Toate cursurile din domeniul Metalurgie si Siderurgie

 • Forjarea si Matritarea Metalelor si Aliajelor

  1. Generalitati. Prin operatiile de baza intalnite la forjarea libera se enumera si operatia de intindere intre scule cu suprafetele plan - paralele. Cunoasterea intensitatii de alungire si latire la intinderea prin forjare reprezinta un interes deosebit atat pentru marirea productivitatii utilajului cat si pentru reducerea pericolului de fisurare a materialului ce se deformeaza plastic. Astfel, in functie de felul intinderii prin forjare, cu sau fara latire, este necesar ca raportul dintre...

 • Metalurgie Fizica

  Consideraţii generale privind transformările în stare solidă Criterii de caracterizare a transformărilor în stare solidă Transformările în stare solida sunt apreciate dupa termodinimica mecanismul, cinetica si morfologia transformării. Termodinamica transformării oferă indicaţii cu privire la condiţiile de stabilitate ale stărilor ini¬ţiale si finale ale sistemului, forţa motrice a transformării, etc. Mecanismul transformării indică modul în care se produc deplasările de atomi individuali...

 • Biomateriale

  1. ASPECTE GENERALE DESPRE BIOMATERIALE. CARACTERISTICILE MATERIALELOR CERAMICE SI COMPOZITE Biomaterialele sunt produse de natură anorganică sau organică care îşi găsesc utilizări ca proteze sau implanturi în ţesuturi biologice – la oameni sau animale. Pentru obţinerea acestor materiale folosite în scopuri biologice se folosesc metale, ceramice, sticla, polimeri organici, cimenturi. Aceste materiale se pot folosi ca atare şi sub formă de produse compozite ca de exemplu prin armare cu...

 • Marfuri Metalice

  MĂRFURI METALICE 1.Marfuri metalice. Maºini de gatit. Convectoare. Centrale termice. Boilere. (fara caracteristici) 2.Marfuri metalice. Metode de determinare a duritatii. Duritatea. Def. Met. statice. Met dinamice. (fara formule) 1.1 Proprietăţile metalelor În timpul utilizării lor, mărfurile metalice sunt supuse la solicitări mecanice, termice şi, totodată, suferă acţiunea unor factori chimici. De asemenea, o serie de proprietăţi ale metalelor şi aliajelor acestora, precum culoarea sau...

 • Cristalografie

  NOŢIUNI GENERALE Mineralogia este una dintre ştiinţele naturii care se ocupă cu studiul mineralelor. Termenul de mineral derivă din cuvântul “minera” care înseamnă minereu. Mineralele sunt considerate toate substanţele naturale anorganice, solide sau lichide, omogene din punct de vedere fizico-chimic, cu o compoziţie chimică definită şi structură determinată, care s-au format în scoarţa terestră şi fac parte integrantă din ea. În prezent se cunosc peste 2500 specii minerale, cu aproape...

 • Agregate Termice

  1. ASPECTE GENERALE PRIVIND AGREGATELE TERMICE METALURGICE 1.1. Introducere Majoritatea proceselor metalurgice (elaborarea fontelor, a oţelurilor, a aliajelor neferoase, retopirea în diferite scopuri, încălzirea în vederea deformării plastice ulterioare prin laminare, forjare, matriţare, etc., încălzirea în vederea realizării tratamentelor termice şi termochimice, uscarea argilelor pentru turnătorie, sinterizarea, etc.), se desfăşoară la o temperatură mai mare decât temperatura mediului...

 • Mecanisme de Degradare a Suprafetelor

  2. Mecanisme de degradare a suprafeţelor 2.1 Consideraţii generale Distrugerea stratului superficial constituie 70% din cauzele deteriorării organelor de maşini. Deteriorarea suprafeţelor se manifestă sub formă de deformaţii plastice locale sau îndepărtarea (adaosul) de material prin coroziune şi uzare. În aceast volum se va analiza degradarea suprafeţelor în procesele de frecare-uzare şi în formele complexe de frecare - uzare asociate cu coroziunea. Frecarea externă se manifestă prin...

 • Tratamente Superficiale cu Fascicul Laser

  12. Tratamente superficiale cu fascicul laser Tehnologiile de tratament cu fascicul laser fac parte din grupa tratamentelor termice superficiale neconvenţionale cu încălzire ultrarapidă (peste 103grad/s). Tratamentul superficial cu sursă concentrată de energie – fasciculul laser, este o tehnologie relativ nouă şi de perspectivă. Deşi efectul LASER - amplificarea luminii prin emisia stimulată a radiaţiei - a fost fundamentat teoretic încă din anul 1917 de către Albert Einstein, primul...

