Bazele Merceologiei

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Merceologie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 126 în total
Cuvinte : 64874
Mărime: 1.74MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1.1 Evoluţia şi importanţa sistematizării mărfurilor alimentare

Consumatorul actual este din ce în ce mai dispus să renunţe la stocări riscante de produse

alimentare puţin prelucrate, vândute în stare neambalată sau precar ambalată, preferând sorto-tipodimensiuni

cât mai înalt prelucrate, de mic gramaj, cât mai stabile şi cât mai convingător garantate.

În acest sens, strategia agenţilor economici din industria alimentară trebuie să vizeze accesul

cât mai larg al populaţiei la o gamă sortimentală mare de produse prelucrate, fapt care determină un

raport judicios între grupele de alimente şi clasele calitative, reducerea masei pe o unitate de produs

preambalat vandabil, echilibrarea şi creşterea valorii nutritive a alimentelor, o stabilitate cât mai

înaltă a produselor puse în circulaţie, printr-o garantare a calităţii şi inocuităţii la nivelul exigenţelor

moderne impuse de protecţia consumatorului.

Aşadar, atât producătorul agricol, cât şi producătorul de alimente prelucrate, distribuitorul şi

comerciantul cu amănuntul trebuie să-şi conjuge eforturile în adecvarea ofertei de produse

alimentare în cadrul unei economii eficiente şi moderne.

În cvasitotalitatea situaţiilor, produsul care face obiectul fabricaţiei sau al comercializării nu

este singular. El se încadrează într-o anumită gamă de produse, înrudite prin destinaţia lor comună

în consum şi prin caracteristicile esenţiale similare referitoare la materia primă din care sunt

obţinute , la tehnologia de fabricaţie. În sfera distribuţiei se utilizează larg termenul de gamă

sortimentală, definită prin ansamblul mărfurilor şi modul lor de asociere, folosind un reper comun

de sistematică.

Dimensiunile gamei sortimentale permit aprecieri comparative între firme ce realizează

acelaşi produs şi servesc, totodată, drept puncte de reper pentru formularea strategiilor de produs.

Descoperirea de materii prime noi, de noi tehnologii şi chiar de noi utilităţi, au dus la o

expansiune continuă a sortimentului de mărfuri, fapt care a determinat şi încercări continue de

clasificare a acestora.

Primele încercări de ordonare a mărfurilor au fost întreprinse de J. Beckman, în perioada

1793-1800, probabil influenţat şi stimulat de cercetările întreprinse de C. Linné în domeniul

ştiinţelor naturii.

În aceeaşi perioadă, sunt semnalate şi încercările de clasificare ale lui B. Bűsse (1798-1801),

care foloseşte drept criterii de clasificare atât originea, cât şi destinaţia produsului

O dată cu înfiinţarea Consiliului de Cooperare Vamală de la Bruxelles şi creşterea

interesului statelor pentru diferitele clasificări, a apărut orientarea practică în acest domeniu

(politică vamală, operaţiuni de transport , statistică).

În perioada imediat următoare celui de-al doilea război mondial, cercetările merceologice

privind clasificarea mărfurilor au fost întreprinse de G. Grundke, A. Kutzelnigg, J. Holzl, D. Dimitriev

şi alţii1.

1 Studiu de clasificare a produselor alimentare după criterii internaţionale, vol.I, vol.II, C.C.A.E.M. –A.S.E.

Bucureşti,1990

Bazele merceologiei

Metodologia utilizată în domeniul clasificării mărfurilor a evoluat prin trecerea de la

merceologia clasică, exclusiv descriptivă şi plasată în domeniul ştiinţelor naturii, la merceologia

modernă, cu vocaţie interdisciplinară, cu orientare problematică şi prospectivă.

Semnificativă este cercetarea lui E. Kuthe care analizează clasificările predecesorilor

(Grundke, Posch, Finche şi alţii), precum şi clasificările elaborate de către organisme naţionale şi

internaţionale, pentru a institui un nou sistem criterial de esenţă economică şi funcţională şi a

construi în această direcţie modele de clasificare, atât generale, cât şi pe grupe de produse.

