Toate cursurile din domeniul Merceologie

 • Merceologia Alimentara si Nealimentara

  SUBSTANŢELE DIN PRODUSELE ALIMENTARE Apa Substanţe minerale Substanţe biochimice glucide lipide protide acizi organici vitamine, etc. APA DIN PRODUSELE ALIMENTARE Rolul la formarea calităţii şi asigurarea stabilităţii produselor alimentare: Participă la formarea calităţii valoarea psihosenzorială valoarea energetică Este compusul final al proceselor de oxidare: cantitate mare – valoare energetică mică cantitate mică – valoare energetică mare APA DIN PRODUSELE ALIMENTARE...

 • Temele la Disciplina Expertiza Marfurilor si Serviciilor

  Tema: Proprietatile consumiste ale marfurilor Marfurile de larg consum se produc in rezultatul unor procese tehnologice ce si se realizeaza in sfera de comert pentru a satisface cerintele impuse. Ele trebuie sa corespunda necesitatilor sociale si culturale a consumatorilor, sa le asigure securitatea lor, necesitatile biologice s.a. In corespundere cu aceste proprietati sunt alcatuite grupe de proprietati consumiste si indicatori de calitate a marfurilor. Acesata clasificare desi e...

 • Temele la Disciplina Expertiza Marfurilor si Produselor

  TEMA 2: ORGANIZAREA ACTIVITATII EXPERTULUI 1. Atribuirea calitatii de expert 2. Desemnarea si numarul expertilor 3. Rechemarea si inlocuirea expertului 4. Obligatiile si drepturile expertului 1. Conform legislatiei in vigoare, instanta judecatoreasca sau alt organ administrativ, pentru solutionarea unui litigiu sau pentru ilucidarea unor probleme, pot apela la specialisti de inalta calificare cu ajutorul carora se va stabili adevarul. Expertiza este un mijloc de proba, prin urmare...

 • Fidelizarea Clientilor

  Fidelizarea clienţilor (atragerea clienţilor din zona de influenţă, de captivitate) Client fidel = client multumit Satisfacerea nevoii de cumparare Indeplinirea promisiunii de vanzare Fidelizarea clienţilor (atragerea clienţilor din zona de influenţă, de captivitate) Fidelizarea clienţilor (atragerea clienţilor din zona de influenţă, de captivitate) „Flux ataşat” Clientul „îşi iubeşte” punctul de vânzare, rar mergând la concurenţă. Fidelizarea clienţilor (atragerea clienţilor din...

 • Calitatea Produselor si Serviciilor

  . Ştiinţa calităţii Până la sfârşitul secolului al XIX-lea nu s-a pus concret problema studierii calităţii, ea fiind considerată o caracteristică de care trebuia să se ocupe producătorii mărfii sau serviciului respectiv. Odată cu dezvoltarea tehnică şi tehnologică a secolului al XX-lea s-a pus concret problema studierii calităţii. Aproape fiecare cercetător care s-a implicat în studiul calităţii a încercat să definească această noţiune. Termenul de calitate provine din limba latină, unde...

 • Merceologie Generala

  Merceologie – obiect de studiu, funcţii, metode de cercetare 1.1. Obiectul de studiu Merceologia, ca noţiune, este un termen format din expresia latină mercis (= al mărfii) şi expresia grecească logos (=ştiinţă, cunoaştere). Pentru prima dată, merceologia a fost delimitată ca ştiinţă de cunoaştere a mărfurilor de profesorul de origine germană Johan Beckman (1739 – 1811). El a marcat trecerea de la practica simplă la o disciplină ştiinţifică deschisă investigaţiilor şi potrivită pentru...

 • Caracterizarea Merceologica Generala

  5.1 Tipurile şi caracteristicile principalelor sorturi de brânzeturi de export-import Producţia mondială de lapte a continuat să crească (576 mil. tone la nivelul anului 2000), deşi în CSI producţia totală şi-a continuat declinul, mai ales în principalele ţări producătoare: Federaţia Rusă şi Ucraina. În contrast, producţia a crescut substanţial în Noua Zeelandă şi în Australia. În alte ţări dezvoltate (UE, Canada, Japonia, Elveţia) producţia de lapte este supusă restricţiilor...

