Toate cursurile din domeniul Metalurgie si Siderurgie

 • Fabricarea Pieselor din Fonta prin Turnare

  A. Sisteme de echilibru ale fontelor turnate Fontele tehnice sunt aliaje complexe Fe – C – X (X = Si, Mn, P, S elemente de aliere) care-şi modifică sistemul de echilibru în funcţie de compoziţia chimică, viteza de răcire şi tipul tratamentului de modificare. În fig.1.462 este prezentată diagrama binară Fe – C cu cele două stări de echilibru suprapuse, respectiv, transformare în sistem stabil Fe – Grafit şi metastabil Fe – Fe3C iar în tabelul 1.205, parametrii caracteristici ai celor două...

 • Agregate Termice si Electrice

  1.Probleme generale privind agregatele termice 1.1 Clasificare, domenii de utilizare, surse de energie 1.1.1 Tipuri de agregate termice metalurgice Agregatele termice se clasifică după modul lor de concepţie (care la rândului lui depinde de scopul tehnologic urmărit) şi după caracteristicile lor esenţiale astfel: A. Tipul sursei termice a) cu focar pentru combustibil solid (nu se mai utilizează la cuptoarele de încălzire) a1) grătar plan sau mecanic a2) combustibil semigazificat a3)...

 • Procesarea Deseurilor

  1. Antonescu N. N., ş.a, Gestiunea si tratarea deseurilor urbane. Gestiunea regionala, Ed. MatrixRom, Bucureşti, 2006. 2. Bold O.V., Maracineanu G.A., Managementul deseurilor solide urbane si industriale, Ed. MatrixRom, Bucureşti, 2004. 3. Capatina C., Racoceanu C., Deseuri, MatrixRom, Bucureşti, 2006. 4. Ianculescu, O., Solid waste engineering, Ed. MatrixRom, Bucureşti, 2004. 5. Paunescu I., Atudorei A., Gestiunea deseurilor urbane, Ed. MatrixRom, Bucureşti, 2004. 6. Voicu Ghe.,...

 • Procese de Elaborare a Metalelor

  PROCESE DE ELABORARE A METALELOR Prepararea minereurilor metalice În naturã metalele se gãsesc rar în stare nativã, cel mai des sub formã de combinatii chimice ale metalului cu diferite elemente chimice (oxigen, sulf, siliciu, carbon, fosfor etc.) formând minerale. Zãcãmintele de minereu pe lângã mineralul util, din care se extrage metalul sau metalele continute, mai contin si steril (cuart, feldspati etc.). OPERAtII DEPREPARARE AMINEREURILORCu...

 • Calibrarea Profilului Fasonat U si Profilului Patrat

  Calibrarea profilului fasonat U Profilele fasonate U se laminează în principiu pe aceleaşi tipuri de laminoare ca şi profilele I standard : laminoare liniare, semicontinue şi continue. Caracteristicile profilelor U sunt cuprinse în STAS 564-79, pentru profilele standard nr. 6,5 — 30 şi în STAS 7551-66, pentru profilele economice. Primele profile U au fost laminate începînd cu anul 1873 în S.U.A. În (fig.) este prezentată calibrarea profilului U de 266,7 mm laminat la Pittsburg în acel an,...

 • Bazele Procesarii si Valorificarii Deseurilor

  CAPITOLUL 1 CARACTERIZAREA DESEURILOR A PRODUSELOR SI A MATERIALELOR SECUNDARE Caracteristicile deşeurilor reprezintă elementul principal de care depinde modul de exploatare şi de valorificarea lor. Caracteristicile fizice, chimice, mineralogice şi geo-mecanice ale deşeurilor sunt determinate de mai mulţi factori, printre care: • caracteristicile naturale ale materialului înainte de utilizarea lui; • procesul tehnologic din care provin; • modul de transport şi de depozitare; •...

 • Utilaje de Procesare a Deseurilor

  UTILAJE PENTRU PROCESAREA DESEURILOR SOLIDE 1.1 Consideratii asupra teoriilor de maruntire a deseurilor Intre teoria de maruntire a lui Rebinder si teoriile de maruntire sustinute de Rittinger, Kick – Kirpicev si Bond exista legatura. Relatia lui Rebinder poate fi scrisa sub forma: (1) In care primul termen reprezinta energia necesara pentru deformarea elastia a materialului, aiar al doilea termen reprezinta energia necesara pentru crearea de noi suprafete in material. Daca se considera...