Kuthe consideră următoarea clasificare a sortimentelor de mărfuri din comerţ ca răspunzând

în mare măsură practicii comerciale:

1. Produse de brutărie;

2. Alimente dietetice;

3. Delicatese;

4. Grăsimi şi ouă;

5. Produse din carne;

6. Produse din peşte;

7. Fructe şi legume;

8. Băuturi;

9. Conserve;

10. Produse din lapte;

11. Produse dulci;

12. Produse congelate;

13. Alte produse.

Această clasificare corespunde unor exigenţe de compartimentare în magazine generale de

produse alimentare, pentru orientarea structurii reţelei în comerţul cu amănuntul, dar acest criteriu

este oarecum periferic pentru un management merceologic. Mai interesantă este clasificarea

alimentelor folosind criteriul transpoziţiei (de compatibilitate sau incompatibilitate în transport,

depozitare şi păstrare), Kuthe exemplificând utilizarea acestui criteriu prin problematica

merceologică specifică anumitor produse, ca de exemplu:

- produsele din peşte (incomoditatea mirosului, sensibilitatea la temperatură etc.);

- produsele congelate (sensibilitate mare la temperatură);

- produsele de brutărie (sensibilitatea la condiţiile de depozitare).

Sunt considerate neutre din punct de vedere transpoziţional alimentele dietetice, băuturile,

conservele, produsele dulci, în general produsele bine stabilizate şi preambalate etanş sau ermetic.

O dată cu apariţia învăţământului comercial în România, prin efectul legii M. Kreţulescu

(1864), clasificarea mărfurilor a pătruns statornic în manualele şi programele analitice, în

învăţământul superior.

Un precedent există încă de la sfârşitul secolului al XVII-lea, când în pregătirea empirică a

negustorilor, studierea felurilor de mărfuri era obligatorie. Un element favorizant al cunoaşterii

clasificării mărfurilor îl constituie tarifele vamale, care încă de acum două secole diferenţiau sistemul de

taxare pe tipuri şi calităţi de mărfuri.

Un pas înainte îl constituie sistemul criterial de clasificare al mărfurilor şi clasificarea

propriu-zisă elaborată de Arsenie Vlaicu în tratatul său de merceologie.

Începând cu anii ’50, cercetările în domeniul clasificării produselor alimentare au în primul

rând valenţe metodologice, atât în privinţa poziţionării mărfurilor într-un ansamblu sistematic, cât şi

în compararea diferitelor sisteme de clasificare a mărfurilor.

Metodele de corelare în domeniul clasificării merceologice a mărfurilor alimentare sunt

concentrate, în special, către elaborarea unor sisteme criteriale, a unor modele şi validarea lor

motivaţională în raport cu exigenţele moderne ale practicii comerciale din ţările dezvoltate. Se poate

