Toate cursurile din domeniul Metalurgie si Siderurgie

 • Materiale Industriale

  1. MATERIALE FEROASE Aliajele fierului sunt cele mai întrebuinţate materiale metalice, atât în industrie, în general, cât şi în construcţia de maşini, în special. Aceasta se datorează, între altele, şi preţului de cost relativ scăzut (în tabelul 1.1 sunt date cheltuielile energetice pentru câteva materiale). Tabelul 1.1 Cheltuieli energetice Material Cheltuieli de energie în petrol pentru unele materiale metalice Proprietăţile mecanice ale materialelor feroase pot fi modificate în limite...

 • Organe de Masini

  6. MATERIALE ŞI TRATAMENTE PENTRU BATIURI ŞI CARCASE Menţinerea preciziei poziţiei reciproce a subansamblurilor unei maşini în timpul funcţionării, pentru a asigura gradul de precizie cerut, constituie cerinţa principală ce trebuie să o îndeplinească batiurile. Condiţiile invariabilităţii formei batiului se realizează prin: - alegerea materialului şi a tratamentului adecvat; - alegerea formei corespunzătoare; - asigurarea rezistenţei la vibraţii şi a rigidităţii; - asigurarea unei...

 • Studiul Metalelor si Sudarea

  1. Introducere. Caracteristica, structura şi rolul cursului. Studiul metalelor este partea componentă a ştiinţei „Studiul materialelor” şi se ocupă cu studierea structurii şi proprietăţilor materialelor metalice, de legătură şi influienţă între aceşti factori (structura determină proprietăţile) precum şi metodele de influienţă asupra structurii în scopul îmbunătăţirii proprietăţilor existente sau obţinerea unor proprietăţi noi. Sudarea este partea componentă a unei ştiinţe complexe...

 • Rezistenta Materialelor

  INTRODUCERE 1. Obiectul Rezistentei materialelor si locul acesteia în ansamblul disciplinelor ingineresti. Scurt istoric. În practica de toate zilele, inginerului i se pune în permanenta problema alegerii materialului, formei si dimensiunilor unor corpuri, astfel încât acestea sa nu atinga stadiul de cedare sau modificare excesiva a geometriei lor initiale, sa prezinte siguranta în raport cu pragul de aparitie a acestor fenomene în decursul exploatarii si, în acelasi timp, sa satisfaca...

 • Termotehnica si Masini Termice

  1. NOTIUNI GENERALE DE TERMODINAMICA Termotehnica s-a dezvoltat în prima jumatate a secolului XIX – ca urmare a studierii masinilor de forta cu aburi si a fenomenelor termice ce au loc în natura. Practic, se ocupa cu producerea, transportul, transformarea si utilizarea caldurii în masini si instalatii termice, precum si cu studierea proceselor care au loc în aceste instalatii, procese care se produc cu schimburi de energie. Termodinamica studiaza proprietatile termice ale corpurilor în...

 • Masini-Unelte si Prelucrari prin Aschiere

  Introducere Istoria omenirii este strâns legată de dezvoltarea mijloacelor de producţie. Pentru a-şi procura cele necesare traiului, omul preistoric a folosit o serie de obiecte din natură pe care le-a utilizat ca arme şi unelte. Treptat el a trecut la confecţionarea acestora, astfel ca ele să corespundă mai bine scopului urmărit. Materialele din care erau realizate acestea au dat nume principalelor epoci ale istoriei: epoca pietrei, a bronzului, a fierului, aceasta din urmă continuând şi...

 • Modelarea Dispersiilor Poluante

  MODEL-MODELARE Simularea înlocuieşte sistemul de studiat folosind o altă formă de reprezentare care se numeşte model. Un model este o descriere - într-o formă bine definită - a anumitor comportări ale sistemului cu scopul de a prognoza o serie de comportări viitoare pentru seturi de I/ şi perturbaţii. În mod virtual orice model util simplifică şi idealizează realitatea, adesea limitele unui sistem şi model sunt mai mult arbitrar definite. Pentru a obţine un model uşor de manipulat, o...

 • Tehnologii de Presare la Rece

  1 CLASIFICAREA OPERATIILOR SI A DISPOZITIVELOR DE PRESARE LA RECE Operatiile de presare la rece se executa, aproape în exclusivitate, cu dispozitive speciale actionate de prese. În industria constructoare de masini, presarea la rece se aplica atât pentru prelucrarea pieselor cât si pentru asamblarea unor piese. Prelucrarea prin presare la rece a pieselor se realizeaza prin operatii simple sau combinate. 1.1. CLASIFICAREA OPERATIILOR SIMPLE DE PRESARE LA RECE Dupa caracterul general al...

