Cursurile din domeniul Metalurgie și Siderurgie

Transformări structurale a materialelor

NOȚIUNI INTRODUCTIVE IN DOMENIUL MATERIALELOR Progresul omenirii a fost posibil în decursul miilor de ani datorită apariției de noi materiale și a dezvoltării tehnologiilor de obținere a acestora ținând cont de faptul că, toate domeniile activității umane sunt indisolubil legate de materiale. Alături de metale... citește mai departe

119 pagini Gratis Extras Preview

Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare

A. Sisteme de echilibru ale fontelor turnate Fontele tehnice sunt aliaje complexe Fe – C – X (X = Si, Mn, P, S elemente de aliere) care-şi modifică sistemul de echilibru în funcţie de compoziţia chimică, viteza de răcire şi tipul tratamentului de modificare. În fig.1.462 este prezentată diagrama binară Fe – C cu... citește mai departe

176 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Agregate Termice și Electrice

1.Probleme generale privind agregatele termice 1.1 Clasificare, domenii de utilizare, surse de energie 1.1.1 Tipuri de agregate termice metalurgice Agregatele termice se clasifică după modul lor de concepţie (care la rândului lui depinde de scopul tehnologic urmărit) şi după caracteristicile lor esenţiale astfel:... citește mai departe

154 pagini Gratis Extras Preview

Procesarea Deșeurilor

1. Antonescu N. N., ş.a, Gestiunea si tratarea deseurilor urbane. Gestiunea regionala, Ed. MatrixRom, Bucureşti, 2006. 2. Bold O.V., Maracineanu G.A., Managementul deseurilor solide urbane si industriale, Ed. MatrixRom, Bucureşti, 2004. 3. Capatina C., Racoceanu C., Deseuri, MatrixRom, Bucureşti, 2006. 4.... citește mai departe

20 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Procese de Elaborare a Metalelor

PROCESE DE ELABORARE A METALELOR Prepararea minereurilor metalice În naturã metalele se gãsesc rar în stare nativã, cel mai des sub formã de combinatii chimice ale metalului cu diferite elemente chimice (oxigen, sulf, siliciu, carbon, fosfor etc.) formând minerale. Zãcãmintele de minereu pe lângã mineralul util,... citește mai departe

90 pagini Gratis Extras Preview

Calibrarea profilului fasonat U și profilului pătrat

Calibrarea profilului fasonat U Profilele fasonate U se laminează în principiu pe aceleaşi tipuri de laminoare ca şi profilele I standard : laminoare liniare, semicontinue şi continue. Caracteristicile profilelor U sunt cuprinse în STAS 564-79, pentru profilele standard nr. 6,5 — 30 şi în STAS 7551-66, pentru... citește mai departe

34 pagini Gratis Extras Preview

Bazele procesării și valorificării deșeurilor

CAPITOLUL 1 CARACTERIZAREA DESEURILOR A PRODUSELOR SI A MATERIALELOR SECUNDARE Caracteristicile deşeurilor reprezintă elementul principal de care depinde modul de exploatare şi de valorificarea lor. Caracteristicile fizice, chimice, mineralogice şi geo-mecanice ale deşeurilor sunt determinate de mai mulţi... citește mai departe

45 pagini Gratis Extras Preview

Utilaje de procesare a deșeurilor

UTILAJE PENTRU PROCESAREA DESEURILOR SOLIDE 1.1 Consideratii asupra teoriilor de maruntire a deseurilor Intre teoria de maruntire a lui Rebinder si teoriile de maruntire sustinute de Rittinger, Kick – Kirpicev si Bond exista legatura. Relatia lui Rebinder poate fi scrisa sub forma: (1) In care primul termen... citește mai departe

72 pagini Gratis Extras Preview

Materiale rezistente la coroziune

CURSUL 1 5.1. BETOANE Protecţia pe care betonul o exercită împotriva coroziunii este un vechi deziderat şi, paralel cu extinderea construcţiilor de beton, s-au folosit numeroase metode pentru rezolvarea acestei probleme. Astfel de metode sunt: - alegerea corespunzătoare a compoziţiei betonului (ciment şi... citește mai departe

150 pagini Gratis Extras Preview

Teoria Solidificării Metalelor

1. Consideraþii teoretice Prin fluiditate înþelegem capacitatea de curgere a metalului sau a aliajului lichid ºi de umplere corectã a formei, cu redarea celor mai fine detalii ale configuraþiei cavitãþii propriu-zise. Ea prezintã importanþã deosebitã ºi sub alte aspecte decât acelea de a umple forma. O fluiditate... citește mai departe

42 pagini Gratis Extras Preview

Mecanismul de formare al crăpăturilor la cald

Crapaturile reprezinta un defect frecvent intalnit la piesele obtinute prin turnare si in general au o pondere mare in multitudinea de defecte de turnare intalnite in turnatorii. Crapaturile din piesele turnate pot fi impartite in doua mari categorii: -crapaturi la cald si crapaturi la rece. Diferenta dintre... citește mai departe

121 pagini Gratis Extras Preview

Obținerea Pieselor Turnate din Oțel Fără Defecte de Suprafață Cauzate de Interacțiunea metal-formă

Principalele defecte de suprafaţă, cauzate de interactiunea dintre oţel şi forma (miez), sunt urmatoarele: excrescenţele metalice, rugozitatea, aderenţele, suflurile exogene, incluziunile nemetalice, compoziţia şi structura metalografică necorespunzatoare a suprafeţei pereţilor piesei turnate. Defectele de... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Obținerea oțelurilor în convertizoare cu oxigen

