Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare

Curs
6.3/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 176 în total
Cuvinte : 72037
Mărime: 46.19MB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

1.7. FABRICAREA PIESELOR DIN FONTĂ PRIN TURNARE

(Prof.univ.dr.ing. M.Chişamera, Prof.univ.dr.ing. I.Ripoşan, Prof.univ.dr.ing. L.Sofroni, Sl.ing. S.Stan)

1.7.1. Elaborarea fontelor destinate turnării în piese

1.7.1.1. Particularităţile elaborării fontei

1.7.1.2. Materii prime utilizate la elaborare

1.7.1.3. Elaborarea fontei în cubilou

1.7.1.3.1. Particularităţile procesului de topire în cubilou

1.7.1.3.2.Caracteristicile principale ale cubilourilor din turnătoriile de fontă

1.7.1.4. Elaborarea fontei în cuptoare electrice cu încălzire prin inducţie

1.7.1.4.1. Particularităţile constructiv – funcţionale ale CEI

1.7.1.4.2. Relaţii de bază care definesc parametrii tehnici ai CEI cu creuzet

1.7.1.4.3. Interacţiuni chimice în CEI cu creuzet cu căptuşeală acidă

1.7.1.4.4. Procese metalurgice specifice elaborării fontelor în CEI cu creuzet acid

1.7.1.5. Elaborarea fontei în cuptorul electric cu arc

1.7.1.5.1. Particularităţi constructiv – funcţionale ale CEA

1.7.1.5.2. Procese metalurgice specifice elaborării fontei în CEA

1.7.1.6. Particularităţile elaborării fontei în cuptorul rotativ cu flacără

1.7.1.7. Elaborarea fontelor în sisteme duplex

1.7.1.8. Prelucrarea fontei în afara agregatului de elaborare

1.7.2. Modificarea fontelor

1.7.2.1. Modificarea grafitizantă (inocularea)

1.7.2.1.1. Efectul modificării grafitizante (inoculării) asupra

structurii fontelor

1.7.2.1.2. Mecanismul acţiunii inoculării în fontele cu grafit

1.7.2.1.3. Sisteme de modificatori grafitizanţi

1.7.2.1.4. Tehnici de modificare grafitizantă

1.7.2.1.5. Controlul inoculării la fontele cu grafit lamelar

1.7.2.2. Modificarea compactizantă

1.7.2.2.1.Condiţiile formării grafitului în fontele supuse modificării

compactizante

1.7.2.2.2. Condiţiile obţinerii fontelor cu forme compacte de grafit.

1.7.2.2.3. Sisteme de modificatori compactizanţi

1.7.2.2.4. Fenomene fizico-chimice care au loc la tratarea fontelor cu modificatori compactizanţi

1.7.2.2.5. Tehnici de modificare compactizantă

1.7.2.2.6. Controlul modificării compactizante

1.7.2.3. Modificarea fontelor albe

1.7.3. Turnarea fontelor în piese

1.7.3.1. Particularităţile sistemului de alimentare

1.7.3.2. Alegerea sistemului de alimentare şi a poziţiei de atac

1.7.3.3. Elemente de calcul ale sistemului de alimentare

1.7.3.4. Utilajul de turnare

1.7.3.5. Parametrii procesului de turnare

1.7.4. Defecte specifice ale structurii pieselor turnate din fonte modificate.

1.7.4.1. Defecte în piesele turnate din fonte modificate cu grafit lamelar.

1.7.4.2. Defecte în piesele turnate din grafit nodular

1.7. FABRICAREA PIESELOR DIN FONTĂ PRIN TURNARE

(Prof.univ.dr.ing. M.Chişamera, Prof.univ.dr.ing. I.Ripoşan, Prof.univ.dr.ing. L.Sofroni, Sl.ing. S.Stan)

1.7.1. ELABORAREA FONTELOR DESTINATE TURNĂRII ÎN PIESE

1.7.1.1. PARTICULARITĂŢILE ELABORĂRII FONTEI

Extras din document

A. Sisteme de echilibru ale fontelor turnate

Fontele tehnice sunt aliaje complexe Fe – C – X (X = Si, Mn, P, S elemente de aliere) care-şi modifică sistemul de echilibru în funcţie de compoziţia chimică, viteza de răcire şi tipul tratamentului de modificare. În fig.1.462 este prezentată diagrama binară Fe – C cu cele două stări de echilibru suprapuse, respectiv, transformare în sistem stabil Fe – Grafit şi metastabil Fe – Fe3C iar în tabelul 1.205, parametrii caracteristici ai celor două diagrame de fază.

