Cursurile din domeniul Metalurgie și Siderurgie

Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare

A. Sisteme de echilibru ale fontelor turnate Fontele tehnice sunt aliaje complexe Fe – C – X (X = Si, Mn, P, S elemente de aliere) care-şi modifică sistemul de echilibru în funcţie de compoziţia chimică, viteza de răcire şi tipul tratamentului de modificare. În fig.1.462 este prezentată diagrama binară Fe – C cu... citește mai departe

176 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Agregate Termice și Electrice

1.Probleme generale privind agregatele termice 1.1 Clasificare, domenii de utilizare, surse de energie 1.1.1 Tipuri de agregate termice metalurgice Agregatele termice se clasifică după modul lor de concepţie (care la rândului lui depinde de scopul tehnologic urmărit) şi după caracteristicile lor esenţiale astfel:... citește mai departe

154 pagini Gratis Extras Preview

Procesarea Deșeurilor

1. Antonescu N. N., ş.a, Gestiunea si tratarea deseurilor urbane. Gestiunea regionala, Ed. MatrixRom, Bucureşti, 2006. 2. Bold O.V., Maracineanu G.A., Managementul deseurilor solide urbane si industriale, Ed. MatrixRom, Bucureşti, 2004. 3. Capatina C., Racoceanu C., Deseuri, MatrixRom, Bucureşti, 2006. 4.... citește mai departe

20 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Procese de Elaborare a Metalelor

PROCESE DE ELABORARE A METALELOR Prepararea minereurilor metalice În naturã metalele se gãsesc rar în stare nativã, cel mai des sub formã de combinatii chimice ale metalului cu diferite elemente chimice (oxigen, sulf, siliciu, carbon, fosfor etc.) formând minerale. Zãcãmintele de minereu pe lângã mineralul util,... citește mai departe

90 pagini Gratis Extras Preview

Calibrarea profilului fasonat U și profilului pătrat

Calibrarea profilului fasonat U Profilele fasonate U se laminează în principiu pe aceleaşi tipuri de laminoare ca şi profilele I standard : laminoare liniare, semicontinue şi continue. Caracteristicile profilelor U sunt cuprinse în STAS 564-79, pentru profilele standard nr. 6,5 — 30 şi în STAS 7551-66, pentru... citește mai departe

34 pagini Gratis Extras Preview

Bazele procesării și valorificării deșeurilor

CAPITOLUL 1 CARACTERIZAREA DESEURILOR A PRODUSELOR SI A MATERIALELOR SECUNDARE Caracteristicile deşeurilor reprezintă elementul principal de care depinde modul de exploatare şi de valorificarea lor. Caracteristicile fizice, chimice, mineralogice şi geo-mecanice ale deşeurilor sunt determinate de mai mulţi... citește mai departe

45 pagini Gratis Extras Preview

Utilaje de procesare a deșeurilor

UTILAJE PENTRU PROCESAREA DESEURILOR SOLIDE 1.1 Consideratii asupra teoriilor de maruntire a deseurilor Intre teoria de maruntire a lui Rebinder si teoriile de maruntire sustinute de Rittinger, Kick – Kirpicev si Bond exista legatura. Relatia lui Rebinder poate fi scrisa sub forma: (1) In care primul termen... citește mai departe

72 pagini Gratis Extras Preview

Materiale rezistente la coroziune

CURSUL 1 5.1. BETOANE Protecţia pe care betonul o exercită împotriva coroziunii este un vechi deziderat şi, paralel cu extinderea construcţiilor de beton, s-au folosit numeroase metode pentru rezolvarea acestei probleme. Astfel de metode sunt: - alegerea corespunzătoare a compoziţiei betonului (ciment şi... citește mai departe

150 pagini Gratis Extras Preview

Teoria Solidificării Metalelor

1. Consideraþii teoretice Prin fluiditate înþelegem capacitatea de curgere a metalului sau a aliajului lichid ºi de umplere corectã a formei, cu redarea celor mai fine detalii ale configuraþiei cavitãþii propriu-zise. Ea prezintã importanþã deosebitã ºi sub alte aspecte decât acelea de a umple forma. O fluiditate... citește mai departe

42 pagini Gratis Extras Preview

Mecanismul de formare al crăpăturilor la cald

Crapaturile reprezinta un defect frecvent intalnit la piesele obtinute prin turnare si in general au o pondere mare in multitudinea de defecte de turnare intalnite in turnatorii. Crapaturile din piesele turnate pot fi impartite in doua mari categorii: -crapaturi la cald si crapaturi la rece. Diferenta dintre... citește mai departe

121 pagini Gratis Extras Preview

Obținerea Pieselor Turnate din Oțel Fără Defecte de Suprafață Cauzate de Interacțiunea metal-formă

Principalele defecte de suprafaţă, cauzate de interactiunea dintre oţel şi forma (miez), sunt urmatoarele: excrescenţele metalice, rugozitatea, aderenţele, suflurile exogene, incluziunile nemetalice, compoziţia şi structura metalografică necorespunzatoare a suprafeţei pereţilor piesei turnate. Defectele de... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Obținerea oțelurilor în convertizoare cu oxigen

3.1. CONVERTIZOARE CU OXIGEN – EVOLUaII tI PERSPECTIVE Principiul elaborarii otelului în convertizor folosind oxigenul în locul aerului atmosferic a fost brevetat pentru prima oara de Bessemer în anul 1856 (patent U.K. 2207 / 5.10.1858), idee originala, dar imposibil de pus în practica la acea data, datorita... citește mai departe

37 pagini Gratis Extras Preview

Metalurgia Pulberilor

1.4.1.1. ELECTROLIZA SOLUŢIILOR APOASE Prin această metodă se obţin pulberi de puritate ridicată cu bune caracteristici tehnologice ( bună compresabilitate şi comportare la sinterizare). Metoda poate fi utilizată, având efecte economice deosebite, atât în cadrul producţiei la scară mare cât şi mică. De asemenea,... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Curs Metale

B. 1. Structura oţelului şi proprietăţile lui. Caracteristicile fizico-mecanice ale oţelului. Tratamente termice ale oţelului-. Calitatea otelului folosit pentru constructii metalice-rezistenta la rupere si limita de curgere la intindere rezistenta la solicitari dinamice si ruperea fragile.-rezistenta la soc la... citește mai departe

51 pagini Gratis Extras Preview

Acțiuni ale formei de turnare asupra aliajelor

Complexul de fenomene termice, chimice şi mecanice care se desfăşoară la suprafaţa de dintre aliajul lichid şi forma de turnare reprezintă cauza apariţiei şi dezvoltării a numeroase defecte ale pieselor turnate, cum ar fi: aderenţe, incluziuni nemetalice, sufluri, crăpături, cruste, Studierea acestor fenomene şi... citește mai departe

41 pagini Gratis Extras Preview