Toate cursurile din domeniul Merceologie

 • Micro-Organismele care Depreciaza Calitatea Alimentelor

  Produsele alimentare contin, în mod constant şi în număr destul de mare diferite microorganisme. Studiul microbiotei alimentelor a condus la stabilirea în diferite ţari a unor norme microbiotice privind încarcarea cu microorganisme a alimentelor, formarea microorganismelor în condiţiile procesului tehnologic de prelucrare, rolul microorganismelor la cresterea valorii biologice şi alimentare, precum şi rolul alimentelor în transmiterea microorganismelor patagene. Poluarea microbiana se...

 • Igiena Solului

  1. Igiena solului 1.1 Importanţa igienico-sanitară a solului Solul interacţionează permanent cu toate elementele mediului ambiant: apă, aer, alimente, care îşi exercită acţiunea lor complexă asupra sănătăţii populaţiei. Cunoaşterea caracteristicilor solului serveşte la aprecierea acestor riscuri. Caracterizarea igienico-sanitară a solului se face in funcţie de zonele, în care este posibil contact între om si sol. Mai frecvent se cercetează urmatoarele zone: • Locurile de joacă pentru...

 • Bazele Merceologiei

  1.1 Evoluţia şi importanţa sistematizării mărfurilor alimentare Consumatorul actual este din ce în ce mai dispus să renunţe la stocări riscante de produse alimentare puţin prelucrate, vândute în stare neambalată sau precar ambalată, preferând sorto-tipodimensiuni cât mai înalt prelucrate, de mic gramaj, cât mai stabile şi cât mai convingător garantate. În acest sens, strategia agenţilor economici din industria alimentară trebuie să vizeze accesul cât mai larg al populaţiei la o gamă...

 • Subsistemul de Manipulare a Marfurilor - Partea a Doua

  FACTORII CARE INFLUENTEAZA PERFORMANTELE MANIPULARII MARFURILOR LA NAVA 1. Nava: constructie si dimensiuni; 2. Echipamentul de lucru si dispozitivele de manipulare: caracteristici, cerinte pentru lucrul in magaziile navei, alegerea echipamentelor si dispozitivelor; 3. Utilajele de îincarcare / descarcare: caracteristicile si performantele utilajelor de cheu sau ale instalatiilor de la bord; 4. Practicile de operare; 5. Marfa: cantitatea, greutatea, modul de ambalare si de stivuire; 6....

 • Specificatii Geometrice pentru Produse

  Din punct de vedere tehnic, toate elementele de construcţie mecanică, organe de maşini, scule, elemente de dispozitive şi de verificare etc. care se produc în industria constructoare de maşini, denumite “produse finite” sau uzual piese, sunt în esenţă nişte corpuri geometrice solide executate dintr-un material cu anumite caracteristici (proprietăţi, specificaţii) chimice şi fizico-mecanice şi au o anumită formă, care depinde de felul suprafeţelor ce compun aceste piese (plane, conice,...

 • Tehnici si Metode Moderne de Control in Sistemele de Fabricatie

  momente istorice şi factori cu implicaţii importante în ceea ce priveşte calitatea: omul şi-a dezvoltat gustul pentru mai bun şi mai frumos din timpuri străvechi, constatând că şlefuirea face piatra mai ascuţită şi chiar mai frumoasă; avându-se în vedere realizările tehnicii antice, este evident că înaintaşii noştri ştiau foarte bine cât de importantă este calitatea. Renaşterea şi descoperirile geografice au făcut să se extindă comerţul pe toată planeta; comerţul, în sine, a implicat o...

 • Particularitatile Cateringului

  Particularitatile cateringului Introducere Catering= afacerea de a servi mancare in locatii indepartate de locul unde ea a fost preparata. Sistemul de catering este nou si a aparut odata cu modernizarea societatii umane. Cauzele aparitiei cateringului: - Modificari in sfera sociala, economica, demografica in societatea moderna; - Accentuarea participarii femeilor la activitati diverse din diferite domenii din societate; - Schimbarile obiceiurilor alimentare; - Lipsa timpului; -...

 • Expertiza Marfurilor 2009

  Introducere Aspecte legislative privind comerţul de mărfuri şi expertizarea calităţii acestora Constituirea OMC (Organizaţia Mondială a Comerţului) → 1994, prin semnarea actului final ce incorporează negocierile din runda Uruguay şi a acordului de la Marraknech. Aceste acorduri → semnate de 125 state → România Constiturea OMC → semnificaţie pentru statele participante: - Creează cadrul investiţional caracterizat prin stabilitate, condiţii previzibile şi libere de desfăşurare a comerţului...

