina 154
Tehnici și investigații nursing - Pagina 155
Tehnici și investigații nursing - Pagina 156
Tehnici și investigații nursing - Pagina 157
Tehnici și investigații nursing - Pagina 158
Tehnici și investigații nursing - Pagina 159
Tehnici și investigații nursing - Pagina 160
Tehnici și investigații nursing - Pagina 161
Tehnici și investigații nursing - Pagina 162
Tehnici și investigații nursing - Pagina 163
Tehnici și investigații nursing - Pagina 164
Tehnici și investigații nursing - Pagina 165
Tehnici și investigații nursing - Pagina 166
Tehnici și investigații nursing - Pagina 167
Tehnici și investigații nursing - Pagina 168
Tehnici și investigații nursing - Pagina 169
Tehnici și investigații nursing - Pagina 170
Tehnici și investigații nursing - Pagina 171
Tehnici și investigații nursing - Pagina 172
Tehnici și investigații nursing - Pagina 173
Tehnici și investigații nursing - Pagina 174
Tehnici și investigații nursing - Pagina 175
Tehnici și investigații nursing - Pagina 176
Tehnici și investigații nursing - Pagina 177
Tehnici și investigații nursing - Pagina 178
Tehnici și investigații nursing - Pagina 179
Tehnici și investigații nursing - Pagina 180
Tehnici și investigații nursing - Pagina 181
Tehnici și investigații nursing - Pagina 182
Tehnici și investigații nursing - Pagina 183
Tehnici și investigații nursing - Pagina 184
Tehnici și investigații nursing - Pagina 185
Tehnici și investigații nursing - Pagina 186
Tehnici și investigații nursing - Pagina 187
Tehnici și investigații nursing - Pagina 188
Tehnici și investigații nursing - Pagina 189
Tehnici și investigații nursing - Pagina 190
Tehnici și investigații nursing - Pagina 191
Tehnici și investigații nursing - Pagina 192
Tehnici și investigații nursing - Pagina 193
Tehnici și investigații nursing - Pagina 194
Tehnici și investigații nursing - Pagina 195
Tehnici și investigații nursing - Pagina 196
Tehnici și investigații nursing - Pagina 197
Tehnici și investigații nursing - Pagina 198
Tehnici și investigații nursing - Pagina 199
Tehnici și investigații nursing - Pagina 200
Tehnici și investigații nursing - Pagina 201
Tehnici și investigații nursing - Pagina 202
Tehnici și investigații nursing - Pagina 203
Tehnici și investigații nursing - Pagina 204
Tehnici și investigații nursing - Pagina 205
Tehnici și investigații nursing - Pagina 206
Tehnici și investigații nursing - Pagina 207
Tehnici și investigații nursing - Pagina 208
Tehnici și investigații nursing - Pagina 209
Tehnici și investigații nursing - Pagina 210
Tehnici și investigații nursing - Pagina 211
Tehnici și investigații nursing - Pagina 212
Tehnici și investigații nursing - Pagina 213
Tehnici și investigații nursing - Pagina 214
Tehnici și investigații nursing - Pagina 215
Tehnici și investigații nursing - Pagina 216
Tehnici și investigații nursing - Pagina 217
Tehnici și investigații nursing - Pagina 218
Tehnici și investigații nursing - Pagina 219
Tehnici și investigații nursing - Pagina 220
Tehnici și investigații nursing - Pagina 221
Tehnici și investigații nursing - Pagina 222
Tehnici și investigații nursing - Pagina 223
Tehnici și investigații nursing - Pagina 224
Tehnici și investigații nursing - Pagina 225
Tehnici și investigații nursing - Pagina 226
Tehnici și investigații nursing - Pagina 227
Tehnici și investigații nursing - Pagina 228
Tehnici și investigații nursing - Pagina 229
Tehnici și investigații nursing - Pagina 230
Tehnici și investigații nursing - Pagina 231
Tehnici și investigații nursing - Pagina 232
Tehnici și investigații nursing - Pagina 233
Tehnici și investigații nursing - Pagina 234
Tehnici și investigații nursing - Pagina 235
Tehnici și investigații nursing - Pagina 236
Tehnici și investigații nursing - Pagina 237
Tehnici și investigații nursing - Pagina 238
Tehnici și investigații nursing - Pagina 239
Tehnici și investigații nursing - Pagina 240
Tehnici și investigații nursing - Pagina 241
Tehnici și investigații nursing - Pagina 242
Tehnici și investigații nursing - Pagina 243
Tehnici și investigații nursing - Pagina 244
Tehnici și investigații nursing - Pagina 245
Tehnici și investigații nursing - Pagina 246
Tehnici și investigații nursing - Pagina 247
Tehnici și investigații nursing - Pagina 248
Tehnici și investigații nursing - Pagina 249
Tehnici și investigații nursing - Pagina 250
Tehnici și investigații nursing - Pagina 251
Tehnici și investigații nursing - Pagina 252
Tehnici și investigații nursing - Pagina 253
Tehnici și investigații nursing - Pagina 254
Tehnici și investigații nursing - Pagina 255
Tehnici și investigații nursing - Pagina 256
Tehnici și investigații nursing - Pagina 257
Tehnici și investigații nursing - Pagina 258
Tehnici și investigații nursing - Pagina 259
Tehnici și investigații nursing - Pagina 260
Tehnici și investigații nursing - Pagina 261
Tehnici și investigații nursing - Pagina 262
Tehnici și investigații nursing - Pagina 263
Tehnici și investigații nursing - Pagina 264
Tehnici și investigații nursing - Pagina 265
Tehnici și investigații nursing - Pagina 266
Tehnici și investigații nursing - Pagina 267
Tehnici și investigații nursing - Pagina 268
Tehnici și investigații nursing - Pagina 269
Tehnici și investigații nursing - Pagina 270
Tehnici și investigații nursing - Pagina 271