 • Tratamente Termice Superficiale

  10. Tratamente termice superficiale 10.1 Călirea martensitică superficială 10.1.1 Modificări structurale şi de proprietăţi Se călesc superficial, curent, piesele şi sculele din oţeluri carbon şi slab aliate cu un conţinut de carbon între 0,35% şi 0,6 % şi din fontă cu grafit lamelar, nodular sau în cuiburi a căror masă metalică conţine 0,6 – 0,8 % C. Călirea martensitică superficială constă în încălzirea stratului superficial în domeniul austenitic, la temperaturi Ac3+30…50˚C, menţinere...

 • Modelarea si Optimizarea Proceselor Metalurgice

  1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND MODELAREA ŞI OPTIMIZAREA PROCESELOR Ţinând cont de caracteristicile industriei metalurgice, şi anume: - este mare consumatoare de materii prime şi energie; - complexitatea foarte mare a proceselor tehnologice; - capacităţile, în general, mari de producţie ale utilajelor şi ale intreprinderilor metalurgice, apare ca evidentă necesitatea implementării unor metode de conducere, atât a proceselor tehnologice în sine, cât şi a intreprinderilor metalurtgice, care să...

 • Materiale Magnetice

  4.1 Materiale magnetice După cum se cunoaşte, există două tipuri de magnetizaţie, permanentă (existentă în stare pură în natură) şi temporară (dependentă de existanţa unui câmp magnetic exterior). Relaţia de mai sus este valabilă pentru medii liniare, omogene şi izotrope, constanta (adimensională) care apare fiind denumită susceptibilitate sau susceptivitate magnetică. Pentru medii neliniare, această mărime este funcţie de intensitatea câmpului magnetic. În cazul materialelor anizotrope,...

 • Linii Tehnologice

  1. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII DE PROIECTARE Prin proiectare se înţelege activitatea utilă, care are ca obiect elaborarea complexului de documentaţii tehnice, economice, de organizare şi conducere, necesare realizării fizice, în natură a obiectivelor de investiţii, punerii în funcţiune a capacităţilor ce se construiesc şi folosirii lor în concordanţă cu scopul şi destinaţia economică pentru care au fost create. Investiţiile pot fi definite din mai multe puncte de vedere. În sens foarte larg a...

 • Metode de Combatere a Pulberilor in Curatatorii de Piese Turnate din Fonta si Otel

  13.1. Principii de proiectare a cabinelor pentru curăţarea pieselor turnate cu dalta pneumatică Principiile care trebuie respectate pentru captarea prafului la curăţarea pieselom turnate din fontă şi oţel sunt: - la dimensionarea dispozitivelor se va ţine seama de viteza de cădere || particulelor de praf în aer liniştit, conform tabelului 13.1; - pentru a putea capta şi particulele cu diametrul de 100 um va fi necesar ca vitezăj de captare să fie cel puţin dublul vitezei de cădere (= 1...

 • Utilaje

  1.Calc.rezist la inaintare-in mom.deplasarii corpurilor sau a echipaj. apare o forta.Dc deplasarea are loc la nivelul solului,at forta care treb invinsa de catre sisitemul propulsor se num.rezist la inaintare(W)si are forma-la deplasare prin glisare W=Gxµ - la deplasare pe role W=G( *d+2f/D)* unde:G-greutatea corp,d-diam.axului rolei,f-bratul frecarii de rostogolire,D-diametru rotii, -coef.de frecare in lagare(desen) Cuplul de rotatie: *f+ G*d/2=W*D/2; W=G(2f+d* )/D. Rezist.la inaintare...

 • Coroziunea

  Coroziunea- consta in distrugerea partiala sau totala a materialelor, in urma interactiuneii cu mediul inconjurator ca rezultat al unor reactii chimice, electrochimice si biochimice. Clasificarea proceselor de coroziune se face dupa mai multe criterii: a )Natura agregatului agresiv. Corziunea uscata are loc la temp inalte, coroziunea umeda are loc cand pe suprafetele mat met se afla un lichid sau umiditate. b) Aspectul distrugerii provocate cand se produce pe toata suprafata mat met....

Pagina 4 din 5