decela preocuparea cercetătorilor de a face o joncţiune

Preview document

Bazele Merceologiei - Pagina 1
Bazele Merceologiei - Pagina 2
Bazele Merceologiei - Pagina 3
Bazele Merceologiei - Pagina 4
Bazele Merceologiei - Pagina 5
Bazele Merceologiei - Pagina 6
Bazele Merceologiei - Pagina 7
Bazele Merceologiei - Pagina 8
Bazele Merceologiei - Pagina 9
Bazele Merceologiei - Pagina 10
Bazele Merceologiei - Pagina 11
Bazele Merceologiei - Pagina 12
Bazele Merceologiei - Pagina 13
Bazele Merceologiei - Pagina 14
Bazele Merceologiei - Pagina 15
Bazele Merceologiei - Pagina 16
Bazele Merceologiei - Pagina 17
Bazele Merceologiei - Pagina 18
Bazele Merceologiei - Pagina 19
Bazele Merceologiei - Pagina 20
Bazele Merceologiei - Pagina 21
Bazele Merceologiei - Pagina 22
Bazele Merceologiei - Pagina 23
Bazele Merceologiei - Pagina 24
Bazele Merceologiei - Pagina 25
Bazele Merceologiei - Pagina 26
Bazele Merceologiei - Pagina 27
Bazele Merceologiei - Pagina 28
Bazele Merceologiei - Pagina 29
Bazele Merceologiei - Pagina 30
Bazele Merceologiei - Pagina 31
Bazele Merceologiei - Pagina 32
Bazele Merceologiei - Pagina 33
Bazele Merceologiei - Pagina 34
Bazele Merceologiei - Pagina 35
Bazele Merceologiei - Pagina 36
Bazele Merceologiei - Pagina 37
Bazele Merceologiei - Pagina 38
Bazele Merceologiei - Pagina 39
Bazele Merceologiei - Pagina 40
Bazele Merceologiei - Pagina 41
Bazele Merceologiei - Pagina 42
Bazele Merceologiei - Pagina 43
Bazele Merceologiei - Pagina 44
Bazele Merceologiei - Pagina 45
Bazele Merceologiei - Pagina 46
Bazele Merceologiei - Pagina 47
Bazele Merceologiei - Pagina 48
Bazele Merceologiei - Pagina 49
Bazele Merceologiei - Pagina 50
Bazele Merceologiei - Pagina 51
Bazele Merceologiei - Pagina 52
Bazele Merceologiei - Pagina 53
Bazele Merceologiei - Pagina 54
Bazele Merceologiei - Pagina 55
Bazele Merceologiei - Pagina 56
Bazele Merceologiei - Pagina 57
Bazele Merceologiei - Pagina 58
Bazele Merceologiei - Pagina 59
Bazele Merceologiei - Pagina 60
Bazele Merceologiei - Pagina 61
Bazele Merceologiei - Pagina 62
Bazele Merceologiei - Pagina 63
Bazele Merceologiei - Pagina 64
Bazele Merceologiei - Pagina 65
Bazele Merceologiei - Pagina 66
Bazele Merceologiei - Pagina 67
Bazele Merceologiei - Pagina 68
Bazele Merceologiei - Pagina 69
Bazele Merceologiei - Pagina 70
Bazele Merceologiei - Pagina 71
Bazele Merceologiei - Pagina 72
Bazele Merceologiei - Pagina 73
Bazele Merceologiei - Pagina 74
Bazele Merceologiei - Pagina 75
Bazele Merceologiei - Pagina 76
Bazele Merceologiei - Pagina 77
Bazele Merceologiei - Pagina 78
Bazele Merceologiei - Pagina 79
Bazele Merceologiei - Pagina 80
Bazele Merceologiei - Pagina 81
Bazele Merceologiei - Pagina 82
Bazele Merceologiei - Pagina 83
Bazele Merceologiei - Pagina 84
Bazele Merceologiei - Pagina 85
Bazele Merceologiei - Pagina 86
Bazele Merceologiei - Pagina 87
Bazele Merceologiei - Pagina 88
Bazele Merceologiei - Pagina 89
Bazele Merceologiei - Pagina 90
Bazele Merceologiei - Pagina 91
Bazele Merceologiei - Pagina 92
Bazele Merceologiei - Pagina 93
Bazele Merceologiei - Pagina 94
Bazele Merceologiei - Pagina 95
Bazele Merceologiei - Pagina 96
Bazele Merceologiei - Pagina 97
Bazele Merceologiei - Pagina 98
Bazele Merceologiei - Pagina 99
Bazele Merceologiei - Pagina 100
Bazele Merceologiei - Pagina 101
Bazele Merceologiei - Pagina 102
Bazele Merceologiei - Pagina 103
Bazele Merceologiei - Pagina 104
Bazele Merceologiei - Pagina 105
Bazele Merceologiei - Pagina 106
Bazele Merceologiei - Pagina 107
Bazele Merceologiei - Pagina 108
Bazele Merceologiei - Pagina 109
Bazele Merceologiei - Pagina 110
Bazele Merceologiei - Pagina 111
Bazele Merceologiei - Pagina 112
Bazele Merceologiei - Pagina 113
Bazele Merceologiei - Pagina 114
Bazele Merceologiei - Pagina 115
Bazele Merceologiei - Pagina 116
Bazele Merceologiei - Pagina 117
Bazele Merceologiei - Pagina 118
Bazele Merceologiei - Pagina 119
Bazele Merceologiei - Pagina 120
Bazele Merceologiei - Pagina 121
Bazele Merceologiei - Pagina 122
Bazele Merceologiei - Pagina 123
Bazele Merceologiei - Pagina 124
Bazele Merceologiei - Pagina 125
Bazele Merceologiei - Pagina 126

