Toate cursurile din domeniul Metalurgie si Siderurgie

 • Bazele Prelucrarii Mecanice

  Materialele folosite la confecţionarea sculelor aşchietoare trebuie să posede următoarele proprietăţi: duritate superioară materialului prelucrat, cu cel puţin câteva unităţi HRC; rezistenţă mecanică suficientă pentru a suporta solicitările complexe care apar în tăiş datorită acţiunii forţelor de aşchiere; întrucât deseori aceste solicitări se realizează cu şoc, este necesară o bună tenacitate, pentru a evita apariţia unor ştirbiri ale muchiilor aşchietoare în timpul lucrului; rezistenţă...

 • Elemente de Metalurgia Pulberilor

  1. ELEMENTE DE METALURGIA PULBERILOR INTRODUCERE În seria procedeelor de prelucrare dimensională a metalelor au pătruns, din ce în ce mai mult tehnologiile de prelucrare prin agregare de pulberi metalice, care, în ultimele două decenii, au dobândit largi aplicaţii în toate ramurile industriei. Aceste tehnologii, spre deosebire de cele clasice - bazate pe procesele de topire, turnare şi deformare plastică a metalelor- constau în obţinerea şi utilizarea pulberilor metalice, ca atare, sau...

 • Brosarea

  Definiţie. Principiul de lucru. Domeniul de utilizare Broşarea este procedeul de prelucrare la care aşchierea este executată de o sculă prevăzută cu un număr mare de dinţi, care detaşează metalul prin atac succesiv, în cursul unei singure mişcări relative faţă de semifabricat. Îndepărtarea adaosului de prelucrare se realizează în mod obişnuit la o singură trecere a sculei în raport cu piesa, rezultând forma şi dimensiunile finale ale suprafeţei prelucrate. Mişcarea principală de aşchiere...

 • Tratare si Valorificare Deseuri Metalice

  Reciclarea este o descriere generică a diferitelor activităţi care: - transformă deşeurile în materii prime, făcându-le competitive cu cele naturale, din punct de vedere al preţului şi calităţii; - valorifică, fie intern fie extern, subprodusele generate de activităţile industriale, care de regulă sunt în cantităţi mari în cazul producerii materialelor de bază (în cazul dat fonta, oţelul, aliajele neferoase) şi care nu intră în categoria deşeurilor. Reciclarea este mult mai mult decât o...

 • Tratarea, Prelucrarea, Valorificarea Deseurilor Metalice

  PRELUCRAREA ŞI VALORIFICAREA DEŞEURILOR FEROASE 1. Condiţii de calitate pentru deşeurile feroase utilizate la elaborarea oţelurilor. Controlul calităţii deşeurilor feroase 1.1. Motivarea necesităţii recuperării şi valorificării deşeurilor feroase Oţelul este cel mai reciclabil material din lume. De la deşeurile domestice până la demolări, toate tipurile de produse din oţel folosite sunt colectate şi prelucrare pentru a fi returnate în producţia de oţel. La începutul secolului XX,...

 • Sisteme Flexibile de Fabricatie

  CONCEPTUL DE FLEXIBILITATE Elementul de noutate în concepţia actuală despre automatizarea proceselor tehnologice îl constituie flexibilitatea sau capacitatea de adaptare rapidă şi sigură a sistemelorde la o serie de modificări ale tehnologiei de fabricaţie. SFF este un sistem de fabricaţie cu rol şi loc definite în sens clasic, dar cu o funcţionare flexibilã. Obună parte a beneficiilor furnizate de sistemele de fabricaţie flexibile,precum şi de celule flexibile de fabricaţie pot fi...

 • Rezistenta Materialelor

  Cap.1. Introducere în Rezistenţa Materialelor 1. Generalităţi Rezistenţa materialelor este disciplina inginerească ce studiază comportarea materialelor concretizată în elemente de construcţii supuse la diferite solicitări, astfel încât să se obţină o siguranţă maximă în exploatare la un preţ de cost cât mai redus. Rezistenţa materialelor se ocupă cu rezolvarea următoarelor tipuri de probleme: 1. Determinarea eforturilor interioare şi a deformaţiilor ce iau naştere într-un material sub...