Fig.1.462. Diagramele de fază Fe – C (grafit) şi Fe – Fe3C (cementită)

sistem stabil; sistem metastabil

Tabelul 1.205

Parametrii caracteristici ai diagramelor de fază

Fe – C(grafit) şi Fe – Fe3C (cementită)

Reacţia* Conţinutul de carbon, % Temperatura

oC Tipul reacţiei

Sistemul stabil Fe–C (grafit) 0 2 862 Fierbere

g ↔ L

L ↔ Feδ 0 1 538 Topire

Feδ ↔ Feγ 0 1 394 Alotropică

Feγ ↔ Feα 0 912 Alotropică

L + ss Feδ-C ↔ ss Feγ-C [0,09; 0,16; 0,53] 1 493 Peritectică

ss Feγ-C ↔ ss Feα-C + C (grafit) [0,021; 0,65; 100) 740 Eutectoidă

L ↔ ss Feγ-C + C (grafit) [2,11; 4,2; 100) 1 153 Eutectică

g ↔ C (grafit) 100 3 827 Sublimare

Sistemul metastabil Fe–Fe3C (cementită) [0,022; 0,76; 6,67) 727 Eutectoidă

ss Feγ-C ↔ ss Feα-C + Fe3C (cementită)

L ↔ ss Feγ-C + Fe3C [2,14; 4,3; 6,67) 1 147 Eutectică

L ↔ Fe3C 6,67 1 252 Congruentă

* g – gaz; L – lichid; ss Feα-C, Feδ-C, ss Feγ-C – soluţie solidă de carbon în Feα, Feδ şi, respectiv, Feγ

Pentru a caracteriza o fontă tehnică utilizând sistemul binar Fe – C se utilizează carbonul echivalent (CE) sau saturaţia în carbon (Sc) care înglobează echivalenţa în carbon a principalelor elemente din compoziţia chimică a acesteia. Datorită influenţei dominante pe care o are siliciul (coeficient de echivalenţă relativ ridicat şi conţinut mult mai ridicat faţă de celelalte elemente din compoziţia de bază), fontele tehnice nealiate sau cu un grad redus de aliere sunt considerate ca făcând parte din sistemul ternar Fe – C – Si. În acest caz, pentru analiza transformărilor de fază care au loc în timpul încălzirii sau răcirii se pot utiliza secţiuni prin diagrama ternară Fe – C – Si la conţinutul de siliciu corespunzător, considerat constant (fig.1.463). Lucrul cu sisteme ternare este însă mai dificil, motiv pentru care, de regulă, se preferă analiza pe sistemul binar utilizând carbonul echivalent (CE) şi gradul de saturaţie în carbon, Sc. În acest sens, pentru fontele nealiate, se utilizează relaţiile:

CE = Ct + 0,31 - %Si + 0,33 - %P – 0,027 - %Mn + 0,4 - %S, % (1.490)

în care Ct este conţinutul total de carbon din fontă.

Bibliografie

AFS, Ductile Iron Handbook, vol. I-II, 1989.

ARTHUR, E.H, ş.a – Coming Technology for cast iron production, CIATF Technical Forum 99, p.11 – 20.

ATAS Verifier “User's Guide” NovaCast Ronneby - Sweden.

BRATU, C., SOFRONI, L., NICA, GH. – Termofizica solidificării pieselor turnate, Ed. Performantico, Iaşi, 1997.

CEES VAN DE VELDE – The Solidification of Ductile Iron, website paper, 2004.

CRIS ECOB – Fişe tehnice, 1998, ELKEM, Norvegia.

CHIŞAMERA, M., RIPOŞAN, I. – Sulphur inoculation of Mg-treated cast iron –an efficient possibility to control graphite morphology and nucleation ability, Advanced Materials Research vols. 4-5 (1997), pg. 293-300.

CHIŞAMERA, M. – Cercetări privind elaborarea fontelor cu grafit compact destinate turnării pieselor solicitate la şoc termic, Teza de doctorat, Bucureşti, 1988.

Chişamera, M.,Gheorghe, I. – Cercetări privind diferite posibilităţi de obţinere a fontelor cu grafit vermicular, revista Metalurgia, 35 (1983), nr.4, pg.185-189.

CHIŞAMERA, M. ,RIPOŞAN, I. ; STAN, S ş.a – Carbon Recovery and inoculation effect of carbonic materials in cast iron processing, WFC 06, 4 -7 June, Harrogate, UK

CHIŞAMERA, M. ,RIPOŞAN, I., STAN, S ş.a – CaC2 – bearing desulfurization agents for cast iron and Pig iron (hot metal) treatments – Arab Foundry Symposium (ARABCAST 2000), p.8 – 12.