Conținut arhivă zip

  • Bazele Merceologiei.pdf

Alții au mai descărcat și

Caracterizarea Produselor Gustative - Merceologia Produselor Alimentare

BIBLIOGRAFIE IMPORTANŢA MERCEOLOGIEI PRODUSELOR ALIMENTARE Merceologia este ştiinţa cercetării multilaterale a mărfurilor. Merceologia, ca...

Caracterizarea merceologică generală a principalelor grupe de produse alimentare de origine vegetală

1 Cerealele şi leguminoasele boabe; materii prime şi produse de prelucrare Cerealele au jucat dintotdeauna un rol deosebit în alimentaţie. Este un...

Merceologia Produselor Alimentare

I. Domeniul stiintific in care se acorda gradul stiintific Stiinte tehnice, economice II. Formula specialitatii Merceologia produselor...

Industria Peștelui

Peştele reprezintă un aliment extrem de valoros prin conţinutul său în proteine de calitate superioară, grăsime bogată în acizi graşi...

Mărfuri Alimentare și Securitatea Consumatorului

Obiective: Dobândirea de cunoştinţe privind: configuraţia actuală a mărfurilor alimentare; funcţiile produsului alimentar; caracterizarea...

Studiul Mărfurilor

CAPITOLUL 1 OBIECTUL DE STUDIU ŞI EVOLUŢIA ŞTIINŢEI MĂRFURILOR Studiul mărfurilor se constituie într-un sistem de cunoştinţe, tehnici şi metode...

Merceologie

CAP. 1. OBIECTUL MERCEOLOGIEI Etimologia cuvântului merceologie: Merx (latină ) – marfă (la genetiv mercis) Logos (greaca) – ştiinţă, vorbire....

Expertiza și certificarea mărfurilor

Noţiunea de expertiză merceologică Expertiza reprezintă acel mijloc de probă prin care, in baza unei cercetări metodice folosind procedee...

Te-ar putea interesa și

Managementul Calității

INTRODUCERE O analiză succintă a tabloului economic mondial al anilor ’90 permite evidenţierea unor trăsături definitorii incontestabile:...

Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață

CAPITOLUL I OBIECTUL DE STUDIU ŞI EVOLUŢIA ŞTIINŢEI MĂRFURILOR 1.1 Semnificaţie şi denumiri ale ştiinţei mărfurilor Ştiinţa mărfurilor se...

Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor

INTRODUCERE La nivel global, legumele și fructele dețin un loc deosebit de important în alimentația omului, deoarece acestea reprezintă surse...

Analiza Merceologică pe Baza Suportului de Curs a Aparatului de Fotografiat Nikon D3000

Istoric Compania a fost înființată în anul 1917 prin fuzionarea a trei producători de soluții optice din Japonia, luând numele de Nippon Kogaku...

Bazele merceologiei - Subiecte Examen

1. Ce este merceologia si care sunt sarcinile ei? Merceologia este ştiinţa care, studiază proprietăţile mărfurilor, sortimentele, calitatea,...

Bazele Merceologiei

1. NOTIUNI DE MERCEOLOGIE 1.1. OBIECTUL DE STUDIU AL MERCEOLOGIEI Se apreciază că interesul pentru studierea mărfurilor, în conditii moderne,...

Bazele Merceologiei

CAPITOLUL I: OBIECTUL DE STUDIU AL MERCEOLOGIEI 1.1. Obiectul de studiu al merceologiei Stiinta marfurilor – Merceologia – are ca obiectiv...

Bazele Merceologiei II

Capitolul 1. CODIFICAREA MĂRFURILOR 1.1 Evoluţia conceptului de sistematică a mărfurilor 1.2 Sisteme de codificare utilizate în practica...

Ai nevoie de altceva?