 • Materiale Rezistente la Coroziune

  CURSUL 1 5.1. BETOANE Protecţia pe care betonul o exercită împotriva coroziunii este un vechi deziderat şi, paralel cu extinderea construcţiilor de beton, s-au folosit numeroase metode pentru rezolvarea acestei probleme. Astfel de metode sunt: - alegerea corespunzătoare a compoziţiei betonului (ciment şi agregate corespunzătoare, granulometrie adecvată, utilizarea adaosurilor de compactizare şi de plastifiere); - tratamente speciale; - acoperiri protectoare etc. 5.1.1. Betoane cu...

 • Teoria Solidificarii Metalelor

  1. Consideraþii teoretice Prin fluiditate înþelegem capacitatea de curgere a metalului sau a aliajului lichid ºi de umplere corectã a formei, cu redarea celor mai fine detalii ale configuraþiei cavitãþii propriu-zise. Ea prezintã importanþã deosebitã ºi sub alte aspecte decât acelea de a umple forma. O fluiditate ridicatã uºureazã ieºirea la suprafaþa bãii metalice a aerului ºi gazelor antrenate de jetul de metal lichid la turnare obþinându-se astfel piese lipsite de incluziuni gazoase...

 • Mecanismul de Formare al Crapaturilor la Cald

  Crapaturile reprezinta un defect frecvent intalnit la piesele obtinute prin turnare si in general au o pondere mare in multitudinea de defecte de turnare intalnite in turnatorii. Crapaturile din piesele turnate pot fi impartite in doua mari categorii: -crapaturi la cald si crapaturi la rece. Diferenta dintre cele doua tipuri de crapaturi consta in cauza si intervalul de temperatura in care se produc, precum si modul de propagare ale acestora. Daca crapatura la cald reprezinta o...

 • Obtinerea Pieselor Turnate din Otel Fara Defecte de Suprafata Cauzate de Interactiunea Metal-Forma

  Principalele defecte de suprafaţă, cauzate de interactiunea dintre oţel şi forma (miez), sunt urmatoarele: excrescenţele metalice, rugozitatea, aderenţele, suflurile exogene, incluziunile nemetalice, compoziţia şi structura metalografică necorespunzatoare a suprafeţei pereţilor piesei turnate. Defectele de suprafaţă constituie sursa principală a abaterilor dimensionale şi de masă a pieselor turnate. Importanţa cunoaşterii tendintei de formare a acestor defacte se explică prin aceea că ele...

 • Obtinerea Otelurilor in Convertizoare cu Oxigen

  3.1. CONVERTIZOARE CU OXIGEN – EVOLUaII tI PERSPECTIVE Principiul elaborarii otelului în convertizor folosind oxigenul în locul aerului atmosferic a fost brevetat pentru prima oara de Bessemer în anul 1856 (patent U.K. 2207 / 5.10.1858), idee originala, dar imposibil de pus în practica la acea data, datorita faptului ca nu era implementata tehnologia de obtinere comerciala a oxigenului gazos, fapt devenit viabil dupa anul 1930, când, prin procedeul Linde- Frankel, oxigenul gazos a fost...

 • Metalurgia Pulberilor

  1.4.1.1. ELECTROLIZA SOLUŢIILOR APOASE Prin această metodă se obţin pulberi de puritate ridicată cu bune caracteristici tehnologice ( bună compresabilitate şi comportare la sinterizare). Metoda poate fi utilizată, având efecte economice deosebite, atât în cadrul producţiei la scară mare cât şi mică. De asemenea, metoda permite utilizarea unei materii prime murdare ( de exemplu pentru obţinerea pulberii de fier). În prezent prin electroliză se obţin pulberi de cupru, argint, fier, zinc,...

 • Curs Metale

  B. 1. Structura oţelului şi proprietăţile lui. Caracteristicile fizico-mecanice ale oţelului. Tratamente termice ale oţelului-. Calitatea otelului folosit pentru constructii metalice-rezistenta la rupere si limita de curgere la intindere rezistenta la solicitari dinamice si ruperea fragile.-rezistenta la soc la diferite temperature.- rezistente la oboseala- indicile de plasticitate(alungirea)- resist. Segregare(incovoiere de stare rece) Valorile acestor indici se stabilesc de standarturile...

 • Actiuni ale Formei de Turnare asupra Aliajelor

  Complexul de fenomene termice, chimice şi mecanice care se desfăşoară la suprafaţa de dintre aliajul lichid şi forma de turnare reprezintă cauza apariţiei şi dezvoltării a numeroase defecte ale pieselor turnate, cum ar fi: aderenţe, incluziuni nemetalice, sufluri, crăpături, cruste, Studierea acestor fenomene şi înţelegerea lor poate conduce atât la preîntâmpinarea apariţiei defectelor,cât şi la dirijarea fenomenelor de interacţiune în sensul îmbunătăţirii calităţii pieselor t atât în...

Pagina 1 din 5