CHIŞAMERA M., RIPOŞAN I., BOIA N. - Interaction between Slag and Acid Lining, with Reducing Addition, at Iron Melting in Induction Furnaces. Revista de Turnătorie (Romanian Foundry Journal) (RO), ISSN 1224-2144, No. 4, 1996, pp. 6-10.

CHIŞAMERA M., RIPOŞAN I., STAN S.- Remove of Mn from Cast Iron with Chlorine Containing Agents. Revista de Turnătorie (Romanian Foundry Journal) (RO), ISSN 1224-2144, No. 2, 1997, pp. 21-27.

CHIŞAMERA M., RIPOŞAN I. - Sulphur Inoculation of Mg-treated Cast Iron-An efficient way the control graphite morphology and nucleation ability. Fifth International Symposium on the Physical Metallurgy of Cast Iron, October 1994, Nancy, France; Advanced Materials Research, Vol. 4-5, 1997, pp.293-300.

CHIŞAMERA M., RIPOŞAN I., M. BARSTOW - Sulfur Inoculation of Mg-treated Cast Ion-an efficient possibility to obtain Compacted Graphite Cast Iron and to improve Graphite Nucleation ability in Ductile Iron. AFS Transactions (SUA), 1996, Vol. 104, pp. 581-588. Recenzii/Indexari: Metals Abstracts CSA/METADEX 1998-51-0678.

CHIŞAMERA M., RIPOŞAN I., BARSTOW M. - The Importance of Sulfur to Control Graphite Nucleation in Cast Irons. AFS Inoculation Conference, 6-8.04.1998, Chicago, USA, Paper no 3.

CHIŞAMERA M., RIPOŞAN I., STAN S, IGNAT S., BALI M. - CaC2-Bearing Desulphurization Agents for Cast Iron and Pig Iron (Hot Metal) Treatments. Arab Foundry Symposium (ARABCAST 2000), Nov. 2000, Alexandria, Egypt, Paper No. 8.

CHIŞAMERA M., RIPOŞAN I., STAN S - Mottled Austempered Cast Irons (Mn-Cr-Ni system) obtained by Mg-FeSi and Modifying Iron Grits (MIG) for Magnesium Treatment at Higher Wear Resistance. International Conference “ADI-Foundry’s Offer for Designers and Users of Castings” – 23-24.11.2000, Krakow, Poland, III-25-32.

CHIŞAMERA M., RIPOŞAN I., STAN S, BARSTOW M., KELLY D.- Experience Producing Compacted Graphite Cast Irons by Sulfur Addition after Magnesium Treatment. AFS Transactions (SUA), 2002, Vol.110, pp. 851-860. Recenzii/Indexări: Metals Abstracts CSA/METADEX 2005-51-05273.

CHIŞAMERA M., RIPOŞAN I., STAN S, BARSTOW M., KELLY D, NARO R. - Magnesium – Sulfur Relationship in Ductile and Compacted Graphite Irons as Influenced by Late Sulfur Additions. AFS Transactions (USA) 2003, Vol.111, Paper 03-093 [The BEST OPERATING PAPER AWARD]. Recenzii/Indexari: Metals Abstracts CSA/METADEX 2005-51-08686.

COSNEANU, C. ş.a. – Elaborarea aliajelor de turnătorie în cuptoare electrice prin inducţie, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1974.

Maşinostroenie, 1966, pg. 68.

JENTSCH, A. – Influenţa adaosurilor de carburare asupra microstructurii, calităţii şi costurilor de producţie ale pieselor turnate din fontă, revista de Turnătorie 5,6/2006, pg.15-20.

Preview document

Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 1
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 2
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 3
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 4
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 5
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 6
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 7
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 8
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 9
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 10
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 11
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 12
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 13
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 14
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 15
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 16
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 17
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 18
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 19
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 20
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 21
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 22
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 23
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 24
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 25
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 26
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 27
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 28
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 29
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 30
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 31
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 32
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 33
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 34
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 35
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 36
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 37
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 38
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 39
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 40
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 41
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 42
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 43
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 44
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 45
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 46
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 47
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 48
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 49
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 50
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 51
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 52
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 53
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 54
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 55
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 56
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 57
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 58
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 59
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 60
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 61
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 62
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 63
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 64
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 65
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 66
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 67
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 68
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 69
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 70
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 71
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 72
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 73
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 74
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 75
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 76
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 77
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 78
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 79
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 80
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 81
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 82
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 83
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 84
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 85
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 86
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 87
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 88
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 89
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 90
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 91
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 92
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 93
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 94
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 95
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 96
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 97
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 98
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 99
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 100
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 101
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 102
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 103
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 104
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 105
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 106
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 107
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 108
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 109
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 110
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 111
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 112
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 113
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 114
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 115
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 116
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 117
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 118
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 119
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 120
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 121
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 122
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 123
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 124
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 125
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 126
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 127
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 128
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 129
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 130
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 131
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 132
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 133
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 134
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 135
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 136
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 137
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 138
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 139
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 140
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 141
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 142
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 143
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 144
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 145
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 146
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 147
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 148
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 149
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 150
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 151
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 152
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 153
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 154
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 155
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 156
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 157
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 158
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 159
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 160
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 161
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 162
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 163
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 164
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 165
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 166
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 167
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 168
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 169
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 170
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 171
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 172
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 173
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 174
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 175
Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare - Pagina 176