 • Tipuri de Laminoare

  Tipurile de laminoare apărute şi dezvoltate de-a lungul timpului au fost concepute în directă corelaţie cu tipul laminatelor ce urmau să fie produse, respectiv cu posibilităţile tehnice ale utilajelor prelucrătoare la nivelul etapelor de realizări în domeniile materialelor, mecanic, electric, de automatizare. Din interdependenţa continuă între produs şi instalaţie, pe baza experienţei acumulate în proiectare, execuţie şi exploatare. Această clasificare este structurată pe cele trei tipuri de...

 • Procedee de Elaborare a Otelurilor

  -Elaborare in cuptor electric cu arc cu captuseala bazica sau acida; -Elaborare in cuptor electric cu inductie; -Elaborare in convertizor cu oxygen; Materii prime metalice Incarcatura metalica se compune din - fier vechi si fonta de afanare ; -se caracterizeaza prin :compozitia chimica si starea fizica; Compozitia chimica si comportarea elementelor din aceasta influenteaza cantitatea de zgura si compozitia chimica a ei si a otelului.Functie de aceasta se stabileste tehnologia de...

 • Utilaje de Fabricatie

  Obiective: -Cunoaşterea de către studenţi a principalelor metode de analiză a cinematicii utilajelor, -Cunoaşterea simbolurilor principalelor elemente de structură, -Aprofundarea analizei cinematice a lanţurilor principale şi de avans, -Cunoaşterea de către studenţi a structurii principalelor maşini-unelte utilizate în construcţia de maşini şi aparate, MODULUL 1 STRUCTURA UTILAJELOR DE FABRICAŢIE 1. Definirea, clasificarea şi analiza schemelor lanţurilor cinematice. 2. Simbolurile...

 • Extragerea Metalelor din Minereuri

  CAP II Extragerea metalelor din minereuri. MINEREURILE ŞI PREPARAREA LOR. În natură metalele se găsesc mai rar în stare nativă. De cele mai multe ori ele formează combinaţii cu alte elemente chimice: oxigen, carbon, sulf, hidrogen etc., constituind mineralele. Zăcămintele de minereu conţin alături de minerale utile şi minerale neutile sau steril sub formă ce carbonaţi, silicaţi (calcar, argilă, nisip etc.) . În majoritatea cazurilor minereurile au un conţinut mare de steril. Creşterea...

 • Aluminiu

  1- SISTEME DE ALIAJE NEFEROASE 1.1- Aliaje cu baza de aluminiu 1.1.1- Clasificarea aliajelor de aluminiu Aluminiul datorita activitatii sale chimice mari, se gaseste în natura numai sub forma de compusi- Împreuna cu oxigenul si siliciul formeaza 82,58% din scoarta terestra, fiind concentrat în special în apropierea suprafetei sale- Aluminiul se extrage in prezent prin electroliza aluminei dizolvata in criolita topita- Alumina in calitate de materie prima pentru diferite domenii ale...

 • Bazele Prelucrarilor Mecanice

  Dimensiunile adaosului de prelucrare impun în general divizarea lui în straturi care sunt prelevate succesiv. Etapele în care se realizează îndepărtarea acestor straturi poartă numele de treceri, iar stratul de material din adaosul total de prelucrare îndepărtat într-o singură trecere se numeşte strat parţial. Modul de divizare a adaosului de prelucrare şi succesiunea îndepărtării straturilor se stabilesc prin schema de aşchiere. Acea parte din adaosul de prelucrare care se găseşte la un...

 • Proprietati si Incercari Mecanice

  PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR. În industrie, pentru confecţionarea diferitelor produse se utilizează materiale diverse care pot fi grupate în trei clase principale: materiale metalice, materiale ceramice şi polimeri. Combinaţiile dintre materialele din aceste trei clase conduc la o a patra clasă a materialelor compozite. Ponderea cea mai mare o au încă materialele metalice. Metalele pure se utilizează mai puţin deoarece ele nu satisfac întotdeauna condiţiile impuse în exploatare. În cea mai...

 • Tehnici si Tehnologii in Industria Metalurgica si Energetica

  CURS 1 Metalele şi aliajele lor au constituit baza formãrii şi dezvoltãrii civilizaţiei omenirii deoarece proprietãţile lor au corespuns scopului urmãrit de om în tendinţa lui de asigurare a unui trai mai bun.De aceea, cunoaşterea repartiţiei elementelor chimice în scoarţa terestrã, a formei lor de existenţã, a rezervelor de materii prime minerale industriale şi materii prime auxiliare, în vederea extragerii metalelor, a constituit o preocupare permanentã şi de prim ordin. 1. DESPRE...

Pagina 2 din 5