 • Expertiza Marfurilor de Export Import

  Partea I STUDIUL MĂRFURILOR MERCEOLOGIA = ştiinţa mărfurilor (science of commodities) - are ca scop cercetarea utilităţii şi calităţii mărfurilor, cu luarea în considerare a tuturor implicaţiilor tehnice, sociale, economice, ecologice, etice, etc. ale produselor şi serviciilor Etape în evoluţia ştiinţei mărfurilor 1. Perioada clasică - utilitatea mărfurilor – d.p.d.v. tehnic şi economic 2. Perioada modernă - (plus) implicaţii ecologice şi sociale ale mărfurilor - Necesităţi noi...

 • Calitatea Marfurilor

  Defectoscopia distructivă şi în mod special cea nedistructivă are ca obiect inspecţia calităţii materialelor sau produselor. Pentru a aborda aspectele teoretice şi practice ale acesteia trebuiesc cunoscuţi o serie de termeni care se constituie într-un limbaj specific domeniului. Sistemul calităţii, aşa cum este definit de Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) în seria de standarde 9000, a fost dezvoltat ca urmare a tendinţelor de globalizare şi este acceptat aproape în...

 • Fertilitate - Demografie

  Rangul mediu al născuţilor vii se determină ca medie aritmetică ponderată a rangurilor cu efectivul de născuţi vii aparţinând fiecărui rang: ki – rangul născutului viu; ni – numărul născuţilor de rang “i”. Pentru un an calendaristic, rangul mediu al născuţilor vii aproximează “descendenţa finală”. Indicatorul descendenţei finale exprimă numărul născuţilor vii ce revin, în medie, unei femei care a parcurs perioada fertilă (15-49 ani). 2. Fertilitatea populaţiei Fecunditatea –...

 • Concepte Merceologice

  Tema 1 Obiectul de studiu şi evoluţia ştiinţei mărfurilor Materia primului capitol al disciplinei Fundamentele ştiinţei mărfurilor conţine informaţii referitoare la semnificaţia, locul şi evoluţia ştiinţei mărfurilor. Sunt evocate sumar elemente de referinţă în evoluţia societăţii umane, care au contingenţe cu comerţul şi cunoaşterea mărfurilor. Este evidenţiată perioada de început a Merceologiei şi suita de ipostaze a acestei discipline comerciale, deopotrivă în plan european şi în...

 • Caracterizarea Merceologica a Marfurilor de Sticla

  4 Caracterizarea merceologică a mărfurilor de sticlă Mărfurile din sticlă prezintă o importanţă deosebită pentru anumite domenii de utilizare: articole de menaj, ambalaje, geamuri, optică etc. care nu pot fi înlocuite cu alte mărfuri. În domeniul sticlăriei fine pentru menaj, România se situează pe locul 10, iar în domeniul producţiei de geamuri float (cristal) pe locul nouă, pe plan european. Din întreaga cantitate de sticlă, o mare pondere o are exportul de mărfuri din sticlă....

 • Spalarea Ambalajelor Metalice

  Cutiile metalice noi livrate de producătorul de ambalaje metalice necesită spălarea şi clătirea pt că: - în timpul transportului se poate depune praf; - cutiile de aluminiu pentru bere, ca şi buteliile din sticlă, trebuie să fie ude înainte de umplere; - la umplerea la cald, cutiile din tablă cositorită trebuie preîncălzite la o temperatură apropiată de temperatura pe care o are produsul dozat; ca oricare alt ambalaj şi cutiile metalice utilizate la ambalarea produselor alimentare trebuie...

 • Depozitarea Gazelor Naturale

  INTRODUCERE Variatiile cererii de gaze sunt determinate în special de modificarea consumului la încălzirea spaţiului de locuit, administrative şi comerciale de la vară la iarnă, de la o zi de iarnă normală la zile de iarnă cu temperaturi deosebit de scăzute, de la ore de vârf la ore cu consum minim etc. Toate aceste variaţii pot fi redate prin aşa numitele curbe de sarcină care pun în evidenţa vârfuri de consum sezoniere, diurne sau orare, diferite ca aspect de la consumator la consumator,...

Pagina 3 din 6