Conținut arhivă zip

  • Fabricarea Pieselor din Fonta prin Turnare.doc

Alții au mai descărcat și

Turnarea sub Presiune

I. CONSIDERATII GENERALE 1.1 TURNAREA SUB PRESIUNE Turnarea la presiune ridicata reprezinta un procedeu turnare neconventional (special), care se...

Procese Mecanice și Metalurgice la Sudarea FSW a Aliajelor de Aluminiu

INTRODUCERE Procedeu de sudare prin frecare cu element activ rotitor (FSW) a fost inventat de Wayne Thomas la TWI în Anglia (1991) [1] , şi...

Optimizarea fluxului RH-turnare continuă, în vederea creșterii productivității și îmbunătățirii calității semifabricatelor turnate continuu

INTRODUCERE Turnarea continuă reprezintă o metoda veche de obţinere a semifabricatelor si produselor finite, care parcurge o perioadă de...

Aspecte tehnologice privind tratamentul termic de nitrurare în mediu gazos în cadrul Mefin SA Sinaia

Introducere MEFIN S.A. (“MEFIN”) este o societate pe acțiuni înființată în 1892 producătoare de componente automobile și de sisteme de injecție...

Laminorul de Profile Ușoare și Mijlocii

Laminorul de profile uşoare şi mijlocii este amplasat în cadrul S.C. LAMINORUL S.A. BRĂILA, în partea de sud – vest şi destinat prelucrării la cald...

Agregate Termice și Electrice

1.Probleme generale privind agregatele termice 1.1 Clasificare, domenii de utilizare, surse de energie 1.1.1 Tipuri de agregate termice...

Rezistența Materialelor

INTRODUCERE 1. Obiectul Rezistentei materialelor si locul acesteia în ansamblul disciplinelor ingineresti. Scurt istoric. În practica de toate...

Echipamente de Sudare - Cursuri

4. INSTALATII PENTRU SUDAREA SUB STRAT DE FLUX Pentru marirea productivitatii sudarii si imbunatatirea calitatii imbinarilor sudate, in cazul...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea unui Motor cu Aprindere prin Comprimare

În prima parte a acestei lucrări s-a proiectat un motor Diesel căruia i s-a aplicat procedeul de downsizing, ceea ce a presupus reducerea numărului...

Proiectarea unui motor cu aprindere prin scânteie

Lucrarea intitulată “ Proiectarea unui motor cu aprindere prin scanteie având puterea de 90kw şi o turaţie de 5800 rot/min” Lucrarea contine 6...

Proiectarea și construcția unei freze CNC pe 4 axe

OPIS Anexe : Plan de operaţii – 3 file ÎNTRODUCEREA Tema lucrării constă în proiectarea şi construcţia unei maşini de frezat în patru axe...

Motor cu Aprindere prin Comprimare

Noţiuni introductive Definiţie: Se numeşte motor cu combustie internă orice dispozitiv care obţine energie mecanică direct din energie chimică...

Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan

CAP. I. DESCRIEREA SOCIETATII COMERCIALE SI POZITIA FATA DE PIATA 1.1 ÎNFIINTARE SI STATUT JURIDIC Societatea comerciala S.C CILINDRUL S.A....

Arbore cu Came

Cap.1. Proiectarea tehnologiei de fabricare a elementelor mecanismului de distribuţie ce echipează autoturismul Dacia Logan 1.4 MPI 1.1. Analiza...

Mecanismul de distribuție

Mecanismul de distributie este un ansamblu de piese care asigura umplerea cilindrilor, intr-o anumita ordine cu amestec carburant sau aer proaspat...

Tehnologia și Organizarea Fabricării Flexibil Automatizate a Pieselor de Tip Corp 8KE 007 127 al Pompei Ermetice

INTRODUCERE Procesului tehnologic de prelucrare mecanică în general, şi anume celui prin aşchiere le sunt caracteristice anumite aspecte. Dintre...

Ai nevoie de altceva?