 • Decizii Strategice in Desfacerea Marfurilor

  1. Domeniul de activitate Prin deciziile strategice se optează pe perioade lungi pentru activitatea într-un anumit domeniu. În funcţie de aceasta sunt orientate investiţiile, se analizează pieţele, se pregăteşte personalul. Alegerile presupun considerarea tuturor variantelor pentru următoarele criterii: Ramura economică şi subramura după clasificările larg acceptate. O întreprindere poate fi activă numai în comerţ (de exemplu) sau în comerţ şi turism, sau în comerţ, turism şi transporturi...

 • Aspecte Generale privind Managementul Calitatii

  9.1 De la inspecţia calităţii la calitatea totală În perioada timpurie a producţiei industriale, rezultatul muncii lucrătorilor era controlat în scopul luării deciziei de acceptare sau de respingere a produselor respective. Odată cu lărgirea producţiei a crescut şi rolul persoanelor care efectuau inspecţia, ceea ce a condus la apariţia unor ocupaţii noi, aşa cum erau inspectorii de calitate. Simultan cu apariţia acestor meserii noi, s-au diversificat şi problemele cu care se confrunta...

 • Etichetarea Marfurilor

  8.1 Etichetarea produselor Ca mijloc de comunicare între industrie, comerţ şi consum, etichetarea corectă şi cuprinzătoare a produselor reprezintă o bază utilă de date atât pentru consumator, cât şi pentru producător. Etichetarea produselor este urmarea firească a dezvoltării civilizaţiei umane, a creşterii nevoii pentru informare cât mai exactă şi mai specială, mai ales pentru produse cum sunt alimentele, textilele, încălţămintea, detergenţi şi produse de curăţat, precum şi aparatele...

 • Marcarea Marfurilor

  Marca şi-a câştigat un rol important în strategiile de acţiune ale întreprinderilor datorită contribuţiei sale la obţinerea unor rezultate economice superioare. Rolul mărcii este în prezent foarte bine definit întrucât serveşte identificării ofertei de un anumit fel a agenţilor economici, reperării lor în masa bunurilor şi serviciilor existente pe piaţă. Produsul, serviciul, gama de produse/servicii sau chiar întreprinderea patronate de o marcă se diferenţiază în mod clar în raport cu...

 • Certificarea si Evaluarea Conformitatii

  1. Cadrul conceptual al certificării conformităţii La începutul anilor '90, factorii de decizie din ţările membre ale Uniunii Europene au realizat că simpla uniformizare în elaborarea şi aplicarea în practică a standardelor era necesară dar nu şi suficientă în eliminarea propusă a barierelor tehnice din calea comerţul internaţional, exportatorii fiind confruntaţi în permanenţă cu multiple verificări şi încercări. Ca urmare, Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) a înfiinţat...

 • Standardizarea Marfurilor

  5.1 Conceptul de standard şi standardizare Standardizarea este o activitate de interes general care, prin aplicaţiile ei, are un impact important asupra economiei şi societăţii. Aplicaţiile standardizării se referă, printre altele, la: unităţi de măsură; terminologie şi simbolizare; produse şi procedee (definirea şi alegerea caracteristicilor produselor, metode de încercare şi măsurare, specificarea caracteristicilor produselor pentru definirea calităţii, varietăţii şi...

 • Sistematica Marfurilor

  4.1 Cadrul conceptual al clasificării mărfurilor Sistematica mărfurilor se ocupă cu studiul sistemelor de clasificare, al metodelor şi criteriilor de ordonare a produselor în cadrul acestor sisteme. Scopul principal al cercetărilor în acest domeniu îl reprezintă elaborarea unor sisteme de clasificare ştiinţific fundamentate şi cu aplicabilitate practică, asigurarea utilizării unei terminologii unitare privind produsele şi serviciile. Clasificarea, în general, este o operaţie conceptuală...

 • Proprietatile Generale ale Marfurilor

  3.1 Importanţa proprietăţilor mărfurilor Proprietăţile mărfurilor sunt însuşiri ale acestora care le conferă o anumită utilitate. De aceea, cunoaşterea utilităţii unui produs sau serviciu impune identificarea proprietăţilor care, în final, conduc la satisfacerea trebuinţei pentru care a fost realizată marfa respectivă. Satisfacerea cerinţelor consumatorilor este posibilă numai printr-o cunoaş¬tere temeinică a structurii mărfurilor, a relaţiilor dintre diferitele lor componente, a...

Pagina 4 din 6