 • Chimie – Fizica

  Reprezinta o ramura a chimiei aparuta la sf. Sec 19. Obiectul chimiei fizice consta in studiul cantitativ a sistemelor materiale (a substantelor chimice) si al transformarilor pe care le sufera acestea pe baza legilor chimice si ale fizicii si utilizand un aparat mathematic adecvat. Opereaza cu un system de notiuni noi; unele ccreatenoi, altele preluate din fizica sau chimie. Notiuni de baza pentru studiul chimico-fizic: - sistem material : Sistemul reprezinta o parte a mediului...

 • Managementul Calitatii

  2. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 2.1. CONSIDERAŢII PRIVIND MANAGEMENTUL ÎN CONDIŢIILE ECONOMIEI DE PIAŢĂ Economia de piaţă este un sistem economic concretizat prin cinci trăsături caracteristice care se referă la : scop , componente , mijloace , mecanism şi suport economic . Pentru a putea prezenta şi înţelege trăsăturilor caracteristice ale economiei de piaţă , este necesar a defini noţiunea de ” agent economic ” . Prin agent economic înţelegem o organizaţie care urmăreşte obţinerea de...

 • Evaluarea Riscurilor de Accidentare si de Imbolnavire Profesionala

  6.1. CONSIDERAŢII GENERALE În terminologia de specialitate , securitatea muncii este considerată ca acea stare a sistemului de muncă în care este exclusă posibilitatea de accidentare şi de îmbolnăvire profesională. Datorită caracteristicilor sistemului de muncă , nu există sisteme complet sigure pentru om din punctul de vedere al pericolului de accidentare şi îmbolnăvire profesională. Chiar dacă toate elementele unui sistem, ca şi relaţiile dintre ele, sunt concepute şi executate (...

 • Cauzele si Geneza Accidentelor de Munca si a Bolilor Profesionale

  SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ GENERALITĂŢI Asigurarea sănătăţii şi securităţii salariaţilor în procesul muncii revine angajatorului, care are obligaţia să ia toate măsurile necesare, obligaţie ce rezultă din textul art. 171 al. 1 şi 2 din Codul Muncii. Din art. 1 al. 1 din Legea 90/1996 rezultă că protecţia muncii constituie un ansamblu de activităţi instituţionalizate , avînd ca scop asigurarea celor mai bunecondiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii...

 • Riscuri Profesionale Generate de Mijloacele de Productie

  Capitolul 1 Introducere Pentru a atinge obiectivele politicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este necesar să se acţioneze asupra elementelor componente ale sistemului de muncă: executantul (omul), mijloacele de producţie (mijloacele de muncă şi obiectele muncii), sarcina de muncă şi mediul de muncă (mediul fizic ambiant şi mediul social), fig. 1.1. Figura 1.1. Elementele sistemului de muncă Obiectivul principal al activităţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă...

 • Baze Legislative pentru Sanatate si Securitate in Munca

  CAPITOLUL I INSTITUTIILE SI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE SI ROLUL ACESTORA 1.1. INTRODUCERE Uniunea Europeana (U.E.) nu este o federatie ca Statele Unite ale Americii. Nici nu este o simpla organizatie pentru cooperare intre guverne precum Organizatia Natiunilor Unite. Este de fapt un lucru unic. Tarile care alcatuiesc U.E. (statele membre) si-au strans in acelasi bazin suveranitatile pentru a castiga o crestere a influentei la nivel mondial, pe care altfel nici una dintre ele, nu ar fi...

 • Forjarea si Matritarea Metalelor si Aliajelor - Semestrul 2

  Mecanismele deformării plastice Deplasarea ireversibilă a atomilor în cristale metalice în cursul deformării plastice se produce prin patru mecanisme elementare: 1. 1. Procesul de alunecare Formarea liniilor de alunecare este prezentată schematic în figura 2. Prin alunecare integritatea materialului nu se strică, deoarece fiecare atom din stratul alunecat se mişcă cu un număr întreg de distanţe atomice dintr-o poziţie atomică în alta. Examinarea la microscopul electronic arată că de...

Pagina 3 din 5