Conținut arhivă zip

  • Tehnici si investigatii nursing.docx

Alții au mai descărcat și

Îngrijirea bolnavului cu pericardită cronică constrictivă

ARGUMENT Animată de dorinţa de a cunoaşte mai mult despre îngrijirea bolnavului cu Pericardită cronică constrictivă am ales această temă pentru...

Îngrijirea pacientului cu dermatoze alergice

ARGUMENT Sub numele de dermatoze alergice se desemnează o serie de afecţiuni cutanate produse prin "sensibilizarea" organismului faţă de anumite...

Prevalența Litiazei Renale la Pacienții cu Sindrom Metabolic

Motto: ”Sănatatea este o comoară pe care puţini știu să o preţuiască, deși aproape toţi se nasc cu ea” Hipocrate Introducere Sindromul...

Îngrijirea pacientului cu eclampsie

Aparatul genital feminin este format dintr-o parte externa, vulva, glandele anexe si un grup de organe interne localizate in pelvis: vaginul,...

Metode de recuperare medicală BFT a șoldului posttraumatic

1.Generalitati: Soldul cea mai mare articulatie a corpului, este structurata pentru sprijin in ortostatism si mers (faza de propulsie) si pentru...

Recuperarea în Gonartroza

Introducere Acest proiect cu tema “Gonartroza(osteoartrita genunchiului)-Metode de recuperare balneofiziokinetoterapeutica”se întinde pe un numar...

Plan de îngrijire pentru un pacient cu boala Parkinson

DATE IDENTIFICARE Nume Vlad Prenume Mihaela Vârsta 72 ani Naționalitate Română Religie Ortodoxă Profesie Profesor de istorie DATA INTERNĂRII...

Administrarea Medicamentelor

MEDICAMENTUL= e substanţa administrată în scopul de a preveni, ameliora sau vindeca o boală sau simptom sau care poate fi utilizată în scopul...

Te-ar putea interesa și

Îngrijirea bolnavului cu laringită acută

MOTTO : ,, Medicina generala este o adevarata specialitate complexa.Acela care o practica trebuie sa fie de elita , cu o calificare profesionala...

Aparat respirator

Capitolul I 1. ANATOMIA APARATULUI RESPIRATOR Aparatul respirator este format din căi respiratorii, plămâni şi pleură. Funcţia principală a...

Diabetul Zaharat Insulino-Dependent la Copil

Cuvânt înainte A fi nursă înseamnă: “ Să nu fii niciodată plictisită Să fii deseori frustrată Să fii înconjurată de probleme, Să ai atât de...

Îngrijirea Bolnavului cu Insuficiență Cardiacă Globală

ARGUMENT Setea de cunostinte a oamenilor în domeniul medical este nepotolita. Este vorba despre o necesitate pe deplin justificata, a carei...

Îngrijirea Pacientului cu Afecțiuni ale Inflamațiilor și Infecțiilor Ochiului

ARGUMENT Îngrijirea sănătăţii, preocupare a tuturor timpurilor, a fost mereu îmbogăţită cu experienţa generaţiilor anterioare în acest domeniu,...

Îngrijirea pacientului cu HIV

I. Argument HIV (virusul imunodeficienţei umane) este un agent patogen care afectează sistemul imunitar al organismului. Scopul prezentului...

Nevoia de a Evita Pericolele

I.1. INTRODUCEREA ÎN PROFESIE Îngrijirea bolnavului se pierde în negura timpurilor, în trecutul îndepartat si mai aproape de noi în 1860, data...

Studiu de caz angină pectorală

CAZUL CLINIC NR. 1 I. CULEGEREA DATELOR Nume: D. Prenume: M. Sex: masculin Vârsta: 45 ani Domiciliul: Sibiu, str. Frasinului, nr.32...

Ai nevoie de altceva?