3.1. CONVERTIZOARE CU OXIGEN – EVOLUaII tI PERSPECTIVE Principiul elaborarii otelului în convertizor folosind oxigenul în locul aerului atmosferic a fost brevetat pentru prima oara de Bessemer în anul 1856 (patent U.K. 2207 / 5.10.1858), idee originala, dar imposibil de pus în practica la acea data, datorita... citește mai departe

37 pagini Gratis Extras Preview

Metalurgia Pulberilor

1.4.1.1. ELECTROLIZA SOLUŢIILOR APOASE Prin această metodă se obţin pulberi de puritate ridicată cu bune caracteristici tehnologice ( bună compresabilitate şi comportare la sinterizare). Metoda poate fi utilizată, având efecte economice deosebite, atât în cadrul producţiei la scară mare cât şi mică. De asemenea,... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Curs Metale

B. 1. Structura oţelului şi proprietăţile lui. Caracteristicile fizico-mecanice ale oţelului. Tratamente termice ale oţelului-. Calitatea otelului folosit pentru constructii metalice-rezistenta la rupere si limita de curgere la intindere rezistenta la solicitari dinamice si ruperea fragile.-rezistenta la soc la... citește mai departe

51 pagini Gratis Extras Preview

Acțiuni ale formei de turnare asupra aliajelor

Complexul de fenomene termice, chimice şi mecanice care se desfăşoară la suprafaţa de dintre aliajul lichid şi forma de turnare reprezintă cauza apariţiei şi dezvoltării a numeroase defecte ale pieselor turnate, cum ar fi: aderenţe, incluziuni nemetalice, sufluri, crăpături, cruste, Studierea acestor fenomene şi... citește mai departe

41 pagini Gratis Extras Preview

Elemente de Metalurgia Pulberilor

1. ELEMENTE DE METALURGIA PULBERILOR INTRODUCERE În seria procedeelor de prelucrare dimensională a metalelor au pătruns, din ce în ce mai mult tehnologiile de prelucrare prin agregare de pulberi metalice, care, în ultimele două decenii, au dobândit largi aplicaţii în toate ramurile industriei. Aceste... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Broșarea

Definiţie. Principiul de lucru. Domeniul de utilizare Broşarea este procedeul de prelucrare la care aşchierea este executată de o sculă prevăzută cu un număr mare de dinţi, care detaşează metalul prin atac succesiv, în cursul unei singure mişcări relative faţă de semifabricat. Îndepărtarea adaosului de prelucrare... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Tratare și valorificare deșeuri metalice

Reciclarea este o descriere generică a diferitelor activităţi care: - transformă deşeurile în materii prime, făcându-le competitive cu cele naturale, din punct de vedere al preţului şi calităţii; - valorifică, fie intern fie extern, subprodusele generate de activităţile industriale, care de regulă sunt în... citește mai departe

93 pagini Gratis Extras Preview

Tratarea, prelucrarea, valorificarea deșeurilor metalice

PRELUCRAREA ŞI VALORIFICAREA DEŞEURILOR FEROASE 1. Condiţii de calitate pentru deşeurile feroase utilizate la elaborarea oţelurilor. Controlul calităţii deşeurilor feroase 1.1. Motivarea necesităţii recuperării şi valorificării deşeurilor feroase Oţelul este cel mai reciclabil material din lume. De la deşeurile... citește mai departe

120 pagini Gratis Extras Preview

Tipuri de laminoare

Tipurile de laminoare apărute şi dezvoltate de-a lungul timpului au fost concepute în directă corelaţie cu tipul laminatelor ce urmau să fie produse, respectiv cu posibilităţile tehnice ale utilajelor prelucrătoare la nivelul etapelor de realizări în domeniile materialelor, mecanic, electric, de automatizare. Din... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Procedee de elaborare a oțelurilor

-Elaborare in cuptor electric cu arc cu captuseala bazica sau acida; -Elaborare in cuptor electric cu inductie; -Elaborare in convertizor cu oxygen; Materii prime metalice Incarcatura metalica se compune din - fier vechi si fonta de afanare ; -se caracterizeaza prin :compozitia chimica si starea fizica;... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Utilaje de fabricație

Obiective: -Cunoaşterea de către studenţi a principalelor metode de analiză a cinematicii utilajelor, -Cunoaşterea simbolurilor principalelor elemente de structură, -Aprofundarea analizei cinematice a lanţurilor principale şi de avans, -Cunoaşterea de către studenţi a structurii principalelor maşini-unelte... citește mai departe

65 pagini Gratis Extras Preview

Extragerea Metalelor din Minereuri

CAP II Extragerea metalelor din minereuri. MINEREURILE ŞI PREPARAREA LOR. În natură metalele se găsesc mai rar în stare nativă. De cele mai multe ori ele formează combinaţii cu alte elemente chimice: oxigen, carbon, sulf, hidrogen etc., constituind mineralele. Zăcămintele de minereu conţin alături de minerale... citește mai departe

36 pagini Gratis Extras Preview

Aluminiu

1- SISTEME DE ALIAJE NEFEROASE 1.1- Aliaje cu baza de aluminiu 1.1.1- Clasificarea aliajelor de aluminiu Aluminiul datorita activitatii sale chimice mari, se gaseste în natura numai sub forma de compusi- Împreuna cu oxigenul si siliciul formeaza 82,58% din scoarta terestra, fiind concentrat în special în... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras Preview